Головна
ГоловнаТеорія та історія держави і праваІсторія права → 
« Попередня Наступна »
Іво Пуха. Римське право (базовий підручник), 1998 - перейти до змісту підручника

§ 303. Спадкування за законом в посткласичному праві


когнатическим характер успадкування і далі вводився в законний або інтестатний порядок спадкування. Повну реформу законного чи інтестатного порядку спадкування завершив Юстиніан новелами 118 і 127. До законно-інтестатному спадкоємства можна було закликати чотири розряду спадкоємців:
а) перший розряд складали всі нащадки спадкодавця - Десцендент. Нащадки однаковою ступеня споріднення ділили спадщину per capita, в той час як більш далекі родичі - онуки і правнуки могли успадковувати per stirpes - на основі репрезентації; (534)
б) другий розряд спадкоємців складався з предків спадкодавця - асценденте, а також з повнорідних братів і сестер спадкодавця. Більш близькі асценденти - мати і батько - виключали більш далеких - бабку і діда. У конкуренції з братами і сестрами батько і мати ділили спадщину per capita. Право репрезентації мали лише внуки братів і сестер;
в) третій розряд складали неповнорідні брати і сестри (consanguinei і uterini). Родичі тієї ж ступеня споріднення ділили спадщину per capita із застосуванням принципу репрезентації - per stirpes;
г) четвертий розряд спадкоємців становили бічні кровні родичі - collaterals. Більш близькі бічні родичі виключали більш далеких. Родичі тієї ж ступеня споріднення ділили спадщину per capita із застосуванням принципу репрезентації - per stirpes;
д) п'ятий розряд складався з чоловіка і дружини (vir et uxor). Вони згідно преторскому праву могли вимагати bonorum possessio. Було потрібно поліпшити спадково-правове становище вдів без приданого, що й було зроблено 53 і 117 новелами. Дружині, яка не має ні приданого, ні інших цінностей, Юстиніан дав право успадковувати разом з дітьми, при цьому таку ж частину, що і діти, але без права розпорядження, а лише з правом користування плодами (ususfructus);
е) спадщину без спадкоємців діставалося державі або корпорації і називалося bonum vacans.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " § 303. Спадкування за законом в посткласичному праві "
 1. 5. Подназначение спадкоємця
  Заповідач має право не тільки призначити спадкоємця на свій розсуд, а й вказати у заповіті іншого спадкоємця на той випадок, якщо призначений ним у заповіті спадкоємець або спадкоємець заповідача за законом з тих чи інших причин успадковувати НЕ буде. Така правова конструкція називається підпризначенням спадкоємця, або спадкової субституцию (п. 2 ст. 1121 ЦК).
 2. Глава 16. Набувальна давність
  Освоєння набувальною давністю, малоукорененной у вітчизняному праві, поряд з абсолютно необхідним залученням класики потребує і в спробі дати їй обгрунтування з позицій здорового глузду в надії хоча б таким чином подолати історичне віддалення. Можна, взагалі кажучи, знайти кілька пояснень сутності цього інституту. Насамперед набувальна давність (usucapio в римському
 3. § 75. Правоздатність римських громадян (status civitatis)
  Gives romani або фізичні особи в положенні римських громадян (status civitatis) НЕ були однакові і рівноправні. Зміст їх прав було різним не тільки в окремі періоди розвитку Римської держави, але й залежно від місця, яке в даному громадському шарі займали окремі індивідууми. Втім, в Римі не існувало ні реальної, ні формальної демократії навіть для громадян римського
 4. § 300. Способи спадкування (підстави спадкування)
  Доля спадщини вирішувалася за законом чи за заповітом. Насамперед від волі спадкодавця залежало, хто успадковує його майно. Це було спадкування за заповітом. Спадкування за законом виступало як диспозитивно законне, або інтестатное спадкування, і імперативно законне, або необхідне спадкування, що застосовувалося, коли de cuius не виразив свою волю або коли він перевищив свої правомочності.
 5. ПРИМІТКИ
  1. У більш широкому сенсі слова під назвою римського права маються на увазі, головним чином, три наукові дисципліни: а) Інституції римського права (термінологічно ведуть походження від Institutiones - elementa, що на латині означає короткий довідник або підручник основ), б) історія римського права (в минулому іменувалася "historia juris romana externa" - зовнішня історія римського права,
 6. § 2. Правовий режим речей
  Об'єктами речових прав підприємців можуть виступати такі види майна, які є повністю оборотоздатні або обмежено оборотоздатні. Таке розмежування об'єктів в ст. 129 ГК засноване на тому, що деякі об'єкти можуть належати не всім, а лише зазначеним у законодавстві учасникам обороту, а також на тому , що використання певних об'єктів можливе лише за
 7. § 2. Предмет цивільного права
  Загальні положення. З розумінням предмета цивільного права і визначенням істоти утворюють його суспільних відносин в літературі пов'язані численні суперечки як за загальними, так і з окремих питань. Не вдаючись зараз в їх аналіз та обмежуючись посиланням на спеціальні джерела * (8), для встановлення предмета цивільного права звернемося до чинного закону. "Громадянське
 8. § 2. Джерела цивільного права зарубіжних країн
  Джерела континентальної системи права. Основним джерелом континентального права є закон. Серед цивільно-правових актів головний кодифікований акт - цивільний кодекс. Наприклад, сучасна правова система Франції в основних рисах сформувалася в період Великої французької революції 1789-1794 рр.. і в перші пішли за нею десятиліття, особливо в роки правління
 9. § 3. Основні інститути цивільного права зарубіжних держав
  Особи. У романо-германської правової системи особи є суб'єктами права. Серед всіх живучих до осіб відносяться тільки люди, які на відміну від тварин мають волею. Крім того, до осіб належать об'єднання людей і групи людей, відомі як юридичні особи. Все особи володіють юридичним статусом, тобто право-і дієздатністю. индивидуализирующую особи за наступними критеріями: народження,
 10. § 1. Громадяни як суб'єкти права
  Загальні положення. Суб'єктами цивільного права є особи (див. підрозділ 2 ГК), які можуть бути двох видів - громадяни, або фізичні особи (гл. 3 ЦК), та юридичні особи (гл. 4 ЦК). Таким чином, термін "особа" є об'єднуючим для двох видів суб'єктів цивільного права. Крім осіб фізичних (громадян) та юридичних, в регульованих цивільним законодавством відносинах можуть
© 2014-2022  yport.inf.ua