Головна
ГоловнаТеорія та історія держави і праваТеорія права і держави → 
« Попередня Наступна »
А. В. Афоніна. Шпаргалка з правознавства, 2009 - перейти до змісту підручника

78. Адвокатура

Адвокатом є особа, яка отримала в установленому порядку статус адвоката і право здійснювати адвокатську діяльність. Адвокат є незалежним радником з правових питань, він не має права займатися іншою оплачуваною діяльністю, за винятком наукової, викладацької та іншої творчої діяльності.
Адвокатської діяльністю є кваліфікована юридична допомога, що надається на професійній основі особами, які отримали статус адвоката в порядку, встановленому ФЗ, фізичним і юридичним особам з метою захисту їх прав, свобод та інтересів, а також забезпечення доступу до правосуддю. Адвокатська діяльність не є підприємницькою. Вона здійснюється на професійній основі і включає в себе надання усних та письмових консультацій, складання юридичних документів. Адвокат має право надавати будь-яку юридичну допомогу, не заборонену законом.
Для набуття статусу адвоката необхідно мати вищу юридичну освіту, отриману в що має державну акредитацію освітній установі вищої професійної освіти, або вчений ступінь з юридичної спеціальності; стаж роботи за юридичною спеціальністю не менше двох років або пройти стажування в адвокатському освіті. Далі необхідно звернутися до кваліфікаційної комісії із заявою про присвоєння йому статусу адвоката. Після успішного складання кваліфікаційного іспиту спеціальної комісії, сформованої відповідно до вимог ст. 33 Закону про адвокатуру з дня прийняття присяги присвоюється статус адвоката і стає членом адвокатської палати. Цей статус надається особі на невизначений термін і не обмежується певним віком адвоката.
Адвокатська діяльність здійснюється на основі цивільно-правового договору, що укладається в простій письмовій формі між адвокатом (виконавцем, повіреним) і клієнтом (замовником, довірителем), про надання юридичної допомоги самому клієнтові або зазначеній в договорі іншому фізичній або юридичній особі.
Повноваження адвоката, що бере участь в якості представника довірителя у конституційному, цивільному та адміністративному судочинстві, а також в якості представника або захисника довірителя у кримінальному судочинстві та провадженні у справах про адміністративні правопорушення, регламентуються процесуальним законодавством.
Законом про адвокатуру передбачено такі форми адвокатських утворень:
а) адвокатський кабінет, який не є юридичною особою,
б) колегія адвокатів,
в) адвокатське бюро,
г) юридична консультація.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 78. Адвокатура "
 1. § 1. Поняття та ознаки інноваційної діяльності
  Поняття інноваційної діяльності. Термін «інновація» (innovation - нововведення; нововведення - англ.) З'явився у вітчизняному економічному і юридичному лексиконі на початку 1980-х рр.., Будучи «включеним» в загальний смисловий контекст обширнейшего гуманітарного поняття науково-технічного прогресу. Його появі в Росії ми зобов'язані перш за все теоретичним розробкам вчених, що займаються
 2. § 3. Характерні риси деяких форм некомерційних організацій
  Некомерційні партнерства. Їх можна вважати самим універсальним видом некомерційної організації, придатної для самих різних проектів. Не дивно, що ця форма стає все більш популярною. Некомерційні партнерства створюються для вирішення найрізноманітніших завдань - організації дозвілля, дошкільних закладів, клубів і т.п. Наприклад, статутами дитячих дошкільних установ часто передбачається
 3. § 3. Особливості регулювання окремих видів страхування
  Страхування ризику професійної відповідальності. Відносини по страхуванню регулюються в цілому приписами гл. 48 ГК, яким був присвячений попередній параграф. Однак щодо деяких видів страхування діють спеціальні закони, що встановлюють особливості регулювання цих видів страхування. Розглянемо найбільш важливі з цих особливостей. Багато видів професійної
 4. 1. Поняття і види некомерційних партнерств
  Конструкція некомерційного партнерства є новою для вітчизняного права. Як видно з назви, вона була запозичена з американського правопорядку (partnership) з метою створення максимально широких можливостей для здійснення некомерційної організацією підприємницької діяльності. Форма партнерства (Partnerschaftsgesellschaft) також була введена в Німеччині спеціальним Законом від
 5. 1. Поняття автономної некомерційної організації
  Автономна некомерційна організація - нова для нашого правопорядку організаційно-правова форма юридичної особи, передбачена ст. 10 Закону про некомерційні організації. Вона створюється на основі майнових внесків засновників для надання різних послуг некомерційного характеру: освітніх, культурно-просвітницьких, спортивно-оздоровчих, медичних,
 6. 4. Зобов'язання по страхуванню відповідальності за заподіяння шкоди (позадоговірної відповідальності)
  Закон про організацію страхової справи в РФ перераховує такі види страхування відповідальності за заподіяння шкоди (страхування позадоговірної відповідальності): - страхування цивільної відповідальності власників автотранспортних засобів; - страхування цивільної відповідальності власників засобів повітряного транспорту; - страхування цивільної відповідальності власників засобів водного
 7. § 7. Право і правова система
  Поняття права та правової системи співвідносяться як частина і ціле. Якщо під правом традиційно розуміються вихідні від держави загальнообов'язкові норми, то правова система - більш широка реальність, що охоплює собою всю сукупність внутрішньо узгоджених, взаємопов'язаних, соціально однорідних юридичних засобів (явищ), за допомогою яких офіційна (публічна) влада чинить
 8. § 2. Застосування права як особлива форма його реалізації
  Застосування - це такий спосіб реалізації права, який пов'язаний з владними діями юрисдикційних органів і посадових осіб. Останні виступають від імені держави, виконуючи покладені на них спеціальні функції і повноваження. Перед нами - одна з форм державної діяльності, спрямованої на втілення правових розпоряджень у життя, практику. Застосовувати норми права - це значить
 9. Глава 37 Судова реформа
  Структуру дореформеної судової системи складали різноманітні історично сформовані органи, робили її складною і заплутаною. Існували особливі суди для дворян, городян, селян; спеціальні комерційні, совісні, межові та інші суди. Судові функції відправляли і адміністративні органи - губернські правління, органи поліції та ін Розгляд справ у всіх судових інстанціях
 10. 1. Установчий договір
  Поняття установчого договору. Юридичні особи, які мають корпоративну природу (побудовані на засадах членства), створюються і діють на основі волі засновників, вираженої в установчих документах. До числа установчих документів юридичної особи ст. 52 ГК відносить статут і установчий договір. Все та ж стаття виділяє ситуації, при яких засновувалася юридична особа може діяти
© 2014-2022  yport.inf.ua