Головна
ГоловнаТеорія та історія держави і праваТеорія права і держави → 
« Попередня Наступна »
Матузов Н.І., Малько А.В.. Теорія держави і права: Підручник, 2004 - перейти до змісту підручника

§ 2. Застосування права як особлива форма його реалізації

Застосування - це такий спосіб реалізації права, який пов'язаний з владними діями юрисдикційних органів і посадових осіб. Останні виступають від імені держави, виконуючи покладені на них спеціальні функції і повноваження. Перед нами - одна з форм державної діяльності, спрямованої на втілення правових розпоряджень у життя, практику.
Застосовувати норми права - це значить застосовувати владу, а нерідко - примус, санкції, покарання. Правозастосування здійснюють тільки спеціальні суб'єкти. Саме тому пересічні громадяни не можуть застосовувати правові норми, іншими словами, вживати владу; такими прерогативами вони не наділені, хоча питання це в літературі небезперечний.
Так, на думку М.С. Строгович, громадянин, який затримав на вулиці хулігана і доставив його до міліції, тим самим нібито застосував до нього норму права. Вчений, який передав в дар державі свою наукову бібліотеку або яку-небудь іншу цінну колекцію, наприклад зібрання картин, теж застосував відповідну правову норму. Але застосування це? Як нам видається, в першому випадку громадянин виконав свій громадянський обов'язок, у другому - використовував передбачене законом право подарувати будь-яку річ будь-якої організації чи особі. Тут немає елементу владності.
Правозастосування безпосередньо пов'язано з ефективністю дії законів та інших нормативних актів, вдосконаленням механізму правового регулювання, підтриманням правопорядку і дисципліни в суспільстві. Його мета - впорядкування взаємовідносин між людьми та їх об'єднаннями, надання їм організованого і стабільного характеру.
Одночасно, сам процес застосування права повинен протікати у суворих рамках законності, що виключають свавілля, свавілля, бюрократизм, тяганину, тим більше - хабарництво, здирництво, хабарі. Нерідко чиновники створюють штучні перешкоди, за подолання яких вимагають "винагороди". Відомо, що сучасний російський держапарат серйозно вражений корупцією.
Правда, останнім часом поряд з державними установами діє чимало приватних (нотаріальні контори, адвокатури, пункти обміну житла, госпрозрахункові поліклініки, стоматологічні кабінети, всілякі фірми, бюро, ательє з надання комунально-побутових послуг та т.д.), які об'єктивно створюють здорову конкуренцію і обмежують колишньої монополізм у названих сферах. "Прохачів" у парадних під'їздів стало менше, а стало бути, менше можливостей для зловживань.
Характерні особливості застосування права полягають у наступному:
1) це - владно-імперативна форма реалізації права;
2) здійснюється компетентними , уповноваженими на те органами і посадовими особами;
3) носить процесуально-процедурний характер;
4) складається з ряду послідовних стадій, тобто відрізняється стадийностью;
5) має під собою відповідні юридичні підстави;
6) пов'язане з винесенням правозастосовних актів;
7) є разовим та індивідуально-певною дією, що стосуються персоніфікованих суб'єктів;
8) направлено на врегулювання конкретних ситуацій.
Зазначені ознаки показують специфіку правозастосування і досить чітко відмежовують його від перших трьох форм реалізації права - дотримання, виконання і використання. Слід лише пам'ятати, що при використанні, як уже зазначалося, нерідко теж потрібно "втручання" відповідних агентів влади, але воно носить тут характер сприяння, участі у здійсненні громадянином свого права, бо без цього суб'єкт просто не зможе скористатися наданою йому законом можливістю (наприклад , звільнитися з роботи, одружитися, зайнятися підприємницькою діяльністю). В цілому ж в названих вище трьох формах право реалізується добровільно, без примусу.
У яких же випадках виникає сама необхідність у застосуванні норм права, якими причинами воно викликається? Іншими словами, які підстави, приводи цього юридично владного дії? Необхідність у застосуванні правових норм виникає за таких обставин:
1) коли здійснюється правопорушення і потрібно застосувати санкцію до порушника, притягнути його до відповідальності;
2) коли немає добровільного виконання зобов'язань (повернення боргу, сплати штрафу, податку, дотримання умов договору);
3) коли з'являється перешкода на шляху реалізації суб'єктом свого права (наприклад, громадянин отримав ордер на квартиру, але зайняти її не може , так як вона самоправно зайнята іншою особою);
4) коли виникає спір про право і сторони не можуть самі знайти узгоджене рішення, залагодити конфлікт (розділ майна, домоволодіння; спір про дітей, спадщині та т . д.);
5) коли ті чи інші юридично значимі дії в силу їх особливої важливості повинні пройти контроль з боку держави з метою перевірки їх правильності, законності, достовірності (угоди з купівлі-продажу нерухомості , реєстрація нотаріальним установою заповіту, виділення земельної ділянки, оформлення довіреності на користування автомашиною, завірення копій різних довідок, документів, дипломів, атестатів і т.д.);
6) коли певні права та обов'язки, відповідні їм правовідносини не можуть виникнути з односторонніх дій самих суб'єктів і потрібно винесення компетентним органом або посадовою особою сприяючого правозастосовчого акта (подання громадянина до нагороди, призначення пенсії, вступ на посаду, перехід на іншу роботу, отримання премії);
7) коли за законом необхідно офіційно встановити (нерідко через суд) наявність або відсутність будь-якого факту, події, стану (наприклад, визнання особи безвісно відсутньою або померлою; знаходження на військовій службі, в спорідненості, у шлюбі; придбання або втрату громадянства).
Крім розглянутих вище чотирьох основних форм реалізації права (дотримання, виконання, використання та застосування) в науковій літературі називаються й такі, як добровільна і примусова реалізація, індивідуальна і колективна; в правовідносинах і поза правовідносин, в правовідносинах загального і конкретного типу (за формою зв'язку суб'єктів).
Реалізація або здійснення права (втілення його в життя) - це родове, найбільш широке, збірне поняття, а дотримання, виконання, застосування, використання та інші форми - видові. Їх треба співвідносити із загальною категорією - "правореализация".
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " § 2. Застосування права як особлива форма його реалізації "
 1. § 3. Теоретичні основи побудови моделі взаємовідносин державної влади і місцевого самоврядування
  застосування чинного механізму правового регулювання не вдалося побудувати оптимальну модель взаємовідносин місцевого самоврядування та державної влади. Не випадково Президент Російської Федерації у Посланні Федеральним Зборам прямо вказав: "Протягом тривалого часу федеральна влада практично не приділяла уваги проблемам місцевого самоврядування. Зрештою це
 2. § 3. Умови дійсності і види недійсних угод
  застосування правил, присвячених операціях неповнолітніх, важливе значення має з'ясування цільової природи права батьків, усиновителів і опікунів давати чи не давати згоду на угоду неповнолітнього. Дане право надане зазначеним особам з метою охорони майнових інтересів неповнолітніх. Передбачається, що останні ще не готові до самостійної участі у цивільному
 3. § 2. Договір роздрібної купівлі-продажу
  застосування правил § 2 гл. 30 ЦК та спеціального законодавства * (42). Комерційні організації, що купують товари, на відміну від громадян-підприємців, не можуть бути роздрібним і покупцями. Купуючи товари, вони об'єктивно не можуть задовольняти побутові (особисті, сімейні, домашні) потреби за відсутністю таких. Навіть якщо їм вдасться довести, що куплений товар призначався для
 4. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  застосування якої підпорядковане правилам ст. 401 ЦК. Замість санкцій абз. 2 п. 1 ст. 460 ГК покупець, посилаючись на оману або обман з боку продавця, може вдатися до позову про визнання договору купівлі-продажу недійсним та реституції (див. ст. 178, 179 ЦК). Однак у такому разі його право на відшкодування збитків обмежено відшкодуванням реального збитку , та й сам захист протікає вже за
 5. § 1. Інтелектуальна власність як сукупність прав і структурне утворення в системі права
  застосуванню на практиці. Насамперед, до числа таких принципів слід віднести принцип незалежності окремих засобів індивідуалізації один від одного. Право на кожний із засобів індивідуалізації виникає самостійно і охороняється незалежно від інших засобів індивідуалізації, навіть якщо вони повністю або частково збігаються один з одним. Так, фірмове найменування, включене в комерційне
 6. 4.4. Адміністративно-правові норми
  застосування. Виконання - форма реалізації розпорядчих адміністративно-правових норм, що складається в реалізації покладених на суб'єктів управлінських відносин юридичних обов'язків. Дотримання - форма реалізації забороняючих адміністративно -правових норм, коли суб'єкти управлінських відносин повинні утриматися від певних варіантів поведінки під загрозою покарання.
 7. 1.5. Об'єкти авторського права
  застосування отримала вінілітовая смола. У 1907 р. з'явився "грамофон нового покоління" під назвою "патефон" - за назвою французької фірми "Пате", де служив його винахідник Гильоне Кеммлер. "Ящик з музикою" відрізнявся розміщенням рупора всередині корпусу. Майже одночасно з фонографом був винайдений і принцип магнітного запису звуку. Вперше думка про те, що намагнічування може бути
 8. § 4. Право та інші соціальні норми
  застосування подібних норм в деяких місцевостях Середньої Азії і Кавказу. А, наприклад, в Чечні вони до цих пір застосовуються, але вже без схвалення федеральних властей. У 1997 р. чеченський шаріатський суд засудив декілька чоловік, у тому числі одну жінку, до розстрілу і вирок публічно був приведений у виконання. Релігійні норми як обов'язкові правила поведінки віруючих містяться в таких
 9. § 2. Сутність та основні принципи правової політики
  застосування) представляють собою за своєю суттю і форми здійснення правової політики. Правова політика завжди обслуговувала і обслуговує насамперед інтереси держави, а через державу - інтереси суспільства, громадян. І зміцнення державності, до чого прагне сьогодні нове керівництво країни, передбачає в першу чергу зміцнення її правових основ. Інакше вона приречена
 10. Глава 20 Укладення 1649 як звід феодального права
  застосування могли послужити результати "обшуку", коли показання свідків розділилися: частина на користь підозрюваного, частина проти нього. У разі, коли результати "обшуку" були сприятливими для підозрюваного , він міг бути взятий на поруки, тобто звільнений під відповідальність (особисту і майнову) його поручителів. Застосування тортури регламентувалося: її можна було застосовувати не більше трьох
© 2014-2022  yport.inf.ua