Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове, інформаційне правоАдміністративне право → 
« Попередня Наступна »
Курс лекцій з адміністративного права Росії, 2012 - перейти до змісту підручника

Адміністративна відповідальність юр осіб

Заходи адміністративної відповідальності застосовуються до юридичних осіб за порушення ними норм різних галузей права. Фактичним підставою адміністративної відповідальності є вчинення правопорушення. Склад правопорушення юр особи містить традиційні елементи, але відрізняється специфікою суб'єкта і суб'єктивної сторони.
Юр особа, яка вчинила правопорушення і в зв'язку з цим підлягає адміністративної відповідальності розглядається в якості суб'єкта, при цьому заходи адмі-стративно відповідальності м застосовуватися до юр особам будь-яких форм власності та організаційно-правових форм. Обов'язковою умовою притягнення до відповідальності є наявність у юр особи прав юр особи. При злитті кількох юр осіб до відповідальності залучається знову виникло юр особа. При з'єднанні юр осіб до відповідальності притягується приєднав юр особа. При поділі юр особи до відповідальності притягується то юр особа, якій згідно з розподільним балансом перейшли права та обов'язки по укладених операціях або майну у зв'язку з яким було скоєно адміністративне право-порушення. При перетворенні юр обличчя до відповідально-сті залучається знову виникло юр осіб.
Специфіка суб'єктивної сторони пов'язана з проблемою провини юр особи. Вина юр особи розуміється як не додаток юр особи допустимих і необхідних зусиль для виконання покладених на нього обов'язків а також невикористання наданих прав і можливостей для усунень причин адміністративного правопорушення. У нормативних актах як правило, не передбачається необхідність урахування провини юр особи у зв'язку з тим, що вчинення адміністративного правопорушення передбачає наявність вини юр особи.
У теорії розрізняють об'єктивну і суб'єктивну провину. Об'єктивна - вина організації з т.з. гос органу. Суб'єктивна - відношення керівництва та колективу організації до скоєного діяння. Для найбільш оптимального вирішення питання про вину юр особи об'єктивна і суб'єктивна вина д збігатися. Ч.2 ст. 2.1 КоАП РФ визначає, що юр особа визнається винним, якщо б встановлено, що у нього була можливість для дотримання правил і норм, але даною особою не б прийняті всі залежні від нього заходів щодо їх дотримання.
До юр особі м застосовуватися такі процес-суального заходи:
1) огляд належать юр особі приміщень і територій й перебувають там приміщень і документів;
2) вилучення речей і доків;
3) затримання транспортного засобу;
4) заборона експлуатації транспортного середовищ-ства;
5) арешт речей.
До юр особам м застосовуватися такі види наказа-ний:
1) попередження;
2) штраф;
3) оплатне вилучення;
4) конфіскація;
5) адміністративне призупинення діяльності юр осіб.
ТО адміністративна відповідальність юр осіб - при-сування до організацій, що володіє адміністративної правосуб'єктністю адміністративного покарання за межі не-виконання або неналежне виконання встановлених державою правил, стандартів і норм з метою забезпечення виконання покладених на них обов'язків і попередження правопорушень.
У ряді галузей законодавства адміні-стративно покарання юр особи характеризуються певними особливостями (земельного законодавства, у сфері будівництва та виробництва будівельних матеріалів, митних правил, антимонопольного законодавства, правил пожежної безпеки, санітарних та природоохоронних правил, податкове законодавство).
82.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Адміністративна відповідальність юр осіб "
 1. Стаття 4.1. Загальні правила призначення адміністративного покарання
  1. Адміністративне покарання за вчинення адміністративного правопорушення призначається в межах, встановлених законом, що передбачає відповідальність за дане адміністративне правопорушення, відповідно до цього Кодексу. 2. При призначенні адміністративного покарання фізичній особі враховуються характер вчиненого ним адміністративного правопорушення, особу винного, його
 2. 17.1. Поняття, особливості та види адміністративної відповідальності
  Позитивна адміністративна відповідальність це вимога до майбутньої активної, ініціативної діяльності суб'єктів адміністративного права. Традиційна (ретроспективна) адміністративна відповідальність - це вид юридичної відповідальності, що виражається в застосуванні уповноваженими органами і посадовими особами адміністративного стягнення до особи, яка вчинила правопорушення.
 3. Поняття, правові основи і види ад-міністратівной відповідальності.
  Адміністративна відповідальність - це вид юриди-чеський відповідальності, яка виражається в застосуванні уповноваженим органом або д / л адміністративного покарання до особи, яка вчинила правопорушення. Ознаки: 1) заходи адміністративної відповідальності м устанавли-тися як законами, так і підзаконними актами; 2) фактична підстава відповідальності - адміністра-активне правопорушення; 3)
 4. Стаття 26.1. Обставини, що підлягають з'ясуванню у справі про адміністративне правопорушення
  По справі про адміністративне правопорушення з'ясуванню підлягають: 1) наявність події адміністративного правопорушення; 2) особа, яка вчинила протиправні дії (бездіяльність), за які цим Кодексом або законом суб'єкта Російської Федерації передбачена адміністративна відповідальність; 3) винність особи у вчиненні адміністративного правопорушення; 4) обставини, що пом'якшують
 5. Стаття 26.1. Обставини, що підлягають з'ясуванню у справі про адміністративне правопорушення
  По справі про адміністративне правопорушення з'ясуванню підлягають: 1) наявність події адміністративного правопорушення; 2) особа, яка вчинила протиправні дії (бездіяльність), за які цим Кодексом або законом суб'єкта Російської Федерації передбачена адміністративна відповідальність; 3) винність особи у вчиненні адміністративного правопорушення; 4) обставини, що пом'якшують
 6. Стаття 2.9. Можливість звільнення від адміністративної відповідальності при малозначності адміністративного правопорушення
  При малозначності вчиненого адміністративного правопорушення суддя, орган, посадова особа, уповноважені вирішити справу про адміністративне правопорушення, можуть звільнити особу, яка вчинила адміністративне правопорушення, від адміністративної відповідальності і обмежитись усним
 7. Стаття 2.9. Можливість звільнення від адміністративної відповідальності при малозначності адміністративного правопорушення
  При малозначності вчиненого адміністративного правопорушення суддя, орган, посадова особа, уповноважені вирішити справу про адміністративне правопорушення, можуть звільнити особу, яка вчинила адміністративне правопорушення, від адміністративної відповідальності і обмежитись усним
 8. 5.6. Адміністративна відповідальність громадян
  Адміністративна відповідальність громадян це обов'язок громадян в силу норм права зазнати негативні правоограничения особистого, матеріального чи організаційного характеру за вчинення адміністративного правопорушення. Для притягнення до адміністративної відповідальності громадянин повинен мати адміністративної деліктоздатність. Адміністративна деліктоздатність громадянина -
 9. Цілі і принципи відповідальності.
  Виділяють наступні цілі адміністративної відпові-дальності: 1) виховна; 2) загальна превенція (попередження), 3) приватна превенція (попередження); 4) попередження вчинення злочину. Принципи адміністративної відповідальності: 1) настання адміністративної відповідальності тільки за протиправну поведінку; 2) настання адміністративної відповідальності тільки за наявності вини; 3)
 10. Стаття 4.3. Обставини, що обтяжують адміністративну відповідальність
  1. Обставинами, що обтяжують адміністративну відповідальність, визнаються: 1) продовження протиправної поведінки, незважаючи на вимогу уповноважених на те осіб припинити її; 2) повторне вчинення однорідного адміністративного правопорушення, якщо за вчинення першого адміністративного правопорушення особу вже було піддано адміністративному покаранню, по якому не закінчився термін,
© 2014-2022  yport.inf.ua