Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове, інформаційне правоАдміністративне право → 
« Попередня Наступна »
П. П. Глущенко, Н. Н. Жільскій, В. І. Кайнов, І. В. Куртяк. Адміністративне право. Короткий курс, 2011 - перейти до змісту підручника

6.2. Адміністративно-правовий статус іноземних громадян та осіб без громадянства


Іноземними громадянами в Російській Федерації визнаються особи, які не є громадянами Російської Федерації і мають громадянство іноземної держави, підтверджене відповідним документом. Розрізняють дві категорії іноземних громадян - громадяни країн СНД (ближнє зарубіжжя) і громадяни інших країн (далеке зарубіжжя) Такий поділ необхідно у зв'язку з диференціацією прав і обов'язків у цих двох категорій іноземних громадян. Правові норми, передбачені для іноземних громадян, поширюються і на осіб без громадянства. Особа без громадянства - це особа, яка не є громадянином цієї країни і не має відповідними доказами, які могли б встановити приналежність його до громадянства будь-якого іноземної держави
Іноземні громадяни в Російській Федерації користуються тими ж правами і свободами і несуть ті ж обов'язки, що й громадяни Російської Федерації, якщо інше не випливає з Конституції Російської Федерації, Федерального закону Російської Федерації від 25 липня 2002 115-ФЗ «Про правове становище іноземних громадян у Російській Федерації» та інших актів російського законодавства Іноземні громадяни не можуть нести військову службу і не можуть бути прийняті на роботу в військові формування в якості цивільного персоналу (якщо інше не передбачено міжнародним договором) Іноземні громадяни в Російській Федерації не мають права обирати і бути обраними до органів державної влади та органи місцевого самоврядування Вони не мають права поступати на роботу на режимні об'єкти, діяльність яких пов'язана із забезпеченням національної безпеки Російської Федерації
Іноземні громадяни в Російській Федерації рівні перед законом незалежно від походження, соціального і майнового стану, расової та національної приналежності, статі, освіти, мови, ставлення до релігії, роду і характеру занять та інших обставин Відносно громадян тих держав, в яких є спеціальні обмеження прав і свобод громадян Російської Федерації, можуть бути встановлені відповідні обмеження Використання іноземними громадянами в Російській Федерації прав і свобод не повинно завдавати шкоди інтересам безпеки російського суспільства і держави, моральності населення, а також правам і законним інтересам громадян Російської Федерації та російських юридичних осіб
Перебування іноземних громадян на території Російської Федерації може мати форму постійного проживання, тимчасового перебування , і їм може бути надано політичний чи інше притулок або вони можуть мати статус біженця в Російській Федерації У кожному з цих випадків адміністративно-правовий статус іноземців регламентується законодавством Російської Федерації,
нормами міжнародного права і міжнародними договорами Російської Федерації
Постійно проживають іноземні громадяни мають більший обсяг прав у деяких областях (трудова діяльність, соціальне забезпечення та ін.), ніж тимчасово перебувають Іноземні громадяни поділяються за підставами (мотивів) в'їзду в Російську Федерацію на наступні групи: прибувають на роботу, на навчання, біженці, члени сім'ї та ін
За принципом організації в'їзду іноземних громадян розрізняють такі категорії мігрантів, як:
| перебувають відповідно до наявної у них візою;
| іммігранти неконтрольовані (з країн СНД у зв'язку з прозорістю кордонів);
| іммігранти незаконні (що в'їжджають за підробленими документами або нелегально)
Особливу групу становлять особи з подвійним громадянством Вони є одночасно громадянами двох держав, що підтверджується відповідними документами Представники цієї групи, які проживають в Росії, зазвичай є громадянами Російської Федерації і якої іншої держави Подвійне громадянство може виникати як за народженням , так і в результаті прийому особи до громадянства іншої держави, якщо дана особа водночас не втрачає колишнє громадянство
Наявність у громадянина Російської Федерації громадянства іноземної держави не применшує його прав і свобод і не звільняє від обов'язків, що випливають з російського громадянства, якщо інше не передбачено федеральним законом або міжнародним договором Російської Федерації (п 2 ст 62 Конституції Російської Федерації) Специфічні проблеми виникають у зв'язку з прийнятою в травні 1997 р. Європейською конвенцією про громадянство, відповідно до якої виникає можливість багаторазового громадянства При цьому відкривається можливість уникнути оподаткування, отримати більшу свободу вкладення капіталів, полегшуються поїздки по світу і др
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "6.2. Адміністративно-правовий статус іноземних громадян та осіб без громадянства"
 1. Тема 6. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ СТАТУС ІНОЗЕМЦІВ ТА ОСІБ БЕЗ ГРОМАДЯНСТВА
  Тема 6. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ СТАТУС ІНОЗЕМЦІВ ТА ОСІБ БЕЗ
 2. Стаття 3.10. Адміністративне видворення за межі Російської Федерації іноземного громадянина або особи без громадянства
  адміністративного покарання встановлюється щодо іноземних громадян або осіб без громадянства і призначається суддею, а в разі вчинення іноземним громадянином або особою без громадянства адміністративного правопорушення при в'їзді в Російську Федерацію - відповідними посадовими особами. 3. Адміністративне видворення за межі Російської Федерації не може застосовуватися до
 3. Стаття 2.6. Адміністративна відповідальність іноземних громадян, осіб без громадянства та іноземних юридичних осіб
  адміністративні правопорушення, підлягають адміністративній відповідальності на загальних підставах. 2. Іноземні громадяни, особи без громадянства та іноземні юридичні особи, які вчинили адміністративні правопорушення на континентальному шельфі, у виключній економічній зоні Російської Федерації, передбачені частиною 2 статті 8.16, статтями 8.17 - 8.20, частиною 2 статті 19.4 справжнього
 4. Стаття 2.6. Адміністративна відповідальність іноземних громадян, осіб без громадянства та іноземних юридичних осіб
  адміністративні правопорушення, підлягають адміністративній відповідальності на загальних підставах. 2. Іноземні громадяни, особи без громадянства та іноземні юридичні особи, які вчинили адміністративні правопорушення на континентальному шельфі, у виключній економічній зоні Російської Федерації, передбачені частиною 2 статті 8.16, статтями 8.17 - 8.20, частиною 2 статті 19.4 справжнього
 5. Стаття 32.9. Виконання постанови про адміністративне видворення за межі Російської Федерації іноземних громадян або осіб без громадянства
  адміністративне видворення за межі Російської Федерації іноземних громадян або осіб без громадянства виповнюється: 1) прикордонними органами - при вчиненні адміністративних правопорушень, передбачених частиною 2 статті 18.1, частиною 2 статті 18.4 цього Кодексу; (в ред. Федеральних законів від 30.06.2003 N 86-ФЗ, від 07.03.2005 N 15-ФЗ) 2) федеральним органом виконавчої влади,
 6. Коментар до статті 32.9
  адміністративне видворення за межі Російської Федерації іноземних громадян або осіб без громадянства як вигляді адміністративного покарання див. коментар до ст. 3.10. Прикордонні органи і прикордонні війська (див. п. 2 коментарю до ст. 23.10) виконують постанови про адміністративне видворення при вчиненні адміністративних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 18.1 (порушення правил
 7. Стаття 32.10. Порядок виконання постанови про адміністративне видворення за межі Російської Федерації іноземних громадян або осіб без громадянства
  адміністративне видворення за межі Російської Федерації іноземного громадянина або особи без громадянства проводиться шляхом офіційної передачі іноземного громадянина або особи без громадянства представнику влади іноземної держави, на територію якого зазначена особа видворяється, або шляхом контрольованого самостійного виїзду особи, що підлягає адміністративному видворенню за
 8. Стаття 18.17. Недотримання встановлених у відповідності з федеральним законом щодо іноземних громадян, осіб без громадянства та іноземних організацій обмежень на здійснення окремих видів діяльності
  адміністративного штрафу на громадян у розмірі від двох тисяч до чотирьох тисяч рублів; на посадових осіб - від сорока п'яти тисяч до п'ятдесяти тисяч рублів; на юридичних осіб - від восьмисот тисяч до одного мільйона рублів або адміністративне призупинення діяльності на строк до дев'яноста доби. (в ред. Федерального закону від 22.06.2007 N 116-ФЗ) 2. Недотримання іноземним громадянином або
 9. Коментар до статті 3.10
  адміністративне покарання відноситься до санкцій, обмежує свободу порушника, фактично воно може бути застосовано і щодо інших іноземних фізичних осіб, зокрема осіб з подвійним громадянством і підданих монархій. Відповідно до чинного законодавства передбачено різний правовий режим адміністративного видворення. Іноземні громадяни та особи без громадянства,
 10. 5.1. Поняття, елементи, правова основа та види адміністративно-правового статусу громадянина
  адміністративно-правовими нормами. Елементи адміністративно-правового статусу громадян: 1) принципи адміністративно-правового статусу громадян; 2) громадянство; 3) адміністративна правосуб'єктність (право-, дієздатність) громадян; 4) права і обов'язки громадян у сфері державного управління; 5) адміністративна відповідальність громадян; 6) юридичні
 11. Стаття 32.9. Виконання постанови про адміністративне видворення за межі Російської Федерації іноземних громадян або осіб без громадянства
  адміністративне видворення за межі Російської Федерації іноземних громадян або осіб без громадянства виповнюється: 1) прикордонними органами та прикордонними військами - при вчиненні адміністративних правопорушень , передбачених частиною 2 статті 18.1, частиною 2 статті 18.4 цього Кодексу; (в ред. Федерального закону від 30.06.2003 N 86-ФЗ) 2) органами внутрішніх справ - при вчиненні
 12. Стаття 18.15. Незаконне притягнення до трудової діяльності в Російській Федерації іноземного громадянина або особи без громадянства
  адміністративного штрафу на громадян у розмірі від двох тисяч до п'яти тисяч рублів; на посадових осіб - від двадцяти п'яти тисяч до п'ятдесяти тисяч рублів; на юридичних осіб - від двохсот п'ятдесяти тисяч до восьмисот тисяч рублів або адміністративне призупинення діяльності на строк до дев'яноста доби. (В ред. Федерального закону від 22.06.2007 N 116-ФЗ) 2. Залучення до трудової
 13. Стаття 18.9. Порушення посадовою особою організації, що приймає в Російській Федерації іноземного громадянина або особу без громадянства, або громадянином Російської Федерації або постійно проживають в Російській Федерації іноземним громадянином або особою без громадянства правил перебування іноземних громадян або осіб без громадянства в Російській Федерації
  адміністративного штрафу на посадових осіб у розмірі від сорока тисяч до п'ятдесяти тисяч рублів; на юридичних осіб - від чотирьохсот тисяч до п'ятисот тисяч рублів. (В ред. Федеральних законів від 28.12.2004 N 187-ФЗ, від 05.11.2006 N 189-ФЗ, від 22.06.2007 N 116-ФЗ) 2. Неприйняття громадянином Російської Федерації або постійно проживають в Російській Федерації іноземним громадянином або особою
 14. 5.3. Громадянство: поняття, види, принципи, підстава набуття і припинення
  правовий зв'язок людини з державою, що виражається в сукупності їх взаємних прав, обов'язків і відповідальності, заснована на визнанні та повазі гідності, основних прав і свобод людини (преамбула ФЗ «Про громадянство Російської Федерації»). Чинне законодавство називає такі види громадянства, як: - громадянство Російської Федерації - стійкий правовий зв'язок особи з
 15. Адміністративне видворення за межі Російської Федерації іноземного громадянина або особи без громадянства
  адміністративному видворення може бути виконане примусово чи добровільно. При добровільне виселення іноземний громадянин чи особа без громадянства самостійно визначає спосіб і транспорт для виїзду і у встановлений термін залишає територію Російської Федерації. Примусове видворення здійснюється в тому випадку, коли правопорушник ухиляється від виїзду з території Російської
 16. 6.1. Адміністративно-правовий статус іноземних громадян та осіб без громадянства
  адміністративно-правового статусу іноземних громадян та осіб без громадянства: 1) не можуть бути прийняті на державну службу, обіймати посади в органах державної влади та місцевого самоврядування, пов'язані з наявністю громадянства Російської Федерації; 2) не допускаються до діяльності, пов'язаної з державною таємницею; 3) не можуть брати участь у відправленні правосуддя;
 17. Стаття 18.9. Порушення посадовою особою організації, що приймає в Російській Федерації іноземного громадянина або особу без громадянства, або громадянином Російської Федерації правил перебування іноземних громадян або осіб без громадянства в Російській Федерації
  адміністративного штрафу в розмірі від п'яти до десяти мінімальних розмірів оплати праці. 2. Неприйняття громадянином, що запросив в Російську Федерацію іноземного громадянина або особу без громадянства в приватних справах і надали їм жиле приміщення, заходів щодо забезпечення в установленому порядку їх своєчасної реєстрації та виїзду за межі Російської Федерації після закінчення певного
© 2014-2022  yport.inf.ua