Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове, інформаційне правоІнформаційне право → 
« Попередня Наступна »
Копилов В.А.. Інформаційне право, 2002 - перейти до змісту підручника

1.3. Державна політика в галузі формування інформаційного суспільства


Бурхливий наступ реалій інформаційного суспільства на країни і континенти вимагає перегляду уявлення про інформаційної індустрії, її роль і місце в суспільстві. Як зазначалося вище, багато країн приймають відповідні закони, перебудовують діяльність державних органів, відповідальних за формування і проведення інформаційної політики, спрямованої на формування та розвиток інформаційного суспільства.
На жаль, в Росії всі гілки влади звертають на підготовку до входження в інформаційне суспільство мало уваги. Поки не існує окремого органу виконавчої влади, що організовують і проводять інформаційну політику. Залишився лише департамент у складі Мінзв'язку Росії. Проте за дорученням Комітету Державної Думи з інформаційної політики та зв'язку (скликання 1996-2000 рр..) Розроблено Концепцію державної інформаційної політики, яка була схвалена цим Комітетом 15 жовтня 1998, а також на засіданні Постійної палати по державній інформаційній політиці Політичної консультативної ради при Президентові РФ 21 грудня 1998
Концепція покликана зіграти роль організуючого і координуючого документа, що представляє основу для підготовки державної програми щодо входження Росії в інформаційне суспільство. Одне з призначень Концепції - звернути увагу органів державної влади, засобів масової інформації, всіх зацікавлених осіб на проблеми підготовки держави, суспільства, особистості до умов життя в інформаційному суспільстві [2].
У рамках державної інформаційної політики закладені основи для вирішення таких завдань, як формування єдиного інформаційного простору Росії і се входження у світовий інформаційний простір, забезпечення інформаційної безпеки особистості, суспільства і держави, формування демократично орієнтованого масової свідомості, становлення галузі інформаційних послуг, розширення правового поля регулювання суспільних відносин, у тому числі пов'язаних з отриманням, розповсюдженням і використанням інформації. Державна інформаційна політика має сприяти зміцненню зв'язку Федерального центру і регіонів, зміцненню федералізму і цілісності країни.
Відповідно до цієї Концепцією основними завданнями державної інформаційної політики є:
модернізація інформаційно-телекомунікаційної інфраструктури, розвиток інформаційно-телекомунікаційних технологій;
ефективне формування і використання національних інформаційних ресурсів (ІР) та забезпечення широкого, вільного доступу до них;
забезпечення громадян суспільно значущою інформацією і розвиток незалежних засобів масової інформації;
підготовка людини до життя і роботи в прийдешньому інформаційному столітті;
забезпечення інформаційної безпеки;
формування інформаційного права як правового фундаменту і необхідної нормативної правової бази побудови інформаційного суспільства.
Основні положення правового забезпечення державної інформаційної політики, яка повинна реалізовуватися в рамках інформаційного права, формулюється так:
реалізація принципу правової рівності всіх учасників процесу інформаційної взаємодії незалежно від їх політичного, соціального та економічного статусу;
вдосконалення чинного законодавства та розробка нових законодавчих та інших нормативних правових актів, формування нормативної правової бази, що забезпечує ефективне регулювання інформаційних відносин, а також здійснення контролю за безумовним виконанням законодавства;
визнання можливості обмеження доступу до інформації виключно на основі закону, як виключення із загального принципу відкритості інформації;
персонифицированность відповідальності за збереження інформації, її засекречування та розсекречування;
захист законними засобами особистості, суспільства, держави від неправдивої, спотвореною і недостовірної інформації;
надання громадянам універсальної громадської інформаційної послуги, сприяння доступу до світових інформаційних ресурсів, глобальних інформаційних мереж.
Правове забезпечення державної інформаційної політики має розвиватися за такими основними напрямками:
розробка нових законів, доповнюють і розвивають існуюче законодавство в інформаційній сфері;
вдосконалення актів чинного законодавства, підвищення ефективності їх норм;
систематизація та кодифікація актів інформаційного законодавства;
узгодження існуючих і знову розроблюваних законів в інформаційній сфері з актами інших галузей законодавства;
розробка підзаконних актів, керівних документів та механізмів, що забезпечують ефективне застосування норм существующею і розроблюваного законодавства;
розробка і застосування методів опеньки ефективності чинного законодавства;
координація федерального законодавства і законодавства суб'єктів федерації в інформаційній сфері;
активну участь у розробці міжнародного законодавства в інформаційній сфері (на рівні ближнього і далекого зарубіжжя).
Першочерговими заходами державної інформаційної політики в галузі інформаційного права повинні бути:
аналіз процесів розвитку інформаційної сфери, виявлення прогалин і дублів в законодавстві;
розробка концепції формування та розвитку інформаційного права і його джерела - інформаційного законодавства;
аналіз причин низької ефективності існуючого інформаційного законодавства та визначення необхідного комплексу заходів щодо виправлення цього становища;
підвищення інформаційно-правової культури суспільства.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 1.3. Державна політика в галузі формування інформаційного суспільства "
 1. 8.2. Державна політика в сфері формування і використання інформаційних ресурсів
  державної політики в цій галузі, яка спрямована на створення умов для ефективного і якісного інформаційного забезпечення при вирішенні стратегічних та оперативних завдань соціального та економічного розвитку РФ. Державна політика у сфері формування інформаційних ресурсів та інформатизації спрямована на створення умов для ефективного і якісного інформаційного
 2. М.А. Лапіна, А.Г. Ревін, В.І. Лапін. Інформаційне право, 2004
  державної та комерційної таємниці, персональних (конфіденційних) даних, захисту прав і свобод в інформаційній сфері. Для студентів, що навчаються за спеціальністю "Юриспруденція", а також для всіх, хто цікавиться цією
 3. 10.1. Правова основа захисту об'єктів інформаційних правовідносин від загроз в інформаційній сфері
  державної політики у цій сфері та система заходів економічного, політичного, організаційного та іншого характеру, адекватних загрозам життєво важливим інтересам особистості, суспільства і держави, спрямованих на виявлення і попередження загроз. Як уже згадувалося, Федеральним законом «Про участь у міжнародному інформаційному обміні» визначено поняття інформаційної безпеки як
 4. 1.4. Мета цього підручника
  області неухильно зростає. У Росії сумарний масив актів інформаційного законодавства налічує сотні федеральних законів, актів Президента РФ і Уряду РФ, а якщо враховувати нормативні правові акти суб'єктів Федерації, - то тисячі. Весь цей величезний масив джерел інформаційного права потребує систематизації та кодифікації. Застосування джерел інформаційного права
 5. Контрольні питання
  формування інформаційного суспільства? 11. Як можна сформулювати поняття інформаційно-правових відносин для інформаційного права? 12. У чому полягають особливості інформаційних правовідносин? 13. Перелічіть і охарактеризуйте елементи (складові частини) інформаційних правовідносин. 14. Що є підставами виникнення, зміни або припинення інформаційно-правових
 6. Контрольні питання
  галузі забезпечення інформаційної безпеки. 7. Назвіть загальні методи забезпечення інформаційної безпеки Російської Федерації. 8. Перерахуйте норми Конституції РФ, що проголошують основні права особистості, що стосуються приватного життя. 9. Які основні цілі захисту інформації згідно з Федеральним законом "Про інформацію, інформатизації і захисту інформації"? 10. У чому полягає
 7. 11.2.1. Область реалізації права на пошук, отримання і споживання інформації в Інтернет
  державної влади та місцевого самоврядування щодо формування інформаційних ресурсів та надання інформаційних продуктів та інформаційних послуг). Однак при цьому основні труднощі регулювання відносин пов'язані із захистом вмісту одержуваної споживачем інформації (авторське право, доказательственная здатність документа в електронній формі, доменні імена тощо). Важлива
 8. Передмова до другого видання
  державної політики в галузі формування інформаційного суспільства в Російській Федерації. Вивчається сутність основних об'єктів правовідносин у системі інформаційного права, їх особливості та юридичні властивості, багато в чому визначають структуру і склад системи інформаційного права і місце цього права у системі права. К. таких об'єктів належать інформація різних видів і форм
 9. Коментар до статті 23.17
  державної політики та здійснення державного управління в галузі реабілітації радіоактивно забруднених сільськогосподарських угідь і хімізації земель. Відповідно до підп. 8 п. 6 зазначеного Положення Мінсільгосп Росії здійснює спільно з Міністерством охорони здоров'я Росії єдину державну політику в галузі безпечного поводження з пестицидами та
 10. 10.5. Структура правового регулювання відносин у галузі інформаційної безпеки
  державної таємниці Інститут комерційної таємниці Інститут персональних даних Інші види таємниць Норми КК РФ Норми КпАП РРФСР Норми ГК РФ Інститути інтелектуальної власності Інститут документованої інформації Норми КК РФ Норми КпАП РРФСР Норми ГК РФ Правове регулювання інформаційної безпеки формується на базі інформаційних правовідносин, що охоплюють всі; напряму
 11. Контрольні питання
  державної таємниці? 2. У чому полягає правовий режим державної таємниці? 3. Який порядок віднесення відомостей до державної таємниці? 4. Які ступеня секретності встановлюються для відомостей, що становлять державну таємницю? 5. Що є підставою для розсекречення відомостей? 6. Який термін засекречування відомостей, що становлять державну таємницю? 7. У чому
 12. 16. Фінансова діяльність, здійснювана Президентом РФ.
  Державної влади виходячи з положень Конституції і федеральних законів, визначає основні напрями внутрішньої і зовнішньої політики держави, відповідно до яких будується фінансова політика. З щорічними посланнями про становище в країні, про основні напрями внутрішньої і зовнішньої політики Президент РФ звертається до Федеральних зборів (ст. 80, 84 Конституції РФ). Президент
 13. Контрольні питання
  інформаційної сфери, інформаційних процесів та інформаційних відносин? 8. Перерахуйте методи правового регулювання, що використовуються в інформаційному праві. 9. Які методи можуть бути використані при вивченні науки інформаційного права? 10. Які інформаційні революції відбулися в історії розвитку цивілізації? У чому особливість останньої революції? 11. Перерахуйте основні риси
 14. 3.4. Методи інформаційного права
  державної влади та місцевого самоврядування з виробництва та розповсюдження інформації, створюваної цими структурами в порядку забезпечення конституційних гарантій прав громадян з пошуку і отриманню кожним інформації, що зачіпає інтереси особистості; при встановленні порядку створення та застосування державних інформаційних систем і технологій з метою обробки інформації
 15. 2.2.4. Область створення та застосування інформаційних систем, інформаційних технологій та засобів їх забезпечення
  державної влади, юридичні та фізичні особи - організації та підприємства, фахівці. Суб'єктами, експлуатуючими інформаційні системи, інформаційні технології, є органи державної влади, їх підрозділи, юридичні та фізичні особи. Одним з найважливіших напрямків діяльності суб'єктів у цій галузі повинні бути формування і розвиток програмно-технічної
 16. Список літератури
  державності. М., 1993. 17. Поппер К. Відкрите суспільство та його вороги. М., 1992. 18. Тиунова Л.Б. Конституція і правова держава. СПб., 1992. 19. Ебзеев Б.С. Конституція. Правова держава. Конституційний суд. М., 1997. 20. Ентін Л.М. Поділ влади. Досвід сучасних держав. М., 1995. 21. Явіч Л.С. Панування права. (До концепції правової держави в СРСР) / /
 17. 2.2. Модель інформаційної сфери
  області. Основна частина включає три області, забезпечує - дві. Дві головні: Область створення та застосування інформаційних технологій та засобів їх забезпечення; Область створення та застосування засобів і механізмів інформаційної безпеки Три забезпечують: Область виробництва і розповсюдження вихідної і похідної інформації; Область пошуку, отримання та споживання інформації;
 18. 5.2. Система правового забезпечення інформаційної безпеки
    державну таємницю, визначається федеральним законом (ч. 4 ст. 29). Всі ці норми Конституції РФ відповідають Декларації прав і свобод людини і громадянина, за винятком обмеження, пов'язаного з пропагандою класової ненависті, насильства та війни, з комерційної та професійної таємницями. --- У Конституції РФ введені обмеження на використання
© 2014-2022  yport.inf.ua