Головна
ГоловнаПриродоресурсове, аграрне, екологічне правоАграрне право → 
« Попередня Наступна »
М. Л. Завражнов. Аграрне право. Конспект лекцій, 2007 - перейти до змісту підручника

2. Державна реєстрація кооперативу


Державна реєстрація кооперативу регулюється ст. 9 ФЗ «Про сільськогосподарську кооперацію». Кооператив підлягає державній реєстрації в порядку, встановленому законом про реєстрацію юридичних осіб.
Державній реєстрації відповідно до зазначеного закону підлягають і некомерційні організації, якщо відповідно до їх установчими документами їм надано право ведення підприємницької діяльності. Отже, закон поширюється як на виробничі, так і на споживчі сільськогосподарські кооперативи. Проте слід враховувати, що він не застосовується до реєстрації юридичних осіб, створених у процесі приватизації.
До заяви про державну реєстрацію додаються:
1) протокол загальних організаційних зборів членів про створення кооперативу, про затвердження його статуту і про склад правління кооперативу, підписаний головою та секретарем даного зібрання;
2) статут кооперативу, підписаний членами-учасниками загального організаційного зборів із зазначенням їх прізвищ, імен, по батькові, дат народження, місць проживання, серій та номерів паспортів або замінюють їх документів;
3) свідоцтво про сплату державного мита; одна ко сільськогосподарські організації і селянські (фермерські) господарства звільняються від сплати реєстраційного збору при зміні їх правового статусу в зв'язку з реорганізацією та приведенням його (статусу) у відповідність до вимог ФЗ «Про сільськогосподарську кооперацію».
У разі встановлення недостовірності відомостей, що містяться у поданих документах, порушення порядку створення кооперативу, а також невідповідності установчих документів законодавству РФ орган, що здійснив реєстрацію, зобов'язаний протягом одного календарного місяця з дня реєстрації повідомити кооператив про необхідність внесення відповідних змін або доповнень до установчих документів.
Протягом 7 днів після отримання повідомлення сільськогосподарський кооператив зобов'язаний їх внести і представити в орган, що здійснив реєстрацію.
У разі ж неподання у цей строк даний орган зобов'язаний звернутися до арбітражного суду з позовом про визнання установчих документів підприємства недійсними (повністю або частково).
Будь-яка зацікавлена особа вправі протягом 6 місяців з дати реєстрації звернутися до суду або арбітражного суду про визнання недійсними реєстрації підприємства і (або) його установчих документів (повністю або частково). Рішення суду (арбітражного суду) є підставою для анулювання державної реєстрації.
Кооператив вважається створеним з моменту його державної реєстрації. Реєстрація здійснюється не пізніше трьох днів з дати подання необхідних документів або протягом 30 календарних днів з дати поштового відправлення, зазначеної в квитанції про відсилання установчих документів. Реєстрація здійснюється шляхом присвоєння кооперативу чергового номера в журналі реєстрації документів, що надходять і проставлення спеціального надпису (штампа) з найменуванням реєструючого органу, номером і датою на 1-й сторінці (титульному аркуші) статуту кооперативу, який скріплюється підписом посадової особи, відповідальної за реєстрацію.
Дані державної реєстрації, в тому числі для комерційних організацій - фірмове найменування, включаються до єдиного державного реєстру юридичних осіб, відкритий для загального ознайомлення.
Мотивоване рішення про відмову в державній реєстрації кооперативу видається у разі порушення встановленого законом порядку створення кооперативу або невідповідності його установчих документів вимогам закону. Відмова у державній реєстрації, порушення термінів або порядку державної реєстрації, а також ухилення від такої реєстрації можуть бути оскаржені в суді.
У випадках порушення термінів або порядку державної реєстрації кооператив може оскаржити дії державного органу, що здійснив державну реєстрацію кооперативу, до суду у встановленому законом порядку. З тексту п. 3 ст. 9 ФЗ «Про сільськогосподарську кооперацію» випливає, що відмова у державній реєстрації кооперативу з мотивів недоцільності його створення неприпустимий.
Державний орган, що здійснив державну реєстрацію кооперативу, публікує повідомлення про це в порядку, передбаченому ст. 47 ФЗ «Про сільськогосподарську кооперацію», із зазначенням найменування кооперативу, дати його реєстрації, місця знаходження кооперативу, відомостей про предмет його діяльності, а також прізвищ, імен, по батькові членів правління кооперативу. Кооператив, не приступав до статутної діяльності протягом року, підлягає виключенню з єдиного державного реєстру юридичних осіб у встановленому порядку.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 2. Державна реєстрація кооперативу "
 1. § 2. Правове становище сільськогосподарських організацій
  Поняття і види сільськогосподарських організацій. Правовий статус юридичних осіб, що діють в сільськогосподарській сфері, традиційно опосередковується не тільки общегражданским законодавством, а й спеціальними нормативними актами. Їх зміст дозволяє, по-перше, назвати дві основні групи сільськогосподарських організацій і, по-друге, сформулювати поняття сільськогосподарської
 2. § 3. Виробничий кооператив (артіль)
  Загальні положення. Виробничий кооператив (артіль) * (255) - добровільне об'єднання громадян на основі членства для спільної виробничої або іншої господарської діяльності (виробництво, переробка, збут промислової, сільськогосподарської та іншої продукції, виконання робіт, торгівля, побутове обслуговування, надання інших послуг), заснованої на їх особистій трудовій і іншій участі й
 3. § 4. Право приватної власності окремих юридичних осіб
  Право приватної власності господарських товариств і товариств. Основу права приватної власності товариств і товариств як комерційних організацій становлять: 1) вклади їх засновників (учасників), 2) вироблене в процесі здійснення господарської діяльності майно; 3) придбане за різними цивільно-правовими угодами майно. Статутний (складеного) капіталу товариства і
 4. 12. Державна реєстрація кооперативу
  Державна реєстрація кооператіварегуліруется ст. 9 ФЗ «Про сільськогосподарську кооперацію». Кооператив підлягає державній реєстрації в порядку, встановленому законом про реєстрацію юридичних осіб. Закон поширюється як на виробничі, так і на споживчі сільськогосподарські кооперативи. Проте слід враховувати, що він не застосовується до реєстрації юридичних осіб,
 5. 21. Пайові внески членів кооперативу
  Розміри пайового фонду кооператіваі обов'язкового паю встановлюються на організаційних зборах членів кооперативу і передбачаються статутом кооперативу. (П. 2 ст. 35 ФЗ «Про сільськогосподарську кооперацію»). Розмір пайового фонду і джерело освіти визначає організаційний комітет кооперативу в рамках підготовки техніко-економічного обгрунтування проекту
 6. 47. Перший етап ліквідації кооперативу
  Перший етап-це встановлення термінів, протягом яких юридичній особі можуть бути пред'явлені претензії. Правління кооперативу з доручення загальних зборів членів кооперативу або орган, що прийняли рішення про ліквідацію кооперативу, зобов'язані негайно в письмовій формі повідомити про це орган, який здійснює державну реєстрацію і який вносить до єдиного державного
 7. 49. Закінчення ліквідації кооперативу
  Закінчення ліквідації кооператіварегуліруется ст. 44 ФЗ «Про сільськогосподарську кооперацію». Ліквідаційною комісією (ліквідатором) проводиться виплата грошових сум кредиторам кооперативу в порядку черговості, встановленої ст. 64 ГК РФ, відповідно до проміжного ліквідаційного балансу починаючи від дня його затвердження, за винятком кредиторів п'ятої черги, виплати яким
 8. 5.9. Виробничі кооперативи
  Виробничим кооперативом (артіллю) визнається добровільне об'єднання громадян на основі членства для спільної виробничої та іншої господарської діяльності, заснованої на їх особистій трудовій і іншій участі й об'єднанні його членами (учасниками) майнових пайових внесків. Правове становище виробничих кооперативів визначається ГК РФ, а також Федеральним законом від 8 травня 1996
 9. Створення
  . Кооператив може бути створений спочатку шляхом заснування або в результаті реорганізації (і правонаступництва), у тому числі перетворення господарських товариств і товариств (п. 1 ст. 68 ЦК). Кооператив утворюється виключно за рішенням його засновників (ст. 4 Закону про ПК). На відміну від господарських товариств кооперативи діють на підставі статуту, який є єдиним їх
 10. § 2. Правове становище сільськогосподарських виробничих кооперативів
  Правове становище сільськогосподарських виробничих кооперативів визначає ст. 109 ГК РФ і Закон. Під сільськогосподарським виробничим кооперативом (далі - кооператив) розуміється сільськогосподарський кооператив, створений громадянами для спільної діяльності з виробництва, переробки і збуту сільськогосподарської продукції, а також для виконання іншої не забороненої законом
© 2014-2022  yport.inf.ua