Головна
ГоловнаПриродоресурсове, аграрне, екологічне правоАграрне право → 
« Попередня Наступна »
М. Л. Завражнов. Аграрне право.Шпаргалкі, 2008 - перейти до змісту підручника

47. Перший етап ліквідації кооперативу

Перший етап-це встановлення термінів, протягом яких юридичній особі можуть бути пред'явлені претензії.
Правління кооперативу з доручення загальних зборів членів кооперативу або орган, що прийняли рішення про ліквідацію кооперативу, зобов'язані негайно в письмовій формі повідомити про це орган, який здійснює державну реєстрацію і який вносить до єдиного державного реєстру юридичних осіб відомості про те, що даний кооператив знаходиться в процесі ліквідації (п. 1 ст. 43 ФЗ «Про сільськогосподарську кооперацію»).
Далі загальні збори членів кооперативу або орган, що прийняли рішення про ліквідацію кооперативу, призначають ліквідаційну комісію (ліквідатора) та відповідно до законодавства встановлюють порядок і строки ліквідації даного кооперативу.
За клопотанням загальних зборів членів кооперативу рішенням суду про ліквідацію кооперативу на його правління можуть бути покладені обов'язки щодо здійснення ліквідації даного кооперативу (п. 2 ст. 43 ФЗ «Про сільськогосподарську кооперацію»).
З моменту призначення ліквідаційної комісії (ліквідатора) до неї переходять повноваження з управління справами даного кооперативу. Ліквідаційна комісія (ліквідатор) від імені ліквідованого кооперативу виступає в суді (п. 3 ст. 43 ФЗ «Про сільськогосподарську кооперацію»).
Ліквідаційна комісія (ліквідатор) поміщає в офіційному друкованому органі, в якому публікуються відомості про державну реєстрацію кооперативу, публікацію про його ліквідацію, порядок і строк заявлення вимог кредиторами.
Цей термін не може бути менше 2-х місяців з моменту публікації відомостей про ліквідацію кооперативу (п. 4 ст. 43 ФЗ «Про сільськогосподарську кооперацію»).
Ліквідаційна комісія (ліквідатор) вживає заходів щодо виявлення кредиторів і одержанню дебіторської заборгованості, а також повідомляє у письмовій формі кредиторів про ліквідацію кооперативу (п. 5 ст. 43 ФЗ «Про сільськогосподарську кооперацію»).
По закінченні строку пред'явлення вимог кредиторами ліквідаційна комісія (ліквідатор) складає проміжний ліквідаційний баланс, який містить відомості про склад майна кооперативу, перелік пред'явлених кредиторами вимог, а також відомості про результати їх розгляду (п. 6 ст. 43 ФЗ «Про сільськогосподарську кооперацію»).
Проміжний ліквідаційний баланс затверджується загальними зборами членів кооперативу або органом, які прийняли рішення про ліквідацію кооперативу, за погодженням з аудиторським союзом (п. 7 ст. 43 ФЗ «Про сільськогосподарську кооперацію»).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 47. Перший етап ліквідації кооперативу "
 1. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  1. Ad hoc [ад хок] - для даного випадку, для цієї мети 2. Ad referendum [ад референдум] - до доповіді (відкласти для подальшого розгляду) 3. A fortiori [а фортіорі] - тим більше 4. A posteriori [а постеріорі] - на підставі досвіду, з виниклою пізніше точки зору 5. A priori [а пріорі] - заздалегідь, попередньо 6. Bona fide [бона ФІДЕ] - чесно, сумлінно 7. Causa [кауза] -
 2. 3. Припинення юридичної особи шляхом ліквідації
  Ліквідація юридичної особи являє собою спосіб припинення його діяльності за відсутності універсального спадкоємства в його правах і обов'язках (п. 1 ст. 61 ЦК). Цим вона принципово відрізняється від реорганізації, в ході якої весь комплекс прав та обов'язків юридичної особи, що переходить до його правонаступника (правонаступників). У ході ліквідації можливе лише часткове
 3. 7.3. Правовий режим земель, наданих для садівництва, городництва і дачного будівництва
  1. Садівництво, городництво і дачне будівництво є одними з найбільш поширених видів землеволодіння та землекористування громадян на землях сільськогосподарського призначення. Особливістю цих видів землеволодіння є те, що переважна більшість його суб'єктів - це громадяни, що проживають в містах і селищах міського типу. Саме ця обставина надає певну
 4. § 1. Поняття комерційного права
  Підприємницька діяльність і відносини, регульовані комерційним правом. Відродження комерційного права в Росії нерозривно пов'язане з її переходом до ринкової економіки. На рубежі 80-90-х років відбулися глибокі зміни у правовому регулюванні економічної діяльності. Було легалізовано підприємництво. Відносини, що є предметом цивільно-правового регулювання,
 5. § 4. Неспроможність (банкрутство) підприємців
  Поняття і суб'єкти неспроможності. Законодавство про неспроможність (банкрутство) представлено безліччю нормативних актів різної юридичної сили. До числа найважливіших загальних законодавчих актів, що містять норми про неспроможність (банкрутство), відноситься Цивільний кодекс. Зокрема, неспроможність (банкрутства) присвячені ст. 25 «Неспроможність (банкрутство) індивідуального
 6. § 4. Акціонерні товариства
  Акціонерним товариством (далі по тексту - АТ) визнається комерційна організація, статутний капітал якої розділений на певну кількість акцій. Найбільш загальні норми про статус АТ містить Цивільний кодекс, визначаючи в гол. 4 його поняття, основні риси і встановлюючи основні гарантії прав акціонерів і кредиторів товариства. Більш детальна регламентація статусу акціонерних товариств є
 7. § 2. Правове становище сільськогосподарських організацій
  Поняття і види сільськогосподарських організацій. Правовий статус юридичних осіб, що діють в сільськогосподарській сфері, традиційно опосередковується не тільки общегражданским законодавством, а й спеціальними нормативними актами. Їх зміст дозволяє, по-перше, назвати дві основні групи сільськогосподарських організацій і, по-друге, сформулювати поняття сільськогосподарської
 8. § 2. Предмет цивільного права
  Загальні положення. З розумінням предмета цивільного права і визначенням істоти утворюють його суспільних відносин в літературі пов'язані численні суперечки як за загальними, так і з окремих питань. Не вдаючись зараз в їх аналіз та обмежуючись посиланням на спеціальні джерела * (8), для встановлення предмета цивільного права звернемося до чинного закону. "Громадянське
 9. § 4. Право приватної власності окремих юридичних осіб
  Право приватної власності господарських товариств і товариств. Основу права приватної власності товариств і товариств як комерційних організацій становлять: 1) вклади їх засновників (учасників), 2) вироблене в процесі здійснення господарської діяльності майно; 3) придбане за різними цивільно-правовими угодами майно. Статутний (складеного) капіталу товариства і
 10. Короткий перелік латинських виразів, використовуються в міжнародній практиці
  1. AD HOC [ад хок] - для даного випадку, для цієї мети 2. AD REFERENDUM [ад референдум] - до доповіді (відкласти для подальшого розгляду) 3. A FORTIORI [а фортіорі] - тим більше 4. A POSTERIORI [а постеріорі] - на підставі досвіду, з виниклою пізніше точки зору 5. A PRIORI [а пріорі] - заздалегідь, попередньо 6. BONA FIDE [бона ФІДЕ] - чесно, сумлінно 7 . CAUSA [кауза] -
© 2014-2022  yport.inf.ua