Головна
ГоловнаПриродоресурсове, аграрне, екологічне правоАграрне право → 
« Попередня Наступна »
М. Л. Завражнов. Аграрне право.Шпаргалкі, 2008 - перейти до змісту підручника

46. Обов'язки правління кооперативу у разі виникнення ознак неспроможності (банкрутства)

Вимога про ліквідацію кооперативу з підстав, зазначених у п. 2 ст. 42 ФЗ «Про сільськогосподарську кооперацію», може бути пред'явлена до суду державним органом або органом місцевого самоврядування, яким законом надано право на пред'явлення такої вимоги.
Підстави для визнання судом кооперативу банкрутом або для оголошення кооперативу про своє банкрутство, а також порядок ліквідації такого кооперативу встановлюються законом про неспроможність (банкрутство) сільськогосподарських організацій. У разі виникнення встановлених законодавством ознак неспроможності (банкрутства) кооперативу правління кооперативу зобов'язане (ч. 5 ст. 42 ФЗ «Про сільськогосподарську кооперацію»):
1) направити запит про проведення перевірки фінансово-господарської діяльності кооперативу в аудиторський союз, членом якого є кооператив;
2) ознайомити наглядова рада кооперативу з укладенням аудиторського союзу про результати перевірки фінансово-господарської діяльності кооперативу;
3) розробити план заходів з попередження неспроможності (банкрутства) кооперативу.
У разі прийняття правлінням кооперативу і наглядовою радою кооперативу рішення про необхідність звернення до арбітражного суду з заявою боржника про визнання кооперативу банкрутом або у разі звернення конкурсного кредитора або уповноважених органів до арбітражного суду з заявою про визнання кооперативу банкрутом наглядова рада кооперативу чи правління кооперативу зобов'язані скликати загальні збори членів кооперативу.
Відповідно до ч. 6 ст. 42 ФЗ «Про сільськогосподарську кооперацію» наглядова рада або правління кооперативу на загальних зборах членів кооперативу зобов'язані:
1) ознайомити членів кооперативу та мають право голосу асоційованих членів кооперативу з укладенням аудиторського союзу про результати перевірки фінансово-господарської діяльності кооперативу та про причини, які призвели кооператив до банкрутства;
2) обрати представника членів кооперативу при проведенні процедури банкрутства кооперативу;
3) прийняти план заходів щодо захисту законних інтересів членів кооперативу, асоційованих членів кооперативу та працівників кооперативу.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 46. Обов'язки правління кооперативу у разі виникнення ознак неспроможності (банкрутства) "
 1. 1. Установчий договір
  Поняття установчого договору. Юридичні особи, які мають корпоративну природу (побудовані на засадах членства), створюються і діють на основі волі засновників, вираженої в установчих документах. До числа установчих документів юридичної особи ст. 52 ГК відносить статут і установчий договір. Все та ж стаття виділяє ситуації, при яких засновувалася юридична особа може діяти
 2. 1. Правові основи інтеграції країн - учасниць Європейського союзу
  Процес економічної і політичної інтеграції країн Західної Європи є справді унікальним явищем. Європейським державам вдалося, долаючи численні розбіжності, розробити гнучкі політичні та правові механізми для поступового об'єднання в союз, в рамках якого проводиться єдина економічна, правова, соціальна, культурна, аграрна,
 3. § 1. Поняття комерційного права
  Підприємницька діяльність і відносини, регульовані комерційним правом. Відродження комерційного права в Росії нерозривно пов'язане з її переходом до ринкової економіки. На рубежі 80-90-х років відбулися глибокі зміни у правовому регулюванні економічної діяльності. Було легалізовано підприємництво. Відносини, що є предметом цивільно-правового регулювання,
 4. § 2. Правове становище сільськогосподарських організацій
  Поняття і види сільськогосподарських організацій. Правовий статус юридичних осіб, що діють в сільськогосподарській сфері, традиційно опосередковується не тільки общегражданским законодавством, а й спеціальними нормативними актами. Їх зміст дозволяє, по-перше, назвати дві основні групи сільськогосподарських організацій і, по-друге, сформулювати поняття сільськогосподарської
 5. § 5. Підприємницька діяльність громадянина
  Загальні положення. Підприємницька діяльність громадянина - окремий випадок підприємницької діяльності взагалі, включеної в предмет цивільно-правового регулювання та віднесеної до ведення цивільного законодавства (абз. 3 п. 1 ст. 2 ЦК), а право на її здійснення - один з елементів змісту правоздатності громадянина (ст . 18 ГК) * (190). Громадяни, які працюють за трудовим
 6. § 3. Виникнення і припинення юридичної особи
  Виникнення. Юридичні особи виникають спочатку (засновуються) або в результаті реорганізації інших юридичних осіб як їх правонаступники. Виділяють кілька способів виникнення юридичних осіб. Найбільш поширеним в умовах ринкової економіки і відповідним ідеї автономії волі є явочно-нормативний спосіб, при якому для державної реєстрації юридичної особи
 7. § 4. Товариство з обмеженою відповідальністю
  Загальні положення. Товариство з обмеженою відповідальністю * (264) - засноване одним або кількома особами товариство, статутний капітал якого розділений на частки визначених установчими документами розмірів; учасники такого суспільства не відповідають за його зобов'язаннями і несуть ризик збитків, пов'язаних з його діяльністю, у межах вартості внесених вкладів (абз. 1 п. 1 ст. 87 ЦК). Діяльність
 8. § 2. Право приватної власності громадян на окремі об'єкти
  Право приватної власності громадян на земельні ділянки. У складі об'єктів права власності громадян найбільше значення набувають земельні ділянки, які використовуються громадянами в самих різних цілях: для будівництва житлового будинку, ведення особистого підсобного або дачного господарства, організації селянського (фермерського) господарства (крім господарства при будинку), здійснення іншої
 9. § 4. Право приватної власності окремих юридичних осіб
  Право приватної власності господарських товариств і товариств. Основу права приватної власності товариств і товариств як комерційних організацій становлять: 1) вклади їх засновників (учасників), 2) вироблене в процесі здійснення господарської діяльності майно; 3) придбане за різними цивільно-правовими угодами майно. Статутний (складеного) капіталу товариства і
 10. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  1. AD HOC [ад хок] - для даного випадку, для цієї мети 2. AD REFERENDUM [ад референдум] - до доповіді (відкласти для подальшого розгляду) 3. A FORTIORI [а фортіорі] - тим більше 4. A POSTERIORI [а постеріорі] - на підставі досвіду, з виниклою пізніше точки зору 5. A PRIORI [а пріорі] - заздалегідь, попередньо 6. BONA FIDE [бона ФІДЕ] - чесно, сумлінно 7. CAUSA [кауза] -
© 2014-2022  yport.inf.ua