Головна
ГоловнаПриродоресурсове, аграрне, екологічне правоАграрне право → 
« Попередня Наступна »
В.Х. Улюкаєв, В.Е. Чуркін, В.В. Нахратов, Д.В. Литвинов. Земельне право, 2010 - перейти до змісту підручника

§ 3. Зміна цільового призначення земельних ділянок

Зміна цільового призначення земельних ділянок здійснюється шляхом переведення земель та земельних ділянок з однієї категорії в іншу. Дані відносини регулюються Федеральним законом від 21 грудня 2004 р. "Про переведення земель або земельних ділянок з однієї категорії в іншу".
Для переведення земель або земельних ділянок у складі таких земель з однієї категорії в іншу зацікавленою особою подається клопотання про переведення земель з однієї категорії в іншу або клопотання про переведення земельних ділянок зі складу земель однієї категорії в іншу (далі також - клопотання) до виконавчого органу державної влади або орган місцевого самоврядування, уповноважений на розгляд цього клопотання.
У клопотанні про переведення земельних ділянок зі складу земель однієї категорії в іншу зазначаються:
1) кадастровий номер земельної ділянки;
2) категорія земель, до складу яких входить земельна ділянка, і категорія земель, переведення до складу яких передбачається здійснити;
3) обгрунтування переведення земельної ділянки зі складу земель однієї категорії в іншу;
4) права на земельну ділянку.
До клопотання про переведення земельних ділянок зі складу земель однієї категорії в іншу додаються:
1) витяг з державного кадастру об'єктів нерухомості щодо відомостей про земельну ділянку, переклад якого з складу земель однієї категорії в іншу передбачається здійснити;
2) копії документів, що засвідчують особу заявника - фізичної особи, або виписка з Єдиного державного реєстру індивідуальних підприємців або виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб;
3) виписка з Єдиного державного реєстру прав на нерухоме майно та угод з ним про права на земельну ділянку, переклад якого зі складу земель однієї категорії в іншу передбачається здійснити;
4) висновок державної екологічної експертизи у разі, якщо її проведення передбачено федеральними законами;
5) згода правовласника земельної ділянки на переведення земельної ділянки зі складу земель однієї категорії в іншу;
6) розрахунки втрат сільськогосподарського виробництва.
Виконавчі органи державної влади чи органи місцевого самоврядування клопочуть про переведення земельних ділянок зі складу земель однієї категорії в іншу без згоди правовласників земельних ділянок у випадках переведення земельних ділянок зі складу земель однієї категорії в іншу для створення особливо охоронюваних природних територій без вилучення земельних ділянок у їх правовласників або у зв'язку з встановленням або зміною риси населених пунктів.
У розгляді клопотання може бути відмовлено у разі, якщо:
1) з клопотанням звернулося неналежне особа;
2) до клопотання додані документи, склад, форма чи зміст яких не відповідають вимогам земельного законодавства.
За результатами розгляду клопотання виконавчим органом державної влади або органом місцевого самоврядування приймається акт про переведення земель або земельних ділянок у складі таких земель з однієї категорії в іншу (далі також - акт про переведення земель або земельних ділянок) або акт про відмову у переведення земель або земельних ділянок у складі таких земель з однієї категорії в іншу (далі також - акт про відмову в перекладі земель або земельних ділянок) у такі строки:
1) протягом трьох місяців з дня надходження клопотання, якщо інше не встановлено нормативними правовими актами Російської Федерації, - Урядом Російської Федерації;
2) протягом двох місяців з дня надходження клопотання - виконавчим органом державної влади суб'єкта Російської Федерації або органом місцевого самоврядування.
Переклад земель або земельних ділянок у складі таких земель з однієї категорії в іншу не допускається у разі:
1) встановлення відповідно до федеральними законами обмеження переведення земель або земельних ділянок у складі таких земель з однієї категорії в іншу або заборони на такий переклад;
2) наявності негативного висновку державної екологічної експертизи у разі, якщо її проведення передбачено федеральними законами;
3) встановлення невідповідності відповідного цільового призначення земель або земельних ділянок затвердженого документа територіального планування та документації з планування території, землевпорядної документації.
У разі необхідності зміни цільового призначення земельної ділянки у зв'язку з його вилученням, у тому числі шляхом викупу, для державних або муніципальних потреб переклад цієї земельної ділянки зі складу земель однієї категорії в іншу здійснюється після його вилучення, викупу.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " § 3. Зміна цільового призначення земельних ділянок "
 1. § 2. Правовий режим речей
  зміни цільового характеру використання ділянки. У цьому сенсі можна говорити, що всі речові права на земельні ділянки обмежені цільовим Комерційне право. Ч. I. Под ред. В.Ф. Попондопуло, В.Ф. Яковлевої. - СПб., С.-Петербурзький університет, 1997. С. 160 призначенням цих ділянок. Так, вони можуть бути надані для ведення підприємницької діяльності, селянського господарства.
 2. § 2. Правовий режим земель особливо охоронюваних природних територій
  зміна цільового призначення земельних ділянок або припинення прав на землю для потреб, що суперечать їх цільовому призначенню, не допускається. У складі земель особливо охоронюваних природних територій виділяються земельні ділянки часткового господарського використання, на яких дозволено здійснювати господарську та іншу діяльність з дотриманням встановлених обмежень. Федеральний закон
 3. Стаття 57. Відшкодування збитків при вилученні земельних ділянок для державних або муніципальних потреб, погіршенні якості земель, тимчасовому зайнятті земельних ділянок, обмеження прав власників земельних ділянок, землекористувачів, землевласників та орендарів земельних ділянок
  зміною цільового призначення земельної ділянки на підставі клопотання органу державної влади або органу місцевого самоврядування про переведення земельної ділянки зі складу земель однієї категорії в іншу без погодження з правовласником земельної ділянки. (Пп. 5 введений Федеральним законом від 21.12.2004 N 172-ФЗ) 2. Збитки відшкодовуються: 1) землекористувачам, землевласникам і
 4. Стаття 95. Землі особливо охоронюваних природних територій
  зміна цільового призначення земельних ділянок або припинення прав на землю для потреб, що суперечать їх цільовому призначенню, не допускається. (В ред. Федерального закону від 21.12.2004 N 172-ФЗ) На спеціально виділених земельних ділянках часткового господарського використання у складі земель особливо охоронюваних природних територій допускається обмеження господарської та рекреаційної
 5. § 1. Муніципальне майно.
  Зміні цільового призначення майна) або відчуженню. Порядок і строки відчуження такого майна встановлюються федеральним законом. Особливості виникнення, здійснення і припинення права муніципальної власності, а також порядок обліку муніципального майна встановлюються федеральним законом. У статті 50 Федерального закону "Про загальні принципи місцевого самоврядування в
 6. § 4. Встановлення та зміна кордонів муніципальних утворень
  зміна території і кордонів муніципальних утворень при утворенні, перетворенні (об'єднанні, поділ, приєднання, виділення, придбанні (втрати) частини населеної території), скасування муніципальних утворень, а також при придбанні або втрати ними частини ненаселеній території. Ідеальний варіант - законодавче встановлення території і кордонів муніципального освіти
 7. § 2. Місцева адміністрація
  змінам і різного роду новацій. Комісії місцевих адміністрацій. Демократичні початку в діяльності виконавчих органів місцевого самоврядування обумовлюють залучення населення до їх роботи. Тому поряд з відділами, управліннями і комітетами у складі адміністрацій діють тимчасові і постійні комісії (за призначенням пенсій; цивільним обрядам; організації літнього відпочинку
 8. § 1. Муніципальна власність
  зміні цільового призначення майна) або відчуженню. Порядок і терміни відчуження такого майна встановлюються федеральним законом. Види муніципального майна. Закон від 6 жовтня 2003 р. встановлює у загальному вигляді перелік об'єктів власності поселень, муніципальних районів, міських округів. У власності поселень можуть знаходитися: 1) майно, призначене для
 9. § 1. Поняття сільськогосподарської діяльності і сільськогосподарське законодавство
  змінами та доповненнями, внесеними до нього законом від 12 лютого 1997 р., [15] а також Федеральним законом від 13 червня 1997 р . «Про споживчу кооперацію (споживчих товариства, їх спілки) у Російській Федерації» [16]. Надалі до прийняття федерального закону про державні та муніципальних унітарних підприємствах правове становище сільськогосподарських державних і муніципальних
 10. § 3. Правове положення селянського (фермерського) господарства
  зміни цільового призначення ділянки. Так, на цих землях не можна вести велике промислове виробництво, масове житлове будівництво і т.д. Перехід такої ділянки у спадщину обумовлений продовженням господарювання спадкоємцем. Якщо цього немає, то спадкоємці набувають право тільки на ту частину земельної ділянки, яка відповідає нормам надання земель для індивідуального
© 2014-2022  yport.inf.ua