Головна
ГоловнаТеорія та історія держави і праваТеорія права і держави → 
« Попередня Наступна »
Марина Олександрівна Шалагина. Шпаргалки з правознавства, 2009 - перейти до змісту підручника

10. Класифікація норм права


Під класифікацією розуміється розподіл досліджуваних об'єктів на групи за певною спільною ознакою.
Норми права класифікуються:
1) за функціями в механізмі правового регулювання:
а) вихідні - норми-принципи, норми- дефініції, що встановлюють загальні початку правового регулювання суспільних відносин, визначення конкретних юридичних понять;
б) норми - правила поведінки, які регулюють специфічні правовідносини шляхом встановлення типових прав і обов'язків;
2) за предметом правового регулювання (галузевої приналежності):
а) норми цивільного права;
б) норми кримінального права;
в) норми адміністративного права і т. д.;
3) за методом правового регулювання:
а) імперативні, містять владні приписи, що не допускають іншого варіанту поведінки;
б) диспозитивні, що містять свободу розсуду взаємних прав та обов'язків (притаманні цивільному праву);
в) рекомендаційні, що пропонують найбільш прийнятний для держави і суспільства варіант поведінки, від якого суб'єкт має право відмовитися;
г) заохочувальні, стимулюючі соціально корисну поведінку і встановлюють заходи заохочення за певні дії;
4) по функціональної спрямованості:
а) регулятивні, що встановлюють права та обов'язки учасників правовідносин;
б) охоронні, спрямовані на захист порушених суб'єктивних прав та запобіжні дії, які могли б завдати шкоди суспільним відносинам;
5) за формою вираження припису:
а) забороняють, містять заборону на вчинення певних дій;
б) зобов'язуючі, розпорядчі особам здійснити ті чи інші позитивні дії;
в) управомочівающіе, що надають можливість здійснювати певні дії;
6) по сфері дії:
а) загальнофедеральні , що діють на території всієї країни;
б) республіканські, діючі на території суб'єкта федерації;
в) місцеві, діючі на території певного муніципального освіти;
г) локальні, що діють на території конкретного підприємства, установи, організації;
7) за юридичною силою - норми законів і норми підзаконних актів;
8) за характером - матеріальні (встановлюють, що регулює норма права) і процесуальні (яким чином регулює);
9) за часом дії - постійні (що містяться в законах) і тимчасові (що містяться, наприклад, в указі президента про введення надзвичайного стану на певній території);
10) за суб'єктами правотворчості:
а) прийняті державними (законодавчими, виконавчими) органами;
б) прийняті недержавними структурами (народом на референдумі або органами місцевого самоврядування).
Також виділяють бланкетні норми, що містять загальний напрямок правил поведінки, зміст якого встановлюється уповноваженим органом, та інші види норм.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 10. Класифікація норм права "
 1. § 6. Класифікація норм права
  Класифікація дозволяє більш чітко позначити місце і роль юридичних норм в системі правового регулювання, глибше пізнати їх природу і призначення. Виділяють такі основні види правових норм: 1) залежно від змісту вони поділяються на: вихідні норми, які визначають основи правового регулювання суспільних відносин, його цілі, завдання, межі, напрямки (це,
 2. 16. Класифікація норм права
  1) основним є розподіл норм права на: а) регулятивні норми права встановлюють певні правила поведінки, надають учасникам правовідносин права і покладають на них обов'язки. Залежно від характеру встановлюваних прав і обов'язків, тобто від характеру пропонуються правил поведінки, регулятивні норми права бувають зобов'язуючими (зобов'язуючі норми права встановлюють
 3. § 1. Форми взаємовідносин органів місцевого самоврядування з органами державної влади Російської Федерації
  Як відомо, органи місцевого самоврядування не входять до системи органів державної влади. Проте органи місцевого самоврядування не позбавлені права взаємодіяти або вступати в різного роду взаємини з органами державної влади Російської Федерації, оскільки в Росії органи місцевого самоврядування зобов'язані не тільки вирішувати повсякденні питання життєзабезпечення
 4. Глава 23. ЗДІЙСНЕННЯ ОРГАНАМИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ФУНКЦІЙ КОНТРОЛЮ
  Функція контролю за своїм змістом є державною функцією управління. Управління як самостійна соціальна функція зважаючи на складність організаційних відносин і зв'язків при практичній реалізації розчленовується на ряд управлінських функцій. В цьому сенсі управління характеризується як поєднання різних функцій. Сутність контролю відносно відокремленої її частини полягає в
 5. § 1. Поняття комерційного права
  Підприємницька діяльність і відносини, регульовані комерційним правом. Відродження комерційного права в Росії нерозривно пов'язане з її переходом до ринкової економіки. На рубежі 80-90-х років відбулися глибокі зміни у правовому регулюванні економічної діяльності. Було легалізовано підприємництво. Відносини, які є предметом цивільно-правового регулювання,
 6. § 2. Джерела комерційного права
  Поняття і види джерел комерційного права. Джерелом права в спеціально юридичному сенсі є зовнішня форма вираження права, тобто сукупність нормативних актів, в яких містяться норми права. У законодавстві правові норми знаходять своє офіційне вираження. Законодавство, як зовнішню форму вираження права, не можна змішувати з самим правом. Право безпосередньо пов'язане зі
 7. § 1. Поняття і види підприємців
  Поняття підприємця. Юридичне поняття підприємця грунтується на цивілістичної вченні про осіб. Суб'єктами цивільного права є особи: фізичні і юридичні. Як зазначалося раніше, приватні особи в ламанні до підприємництва отримують додаткову характеристику, виступають в комерційному обороті не просто як приватні (фізичні та юридичні) особи, а як
 8. § 2. Правовий режим речей
  Об'єктами речових прав підприємців можуть виступати такі види майна, які є повністю оборотоздатні або обмежено оборотоздатні. Таке розмежування об'єктів в ст. 129 ГК засноване на тому, що деякі об'єкти можуть належати не всім, а лише зазначеним у законодавстві учасникам обороту, а також на тому , що використання певних об'єктів можливе лише за
 9. § 4. Правовий режим цінних паперів
  Цінні папери, будучи об'єктами цивільних прав, є одночасно з цим і найбільш характерними об'єктами комерційного обороту, розглянутого в якості спеціального елемента цивільного обороту (ст. 128, п. 2 ст. 130 ЦК). Комерційний характер цінних паперів обумовлений тим, що вони являють собою один з найбільш зручних механізмів переносу мінової вартості, можуть, при відомих
 10. § 1. Підряд
  Договори підряду представлені в загальногромадянський законодавстві такими різновидами, як будівельний і побутової поспіль, підряд на виконання проектних та вишукувальних робіт та підрядні роботи для державних потреб. До всіх цим видам договорів підряду застосовуються норми ст. 702-729 ЦК, які утворюють як би спільну частину законодавства, що регулює відносини у сфері виробництва робіт і
© 2014-2022  yport.inf.ua