Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове, інформаційне правоАдміністративне право → 
« Попередня Наступна »
А.Б. Агапов. Постатейний коментар до кодексу російської федерації про адміністративні правопорушення. Розширений, з використанням матеріалів судової практики, 2004 - перейти до змісту підручника

Коментар до статті 5.46


1. Згідно п. 1 ст. 37 Федерального закону "Про основні гарантії виборчих прав і права на участь у референдумі громадян Російської Федерації" на підтримку висування кандидатів, списків кандидатів, ініціативи проведення референдуму можуть збиратися підписи виборців, учасників референдуму в порядку, який визначається законом. Кількість підписів, яке необхідно для реєстрації кандидатів, списків кандидатів, встановлюється законом і не може перевищувати 2% від числа виборців, зареєстрованих на території виборчого округу. Кількість підписів, яке необхідно зібрати на підтримку ініціативи проведення референдуму суб'єкта Федерації, встановлюється законом і не може перевищувати 2% від числа учасників референдуму, зареєстрованих на території проведення референдуму, а на підтримку ініціативи проведення місцевого референдуму - 5% від числа учасників референдуму, зареєстрованих на території проведення референдуму.
Порядок реалізації ініціативи проведення референдуму суб'єкта Федерації, місцевого референдуму визначено ст. 36 зазначеного Закону.
2. Порядок збору підписів на підтримку кандидата в депутати Державної Думи, висунутого в порядку самовисування, встановлений ст. 42 Федерального закону від 20 грудня 2002 р. N 175-ФЗ "Про вибори депутатів Державної Думи Федеральних Зборів Російської Федерації". Збір підписів на підтримку кандидата, висунутого в порядку самовисування, починається з дня, наступного за днем повідомлення відповідної окружної виборчої комісії (виборчої комісії суб'єкта Федерації). Якщо на підтримку кандидата збираються підписи виборців, то їх має бути зібрано не менше 1% від загального числа виборців, зареєстрованих на території відповідного виборчого округу, а якщо у виборчому окрузі менше 100 тис. виборців - не менше однієї тисячі підписів. У разі проведення дострокових виборів на підтримку кандидата має бути зібрано відповідно не менше 0,5% і не менше 500 підписів виборців.
Підписні листи виготовляються за рахунок коштів відповідного виборчого фонду за формою, встановленою у додатку 1 до зазначеного Федеральному закону.
Підписи можуть збиратися тільки серед виборців того виборчого округу, в якому висунутий кандидат.
Згідно п. 1 - 2 ст. 43, п. 1 - 3 ст. 44 Федерального закону "Про вибори депутатів Державної Думи Федеральних Зборів Російської Федерації" якщо політична партія, виборчий блок, які висунули кандидатів по одномандатних виборчих округах, здійснюють на підтримку кандидата збір підписів виборців того виборчого округу, в якому висунутий кандидат, то на підтримку кожного кандидата повинні бути зібрані підписи не менше 1% виборців від загального числа виборців, зареєстрованих на території відповідного виборчого округу, а якщо у виборчому окрузі менше 100 тис. виборців - не менше однієї тисячі підписів. У разі проведення дострокових виборів на підтримку кандидата має бути зібрано відповідно не менше 0,5% і не менше 500 підписів виборців.
Якщо політична партія, виборчий блок, які висунули федеральний список кандидатів, збирають на його підтримку підписи виборців, то вони зобов'язані зібрати не менше 200 тис. підписів виборців, при цьому на один суб'єкт Федерації має припадати не більше 14 тис. з необхідного для реєстрації кількості підписів. У разі проведення дострокових виборів вказану кількість підписів скорочується вдвічі.
Участь органів державної влади, органів місцевого самоврядування, органів управління організацій усіх форм власності, установ, членів виборчих комісій з правом вирішального голосу у зборі підписів не допускається. Забороняється в процесі збору підписів примушувати виборців ставити свої підписи і винагороджувати їх за це в будь-якій формі, а також здійснювати збір підписів на робочих місцях, в процесі і місцях видачі заробітної плати, пенсій, допомог, стипендій, інших соціальних виплат.
Право збору підписів виборців належить дієздатній громадянину, котрий досяг до моменту збору підписів віку 18 років.
Збір підписів виборців на підтримку висунення кандидатів, федеральних списків кандидатів може здійснюватися за місцем навчання, проживання, а також в інших місцях, де проведення передвиборної агітації та збір підписів не заборонені федеральним законом.
3. Відповідно до п. 1, 2 ст. 46 Федерального закону "Про вибори депутатів Державної Думи Федеральних Зборів Російської Федерації", якщо політичною партією, виборчим блоком представлені підписні листи з підписами виборців, зібраними на підтримку висування федерального списку кандидатів, Центральна виборча комісія РФ перевіряє дотримання порядку збору підписів, оформлення підписних листів, достовірність відомостей про виборців та підписів виборців, що містяться в цих підписних листах. Центральна виборча комісія РФ має право перевірити достовірність біографічних та інших відомостей, поданих кандидатом, політичною партією, виборчим блоком.
Відповідна окружна виборча комісія перевіряє відповідність порядку висунення кандидата вимогам зазначеного Закону. Якщо кандидатом, політичною партією, виборчим блоком представлені підписні листи з підписами виборців, зібраними на підтримку висування кандидата, окружна виборча комісія перевіряє дотримання порядку збору підписів, оформлення підписних листів, достовірність відомостей про виборців та підписів виборців, що містяться в цих підписних листах. Окружна виборча комісія має право перевірити достовірність біографічних та інших відомостей, поданих кандидатом, політичною партією, виборчим блоком, виборцем.
Згідно п. 6, 8, 9, 17 ст. 46 Федерального закону "Про вибори депутатів Державної Думи Федеральних Зборів Російської Федерації" за результатами перевірки достовірності даних, що містяться у підписних листах, підпис виборця може бути визнана достовірною або недостовірної або недійсною.
Якщо при перевірці підписних листів виявляється кілька підписів одного і того ж особи на підтримку висування одного і того ж кандидата, федерального списку кандидатів, достовірної вважається тільки один підпис, а інші підписи вважаються недійсними.
Недостовірними вважаються підписи, виконані від імені різних осіб одним особою або від імені однієї особи іншою особою. Підписи, виконані вказаним чином, визнаються недостовірними на підставі письмового висновку експерта.
Після закінчення перевірки підписних листів по кожному кандидату, федеральному списку кандидатів складається підсумковий протокол, який підписується керівником робочої групи - членом відповідної виборчої комісії з правом вирішального голосу і представляється виборчої комісії для прийняття рішення. У протоколі вказується кількість заявлених, кількість представлених і кількість перевірених підписів виборців, а також кількість підписів, визнаних недостовірними або недійсними, із зазначенням підстав визнання їх такими.
Правові критерії кваліфікації підписів недійсними встановлені подп. 1 - 11 п. 10 ст. 46 зазначеного Закону.
4. Відповідно до Федерального закону "Про основні гарантії виборчих прав і права на участь у референдумі громадян Російської Федерації" різняться недійсна і дійсна підпису. Згідно п. 44, 45 ст. 2 Закону під недійсною підписом розуміється підпис, зібрана з порушенням порядку збору підписів виборців, учасників референдуму та (або) оформлення підписного листа; недостовірна підпис - підпис, виконана від імені однієї особи іншою особою.
Стосовно до виборів депутатів Державної Думи до підробила підписи у всякому випадку відносяться підписи, визнані недостовірними. При встановленні ознак недійсних підписів до підробленим підписам відносяться: підписи виборців, дані про яких внесені до підписний лист нерукопісним способом або олівцем; підписи виборців з виправленнями в датах їх внесення до підписного листа, якщо ці виправлення спеціально не відзначені виборцями, а також підписи виборців, дати внесення яких проставлені виборцями несобственноручно; підписи виборців з виправленнями у відповідних цим підписам відомостях про виборців, якщо ці виправлення спеціально не відзначені виборцями або особами, завіряються підписні листи.
Таким чином, кваліфікація недійсних підписів в якості підроблених підписів відповідно до коментарів статтею можлива лише у випадках їх явної невідповідності вимогам, встановленим ст. 46 Федерального закону "Про вибори депутатів Державної Думи Федеральних Зборів Російської Федерації".
5. При проведенні виборів Президента РФ порядок збору підписів кандидата на зазначену посаду встановлений ст. 36 Федерального закону від 10 січня 2003 р. N 19-ФЗ "Про вибори Президента Російської Федерації". Згідно п. 1 ст. 36 зазначеного Закону кандидат на посаду Президента РФ, висунутий в порядку самовисування, зобов'язаний зібрати на свою підтримку, а політична партія, виборчий блок (за винятком політичної партії, виборчого блоку, зазначених у п. 2 ст. 36 Закону) - на підтримку висування відповідно політичною партією, виборчим блоком кандидата не менше 2 млн. підписів виборців. При цьому на один суб'єкт Федерації має припадати не більше 50 тис. підписів виборців, місце проживання яких знаходиться на території даного суб'єкта Федерації. Якщо збір підписів виборців здійснюється серед виборців, які постійно проживають за межами території Російської Федерації, загальна кількість цих підписів не може бути більше 50 тис.
Відповідно до п. 2 ст. 36 Федерального закону "Про вибори Президента Російської Федерації" політична партія, федеральний список кандидатів якої допущений до розподілу депутатських мандатів, а також виборчий блок, що складається з тих же політичних партій та інших загальноросійських громадських об'єднань, що і виборчий блок, федеральний список кандидатів якого допущений до розподілу депутатських мандатів, не збирають підписи виборців на підтримку висунутих ними кандидатів.
За результатами перевірки достовірності підписів виборців і відповідних їм відомостей у підписних листах, проведеного Центральною виборчою комісією, іншими виборчими комісіями, підпис виборця може бути визнана достовірною або недостовірної або недійсною.
Ознаки недостовірних підписів, встановлені п. 9 ст. 38 вищевказаного Закону, тотожні відповідним критеріям, визначеним Федеральним законом "Про вибори депутатів Державної Думи Федеральних Зборів Російської Федерації" (див. п. 4 даного коментаря). При проведенні виборів Президента РФ правові критерії визнання підпису виборця недійсною встановлені подп. 1 - 11 п. 11 ст. 38 Федерального закону "Про вибори Президента Російської Федерації".
6. При реалізації ініціативи громадян РФ про проведення референдуму РФ порядок збору підписів громадян, які підтримують зазначену ініціативу, встановлений ст. 9 Федерального конституційного закону від 10 жовтня 1995 р. N 2-ФКЗ "Про референдум Російської Федерації". Відповідно до п. 1 ст. 8 зазначеного Федерального конституційного закону ініціатива проведення референдуму РФ належить не менше ніж 2 млн. громадянам РФ, які мають право на участь у референдумі РФ, за умови, що на території одного суб'єкта Федерації або в сукупності за межами території РФ проживають не більше 10% з них .
Порядок оформлення підписних листів встановлений ст. 10 Федерального конституційного закону "Про референдум Російської Федерації".
Відповідність підписних листів встановленим вимогам перевіряється виборчими комісіями суб'єктів Федерації. Відповідна виборча комісія суб'єкта Федерації приймає за результатами перевірки постанову і протягом 15 днів надсилає підписні листи, примірник підсумкового протоколу ініціативної групи та копію своєї постанови до Центральної виборчої комісії РФ. Копія постанови виборчої комісії суб'єкта Федерації направляється також ініціативній групі.
Центральна виборча комісія РФ перевіряє відповідність всіх документів, що надійшли з вимогами зазначеного Федерального конституційного закону і протягом 15 днів з дня останнього надходження підписних листів направляє їх із своїм висновком Президенту РФ, одночасно інформуючи про це палати Федеральних Зборів Російської Федерації та ініціативну групу. Якщо ж в результаті перевірки буде встановлено, що число дійсних підписів не відповідає вимогам п. 1 ч. 1 ст. 8 Федерального конституційного закону "Про референдум Російської Федерації", виноситься постанова Центральної виборчої комісії РФ про відмову в проведенні референдуму РФ. Копія зазначеної постанови направляється ініціативній групі, і дана ініціативна група не може виступати повторно з пропозицією про проведення референдуму РФ.
У випадку, якщо виборча комісія суб'єкта Федерації або Центральна виборча комісія РФ виявить порушення, пов'язані з оформленням документів, документи повертаються ініціативній групі.
  7. Коментовані правопорушення вчиняються з прямим умислом. Особа поінформоване про шкодочинності здійснюваних ним дій і бажає настання суспільно небезпечних наслідків.
  Підробка підписів виборців, учасників референдуму кваліфікується за цією статтею, за винятком випадків, якщо ці дії не містять кримінально караного діяння. Підробка підписів виборців, учасників референдуму на підтримку висування кандидата, виборчого об'єднання, виборчого блоку, ініціативи проведення референдуму або завірення свідомо підроблених підписів (підписних листів), вчинені групою осіб за попередньою змовою або організованою групою, або поєднані з підкупом, примусом, застосуванням насильства або погрозою його застосування, а також із знищенням майна чи погрозою його знищення, або спричинили істотне порушення прав і законних інтересів громадян або організацій або охоронюваних законом інтересів суспільства чи держави, кваліфікуються за ч. 2 ст. 142 КК (в ред. Федерального закону від 4 липня 2003 р. N 94-ФЗ).
  8. Про розгляд справ про адміністративні правопорушення, передбачені статтею коментарів, і про процесуальні особливості оскарження постанов, винесених у справах про зазначені правопорушення, див. відповідно п. 5 і 6 коментаря до ст. 5.45.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "Коментар до статті 5.46"
 1. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
    коментар / під ред. Т.Є. Абова, О.Ю. Кабалкіна, В.П. Мозоліна. М., 1996. С. 13; Науково-практичний коментар до Цивільного кодексу Російської Федерації, частини першої / під ред. В.П. Мозоліна, М.Н. Малєїн. М., 2004. С. 6 (автор коментаря в тому і іншому джерелі - В.П. Мозолин). * (25) СЗ РФ. 1996. N 1. Ст. 1. * (26) Див: Давидова Г.Н. Юридична процедура в цивільному праві. Загальна
 2. Стаття 1. Кримінальне законодавство Російської Федерації Коментар до статті 1
    статтею встановлено, що нові закони, що передбачають кримінальну відповідальність, підлягають включенню до КК РФ. Тому при прийнятті нових законів, що регулюють питання кримінальної відповідальності (в будь-якому аспекті), вони включаються до КК РФ. Жоден подібний закон не діє самостійно. Правова регламентація питань кримінальної відповідальності тільки на рівні КК РФ має прогресивне
 3. Стаття 2. Завдання Кримінального кодексу Російської Федерації Коментар до статті 2
    Завдання кримінального закону пов'язані в першу чергу з історичним походженням кримінального права. На певному етапі розвитку людського суспільства воно виникло як реакція держави на злочинні посягання, які заподіюють шкоду або створюють загрозу заподіяння шкоди позитивним суспільним відносинам, інтересам соціуму. Ці об'єкти і покликаний захистити кримінальний закон своїми специфічними
 4. Стаття 3. Принцип законності Коментар до статті 3
    статті 10 КК Російської Федерації та пункті 13 статті 397 КПК Російської Федерації, узгоджується як з вимогою Конституції Російської Федерації про необхідність надання зворотної сили будь-якого закону, що усувають або пом'якшують відповідальність (частина 2 статті 54), так і з проголошуваними нею принципами справедливості та пропорційності обмежень прав і свобод конституційно значимим цілям
 5. Стаття 4. Принцип рівності громадян перед законом Коментар до статті 4
    статті 285 Кримінального кодексу Російської Федерації "зазначив наступне: як випливає з примітки 1 до ст. 285 КК РФ, їм встановлюється єдиний правовий статус громадян, які здійснюють певні види діяльності у відповідних органах та установах, і не передбачається яких би то не було обмежень чи переваг у зв'язку з підлогою, расою, національністю, мовою, походженням та іншими
 6. Стаття 5. Принцип провини Коментар до статті 5
    Принцип провини визначає, що особа підлягає кримінальній відповідальності лише за ті суспільно небезпечні дії (бездіяльність) і суспільно небезпечні наслідки, щодо яких встановлено її. Об'єктивне зобов'язання, тобто кримінальна відповідальність за невинне заподіяння шкоди, не допускається. Сказане означає, що для настання кримінальної відповідальності необхідна вина,
 7. Стаття 6. Принцип справедливості Коментар до статті 6
    У ст. 6 КК РФ розкривається зміст принципу справедливості, відповідно до якого покарання та інших заходів кримінально-правового характеру, застосовувані до особи, яка вчинила злочин, повинні бути справедливими, тобто відповідати характеру і ступеня суспільної небезпеки злочину, обставинам його вчинення і особи винного. У зміст принципу справедливості включено і
 8. Стаття 7. Принцип гуманізму Коментар до статті 7
    Принцип гуманізму, закріплений у ст. 7 КК РФ, полягає в тому, що кримінальне законодавство Російської Федерації забезпечує безпеку людини, а покарання та інших заходів кримінально-правового характеру, застосовувані до особи, яка вчинила злочин, не можуть мати своєю метою заподіяння фізичних страждань або приниження людської гідності. Гуманізм кримінального законодавства Російської
 9. Стаття 8. Підстава кримінальної відповідальності Коментар до статті 8
    Питання про заснування кримінальної відповідальності має не тільки кримінально-правове, а й політичне, загальногромадянське звучання. Підхід до вирішення цієї проблеми багато в чому визначає рівень правового розвитку держави, гарантованість прав і свобод людини і громадянина. Розглядаючи проблему підстави кримінальної відповідальності, перш за все слід звернути увагу на те, що закон не
 10. Стаття 9. Дія кримінального закону в часі Коментар до статті 9
    У ст. 9 КК РФ закріплено загальне принципове положення, властиве кримінальному праву Росії, а також прийняте кримінально-правовими системами сучасних демократичних правових держав про те, що правова оцінка діяння повинна здійснюватися у відповідності з тим законом, який діяв на момент його вчинення. Такий підхід до вирішення питання про дію кримінального закону в часі
© 2014-2022  yport.inf.ua