Головна
ГоловнаКонституційне, муніципальне правоКонституційне право → 
« Попередня Наступна »
Е.А. Ісайчева. Коментар до Федерального закону "Про військовий обов'язок і військову службу", 2006 - перейти до змісту підручника

Коментар до п. 6

46. Порядок військового обліку громадян визначається коментованим Законом та Положенням про військовому обліку.
Відповідальні за військово-облікову роботу посадові особи (працівники) організацій зобов'язані:
а) при прийомі громадян на роботу (навчання):
Перевіряти у громадян, що перебувають в запасі, військові квитки (тимчасові посвідчення, видані замість військових квитків), а у громадян, які підлягають призову на військову службу, - посвідчення громадян, які підлягають призову на військову службу.
Військові квитки офіцерів запасу мають зелене обкладинку із зображенням Герба Російської Федерації та написами - "Російська Федерація. Військовий квиток офіцера запасу" (обкладинка військових квитків, виданих до 2000 р., має зображення Герба СРСР і написи "Міністерство оборони. Військовий квиток офіцера запасу Збройних Сил СРСР" або "Військовий квиток генерала запасу Збройних Сил СРСР").
Військові квитки солдатів (матросів), сержантів (старшин), прапорщиків (мічманів) мають червоне обкладинку із зображенням Герба Російської Федерації та написами - "Російська Федерація. Військовий квиток" (обкладинка військових квитків, виданих до 1994 р., має зображення Герба СРСР і написи "СРСР. Міністерство оборони. Військовий квиток").
Тимчасові посвідчення, видані замість військових квитків, підписуються військовим комісаром та завіряються гербовою печаткою військового комісаріату, в якому громадянин, який перебуває в запасі, перебуває на військовому обліку.
Посвідчення громадянина, що підлягає призову на військову службу, має обкладинку із зображенням Герба Російської Федерації і написи "Російська Федерація. Посвідчення громадянина, що підлягає призову на військову службу".
Перевіряється наявність зазначених документів, їх відповідність паспортним даним громадянина, наявність фотографії та її ідентичність власнику, а в тимчасових посвідченнях, виданих взамін військових квитків, крім того, і термін дії. При виявленні у військових квитках (тимчасових посвідченнях, виданих взамін військових квитків) або посвідченнях громадян, які підлягають призову на військову службу, необумовлені виправлень, неточностей, підробок або неповного кількості аркушів, їх власники направляються у військовий комісаріат за місцем стану на військовому обліку для уточнення документів військового обліку.
При прийомі даних документів громадянам видається розписка.
Встановити, складаються чи громадяни, що приймаються на роботу (навчання), на військовому обліку. Перевіряється наявність відмітки про прийом на військовий облік:
- у військовому квитку офіцера запасу - запис у п. 20 "Відмітки про прийом і зняття з військового обліку", завірена підписом посадової особи і гербовою печаткою (печаткою для відміток військового обліку) військового комісаріату (с. 27-31);
- у військовому квитку солдата (матроса), сержанта (старшини), прапорщика (мічмана) - штамп військового комісаріату або адміністративного органу в графі "Прийнято" розд. IX "Відмітки про прийом і зняття з військового обліку" (с. 21-24):
- у посвідченні громадянина, що підлягає призову на військову службу, - штамп військового комісаріату в графі "Прийнято на військовий облік "розд. II "Прийом на військовий облік і зняття з військового обліку" (с. 2, 3).
У випадках відсутності відмітки про постановку на військовий облік необхідно направити громадян, що підлягають постановці на військовий облік:
- офіцерів запасу та громадян, які підлягають призову на військову службу, - у військовий комісаріат за місцем проживання;
- прапорщиків, мічманів, сержантів, солдат і матросів запасу - у військовий комісаріат за місцем проживання, а проживають у населених пунктах, де немає військових комісаріатів, - до органу місцевого самоврядування;
Заповнити розд. II "Відомості про військовий облік" особової картки працівника (форма N Т-2) або особистої картки державного службовця (форма N Т-2 ГС).
Прикріпити особисті картки (форми N Т-2 або N Т-2 ГС) на прийнятих на роботу громадян у відповідний розділ окремої картотеки:
- перший - особисті картки на офіцерів запасу;
- другий - особисті картки на прапорщиків, мічманів, сержантів, старшин, солдатів і матросів запасу;
- третій - особисті картки на громадян, що перебувають в запасі, жіночої статі;
- четвертий - особисті картки на громадян, які підлягають призову на військову службу, а також повідомити у двотижневий термін у військові комісаріати за місцем проживання громадян про всі прийнятих на роботу (навчання) громадянах, перебувають в запасі, і громадянах, які підлягають призову на військову службу.
У повідомленні зазначаються військове звання, прізвище, ім'я, по батькові, рік народження, військово-облікова спеціальність, склад сім'ї та місце проживання громадянина, дата прийому на роботу і посаду, а крім того, повне найменування організації , її адресу і номери телефонів відділу кадрів.
Військовим комісаріатом суб'єкта Російської Федерації за узгодженням з органом виконавчої влади суб'єкта Російської Федерації можуть встановлюватися й інші відомості, що вказуються в даному сполученні;
б) протягом календарного року:
Забезпечувати повноту і якість військового обліку громадян, що перебувають в запасі, і громадян, які підлягають призову на військову службу, з числа працюючих (навчаються) в організаціях (в освітніх установах).
Звіряти не рідше одного разу на рік відомості про військовий облік громадян в особистих картках з документами військового обліку військових комісаріатів, а в населених пунктах, де немає військових комісаріатів, - з обліковими даними органу місцевого самоврядування.
Дата звірки встановлюється військовим комісаріатом за місцем знаходження організації. У ході звірки уточнюються пункти розд. II "Відомості про військовий облік", а також наступні дані громадян:
- прізвище, ім'я та по батькові;
- дата народження;
- місце народження;
- утворення;
- посада (професія);
- сімейний стан і склад сім'ї;
- домашню адресу.
До початку звірки зазначені дані уточнити за документами військового обліку громадян, відповідними документами організації і при особистому спілкуванні з громадянами.
Відмітка про проведення звірки проводиться шляхом проставлення простим олівцем дати звірки та підпису посадової особи (працівника) організації (дата вказується трьома парами арабських цифр: наприклад "11.05.01 р. Іванова"), відповідального за військовий облік, в пункті "Найменування військового комісаріату за місцем проживання" розд. 2 особистої картки. По завершенні звірки 100% особових карток працівником, який здійснює військовий облік, у військовому комісаріаті (в населених пунктах, де немає військових комісаріатів, - в органах місцевого самоврядування) робиться запис у журналі перевірок стану військового обліку та бронювання громадян.
Для звірки облікових відомостей особистих карток форми N Т-2 і N Т-2 ГС з обліковими даними громадян, які перебувають на військовому обліку в інших військових комісаріатах, дозволяється відправляти списки громадян, що перебувають в запасі, з зазначенням даних розд. 2 особистої картки (форми N Т-2 або N Т-2 ГС). Другий примірник списку із зазначенням реєстраційного номера та дати відправки зберігається в організації протягом року. Відмітка про проведення звірки проставляється із зазначенням дати та вихідного номера списку, наприклад "21.05.01 р. N 315. Іванова".
Направляти у двотижневий термін за запитами військових комісаріатів чи інших органів, що здійснюють військовий облік, необхідні для занесення в документи військового обліку відомості про громадян, які перебувають на військовому обліку, а також про громадян, які не перебувають, але зобов'язаних перебувати на військовому обліку.
Своєчасно оформляти бронювання громадян, що перебувають в запасі, за організацією на період мобілізації та на воєнний час в порядку, визначеному Інструкцією з бронювання на період мобілізації та на воєнний час громадян Російської Федерації, які перебувають у запасі Збройних Сил Російської Федерації, федеральних органів виконавчої влади, що мають запас, і працюючих в органах державної влади, органах місцевого самоврядування та організаціях.
Щорічно подавати до відповідних військові комісаріати у вересні списки юнаків 15 - і 16-річного віку, а до 1 листопада - списки юнаків, які підлягають постановки на військовий облік у наступному році.
Сповіщати громадян про виклики у військовий комісаріат.
Забезпечувати громадянам можливість своєчасної явки за викликами (повістками) у військові комісаріати.
Направляти за запитами військового комісара відомості про чисельність працівників організацій, у тому числі заброньованих за організацією на період мобілізації та на воєнний час.
Направляти у військовий комісаріат за місцем проживання громадян жіночої статі віком від 18 до 45 років (раніше не перебували на військовому обліку), що мають спеціальності для постановки на військовий облік.
Оформлення та видача військових квитків громадянам жіночої статі, які отримали ВУС в ході навчання в освітніх установах професійної освіти, на курсах, в інших установах та організаціях, що здійснюють підготовку громадян до військової служби, проводиться військовим комісаріатом, на території якого знаходяться зазначені установи та організації, на підставі списків.
В особистих картках форми N Т-2 і N Т-2 ГС громадян, які досягли граничного віку перебування в запасі, або громадян, визнаних не придатними до військової служби за станом здоров'я, у п. 8 розд . 2 виробляти відмітку "знятий з військового обліку за віком" або "знятий з військового обліку за станом здоров'я".
Відмітка провадиться на підставі запису, зробленого у військовому комісаріаті:
- у військовому квитку офіцера запасу - у п. 21 "Відмітка про звільнення від виконання військового обов'язку" (с. 32);
- у військовому квитку солдата (матроса), сержанта (старшини), прапорщика (мічмана) - у розд. X "Відмітки про звільнення від виконання військового обов'язку" (с. 26).
Особисті картки форми N Т-2 і N Т-2 ГС на зазначених громадян вилучаються з картотеки громадян, що перебувають в запасі;
в) при звільненні громадян з роботи (відрахуванні з освітніх установ):
Повідомляти у двотижневий термін у військові комісаріати про всіх громадян, перебувають в запасі, громадянах, які підлягають призову на військову службу, звільнених з роботи (відрахованих з освітніх установ).
Вилучати з картотеки і здавати в архів особисті картки форми N Т-2 і N Т-2 ГС звільнених (відрахованих з освітніх установ) громадян, що перебувають в запасі, і громадян, які підлягають призову на військову службу .
47. Військовий облік громадян за місцем перебування, а також громадян, які працюють на морських і річкових суднах, має свої особливості.
Військовий облік громадян за місцем їх перебування (на термін більше трьох місяців) здійснюється військовими комісаріатами та органами місцевого самоврядування в порядку, визначеному Міністерством оборони Російської Федерації.
48. Громадяни, які працюють на морських і річкових суднах, що мають місце проживання або місце тимчасового перебування в населених пунктах, до портів яких приписані ці судна, перебувають на військовому обліку у військових комісаріатах за місцем проживання або місцем тимчасового перебування.
Громадяни, які працюють на морських і річкових суднах, перебувають на військовому обліку за місцем роботи у кадрових органах відповідних пароплавств, управлінь, баз флотів і флотилій.
У разі перебазування морських і річкових суден на період зимової навігації з портів приписки в інші порти громадяни, які працюють на цих суднах, залишаються на військовому обліку у кадрових органах, де вони раніше перебували на військовому обліку.
49. Громадяни, убуваючі на роботу в Антарктиду або на острови Північного Льодовитого океану, з військового обліку за місцем проживання не знімаються, а військовий квиток, посвідчення громадянина, що підлягає призову на військову службу, здають на зберігання в кадрові органи організацій, які направили їх на роботу в ці райони. Кадрові органи повідомляють у військові комісаріати про громадян, направлених на роботу в зазначені райони.
При поверненні вказані громадяни отримують документи та довідку із зазначенням місця роботи і тривалості перебування в Антарктиді або на островах Північного Льодовитого океану для подання до військового комісаріату.
50. Постановку на військовий облік і зняття з військового обліку громадян, які працюють в населених пунктах, розташованих у віддалених місцевостях, за рішенням відповідного військового комісара дозволяється проводити без явки громадян до органів, що здійснюють військовий облік.
При цьому, документи громадян, що підлягають постановці на військовий облік або зняття з військового обліку, доставляються до органів, що здійснюють військовий облік, адміністрацією організацій, в яких працюють ці громадяни.
51. Громадяни, які працюють на гідрометеостанція, розташованих на островах і у віддалених населених пунктах Крайньої Півночі і Далекого Сходу, перебувають на військовому обліку у військових комісаріатах за місцем знаходження управлінь гідрометеослужби і арктичних радіометеоцентров.
52. Громадяни, які працюють в польових геологічних і топографо-геодезичних організаціях, в пошукових, розвідувальних, знімальних, гідрогеологічних, геофізичних, лісо-та землевпорядних експедиціях, партіях і загонах, на лінійних будівельно-монтажних і спеціалізованих поїздах, на шляхових і машинних станціях, в пересувних механізованих і спеціалізованих колонах, у тунельних, мостобудівних, плавучих загонах (ділянках), в будівельно-монтажних і пусконалагоджувальних організаціях, в управліннях механізації та підводно-технічних робіт, а також в інших прирівняних до них організаціях і не проживають постійно в місцях роботи, полягають на військовому обліку в органах, що здійснюють військовий облік за місцем знаходження цих організацій.
  53. Постановка на військовий облік громадян, прийнятих на роботу в зазначені організації, або зняття з військового обліку громадян, які звільняються з роботи, може здійснюватися адміністрацією цих організацій. 
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "Коментар до п. 6"
 1. § 13. Інші форми безпосереднього здійснення населенням місцевого самоврядування та участі у його здійсненні.
    Поряд з розглянутими вище формами безпосереднього здійснення населенням місцевого самоврядування та участі населення у здійсненні місцевого самоврядування громадяни вправі брати участь у здійсненні місцевого самоврядування в інших формах, що не суперечать Конституції Російської Федерації, федеральним і регіональним законам. У вітчизняній літературі з місцевому самоврядуванню в числі
 2. § 1. Муніципальне право як наука і навчальна дисципліна
    Муніципальне право як наука. Муніципальної-правова наука являє собою сукупність знань про різні прояви місцевого самоврядування та муніципального права як галузі права. Муніципальне право як галузі наукового знання відноситься до сім'ї правознавчих дисциплін. Як і в будь-який інший галузі знань, в ній слід виділяти предмет, зміст, форму, методологію, ціннісні
 3. § 2. Місцеве самоврядування як основа конституційного ладу
    Основи конституційного ладу являють собою систему вихідних конституційних принципів, закріплених в гол. 1 Конституції РФ, які задають юридичну модель всього суспільства, держави, національного права в сукупності всіх його галузей. Основи конституційного ладу - це і дійсне здійснення даних принципів, і той стан суспільства, держави, національного права, яке
 4. § 5. Інформаційне забезпечення виборів
    коментарів. У них не повинно віддаватися переваги якого б то не було кандидату, виборчому об'єднанню, виборчому блоку, в тому числі за часом висвітлення їх передвиборчої діяльності, обсягу друкованої площі, відведеної таким повідомленням. Журналіст, інший творчий працівник, посадова особа організації, що здійснює випуск засобу масової інформації, що брали участь в
 5. ЛІТЕРАТУРА для поглибленого вивчення курсу
    коментар. М., 2002. До глави 3 Богданова Н.А. Система науки конституційного права. М., 2001. Костюков О.М. Муніципальне право як галузь російського права. М., 2003. Феноменологія муніципального права на сучасному етапі розвитку Росії: Матеріали науково-практичного семінару / Відп. ред. А.Н. Костюков. Омськ, 2002. До глави 4 Абрамов В.Ф. Російське земство:
 6. § 1. Поняття комерційного права
    Підприємницька діяльність і відносини, регульовані комерційним правом. Відродження комерційного права в Росії нерозривно пов'язане з її переходом до ринкової економіки. На рубежі 80-90-х років відбулися глибокі зміни у правовому регулюванні економічної діяльності. Було легалізовано підприємництво. Відносини, що є предметом цивільно-правового регулювання,
 7. § 2. Повні і командитні товариства
    Повні товариства. В основі створення повного товариства лежить інтерес декількох фізичних або юридичних осіб об'єднатися для ведення спільної діяльності, об'єднати при цьому свій капітал, утворюючи самостійний суб'єкт комерційних відносин. Слід звернути особливу увагу на ту обставину, що відповідно до нового цивільного законодавства повне товариство є
 8. § 4. Акціонерні товариства
    коментарів і пояснень. Якщо слідом за законодавцем припустити, що це різні поняття, то різниця може бути в першу чергу пов'язано з їх обсягом. Оскільки змістом як першого, так і другого є певна кількість внесених змін, логічно припустити, що в одному з цих випадків змін вноситься більше, ніж в іншому. Однак просто кількісного критерію тут
 9. § 2. Укладення, зміна і розірвання договорів
    Принципи укладання договорів у сфері підприємництва. Визнання за угодою торгового характеру підкоряє її не тільки загальним нормам цивільного права, але і в першу чергу спеціальним нормам комерційного права. До висновку і виконання торговельних угод застосовуються спеціальні норми комерційного права, не діють стосовно звичайних цивільних угод. Особливості регулювання
 10. § 1. Купівля-продаж. Мена. Рента
    Купівля-продаж. Договір купівлі-продажу - основний вид цивільно-правових договорів, що застосовуються в майновому обороті, зокрема у сфері підприємницької діяльності За договором купівлі-продажу одна сторона (продавець) зобов'язується передати річ (товар) у власність другій стороні (покупцеві), а покупець зобов'язується прийняти цей товар і сплатити за нього певну грошову суму (ціну).
© 2014-2022  yport.inf.ua