Головна
ГоловнаКонституційне, муніципальне правоКонституційне право → 
« Попередня Наступна »
Е.А. Ісайчева. Коментар до Федерального закону "Про військовий обов'язок і військову службу", 2006 - перейти до змісту підручника

Коментар до п. 3

10. Фінансування діяльності по військово-патріотичному вихованню громадян здійснюється за рахунок коштів федерального бюджету. Додаткове фінансування цієї діяльності може здійснюватися за рахунок коштів бюджетів суб'єктів Російської Федерації, коштів місцевих бюджетів та позабюджетних коштів за згодою власників цих коштів.
Відповідно до постанови Уряду Російської Федерації "Про державну програму" Патріотичне виховання громадян Російської Федерації на 2006-2010 роки "від 11 липня 2005 р. N 422 орієнтовно загальний обсяг фінансування даної Програми у 2006-2010 рр.. складе 497,8 млн. руб., в тому числі 378,05 млн. руб. за рахунок коштів федерального бюджету, 119,75 млн. руб. за рахунок коштів позабюджетних джерел, що виділяються з фондів творчих спілок, організацій культури, спортивних , наукових та інших організацій, що беруть участь у патріотичному вихованні, а також коштів юридичних та фізичних осіб, що надходять у порядку безоплатної допомоги, шефства і спонсорства.
Щорічні обсяги фінансування заходів зазначеної Програми за рахунок коштів федерального бюджету уточнюються за результатами розгляду бюджетних заявок федеральних органів виконавчої влади та організацій у встановленому порядку.
Фінансування витрат федеральних органів виконавчої влади та організацій, пов'язаних з реалізацією заходів названої Програми, здійснюється в межах коштів, що виділяються на поточну діяльність федеральних органів виконавчої влади - виконавців даної Програми, і передбачається в їх кошторисах.
Фінансування заходів регіональних програм здійснюється за рахунок коштів бюджетів суб'єктів Російської Федерації.
11. Фінансове забезпечення діяльності військових комісаріатів з проведення заходів військово-патріотичного виховання населення, необхідні представницькі витрати та ведення інформаційно-рекламної роботи з метою добровільного вступу громадян на військову службу, здійснюються Міністерством оборони Російської Федерації за рахунок коштів федерального бюджету і в межах виділених Урядом Російської Федерації бюджетних асигнувань на утримання військових комісаріатів (див. наказ міністра оборони Російської Федерації "Про порядок фінансування видатків, пов'язаних із забезпеченням діяльності військових комісаріатів, нормах їх створення, утримання та забезпечення" від 20 грудня 2004 р. N 437.
Учасники зборів і свят, що проводяться громадськими військово-патріотичними організаціями на базі внесках частин, мають право на одержання за плату продовольства з обсягу закупівель, вироблених Міністерством оборони Російської Федерації на підставі п. 36 Положення про продовольче забезпечення Збройних Сил Російської Федерації на мирний час, затвердженого наказом міністра оборони Російської Федерації від 22 липня 2000 р. N 400.
12. Відповідно до Указу Президента Російської Федерації "Про заходи державної підтримки громадських об'єднань, провідних роботу з військово-патріотичного виховання молоді" від 16 травня 1996 р. N 727 Міністерством оборони Російської Федерації повинні бути розроблені:
- порядок надання на безоплатній основі цим військово-патріотичним об'єднанням навчально-матеріальної бази військових частин для проведення заходів, пов'язаних з військово-патріотичним вихованням молоді;
- порядок передачі зазначеним військово-патріотичним об'єднанням і пошуковим формуванням знятої з виробництва і не використовуваної у військах придатною для подальшої експлуатації техніки, що підлягають списанню технічних засобів, навчальних посібників, тренажерів, предметів форменого обмундирування.
При цьому, відповідно до наказу міністра оборони Російської Федерації "Про підтримку громадських об'єднань, провідних роботу з військово-патріотичного виховання молоді" від 2 січня 2000 р. N 6 навчально-матеріальна база військової частини для проведення навчальних занять може надаватися на термін не більше 12 годин на тиждень. Для проведення зльотів, зборів, організації військово-спортивних таборів членів військово-патріотичних об'єднань навчально-матеріальна база військової частини може надаватися на термін не більше двох місяців в році. Надання учасникам зльотів комунальних, побутових та інших послуг, у тому числі харчування і його приготування, надання автотранспорту здійснюється за плату за договорами, що укладаються між військовою частиною і військово-патріотичним об'єднанням.
У користування військово-патріотичним об'єднанням забороняється надавати режимні об'єкти, зразки військової техніки, озброєння, навчально-тренувальні засоби, літературу та інше майно, що мають гриф секретності. Проведення заходів з військово-патріотичного виховання не повинно завдавати шкоди бойової готовності військових частин і підрозділів, несення внутрішньої і вартової служб, організації навчальних занять .
13. У фінансуванні діяльності з військово-патріотичному вихованню молоді беруть участь і регіональні влади.
Так, наприклад Законом Амурської області "Про обласну цільову програму" Підтримка недержавних некомерційних громадських об'єднань та молоді на 2006-2008 рр.. "від 20 лютого 2006 р. N 154-ОЗ і виданим в його розвиток постановою губернатора Амурської області" Про обласний конкурс на кращу організацію спортивно-масової та військово-патріотичної роботи в установах початкової та середньої професійної освіти "від 3 липня 2006 р. N 358 йдеться про те, що, взаємодіючи з недержавними некомерційними громадськими об'єднаннями, органи державної влади області апробують нові, часом нестандартні підходи до вирішення складних соціальних проблем. Програмно-цільовий підхід дозволяє закріпити пріоритетні напрямки соціальної політики області, залучити громадські організації до участі в особливо значущих і слабо фінансуються напрямах соціальної політики. Залучаючи жителів до активної участі в житті області, діючи, таким чином, економічніше, недержавні некомерційні громадські об'єднання нерідко швидше досягають поставленої мети, ніж державні установи, сприяють більш оперативної реакції влади на реальні потреби жителів області в соціальній сфері.
Відповідно до указу губернатора Свердловської області "Про Центр військово-патріотичного виховання, підготовки та призову громадян на військову службу в Свердловській області імені Героя Радянського Союзу Кузнєцова Н.І. "від 24 жовтня 2005 р. N 863-УГ на базі обласного збірного пункту було створено Центр військово-патріотичного виховання, підготовки та призову громадян на військову службу в Свердловській області імені Героя Радянського Союзу Кузнєцова М.І. Фінансування діяльності Центру і його матеріальне забезпечення провадяться з коштів обласного бюджету відповідно до законодавства Свердловської області на основі нормативу фінансування. Фінансове забезпечення дій, пов'язаних з призовом громадян на військову службу, здійснюється з коштів федерального бюджету на підставі договорів з військовим комісаріатом Свердловської області відповідно до законодавства Російської Федерації і Свердловської області. Можуть також використовуватися кошти інших джерел.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Коментар до п. 3"
 1. § 13. Інші форми безпосереднього здійснення населенням місцевого самоврядування та участі у його здійсненні.
  Поряд з розглянутими вище формами безпосереднього здійснення населенням місцевого самоврядування та участі населення у здійсненні місцевого самоврядування громадяни вправі брати участь у здійсненні місцевого самоврядування в інших формах, що не суперечать Конституції Російської Федерації, федеральним і регіональним законам. У вітчизняній літературі з місцевому самоврядуванню в числі
 2. § 1. Муніципальне право як наука і навчальна дисципліна
  Муніципальне право як наука. Муніципальної-правова наука являє собою сукупність знань про різні прояви місцевого самоврядування та муніципального права як галузі права. Муніципальне право як галузі наукового знання відноситься до сім'ї правознавчих дисциплін. Як і в будь-який інший галузі знань, в ній слід виділяти предмет, зміст, форму, методологію, ціннісні
 3. § 2. Місцеве самоврядування як основа конституційного ладу
  Основи конституційного ладу являють собою систему вихідних конституційних принципів, закріплених в гол. 1 Конституції РФ, які задають юридичну модель всього суспільства, держави, національного права в сукупності всіх його галузей. Основи конституційного ладу - це і дійсне здійснення даних принципів, і той стан суспільства, держави, національного права, яке
 4. § 5. Інформаційне забезпечення виборів
  коментарів. У них не повинно віддаватися уподобання якого б то не було кандидату, виборчому об'єднанню, виборчому блоку, в тому числі за часом висвітлення їх передвиборчої діяльності, обсягу друкованої площі, відведеної таким повідомленням. Журналіст, інший творчий працівник, посадова особа організації, що здійснює випуск засобу масової інформації, що брали участь в
 5. ЛІТЕРАТУРА для поглибленого вивчення курсу
  коментар. М., 2002. До глави 3 Богданова Н.А. Система науки конституційного права. М., 2001. Костюков А . М. Муніципальне право як галузь російського права. М., 2003. Феноменологія муніципального права на сучасному етапі розвитку Росії: Матеріали науково-практичного семінару / Відп. ред. О.М. Костюков. Омськ, 2002. До глави 4 Абрамов В. Ф. Російське земство:
 6. § 1. Поняття комерційного права
  Підприємницька діяльність і відносини, регульовані комерційним правом. Відродження комерційного права в Росії нерозривно пов'язане з її переходом до ринкової економіці. На рубежі 80-90-х років відбулися глибокі зміни у правовому регулюванні економічної діяльності. Було легалізовано підприємництво. Відносини, які є предметом цивільно-правового регулювання,
 7. § 2. Повні і командитні товариства
  Повні товариства. В основі створення повного товариства лежить інтерес декількох фізичних або юридичних осіб об'єднатися для ведення спільної діяльності, об'єднати при цьому свій капітал, утворюючи самостійний суб'єкт комерційних відносин. Слід звернути особливу увагу на ту обставину, що в Відповідно до нового цивільним законодавством повне товариство є
 8. § 4. Акціонерні товариства
  коментарів і пояснень. Якщо слідом за законодавцем припустити, що це різні поняття, то різниця може бути в першу чергу пов'язано з їх обсягом. Оскільки змістом як першого, так і другого є певна кількість внесених змін, логічно припустити, що в одному з цих випадків змін вноситься більше, ніж в іншому. Однак просто кількісного критерію тут
 9. § 2. Укладення, зміна і розірвання договорів
  Принципи укладання договорів у сфері підприємництва. Визнання за угодою торгового характеру підкоряє її не тільки загальним нормам цивільного права, але і в першу чергу спеціальними нормами комерційного права. До висновку і виконання торговельних угод застосовуються спеціальні норми комерційного права, не діють стосовно звичайних цивільних угод. Особливості регулювання
 10. § 1. Купівля-продаж. Мена. Рента
  Купівля-продаж. Договір купівлі-продажу - основний вид цивільно-правових договорів, що застосовуються в майновому обороті, зокрема у сфері підприємницької діяльності За договором купівлі-продажу одна сторона (продавець) зобов'язується передати річ (товар) у власність другій стороні (покупцеві), а покупець зобов'язується прийняти цей товар і сплатити за нього певну грошову суму (ціну).
© 2014-2022  yport.inf.ua