Головна
ГоловнаКонституційне, муніципальне правоКонституційне право → 
« Попередня Наступна »
Е.А. Ісайчева. Коментар до Федерального закону "Про військовий обов'язок і військову службу", 2006 - перейти до змісту підручника

Коментар до п. 1

1. З метою поліпшення виховання здорового, всебічно і гармонійно розвиненої підростаючого покоління, підвищення рівня знань в учнів з основ військової служби, історії Вітчизни, історії Російської армії, допризовної підготовки юнаків до військової служби, створення умов для підготовки до професійної діяльності та захисту Батьківщини, зміцнення їх здоров'я, у тому числі залучення в заняття фізичною культурою та військово-прикладними видами спорту, а також активізації боротьби з негативними явищами в молодіжному середовищі коментований пункт закріплює правові основи добровільної підготовки громадянина до військової служби. Незважаючи на те, що підготовка громадян до військової служби в добровільному порядку не включена до складу військового обов'язку, наявність правових норм, присвячених даному виду діяльності, саме в коментованому Федеральному законі свідчить про важливість її змісту та особливій увазі держави в цій сфері. Закріплюючи таким чином структуру добровільної підготовки громадян до військової служби, права і переваги, яких навчають під час і після її закінчення, законодавча влада свідомо стимулює приплив до армії контингенту з певною підготовкою, що відповідає загальнонаціональним інтересам збереження суверенітету Росії шляхом забезпечення оборони і безпеки країни.
2. Складовими добровільної підготовки громадян до військової служби є:
- заняття військово-прикладними видами спорту;
- навчання за додатковими освітніми програмами, у яких метою військову підготовку неповнолітніх громадян, в освітніх установах середньої (повної) загальної освіти;
- навчання за додатковими освітніми програмами, у яких метою військову підготовку неповнолітніх громадян у військових оркестрах Збройних Сил Російської Федерації, інших військ, військових формувань і органів (далі - військові оркестри);
- навчання за програмою підготовки офіцерів запасу на військових кафедрах при державному, муніципальному або має державну акредитацію за відповідними напрямами підготовки (спеціальностями) недержавному освітній установі вищої професійної освіти.
Крім того, відповідно до подп. "Г" п. 33 Положення про підготовку громадян Російської Федерації до військової служби, затвердженого постановою Уряду Російської Федерації від 31 грудня 1999 р. N 1441, добровільна підготовка з основ військової служби в освітніх установах середньої (повної) загальної освіти, початкової професійної та середньої професійної освіти передбачена для громадян жіночої статі, придатних за станом здоров'я до військової служби.
З 1 січня 2008 Федеральним законом "Про внесення змін в окремі законодавчі акти Російської Федерації з питань оборони та військової служби" від 3 липня 2006 р. N 96-ФЗ вводиться ще одна форма добровільної підготовки громадян до військової служби: коментований пункт доповнено абзацом такого змісту: "навчання за програмою військової підготовки в навчальних військових центрах при федеральних державних освітніх установах вищої професійної освіти".
У зв'язку з реформуванням системи військової освіти починаючи з 1 січня 2008 р. навчання за програмою підготовки офіцерів запасу на військових кафедрах буде проводитися тільки при федеральних державних освітніх установах вищої професійної освіти, тоді як інші навчальні заклади, в яких реалізуються державні освітні стандарти вищої професійної освіти, таке право втратять.
3. Заняття громадян військово-прикладними видами спорту організовуються відповідно до Федерального закону "Про фізичну культуру і спорт в Російській Федерації" і іншими нормативними правовими актами. Відмітною правом громадян, які підлягають призову на військову службу, у сфері занять військово-прикладними видами спорту є реалізація даної можливості в громадських об'єднаннях, освітніх установах, спортивних клубах та секціях незалежно від їх відомчої приналежності.
Велика увага питанню залучення громадян у заняття військово-прикладними видами спорту приділяється органами державної влади суб'єктів Російської Федерації і муніципальними властями, які визначають форми їх проведення та створюють необхідні умови для їх розвитку (більш докладно див коментар до ст. 19).
4. Специфічною формою добровільної підготовки громадян до військової служби, що поєднує освітній процес з сутністю армійського життя та побуту є навчання за додатковими освітніми програмами, у яких метою військову підготовку неповнолітніх громадян. Вона здійснюється в суворовських військових училищах, нахімовських військово-морських училищах, кадетських (морських кадетських) корпусах і військово-музичних училищах, створюваних Урядом Російської Федерації. Також зазначене навчання може проводитися в інших створюваних Урядом Російської Федерації освітніх установах середньої (повної) загальної освіти, в яких використовуються додаткові освітні програми, що мають на меті військову підготовку неповнолітніх громадян (школи-інтернати з первісної льотної підготовкою, кадетські школи, кадетські школи-інтернати та т.п.).
Діяльність зазначених освітніх установ регулюється типовими положеннями про освітні установи відповідних типів і видів, які затверджуються Урядом Російської Федерації, і розробляються на їх основі статутами цих освітніх установ. Вона спрямована на здійснення освітнього процесу відповідно до загальноосвітньої програмою середньої (повної) загальної освіти і додатковими освітніми програмами, що передбачають ранню професійну орієнтацію і військову підготовку навчаються за профілем конкретного виду, роду військ Збройних Сил Російської Федерації, і може забезпечувати їх надходження у військові освітні установи професійної освіти (більш докладно див коментар до п. 1 ст. 19).
5. Для підвищення інтелектуального, культурного, фізичного, морального рівня розвитку учнів, здобуття ними середньої професійної (музичного) освіти відповідно до державних освітніх стандартів, первинних знань, навичок військової справи, необхідних для вибору професії та продовження подальшого навчання у військовій консерваторії, у військових освітніх установах і військових оркестрах, а також заміщення в них посад молодших командирів, передбачено навчання зазначених осіб у військових оркестрах Збройних Сил Російської Федерації, інших військ, військових формувань і військово-музичних училищах, музичних кадетських корпусах (більш докладно див коментар до п. 2 ст. 19).
6. Наступною формою добровільної підготовки громадян до військової служби є навчання за програмами підготовки офіцерів запасу, в якому можуть брати участь особи, придатні за станом здоров'я до військової служби, які уклали з Міністерством оборони Російської Федерації контракт на навчання за програмою підготовки офіцерів запасу і на проходження військової служби за заклику після отримання військового звання офіцера.
Правове регулювання даного виду діяльності до 1 січня 2008 р. здійснюється відповідно до Положення про навчання громадян Російської Федерації за програмами підготовки офіцерів запасу на військових кафедрах при державних, муніципальних або мають державну акредитацію за відповідними напрямами підготовки (спеціальностями) недержавних освітніх установах вищої професійної освіти, затвердженим постановою Уряду Російської Федерації від 14 листопада 1999 р. N 1255 (більш докладно див коментар до ст. 20).
7. Для громадян жіночої статі, придатних за станом здоров'я до військової служби, може організовуватися добровільна підготовка з основ військової служби в освітніх установах середньої (повної) загальної освіти, початкової професійної та середньої професійної освіти. Зміст освіти в конкретному навчальному закладі визначається освітньою програмою (освітніми програмами), розроблюваної, прийнятої і реалізованої цим освітнім закладом самостійно. При цьому, громадяни жіночої статі мають право брати участь у всіх раніше описаних формах добровільної підготовки до військової служби за умови відповідності пропонованим до них вимогам.
8. Відповідно до ст. 20.1 коментованого Федерального закону, яка набирає чинності з 1 січня 2008 р., для громадян до досягнення ними віку 24 років, які навчаються за очною формою навчання у федеральному державному освітньому установі вищої професійної освіти, придатних до військової служби за станом здоров'я і відповідають установленим коментованим Федеральним законом вимогам до громадян, що надходять на військову службу за контрактом, передбачена така форма добровільної підготовки до військової служби як навчання на договірній основі за програмою військової підготовки в навчальному військовому центрі при цьому освітньому закладі із зобов'язанням про подальше проходження військової служби за контрактом після закінчення освітньої установи (більш докладно див коментар до ст. 20.1).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Коментар до п. 1 "
 1. § 13. Інші форми безпосереднього здійснення населенням місцевого самоврядування та участі у його здійсненні.
  Поряд з розглянутими вище формами безпосереднього здійснення населенням місцевого самоврядування та участі населення у здійсненні місцевого самоврядування громадяни вправі брати участь у здійсненні місцевого самоврядування в інших формах, що не суперечать Конституції Російської Федерації, федеральним і регіональним законам. У вітчизняній літературі з місцевому самоврядуванню в числі
 2. § 1. Муніципальне право як наука і навчальна дисципліна
  Муніципальне право як наука. Муніципальної-правова наука являє собою сукупність знань про різні прояви місцевого самоврядування та муніципального права як галузі права. Муніципальне право як галузі наукового знання відноситься до сім'ї правознавчих дисциплін. Як і в будь-який інший галузі знань, в ній слід виділяти предмет, зміст, форму, методологію, ціннісні
 3. § 2. Місцеве самоврядування як основа конституційного ладу
  Основи конституційного ладу являють собою систему вихідних конституційних принципів, закріплених в гол. 1 Конституції РФ, які задають юридичну модель всього суспільства, держави, національного права в сукупності всіх його галузей. Основи конституційного ладу - це і дійсне здійснення даних принципів, і той стан суспільства, держави, національного права, яке
 4. § 5. Інформаційне забезпечення виборів
  Одна з важливих складових частин виборів - інформаційні відносини. Без активно циркулює в суспільстві в період виборчої кампанії інформації виборцям важко визначитися у власному остаточному виборі. Інформаційне забезпечення виборів включає: інформування виборців та передвиборчу агітацію. Кожна з двох частин сприяє усвідомленому волевиявленню громадян, гласності
 5. ЛІТЕРАТУРА для поглибленого вивчення курсу
  До всіх тем Автономов А.С. Правові та фінансові основи самоврядування в Російській Федерації: Навчальний посібник. М., 2002. Баранців В.А. Муніципальне право: Підручник. М., 2000. Видрін І.В. Муніципальне право Росії. М., 2004. Видрін І.В., Кокоть О.М. Муніципальне право Росії: Підручник. М., 1999. Князєв С.Д., Хрустальов Е.Н. Російське муніципальне право: Навчальний посібник.
 6. § 1. Поняття комерційного права
  Підприємницька діяльність і відносини, регульовані комерційним правом. Відродження комерційного права в Росії нерозривно пов'язане з її переходом до ринкової економіки. На рубежі 80-90-х років відбулися глибокі зміни у правовому регулюванні економічної діяльності. Було легалізовано підприємництво. Відносини, що є предметом цивільно-правового регулювання,
 7. § 2. Повні і командитні товариства
  Повні товариства. В основі створення повного товариства лежить інтерес декількох фізичних або юридичних осіб об'єднатися для ведення спільної діяльності, об'єднати при цьому свій капітал, утворюючи самостійний суб'єкт комерційних відносин. Слід звернути особливу увагу на ту обставину, що відповідно до нового цивільного законодавства повне товариство є
 8. § 4. Акціонерні товариства
  Акціонерним товариством (далі по тексту - АТ) визнається комерційна організація, статутний капітал якої розділений на певну кількість акцій. Найбільш загальні норми про статус АТ містить Цивільний кодекс, визначаючи в гол. 4 його поняття, основні риси і встановлюючи основні гарантії прав акціонерів і кредиторів товариства. Більш детальна регламентація статусу акціонерних товариств є
 9. § 2. Укладення, зміна і розірвання договорів
  Принципи укладання договорів у сфері підприємництва. Визнання за угодою торгового характеру підкоряє її не тільки загальним нормам цивільного права, але і в першу чергу спеціальним нормам комерційного права. До висновку і виконання торговельних угод застосовуються спеціальні норми комерційного права, не діють стосовно звичайних цивільних угод. Особливості регулювання
 10. § 1. Купівля-продаж. Мена. Рента
    Купівля-продаж. Договір купівлі-продажу - основний вид цивільно-правових договорів, що застосовуються в майновому обороті, зокрема у сфері підприємницької діяльності За договором купівлі-продажу одна сторона (продавець) зобов'язується передати річ (товар) у власність другій стороні (покупцеві), а покупець зобов'язується прийняти цей товар і сплатити за нього певну грошову суму (ціну).
© 2014-2022  yport.inf.ua