Головна
ГоловнаКонституційне, муніципальне правоКонституційне право → 
« Попередня Наступна »
Е.А. Ісайчева. Коментар до Федерального закону "Про військовий обов'язок і військову службу", 2006 - перейти до змісту підручника

Коментар до п. 1

1. Добровільна підготовка громадян до військової служби відповідно до постанови Уряду Російської Федерації "Про затвердження Положення про підготовку громадян Російської Федерації до військової служби" від 31 грудня 1999 р. N 1441 може здійснюватися у вигляді навчання за додатковими освітніми програмами, у яких метою військову підготовку неповнолітніх громадян . Відповідно до коментованого пунктом до навчальних закладів середньої (повної) загальної освіти, в яких неповнолітні громадяни можуть реалізовувати дане право, належать:
- суворовські військові училища;
- нахімовські військово-морські училища;
- військово-музичні училища;
- інші освітні установи середньої (повної) загальної освіти з додатковими освітніми програмами, що мають на меті військову підготовку неповнолітніх громадян.
При цьому, особливо обговорена виняткова компетенція Уряду Російської Федерації в галузі створення зазначених освітніх установ і затвердження положень про них.
2. Правове регулювання навчання громадян у суворовських військових, нахімовських військово-морських училищах і кадетських (морських кадетських) корпусах здійснюється на підставі Положення, затвердженого постановою Уряду Російської Федерації від 11 червня 1996 р. N 696.
Суворовські військові та нахімовські військово-морські училища здійснюють освітній процес відповідно до загальноосвітньої програмою середньої (повної) загальної освіти і додатковими освітніми програмами, що передбачають військову підготовку учнів і забезпечують їх надходження у військові освітні установи професійної освіти (далі - військові освітні установи) федерального органу виконавчої влади, у веденні якого знаходяться училища. Кадетські (морські кадетські) корпуса здійснюють освітній процес відповідно до загальноосвітньої програмою середньої (повної) загальної освіти і додатковими освітніми програмами, що передбачають ранню професійну орієнтацію навчаються за профілем конкретного виду, роду військ Збройних Сил Російської Федерації та забезпечують їх надходження у військові освітні установи федерального органу виконавчої влади, у веденні якого знаходяться корпусу.
Основними завданнями суворовських військових, нахімовських військово-морських училищ і кадетських (морських кадетських) корпусів (далі - училища) є:
- підготовка осіб, що навчаються в училищах (далі - навчаються), до вступу у військові освітні установи;
- забезпечення інтелектуального, культурного, морального і фізичного розвитку учнів, здобуття ними середньої (повної) загальної освіти;
- отримання учнями первинних знань і навичок військової справи, необхідних для вибору професії, продовження подальшого навчання у військових освітніх установах і заміщення в них, як правило, посад молодших командирів курсантських підрозділів;
- виховання в учнів почуття патріотизму, готовності до захисту Вітчизни;
- формування і розвиток в учнів почуття вірності конституційному і військовому обов'язку, дисциплінованості, сумлінного ставлення до навчання, прагнення до оволодіння професією офіцера і виховання любові до військової служби;
- розвиток в учнів високих морально-психологічних, ділових і організаторських якостей, фізичної витривалості і стійкості.
Вступ до училища неповнолітніх громадян чоловічої статі, придатних за станом здоров'я, що мають відповідні правилам прийому рівень освіти і вік і виявили бажання навчатися в училище, проводиться на конкурсній основі і в порядку, визначеному федеральним органом виконавчої влади , у веденні якого знаходяться училища. У суворовські військові, нахімовські військово-морські училища і кадетські (морські кадетські) корпусу з терміном навчання 2, 3 і 7 років можуть надходити неповнолітні громадяни Російської Федерації чоловічої статі у віці не старше 16, 15 і 11 років відповідно (станом на 31 грудня року надходження), що закінчили 9-й, 8-й або 4-й клас загальноосвітньої установи відповідно в році надходження, придатні за станом здоров'я, що відповідають вимогам професійного психологічного відбору та фізичної підготовленості. Правом позаконкурсного зарахування до училища користуються:
- діти військовослужбовців, що проходять військову службу за контрактом і мають загальну тривалість військової служби в календарному обчисленні 20 років і більше;
- діти громадян, звільнених з військової служби після досягнення ними граничного віку перебування на військовій службі, станом здоров'я або у зв'язку з організаційно-штатними заходами і мають загальну тривалість військової служби в календарному обчисленні 20 років і більше;
- діти військовослужбовців, загиблих при виконанні ними обов'язків військової служби або померли внаслідок каліцтва (поранення, травми, контузії) або захворювання, одержаних ними при виконанні обов'язків військової служби;
- діти військовослужбовців, що проходять військову службу в зонах військових конфліктів;
- діти військовослужбовців, котрі виховуються без матері (батька);
- діти Героїв Радянського Союзу, Героїв Російської Федерації і повних кавалерів ордена Слави.
Порядок зарахування в училища встановлено Інструкцією з організації та проведення прийому в суворовські військові, нахімовські військово-морські, військово-музичні училища і кадетські (морські кадетські, музичні кадетські) корпусу, затвердженої наказом міністра оборони Російської Федерації від 15 січня 2001 р. N 25.
В організації діяльності училищ враховуються вимоги загальновійськових статутів Збройних Сил Російської Федерації, а також вказівки командувачів військами військових округів (флотів), на територіях яких вони дислокуються. Військова (військово-морська, льотна), фізична, психологічна та інша спеціальна підготовка ведеться за додатковими програмами, які розробляються федеральними органами виконавчої влади, у віданні яких перебувають училища. Детально регламентація освітнього процесу в училищах закріплена в Інструкції з організації та планування освітнього процесу в суворовських військових, нахімовських військово-морських, військово-музичних училищах і кадетських (морських кадетських, музичних кадетських) корпусах, затвердженої наказом міністра оборони Російської Федерації від 15 січня 2001 р . N 25.
Виховний процес організовується на основі комплексного підходу до вирішення завдань військового, патріотичного, правового, морального і естетичного виховання учнів. При цьому, основні завдання його реалізуються в процесі повсякденного життя навчаються, в спільної навчальної та інших видах діяльності учнів, викладачів і командирів підрозділів.
За час навчання навчаються можуть залучатися для виконання обов'язків чергового і днювального по роті, наведення порядку в навчальних класах та інших приміщеннях, благоустрою території, закріпленої за училищем, а на старших курсах - і для виконання обов'язків інших осіб добового наряду під керівництвом офіцерів і прапорщиків.
Розподіл і напрямок випускників училищ здійснюються переважно у військові освітні установи федерального органу виконавчої влади, у веденні якого знаходяться училища, з урахуванням потреби у військових кадрах, їх ділових, індивідуальних психологічних якостей, рівня загальноосвітньої, військової та фізичної підготовки, стану здоров'я, дисциплінованості і бажання випускників.
Слід зазначити, що навчання в даних освітніх установах не є проходженням військової служби, а статус суворовця (нахімовці, вихованця) не аналогічний статусу курсанта до прийняття ним Військової присяги, тому час навчання в суворовських, нахімовських і військово-музичних у училищах не включається до вислуги років для призначення пенсії військовослужбовцям (рішення Військової колегії Верховного суду Російської Федерації від 13 липня 2001 р. N ВКПІ01-53).
3. Діяльність державних освітніх установ середньої професійної освіти з військово-музичною спрямованістю навчання та виховання неповнолітніх громадян чоловічої статі - військово-музичних училищ і музичних кадетських корпусів, створюваних Урядом Російської Федерації, регулюється Положенням про військово-музичних училищах та музичних кадетських корпусах, затвердженим постановою Уряду Російської Федерації від 11 червня 1996 р. N 696.
Училища здійснюють освітній процес відповідно до рівня професійної освітньої програми середньої професійної (музичного) освіти і за додатковими програмами, що забезпечують підготовку неповнолітніх громадян чоловічої статі до вступу в Московську військову консерваторію (військовий інститут). Їх основними завданнями є:
- підготовка неповнолітніх громадян чоловічої статі до вступу у військову консерваторію і військову службу у військових оркестрах;
- задоволення навчаються в інтелектуальному, культурному, фізичному і моральному розвитку, отримання ними середньої професійної (музичного) освіти відповідно до державних освітніх стандартів, первинних знань і навичок військової справи, необхідних для вибору професії та продовження подальшого навчання у військовій консерваторії і у військових освітніх установах, а також заміщення в них посад молодших командирів;
- виховання в учнів почуття патріотизму, готовності до захисту Вітчизни;
- формування і розвиток в учнів почуття вірності конституційному і військовому обов'язку, високої правосвідомості, дисциплінованості, сумлінного ставлення до навчання, прагнення до оволодіння професією офіцера і любові до військової служби;
- виховання в учнів загальної культури, розвиток високих морально-психологічних, ділових і організаторських якостей, фізичної витривалості і стійкості.
Порядок прийому у військово-музичні училища встановлено Інструкцією з організації та проведення прийому в суворовські військові, нахімовські військово-морські, військово-музичні училища і кадетські (морські кадетські, музичні кадетські) корпусу, затвердженої наказом міністра оборони Російської Федерації від 15 січня 2001 р. N 25.
У військово-музичні училища, музичні кадетські корпуси можуть надходити неповнолітні громадяни Російської Федерації чоловічої статі у віці не старше 16 років (станом на 31 грудня року вступу), що мають основну загальну освіту, музичну підготовку в обсязі дитячої музичної школи, що володіють, як правило, одним з духових або ударними музичними інструментами, придатні за станом здоров'я і відповідають вимогам професійного психологічного відбору. Заява (рапорт) про прийом неповнолітніх громадян чоловічої статі в училищі подається щорічно з 1 по 25 червня батьками (особами, які їх замінюють), які є:
- громадянами Російської Федерації, які проживають на її території, на ім'я районного (міського) військового комісара за місцем проживання;
- громадянами Російської Федерації, що проходять військову службу або працюють за межами Російської Федерації, - на ім'я командира військової частини Збройних Сил Російської Федерації або керівника підприємства, організації, установи Російської Федерації.
У заяві обмовляється згоду батьків (осіб, які їх замінюють) учнів на напрям їх після закінчення училища для подальшого навчання переважно у військову консерваторію.
Навчання в училищах проводиться за типовими програмами середньої професійної освіти, що забезпечує виконання державних освітніх стандартів. Військова, фізична, психологічна та інша спеціальна підготовка ведеться за додатковими програмами, які розробляються федеральними органами виконавчої влади, у віданні яких перебувають училища.
Виховання навчаються базується на загальнолюдських цінностях, кращих зразках світової та національної культури, історії Вітчизни і героїчних традиціях російської армії і флоту, Збройних Сил Російської Федерації. Виховний процес організовується на основі комплексного підходу до вирішення завдань військового, патріотичного, правового, морального і естетичного виховання учнів. При цьому, основні завдання його реалізуються в процесі повсякденного життя навчаються, в спільної навчальної та інших видах діяльності учнів, викладачів і командирів підрозділів.
Розподіл і напрямок випускників училищ здійснюються переважно у військову консерваторію і у військові освітні установи з урахуванням потреби у військових кадрах, їх ділових, індивідуальних психологічних якостей, рівня загальноосвітньої, військової та фізичної підготовки, стану здоров'я, дисциплінованості і бажання випускників. Випускники училищ направляються у військову консерваторію і у військові освітні установи у встановленій для навчаються формі одягу.
Державні іспити за спеціальним інструменту і диригування і підсумкові іспити з сольфеджіо та гармонії на випускному курсі училищ зараховуються як вступні іспити у військову консерваторію.
Випускники училищ, що відповідають вимогам професійного відбору та успішно склали державні та підсумкові іспити, зараховуються у військову консерваторію без складання вступних іспитів з загальноосвітніх предметів.
  Випускники училищ, не виявили бажання вчитися у військовій консерваторії, що не відповідають вимогам професійного відбору, що не витримали конкурсних вступних іспитів у військову консерваторію або не пройшли за конкурсом у військову консерваторію, а також не зараховані у військову консерваторію внаслідок недисциплінованості, направляються у військові оркестри для проходження військової служби за призовом.
  4. З метою стимулювання добровільної підготовки громадян у вищевказаних навчальних закладах наказом міністра оборони Російської Федерації від 7 листопада 2005 р. N 471 для відмінників навчання суворовських військових, нахімовських військово-морських, військово-музичних училищ, кадетських, морських кадетських, музичних кадетських корпусів (далі - училища) на один навчальний півріччя (семестр) за підсумками попереднього засновані заохочувальні стипендії Міністерства оборони Російської Федерації по дві на кожне училище в розмірі 300 руб. кожна.
  Крім того, для нагородження суворовського військового, військово-музичного, Нахімовського військово-морського училища або кадетського (морського кадетського, музичного кадетського) корпусу Міністерства оборони Російської Федерації (далі - училище (кадетський корпус), що добився кращих результатів за минулий навчальний рік, наказом міністра оборони Російської Федерації від 6 березня 2006 р. N 85 заснований почесний перехідний приз Міністерства оборони Російської Федерації "Кращому училищу (кадетському корпусу) Міністерства оборони Російської Федерації" у вигляді Вимпелу Міністерства оборони Російської Федерації. Згідно з Положенням про Вимпел (додаток N 1 до названого наказу) він вручається перед строєм училища (кадетського корпусу) відповідно до вимог додатка N 2 до ст. 75 УВС ЗС РФ.
  5. Іншими освітніми закладами середньої (повної) загальної освіти з додатковими освітніми програмами, що мають на меті військову підготовку неповнолітніх громадян, в системі Міністерства оборони Російської Федерації є:
  - Омський кадетський корпус (постанова Уряду Російської Федерації від 24 липня 1999 р. N 851);
  - Санкт-Петербурзький кадетський ракетно-артилерійський корпус;
  - Кронштадтський морський кадетський корпус (розпорядження Президента Російської Федерації від 19 лютого 1996 р. N 73-рп);
  - Військово-космічний кадетський корпус (розпорядження Президента Російської Федерації від 11 квітня 1996 р. N 178-рп);
  - Військово-технічний кадетський корпус міста Тольятті (Указ Президента Російської Федерації від 12 липня 1996 р. N 1027);
  - Оренбурзький авіаційний кадетський корпус (розпорядження Уряду Російської Федерації від 4 грудня 1996 р. N 1675-р);
  - Кадетський корпус радіоелектроніки міста Кемерово (постанова Уряду Російської Федерації від 18 січня 1999 р. N 66).
  - Кадетський корпус Залізничних військ Російської Федерації міста Санкт-Петербург (постанова Уряду Російської Федерації від 16 березня 1999 р. N 300).
  6. Крім того, на виконання розпорядження Президента Російської Федерації "Про створення загальноосвітніх установ - кадетських шкіл (шкіл-інтернатів)" від 9 квітня 1997 р. N 118-рп Урядом Російської Федерації прийнято постанову "Про затвердження Типового положення про кадетської школі (кадетської школі- інтернаті) "від 15 листопада 1997 р. N 1427, відповідно до якого статус засновників визначає організаційно-правову форму кадетської школи та кадетської школи-інтернату.
  Засновниками державної кадетської школи та кадетської школи-інтернату можуть бути федеральні органи виконавчої влади та органи виконавчої влади суб'єктів Російської Федерації. Засновниками муніципальної кадетської школи та кадетської школи-інтернату є органи місцевого самоврядування. Допускається спільне фундація кадетської школи та кадетської школи-інтернату.
  У довідці про роль і місце кадетських шкіл, кадетських шкіл-інтернатів у сучасній системі освіти з рекомендаціями щодо організації їх діяльності, затвердженої листом Міністерства освіти Російської Федерації від 27 червня 2002 р. N 01-50-841/32-05, зазначалося, що помітним явищем у системі російської освіти став новий вид загальноосвітніх установ - кадетські школи, кадетські школи-інтернати (далі - інтернати). Важливу роль у розвитку кадетських загальноосвітніх установ зіграло відродження кращих традицій і звичаїв минулого. За невеликий період кадетські школи (інтернати) не тільки зайняли гідне місце в системі російської освіти, ставши її невід'ємною частиною, а й впливають на її розвиток.
  7. Кадетські загальноосвітні установи прагнуть створити унікальну модель установи, розробляють новий зміст освіти та нові технології навчання, заповнюють необхідність чоловічого виховання і навчання, цілеспрямовано займаються військово-патріотичним вихованням, створюють оптимальні умови для розкриття і розвитку індивідуальних особливостей кожного учня, формують основи для підготовки неповнолітніх громадян до служіння Вітчизні на цивільному та військовому поприщі, здійснюють профілізацію загальної освіти в старшій школі.
  Основними відмітними особливостями кадетських шкіл (інтернатів) є:
  - Кадетська школа (інтернат) - форма воєнізованого, але не військового освітньої установи;
  - Форма одягу; символи, які розробляються кожним кадетських установою персонально з урахуванням специфіки установи (морських, козачих, сухопутних, ракетних військ та ін.) і затверджуються геральдичної службою при Адміністрації Президента Російської Федерації;
  - Реалізація додаткових освітніх програм, що мають на меті військову підготовку, з урахуванням специфіки установи;
  - Проведення практичних польових занять для кадет 6-10-х класів (по закінченні навчального року);
  - Специфічний уклад життя, що включає в себе щоденний ранковий і вечірній огляди, проведення ранкової фізичної зарядки, носіння особливої форми одягу (повсякденному, парадної, польовий); широке використання ритуалів у спілкуванні, прийнятих у військовому середовищі; вечірня прогулянка, перевірка, посилені заняття спортом , стройові тренування (наприклад, створений в 1994 р. Кубанський козачий кадетський корпус, реалізуючи зазначені особливості в освіті та вихованні з урахуванням регіонально-культурного компонента, заповнив вакуум, що військово-патріотичного виховання на півдні Росії. Досі він залишається флагманом кадетської освіти Кубані , готуючи випускників для вступу до ВНЗ Міністерства оборони Російської Федерації, ФСБ Росії, освітні установи МВС Росії, ФМС Росії, до служби в Збройних Силах Російської Федерації та ін.);
  - Оформлення кадетських установ: наявність спеціалізованих навчальних кабінетів (основ безпеки життєдіяльності, предпрофессиональное військової підготовки тощо), шкільного тиру, шкільного музею; особливості облаштування території шкільного подвір'я (навчальний літак "Альбатрос" в Волзької кадетської школі, три танки в Новосибірській кадетської школі -інтернаті та ін.);
  - Робота з кадетами офіцерів-вихователів (ці військові фахівці покликані організувати особливу систему відносин між кадетами, сприяти розвитку їх спільної діяльності в умовах специфіки даного освітнього закладу).
  В даний час в Росії існують: кадетські корпуси, кадетські школи, кадетські школи-інтернати. Вони відрізняються один від одного:
  а) за відомчою приналежності: кадетські корпуси Міністерства оборони Російської Федерації, МВС Росії, ФПС Росії, інших відомств готують юнаків для вступу до вузів конкретного виду та роду військ; кадетські школи, кадетські школи-інтернати системи Міністерства освіти Російської Федерації створюють основи для підготовки неповнолітніх громадян до служіння Вітчизні на цивільному та військовому поприщі;
  б) з організаційно-правовій формі (державні, недержавні);
  в) за джерелами фінансування (кадетські корпуси військових відомств повністю фінансуються державою; кадетські школи, кадетські школи-інтернати - з бюджету суб'єктів Російської Федерації та органів місцевого самоврядування, а також коштів батьків);
  г) за тривалістю навчання (від 3 до 7, 11 років навчання). Всього в системі Міністерства освіти Російської Федерації на 5 вересня 2001 функціонувало 43 кадетських установи, в яких навчалося 15 031 кадет; з них - 30 кадетських шкіл-інтернатів з контингентом вихованців 8 895 осіб. У кадетських школах, кадетських школах-інтернатах переважно навчаються діти військовослужбовців, загиблих при виконанні службових обов'язків, які проходять військову службу в зонах військових конфліктів; діти-сироти, діти, які залишилися без піклування батьків, діти з багатодітних та малозабезпечених сімей, діти одиноких матерів (батьків), діти, що перебувають під опікою (піклуванням).
  8. Відповідно до Типового положення про кадетської школі (кадетської школі-інтернаті) основними цілями кадетської школи та кадетської школи-інтернату є інтелектуальний, культурний, фізичний і моральний розвиток учнів, їх адаптація до життя в суспільстві, створення основи для підготовки неповнолітніх громадян до служіння Вітчизні на цивільному і військовому поприщі.
  Кадетська школа здійснює освітній процес з урахуванням додаткових освітніх програм, що мають на меті військову підготовку, та у відповідності до рівнів загальноосвітніх програм трьох ступенів загальної освіти:
  - 1-й ступінь - початкова загальна освіта (нормативний термін освоєння - чотири роки);
  - 2-й ступінь - основна загальна освіта (нормативний термін освоєння - п'ять років);
  - 3-й ступінь - середня (повна) загальна освіта (нормативний термін освоєння - два роки).
  Кадетська школа-інтернат здійснює освітній процес з урахуванням додаткових освітніх програм, що мають на меті військову підготовку, та у відповідності до рівнів загальноосвітніх програм двох ступенів загальної освіти:
  - 2-й ступінь - основна загальна освіта (нормативний термін освоєння-п'ять років);
  - 3-й ступінь - середня (повна) загальна освіта (нормативний термін освоєння - два роки).
  По закінченні навчального року для кадет 6-10-х класів встановлюються практичні польові заняття, які проводяться в рамках додаткових освітніх програм, що мають на меті військову підготовку.
  Режим дня кадетської школи регламентується правилами внутрішнього розпорядку кадетської школи. Режим дня, що забезпечує науково обгрунтоване поєднання навчання, військової підготовки, праці та відпочинку в кадетської школі-інтернаті, складається з урахуванням цілодобового перебування кадет.
  Правила прийому до кадетську школу і кадетську школу-інтернат визначаються засновниками кадетської школи та кадетської школи-інтернату і закріплюються в статутах кадетської школи та кадетської школи-інтернату. У кадетську школу і кадетську школу-інтернат приймаються неповнолітні громадяни, придатні за станом здоров'я і виявили бажання навчатися в кадетської школі і кадетської школі-інтернаті.
  Зарахування дітей у кадетську школу і кадетську школу-інтернату здійснюється за заявою батьків (законних представників). Переважним правом при зарахуванні до кадетську школу і кадетську школу-інтернат користуються:
  - Діти військовослужбовців, загиблих при виконанні службових обов'язків; діти військовослужбовців, що проходять військову службу в зонах військових конфліктів;
  - Діти-сироти, діти, які залишилися без піклування батьків, діти з багатодітних та малозабезпечених сімей, діти одиноких матерів (батьків), діти, що перебувають під опікою (піклуванням).
  При прийомі кадетська школа і кадетська школа-інтернат зобов'язані ознайомити дітей та їх батьків (законних представників) з статутами кадетської школи та кадетської школи-інтернату та іншими документами, що регламентують організацію освітнього процесу. Права та обов'язки кадет в кадетської школі і кадетської школі-інтернаті, їх батьків (законних представників) визначаються статутами кадетської школи та кадетської школи-інтернату та іншими передбаченими цими статутами актами.
  Випускникам кадетської школи та кадетської школи-інтернату, які мають державну акредитацію, після проходження державної (підсумкової) атестації видається документ державного зразка про відповідну освіту. 
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "Коментар до п. 1"
 1. § 13. Інші форми безпосереднього здійснення населенням місцевого самоврядування та участі у його здійсненні.
    Поряд з розглянутими вище формами безпосереднього здійснення населенням місцевого самоврядування та участі населення у здійсненні місцевого самоврядування громадяни вправі брати участь у здійсненні місцевого самоврядування в інших формах, що не суперечать Конституції Російської Федерації, федеральним і регіональним законам. У вітчизняній літературі з місцевому самоврядуванню в числі
 2. § 1. Муніципальне право як наука і навчальна дисципліна
    Муніципальне право як наука. Муніципальної-правова наука являє собою сукупність знань про різні прояви місцевого самоврядування та муніципального права як галузі права. Муніципальне право як галузі наукового знання відноситься до сім'ї правознавчих дисциплін. Як і в будь-який інший галузі знань, в ній слід виділяти предмет, зміст, форму, методологію, ціннісні
 3. § 2. Місцеве самоврядування як основа конституційного ладу
    Основи конституційного ладу являють собою систему вихідних конституційних принципів, закріплених в гол. 1 Конституції РФ, які задають юридичну модель всього суспільства, держави, національного права в сукупності всіх його галузей. Основи конституційного ладу - це і дійсне здійснення даних принципів, і той стан суспільства, держави, національного права, яке
 4. § 5. Інформаційне забезпечення виборів
    коментарів. У них не повинно віддаватися переваги якого б то не було кандидату, виборчому об'єднанню, виборчому блоку, в тому числі за часом висвітлення їх передвиборчої діяльності, обсягу друкованої площі, відведеної таким повідомленням. Журналіст, інший творчий працівник, посадова особа організації, що здійснює випуск засобу масової інформації, що брали участь в
 5. ЛІТЕРАТУРА для поглибленого вивчення курсу
    коментар. М., 2002. До глави 3 Богданова Н.А. Система науки конституційного права. М., 2001. Костюков О.М. Муніципальне право як галузь російського права. М., 2003. Феноменологія муніципального права на сучасному етапі розвитку Росії: Матеріали науково-практичного семінару / Відп. ред. А.Н. Костюков. Омськ, 2002. До глави 4 Абрамов В.Ф. Російське земство:
 6. § 1. Поняття комерційного права
    Підприємницька діяльність і відносини, регульовані комерційним правом. Відродження комерційного права в Росії нерозривно пов'язане з її переходом до ринкової економіки. На рубежі 80-90-х років відбулися глибокі зміни у правовому регулюванні економічної діяльності. Було легалізовано підприємництво. Відносини, що є предметом цивільно-правового регулювання,
 7. § 2. Повні і командитні товариства
    Повні товариства. В основі створення повного товариства лежить інтерес декількох фізичних або юридичних осіб об'єднатися для ведення спільної діяльності, об'єднати при цьому свій капітал, утворюючи самостійний суб'єкт комерційних відносин. Слід звернути особливу увагу на ту обставину, що відповідно до нового цивільного законодавства повне товариство є
 8. § 4. Акціонерні товариства
    коментарів і пояснень. Якщо слідом за законодавцем припустити, що це різні поняття, то різниця може бути в першу чергу пов'язано з їх обсягом. Оскільки змістом як першого, так і другого є певна кількість внесених змін, логічно припустити, що в одному з цих випадків змін вноситься більше, ніж в іншому. Однак просто кількісного критерію тут
 9. § 2. Укладення, зміна і розірвання договорів
    Принципи укладання договорів у сфері підприємництва. Визнання за угодою торгового характеру підкоряє її не тільки загальним нормам цивільного права, але і в першу чергу спеціальним нормам комерційного права. До висновку і виконання торговельних угод застосовуються спеціальні норми комерційного права, не діють стосовно звичайних цивільних угод. Особливості регулювання
 10. § 1. Купівля-продаж. Мена. Рента
    Купівля-продаж. Договір купівлі-продажу - основний вид цивільно-правових договорів, що застосовуються в майновому обороті, зокрема у сфері підприємницької діяльності За договором купівлі-продажу одна сторона (продавець) зобов'язується передати річ (товар) у власність другій стороні (покупцеві), а покупець зобов'язується прийняти цей товар і сплатити за нього певну грошову суму (ціну).
© 2014-2022  yport.inf.ua