Головна
ГоловнаКонституційне, муніципальне правоКонституційне право → 
« Попередня Наступна »
Е.А. Ісайчева. Коментар до Федерального закону "Про військовий обов'язок і військову службу", 2006 - перейти до змісту підручника

Коментар до п. 1

1. Перші військові кафедри при цивільних вузах з'явилися в Росії в 1926 р. Станом на червень 2005 ці кафедри існували в 229 університетах та інститутах країни, і на них навчалися понад 170 тис. осіб. Перелік державних або мають державну акредитацію за відповідними напрямами підготовки (спеціальностями) недержавних освітніх установ вищої професійної освіти, в яких здійснюється навчання громадян Російської Федерації за програмами підготовки офіцерів запасу на військових кафедрах, затверджений постановою Уряду Російської Федерації від 12 жовтня 2000 р. N 768. Також на базі кафедр військової та екстремальної медицини створено факультети військового навчання (ФВО) при Владивостоцькому державному медичному університеті, Московської медичної академії імені І.М. Сєченова та Ростовському державному медичному університеті на підставі постанови Уряду Російської Федерації "Про створення факультетів військового навчання при державних освітніх установах вищої медичної професійної освіти" від 11 жовтня 2001 р. N 718, а відповідно до наказу міністра оборони Російської Федерації та голови Державного комітету Російської Федерації з вищої освіти "Про військове навчання студентів за програмами підготовки офіцерів запасу на військових (військово-морських) кафедрах при державних освітніх установах вищої професійної освіти" від 20 грудня 1994 р. N 420/1239 створені ФВО у Воронезькому державному технічному університеті, Кабардино- балкарській державному університеті, Московської сільськогосподарської академії ім. К.А. Тімірязєва, Нижегородському державному університеті ім. М.М. Лобачевського.
У зв'язку з скороченням чисельності Збройних Сил Російської Федерації і зниженням мобілізаційного завдання за дорученням міністра освіти і науки Російської Федерації від 26 червня 2005 р. N МОН-9691 згідно з листом начальника Служби кадрової та виховної роботи Міністерства оборони Російської Федерації від 6 червня 2005 р. N 173/5925 до вищих навчальних закладів було надіслано листа Федерального агентства з освіти "Про припинення набору студентів для навчання за програмами підготовки офіцерів запасу на військових кафедрах" від 15 липня 2005 р. N 17-3 / 103. Таким чином, з 15 червня 2005 р. був припинений набір студентів для навчання за програмами підготовки офіцерів запасу на військових кафедрах в освітніх установах вищої професійної освіти. Одночасно закріплено перелік 30 освітніх установ вищої професійної освіти, в яких пропонується організувати підготовку офіцерів для проходження військової служби за контрактом згідно з визначеними напрямами (спеціальностями) підготовки, відповідних військово-облікових спеціальностей, з урахуванням щорічного набору в кількості 2 065 місць.
Однак слід зазначити, що відповідно до п. 13 ст. 6 Федерального закону "Про оборону" Положення про військових кафедрах при державних освітніх установах вищої професійної освіти затверджується Урядом Російської Федерації. Формально зазначені військові кафедри продовжують свою дію, оскільки Уряд Російської Федерації не прийняло рішення про їх ліквідації (реорганізації), але вже не ведуть прийом студентів, а починаючи з 2008 р. планується створення спеціалізованих федеральних навчальних військових центрів, які по своїй суті покликані замінити військові кафедри.
Нижче наводиться коментар ст. 20 у двох напрямках: станом на кінець 2006 р. (коментар правового регулювання існуючих відносин у даній сфері) і на момент набрання чинності Федерального закону "Про внесення змін в окремі законодавчі акти Російської Федерації з питань оборони та військової служби" від 3 липня 2006 р. N 96-ФЗ (коментар правового регулювання, яке здійснюватиметься з 1 січня 2008 р.).
2. Громадянин, який навчається за очною формою навчання в державному або має державну акредитацію за відповідними напрямами підготовки (спеціальностями) недержавному освітній установі вищої професійної освіти, в разі наявності при цьому освітньому закладі військової кафедри має право укласти з Міністерством оборони Російської Федерації контракт про навчання за програмою підготовки офіцерів запасу і про проходження військової служби за призовом після отримання військового звання офіцера.
Обов'язковими умовами укладання названого контракту є:
- придатність до військової служби за станом здоров'я (докладніше див коментар до ст. 5.1). Огляд проводиться військово-лікарськими комісіями військових комісаріатів за місцем військового обліку;
- відповідність встановленим коментованою Федеральним законом вимогам (докладніше див коментар до ст. 22, ст. 33). З метою визначення відповідності громадянина встановленим вимогам проводяться професійний відбір і перевірка рівня фізичної підготовки. Професійний відбір проводиться за методикою, розробленою військовою кафедрою та затвердженої ректором (керівником) освітнього закладу.
Типова форма контракту про навчання за програмою підготовки офіцерів запасу на військовій кафедрі і про проходження військової служби за призовом після отримання військового звання офіцера затверджена додатком N 3 до наказу міністра оборони Російської Федерації, міністра освіти Російської Федерації, директора Федеральної служби залізничних військ Російської Федерації - командувача залізничними військами Російської Федерації від 8 травня 2001 р. N 215/2006/106-ДСП.
У зазначеному контракті передбачається обов'язок громадянина чоловічої статі в період навчання сумлінно виконувати обов'язки якого навчають за програмою підготовки офіцерів запасу, а після закінчення підготовки та зарахування в запас Збройних Сил Російської Федерації з одночасним присвоєнням військового звання офіцера пройти військову службу за призовом в порядку, встановленому коментованим Законом.
Контракт має ознаки адміністративно-правового характеру і не заснований на рівноправності сторін. При цьому, він підписується громадянином, які бажають навчатися на військовій кафедрі, начальником військової кафедри та представником ректора (керівника) вузу і набуває чинності після видання представником керівника вузу відповідного наказу про зарахування громадянина на військову кафедру при даному вузі.
Передбачені підстави розірвання даного контракту (за недисциплінованості, неуспішності, станом здоров'я), а також термін його закінчення (при досягненні громадянином 27-річного віку, після проходження військової служби за призовом, при вступі на військову службу за контрактом).
Громадянину, Року навчання за програмою підготовки офіцерів запасу, виплачується додаткова стипендія у порядку та розмірі, визначених Урядом Російської Федерації, за рахунок коштів федерального бюджету.
3. З 1 січня 2008 Федеральним законом "Про внесення змін в окремі законодавчі акти Російської Федерації з питань оборони та військової служби" від 3 липня 2006 р. N 96-ФЗ коментований пункт викладено в такій редакції:
"1. Громадянин до досягнення нею віку 30 років, навчається за очною формою навчання у федеральному державному освітньому установі вищої професійної освіти, придатний до військової служби за станом здоров'я, що відповідає професійно-психологічним вимогам, що пред'являються до конкретних військово-обліковими спеціальностями, і минулий в Міністерстві оборони Російської Федерації конкурсний відбір, має право укласти з Міністерством оборони Російської Федерації договір про навчання за програмою військової підготовки офіцерів запасу на військовій кафедрі при цьому освітньому закладі. Громадянину, Року навчання за програмою військової підготовки офіцерів запасу, виплачується за рахунок коштів федерального бюджету додаткова стипендія в порядку та розмірі, визначених Урядом Російської Федерації ".
Таким чином, контракт замінюється на договір, який може укладати громадянин до досягнення віку 30 років, вводиться диференціація (на відміну від загальних умов вступу громадянина на військову службу) залежно від відповідності професійно-психологічним вимогам, пред'являються до конкретних військово-обліковими спеціальностями, і конкурсний відбір.
Зміни, що стосуються порядку відбору громадян для навчання на військових кафедрах, обгрунтовуються Урядом Російської Федерації наступним чином. Передбачається, що договір про навчання за програмою підготовки офіцерів запасу при відповідному освітньому закладі може укласти громадянин до досягнення нею віку 30 років. Такий вік встановлюється для того, щоб такий громадянин міг перебувати у запасі першого розряду не менше 10 років. Дане положення грунтується на наступному розрахунку: навчання в більшості державних освітніх установ вищої професійної освіти триває п'ять років, а відповідно до п. 1 ст. 53 коментованого Федерального закону молодші офіцери перебувають у запасі першого розряду до 45 років; тобто якщо громадянин, успішно завершив навчання за програмою підготовки офіцерів запасу на військовій кафедрі і закінчив вказане освітній заклад, зараховується в запас з присвоєнням військового звання офіцера, то йому на момент зарахування в запас виповниться 35 років, і в запасі першого розряду він перебуватиме 10 років до настання 45-річного віку (30 років - вік надходження + 5 років - час навчання +10 років - час перебування в запасі першого розряду = 45 років - вік, до досягнення якого громадянин, який має військове звання молодшого офіцера, перебуває в запасі першого розряду) (лист Уряду Російської Федерації від 3 квітня 2006 р. N 1112п-П4).
Крім того, навчання за вказаними програмами можна буде проходити тільки у федеральних державних освітніх установах.
Одночасно шляхом доповнення даної норми вводиться нова вимога, яке виключає можливість укладення договору з громадянином, що має незняту або непогашену судимість, а також з громадянином, щодо якої ведеться дізнання, попереднє слідство або стосовно якої кримінальну справу передано до суду.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Коментар до п. 1 "
 1. § 13. Інші форми безпосереднього здійснення населенням місцевого самоврядування та участі у його здійсненні.
  Поряд з розглянутими вище формами безпосереднього здійснення населенням місцевого самоврядування та участі населення у здійсненні місцевого самоврядування громадяни вправі брати участь у здійсненні місцевого самоврядування в інших формах, що не суперечать Конституції Російської Федерації, федеральним і регіональним законам. У вітчизняній літературі з місцевому самоврядуванню в числі
 2. § 1. Муніципальне право як наука і навчальна дисципліна
  Муніципальне право як наука. Муніципальної-правова наука являє собою сукупність знань про різні прояви місцевого самоврядування та муніципального права як галузі права. Муніципальне право як галузі наукового знання відноситься до сім'ї правознавчих дисциплін. Як і в будь-який інший галузі знань, в ній слід виділяти предмет, зміст, форму, методологію, ціннісні
 3. § 2. Місцеве самоврядування як основа конституційного ладу
  Основи конституційного ладу являють собою систему вихідних конституційних принципів, закріплених в гол. 1 Конституції РФ, які задають юридичну модель всього суспільства, держави, національного права в сукупності всіх його галузей. Основи конституційного ладу - це і дійсне здійснення даних принципів, і той стан суспільства, держави, національного права, яке
 4. § 5. Інформаційне забезпечення виборів
  коментарів. У них не повинно віддаватися переваги якого б то не було кандидату, виборчому об'єднанню, виборчому блоку, в тому числі за часом висвітлення їх передвиборчої діяльності, обсягу друкованої площі, відведеної таким повідомленням. Журналіст, інший творчий працівник, посадова особа організації, що здійснює випуск засобу масової інформації, що брали участь в
 5. ЛІТЕРАТУРА для поглибленого вивчення курсу
  коментар. М., 2002. До глави 3 Богданова Н.А. Система науки конституційного права. М., 2001. Костюков О.М. Муніципальне право як галузь російського права. М., 2003. Феноменологія муніципального права на сучасному етапі розвитку Росії: Матеріали науково-практичного семінару / Відп. ред. А.Н. Костюков. Омськ, 2002. До глави 4 Абрамов В.Ф. Російське земство:
 6. § 1. Поняття комерційного права
  Підприємницька діяльність і відносини, регульовані комерційним правом. Відродження комерційного права в Росії нерозривно пов'язане з її переходом до ринкової економіки. На рубежі 80-90-х років відбулися глибокі зміни у правовому регулюванні економічної діяльності. Було легалізовано підприємництво. Відносини, що є предметом цивільно-правового регулювання,
 7. § 2. Повні і командитні товариства
  Повні товариства. В основі створення повного товариства лежить інтерес декількох фізичних або юридичних осіб об'єднатися для ведення спільної діяльності, об'єднати при цьому свій капітал, утворюючи самостійний суб'єкт комерційних відносин. Слід звернути особливу увагу на ту обставину, що відповідно до нового цивільного законодавства повне товариство є
 8. § 4. Акціонерні товариства
    коментарів і пояснень. Якщо слідом за законодавцем припустити, що це різні поняття, то різниця може бути в першу чергу пов'язано з їх обсягом. Оскільки змістом як першого, так і другого є певна кількість внесених змін, логічно припустити, що в одному з цих випадків змін вноситься більше, ніж в іншому. Однак просто кількісного критерію тут
 9. § 2. Укладення, зміна і розірвання договорів
    Принципи укладання договорів у сфері підприємництва. Визнання за угодою торгового характеру підкоряє її не тільки загальним нормам цивільного права, але і в першу чергу спеціальним нормам комерційного права. До висновку і виконання торговельних угод застосовуються спеціальні норми комерційного права, не діють стосовно звичайних цивільних угод. Особливості регулювання
 10. § 1. Купівля-продаж. Мена. Рента
    Купівля-продаж. Договір купівлі-продажу - основний вид цивільно-правових договорів, що застосовуються в майновому обороті, зокрема у сфері підприємницької діяльності За договором купівлі-продажу одна сторона (продавець) зобов'язується передати річ (товар) у власність другій стороні (покупцеві), а покупець зобов'язується прийняти цей товар і сплатити за нього певну грошову суму (ціну).
© 2014-2022  yport.inf.ua