Головна
ГоловнаКонституційне, муніципальне правоКонституційне право → 
« Попередня Наступна »
Е.А. Ісайчева. Коментар до Федерального закону "Про військовий обов'язок і військову службу", 2006 - перейти до змісту підручника

Коментар до п. 1

1. Міністерство оборони Російської Федерації, будучи федеральним органом виконавчої влади, що здійснює функції з вироблення і реалізації державної політики, нормативно-правового регулювання у галузі оборони, а також інші встановлені федеральними конституційними законами, федеральними законами, актами Президента Російської Федерації та Уряду Російської Федерації функції в цій області, відповідно до коментованого пунктом бере участь у підготовці громадян до військової служби. Інші федеральні органи виконавчої влади, в яких коментованим Законом передбачена військова служба, перераховані в ст. 2 цього Закону.
Міністерство оборони Російської Федерації відповідно до Положення, затвердженого Указом Президента Російської Федерації "Питання Міністерства оборони Російської Федерації" від 16 серпня 2004 р. N 1082, виконує наступні функції:
1) вироблення і проведення державної політики у сфері оборони;
2) нормативно-правове регулювання в галузі оборони;
3) нормативно-правове регулювання діяльності Збройних Сил Російської Федерації та підвідомчих Міністерству оборони Російської Федерації федеральних органів виконавчої влади;
4) координацію діяльності федеральних органів виконавчої влади та органів виконавчої влади суб'єктів Російської Федерації з питань оборони, координацію діяльності військ, військових формувань і органів по виконання завдань у сфері оборони, а також координацію будівництва військ і військових формувань;
5) координацію і контроль діяльності підвідомчих Міністерству оборони Російської Федерації федеральних органів виконавчої влади;
6) організацію застосування Збройних Сил Російської Федерації відповідно до федеральними конституційними законами, федеральними законами і міжнародними договорами Російської Федерації;
7) підтримка в необхідної готовності Збройних Сил Російської Федерації;
8) здійснення заходів щодо будівництва Збройних Сил Російської Федерації;
9) забезпечення соціального захисту військовослужбовців, осіб цивільного персоналу Збройних Сил Російської Федерації, громадян, звільнених з військової служби, та членів їх сімей;
10) вироблення і реалізацію державної політики в галузі міжнародного військового співробітництва Російської Федерації з іноземними державами та міжнародними організаціями та військово-технічного співробітництва Російської Федерації з іноземними державами та міжнародними організаціями.
Міністерство оборони Російської Федерації у своїй діяльності керується Конституцією Російської Федерації, федеральними конституційними законами, федеральними законами, актами Президента Російської Федерації, в тому числі видаються їм як Верховним Головнокомандувачем Збройними Силами Російської Федерації, Уряду Російської Федерації, міжнародними договорами Російської Федерації і вищеназваним Положенням.
У коментованому пункті закріплені особливі форми участі Міністерства оборони Російської Федерації і федеральних органів виконавчої влади, в яких коментованим Законом передбачена військова служба, у підготовці громадян до військової служби, які реалізуються ними в межах наданих повноважень. До цих форм відносяться:
- розробка переліку військово-облікових спеціальностей та військово-прикладних видів спорту;
- розробка спільно з федеральним органом виконавчої влади з охорони здоров'я вимог до стану здоров'я громадян, призваних або надходять на військову службу, а також проходять військову службу;
- розробка спільно з федеральним органом виконавчої влади за освітою державних освітніх стандартів, програм і методик підготовки громадян до військової служби;
- участь у створенні, фінансуванні та матеріально-технічному забезпеченні освітніх установ середньої (повної) загальної освіти, освітніх установ початкової професійної та середньої професійної освіти, освітніх установ середньої (повної) загальної освіти з додатковими освітніми програмами, що мають метою військову підготовку неповнолітніх громадян, військових кафедр при державних або мають державну акредитацію за відповідними напрямами підготовки (спеціальностями) недержавних освітніх установах вищої професійної освіти, а також організацій, які здійснюють підготовку громадян до військової служби на договірній основі.
2. Підготовка громадян з військово-обліковими спеціальностями солдатів, матросів, сержантів і старшин (далі - військово-облікові спеціальності) проводиться в громадських об'єднаннях і освітніх установах початкової професійної та середньої професійної освіти, в порядку, передбаченому Положенням про підготовку громадян Російської Федерації до військової служби, затвердженим постановою Уряду Російської Федерації від 31 грудня 1999 р. N 1441 і виданим в його розвиток наказом міністра оборони Російської Федерації "Про затвердження Інструкції про підготовку громадян Російської Федерації з військово-обліковими спеціальностями солдатів, матросів, сержантів і старшин у громадських об'єднаннях і освітніх установах початкової професійної та середньої професійної освіти "від 3 травня 2001 р. N 202 (більш докладно див коментар до ст. 15).
Державним замовником заходів, пов'язаних з підготовкою фахівців для Збройних Сил Російської Федерації, інших військ, військових формувань і органів, є Генеральний штаб Збройних Сил Російської Федерації (далі - Генеральний штаб), який реалізує свої повноваження через Головне організаційно-мобілізаційне управління Генерального штабу (далі - Головне організаційно-мобілізаційне управління).
Головне управління бойової підготовки Збройних Сил Російської Федерації бере участь у розробці та погодження програм підготовки фахівців і контролює якість їх виконання, спільно з органами виконавчої влади суб'єктів Російської Федерації і органами місцевого самоврядування організовує проведення навчально-методичних зборів з керівним і викладацьким складом освітніх установ громадських об'єднань, освітніх установ початкової професійної та середньої професійної освіти (далі іменуються - освітні установи) на базі військових частин, встановлює індивідуальні та загальні оціночні показники рівня підготовки фахівців та освітніх установ, організовує взаємодію з зазначених питань з управліннями (відділами) бойової підготовки видів Збройних Сил Російської Федерації, родів військ, головних і центральних управлінь Міністерства оборони Російської Федерації.
Відповідно до подп. 6 п. 10 Положення про Міністерство оборони Російської Федерації міністр представляє в Уряд Російської Федерації проект положення про підготовку громадян до військової служби і проект переліку військово-облікових спеціальностей.
На підставі Положення про підготовку громадян Російської Федерації до військової служби Міністерство оборони Російської Федерації:
а) щорічно визначає кількість громадян, що проходять підготовку з військово-обліковими спеціальностями, і відповідно з цим укладає з громадськими об'єднаннями договори про підготовку громадян з військово-обліковими спеціальностями;
б) визначає порядок забезпечення озброєнням, технікою та майном освітніх установ громадських об'єднань та освітніх установ початкової професійної та середньої професійної освіти , що здійснюють підготовку громадян з військово-обліковими спеціальностями;
в) затверджує програми підготовки громадян з військово-обліковими спеціальностями;
г) контролює виконання Міністерством освіти Російської Федерації встановлених завдань з підготовки громадян з військово-обліковими спеціальностями, виконання укладених з громадськими об'єднаннями договорів, а також якість підготовки громадян.
3. Реалізуючи на підставі подп. 33 п. 7 Положення про Міністерство оборони Російської Федерації надані повноваження, Міністерство оборони Російської Федерації організовує спільно з іншими федеральними органами виконавчої влади, органами виконавчої влади суб'єктів Російської Федерації і органами місцевого самоврядування роботу з підготовки громадян Російської Федерації до військової служби, в тому числі розробляє перелік військово-прикладних видів спорту.
На підставі ч. 1 ст. 17 Федерального закону "Про фізичну культуру і спорт в Російській Федерації" від 29 квітня 1999 р. N 80-ФЗ фізична підготовка у Збройних Силах Російської Федерації та правоохоронних органах є одним з основних предметів бойової підготовки, важливою і невід'ємною частиною військового навчання і виховання особового складу, тому організація фізичної підготовки, управління нею та її фінансування визначаються інструкціями і нормативними актами відповідних федеральних органів виконавчої влади.
Види військово-прикладного спорту перераховані у Всеросійському реєстрі видів спорту, затвердженому на підставі додатка N 2 до наказу керівника Федерального агентства з фізичної культури, спорту і туризму від 28 вересня 2004 р. N 273 (більш докладно див. коментар до ст. 18).
4. Розроблені Міністерством оборони Російської Федерації спільно з федеральним органом виконавчої влади з охорони здоров'я вимоги до стану здоров'я громадян, що підлягають постановки на військовий облік, громадян, які підлягають призову на військову службу (військові збори), громадян, що надходять на військову службу за контрактом, громадян, що надходять в училища, військово-навчальні заклади, військовослужбовців, громадян, що перебувають в запасі Збройних Сил Російської Федерації, затверджені постановою Уряду Російської Федерації "Про затвердження Положення про військово-лікарську експертизу" від 25 лютого 2003 р. N 123.
На підставі даної постанови федеральними органами виконавчої влади видано відповідні документи:
- Інструкція про військово-лікарську експертизу в органах федеральної служби безпеки і прикордонних військах, затверджена наказом ФСБ Росії від 29 червня 2004 р. N 457;
- Інструкція про порядок проведення військово-лікарської експертизи в Збройних Силах Російської Федерації, затверджена наказом міністра оборони Російської Федерації від 20 серпня 2003 р. N 200.
5. Розробка спільно з федеральним органом виконавчої влади за освітою державних освітніх стандартів, програм і методик підготовки громадян до військової служби також є функцією Міністерства оборони Російської Федерації і федеральних органів виконавчої влади, в яких коментованим Законом передбачена військова служба.
Відповідно до спільного наказу міністра оборони Російської Федерації та Міністерства освіти Російської Федерації "Про затвердження Інструкції про організацію навчання громадян Російської Федерації початковим знанням у галузі оборони та їх підготовки з основ військової служби" від 3 травня 2001 р. N 203/1936 Генеральний штаб з метою координації проведення в Російській Федерації заходів з підготовки громадян до військової служби:
- здійснює керівництво організацією навчання громадян початковим знанням у галузі оборони та їх підготовкою з основ військової служби у навчальних пунктах через Головне організаційно-мобілізаційне управління;
- розробляє проекти нормативних правових актів з організації навчання громадян початковим знанням у галузі оборони та їх підготовки з основ військової служби, в тому числі і про надання допомоги освітнім установам та навчальним пунктам у проведенні навчальних зборів;
- аналізує стан роботи з проведення в Російській Федерації заходів, пов'язаних з організацією навчання громадян початковим знанням у галузі оборони та їх підготовкою з основ військової служби;
- бере участь у розробці державних освітніх стандартів, програм і методик навчання громадян початковим знанням у галузі оборони та їх підготовки з основ військової служби;
- бере участь у виданні підручників, навчальних і методичних посібників, плакатів по програмі навчання громадян початковим знанням у галузі оборони та підготовки з основ військової служби; організовує виділення фахівців для розробки літературних сценаріїв навчальних кінофільмів, що створюються спільно з Міністерством освіти Російської Федерації;
- бере участь в організації планування та науково-методичного забезпечення підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації викладачів освітніх установ та інструкторів-викладачів навчальних пунктів, що здійснюють підготовку з основ військової служби;
- замовляє і координує науково-дослідні роботи в науково-дослідних організаціях Збройних Сил Російської Федерації, пов'язані з проблемами підготовки громадян до військової служби;
- організовує і забезпечує проведення конкурсу між суб'єктами Російської Федерації на кращу підготовку громадян до військової служби, організацію та проведення призову на військову службу;
- аналізує ефективність навчання громадян початковим знанням у галузі оборони та їх підготовки з основ військової служби та розробляє пропозиції щодо вдосконалення цієї роботи;
  - Вивчає, узагальнює і поширює передовий досвід проведення заходів, пов'язаних з навчанням громадян початковим знанням у галузі оборони та їх підготовкою з основ військової служби.
  Штаби військових округів (флоту):
  - Аналізують діяльність органів виконавчої влади суб'єктів Російської Федерації з питань навчання громадян початковим знанням у галузі оборони та їх підготовки з основ військової служби;
  - Організовують проведення конкурсу серед суб'єктів Російської Федерації, що знаходяться на території військового округу, на кращу підготовку громадян до військової служби, організацію та проведення призову на військову службу, в тому числі з питань організації навчання громадян початковим знанням у галузі оборони та їх підготовки з основ військової служби;
  - Розробляють спільно з органами виконавчої влади суб'єктів Російської Федерації проекти нормативних правових актів управління військового округу (флоту) з організації навчання громадян початковим знанням у галузі оборони та їх підготовки з основ військової служби, в тому числі і про надання допомоги освітнім установам та навчальним пунктам в проведенні навчальних зборів;
  - Організовують забезпечення заходів, пов'язаних з організацією навчання громадян початковим знанням у галузі оборони та їх підготовкою з основ військової служби, що проводяться підлеглими військовими частинами та військовими комісаріатами;
  - Беруть участь у розробці програм і методик навчання громадян початковим знанням у галузі оборони та їх підготовки з основ військової служби;
  - Беруть участь у виданні підручників, навчальних і методичних посібників, плакатів по програмі навчання громадян початковим знанням у галузі оборони та підготовки з основ військової служби;
  - Організовують і проводять інструкторсько-методичну підготовку посадових осіб військових комісаріатів суб'єктів Російської Федерації, відповідальних за підготовку громадян до військової служби;
  - Організовують проведення навчально-методичних зборів з посадовими особами навчальних пунктів;
  - Надають допомогу державним органам управління освітою суб'єктів Російської Федерації в організації перепідготовки та підвищення кваліфікації викладачів, які здійснюють підготовку громадян з основ військової служби;
  - Узагальнюють, аналізують і поширюють передовий досвід проведення на території військового округу (флоту) заходів, пов'язаних з навчанням громадян початковим знанням у галузі оборони та їх підготовкою з основ військової служби, а також заходів військово-патріотичного виховання громадян, проводять оцінку їх ефективності та розробляють пропозиції щодо їх вдосконалення та ін
  6. Відповідно до Положення про суворовських військових, нахімовських військово-Морських училищах і кадетських (морських кадетських) корпусах та Положенням про військово-музичних училищах та музичних кадетських корпусах (затверджені постановою Уряду Російської Федерації від 11 червня 1996 р. N 696) питання про постановку училища на всі види забезпечення вирішується федеральним органом виконавчої влади, у веденні якого знаходиться училище. Питання матеріального, медичного, фінансового та інших видів забезпечення училищ, не передбачені в названих положеннях, вирішуються відповідно до діючих у федеральних органах виконавчої влади, у віданні яких перебувають училища, положеннями, наказами, табелями і встановленими нормами постачання.
  На підставі Типового положення про кадетської школі (кадетської школі-інтернаті), затвердженого постановою Уряду Російської Федерації від 15 листопада 1997 р. N 1427, діяльність кадетської школи та кадетської школи-інтернату фінансується їх засновниками відповідно до договорів між ними.
  Джерелами формування майна і фінансових ресурсів кадетської школи та кадетської школи-інтернату є:
  - Майно, закріплене за кадетської школою і кадетської школою-інтернатом власниками (уповноваженими ними органами);
  - Кошти засновників;
  - Кредити банків та інших кредитних організацій;
  - Кошти спонсорів, добровільні пожертвування фізичних і юридичних осіб та інші джерела відповідно до законодавства Російської Федерації.
  Фінансування кадетської школи та кадетської школи-інтернату здійснюється на основі державних (у тому числі відомчих) і місцевих нормативів, визначених з розрахунку на одного кадета.
  Залучення кадетської школою і кадетської школою-інтернатом додаткових коштів не тягне за собою зниження нормативів і (або) абсолютних розмірів їх фінансування за рахунок коштів засновників.
  7. Фінансове планування асигнувань на навчання громадян за програмами підготовки офіцерів запасу здійснюється Міністерством оборони Російської Федерації. Міністерство оборони Російської Федерації здійснює облік і контроль витрат на навчання громадян за програмами підготовки офіцерів запасу відповідно до законодавства Російської Федерації.
  Табелі забезпечення військових кафедр озброєнням, військовою технікою, військово-навчальним майном розробляються і затверджуються в порядку, встановленому Міністерством оборони Російської Федерації за узгодженням з федеральним органом виконавчої влади в галузі освіти.
  Військові кафедри забезпечуються за їх заявками задовольняються органами Міністерства оборони Російської Федерації без стягування плати общевоинскими статутами Збройних Сил Російської Федерації, настановами, керівництвами, інструкціями, топографічними і морськими картами, підручниками та іноземною літературою. 
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "Коментар до п. 1"
 1. § 13. Інші форми безпосереднього здійснення населенням місцевого самоврядування та участі у його здійсненні.
    Поряд з розглянутими вище формами безпосереднього здійснення населенням місцевого самоврядування та участі населення у здійсненні місцевого самоврядування громадяни вправі брати участь у здійсненні місцевого самоврядування в інших формах, що не суперечать Конституції Російської Федерації, федеральним і регіональним законам. У вітчизняній літературі з місцевому самоврядуванню в числі
 2. § 1. Муніципальне право як наука і навчальна дисципліна
    Муніципальне право як наука. Муніципальної-правова наука являє собою сукупність знань про різні прояви місцевого самоврядування та муніципального права як галузі права. Муніципальне право як галузі наукового знання відноситься до сім'ї правознавчих дисциплін. Як і в будь-який інший галузі знань, в ній слід виділяти предмет, зміст, форму, методологію, ціннісні
 3. § 2. Місцеве самоврядування як основа конституційного ладу
    Основи конституційного ладу являють собою систему вихідних конституційних принципів, закріплених в гол. 1 Конституції РФ, які задають юридичну модель всього суспільства, держави, національного права в сукупності всіх його галузей. Основи конституційного ладу - це і дійсне здійснення даних принципів, і той стан суспільства, держави, національного права, яке
 4. § 5. Інформаційне забезпечення виборів
    Одна з важливих складових частин виборів - інформаційні відносини. Без активно циркулює в суспільстві в період виборчої кампанії інформації виборцям важко визначитися у власному остаточному виборі. Інформаційне забезпечення виборів включає: інформування виборців та передвиборчу агітацію. Кожна з двох частин сприяє усвідомленому волевиявленню громадян, гласності
 5. ЛІТЕРАТУРА для поглибленого вивчення курсу
    До всіх тем Автономов А.С. Правові та фінансові основи самоврядування в Російській Федерації: Навчальний посібник. М., 2002. Баранців В.А. Муніципальне право: Підручник. М., 2000. Видрін І.В. Муніципальне право Росії. М., 2004. Видрін І.В., Кокоть О.М. Муніципальне право Росії: Підручник. М., 1999. Князєв С.Д., Хрустальов Е.Н. Російське муніципальне право: Навчальний посібник.
 6. § 1. Поняття комерційного права
    Підприємницька діяльність і відносини, регульовані комерційним правом. Відродження комерційного права в Росії нерозривно пов'язане з її переходом до ринкової економіки. На рубежі 80-90-х років відбулися глибокі зміни у правовому регулюванні економічної діяльності. Було легалізовано підприємництво. Відносини, що є предметом цивільно-правового регулювання,
 7. § 2. Повні і командитні товариства
    Повні товариства. В основі створення повного товариства лежить інтерес декількох фізичних або юридичних осіб об'єднатися для ведення спільної діяльності, об'єднати при цьому свій капітал, утворюючи самостійний суб'єкт комерційних відносин. Слід звернути особливу увагу на ту обставину, що відповідно до нового цивільного законодавства повне товариство є
 8. § 4. Акціонерні товариства
    Акціонерним товариством (далі по тексту - АТ) визнається комерційна організація, статутний капітал якої розділений на певну кількість акцій. Найбільш загальні норми про статус АТ містить Цивільний кодекс, визначаючи в гол. 4 його поняття, основні риси і встановлюючи основні гарантії прав акціонерів і кредиторів товариства. Більш детальна регламентація статусу акціонерних товариств є
 9. § 2. Укладення, зміна і розірвання договорів
    Принципи укладання договорів у сфері підприємництва. Визнання за угодою торгового характеру підкоряє її не тільки загальним нормам цивільного права, але і в першу чергу спеціальним нормам комерційного права. До висновку і виконання торговельних угод застосовуються спеціальні норми комерційного права, не діють стосовно звичайних цивільних угод. Особливості регулювання
 10. § 1. Купівля-продаж. Мена. Рента
    Купівля-продаж. Договір купівлі-продажу - основний вид цивільно-правових договорів, що застосовуються в майновому обороті, зокрема у сфері підприємницької діяльності За договором купівлі-продажу одна сторона (продавець) зобов'язується передати річ (товар) у власність другій стороні (покупцеві), а покупець зобов'язується прийняти цей товар і сплатити за нього певну грошову суму (ціну).
© 2014-2022  yport.inf.ua