Головна
ГоловнаКонституційне, муніципальне правоКонституційне право → 
« Попередня Наступна »
Е.А. Ісайчева. Коментар до Федерального закону "Про військовий обов'язок і військову службу", 2006 - перейти до змісту підручника

Коментар до п. 1

1. Коментованим пунктом встановлено два періоду призову на військову службу громадян, які не перебувають в запасі:
- з 1 квітня по 30 червня;
- з 1 жовтня по 31 грудня.
Призов громадян на військову службу здійснюється на підставі указів Президента Російської Федерації.
З 1 січня 2008 р. громадяни будуть призиватися на військову службу в наступні періоди:
- з 1 квітня по 15 липня;
- з 1 жовтня по 31 грудня.
2. Відповідно до п. 30 Інструкції з підготовки та проведення заходів, пов'язаних з призовом на військову службу громадян Російської Федерації, що не перебувають в запасі, затвердженої наказом міністра оборони Російської Федерації від 6 вересня 1999 р. N 400, В метою якісного проведення заходів, пов'язаних з призовом громадян на військову службу, в Генеральному штабі, штабах військових округів, військових комісаріатах суб'єктів Російської Федерації і районів організується з посадовими особами штабів військових округів та військових комісаріатів вивчення нормативних правових актів Російської Федерації, Міністерства оборони Російської Федерації та Генерального штабу, що регламентують проведення заходів , пов'язаних з підготовкою та проведенням призову громадян на військову службу, а також досвіду проведення цієї роботи у відповідних регіонах.
При цьому, протягом календарного року проводяться:
а) один раз на рік (у березні):
- при Генеральному штабі - дводенні інструкторсько-методичні збори з начальниками відділів призову та підготовки громадян до військової служби організаційно-мобілізаційних управлінь штабів військових округів та головами військово-лікарських комісій військових округів. Програма та строки проведення зборів затверджуються начальником Генерального штабу;
б) перед початком кожного чергового призову громадян на військову службу:
- при штабі військового округу - 1-2 - денні інструкторсько-методичні збори з головами призовних комісій суб'єктів Російської Федерації (за узгодженням), військовими комісарами суб'єктів Російської Федерації, їх заступниками з призову, головами військово-лікарських комісій військових комісаріатів суб'єктів Російської Федерації. Програма та строки проведення зборів затверджуються начальником штабу військового округу;
- при військовому комісаріаті суб'єкта Російської Федерації - 2-3-денні інструкторсько-методичні збори з головами призовних комісій районів (за погодженням), військовими комісарами районів , начальниками 2-х відділень військових комісаріатів районів і лікарями, керівними роботою по медичному огляду призовників, командуванням збірного пункту. Програма та строки проведення зборів затверджуються главою органу виконавчої влади суб'єкта Російської Федерації;
- при військовому комісаріаті району - 1-денні інструкторсько-методичні збори з членами призовної комісії, лікарями-спеціалістами, які залучаються для медичного огляду призовників , технічними працівниками та особами обслуговуючого персоналу, що залучаються для роботи на призовних пунктах. План та строки проведення зборів затверджуються главою органу місцевого самоврядування.
3. Штаб військового округу:
а) до 25 березня (до 25 вересня) розробляє і визначає:
- заходи з надання методичної допомоги у підготовці членів призовних комісій, призовних комісій суб'єктів Російської Федерації, лікарів-фахівців, що у медичному огляді та огляді призовників;
- заходи з контролю і надання допомоги військовим комісаріатам у проведенні призову громадян на військову службу і відправлення їх до місця проходження військової служби;
- створення нештатної оперативної групи військового округу для керівництва і контролю за проведенням відправок громадян, призваних на військову службу, та за виконанням їх перевезень до місця проходження військової служби;
- порядок фінансування та матеріального забезпечення заходів щодо призову громадян на військову службу;
- порядок і строки проведення інструктажу особового складу, призначуваного для прийому і супроводу громадян, призваних на військову службу, до місця проходження військової служби;
- порядок залучення лікарів-спеціалістів військово-медичних установ та інших фахівців управління військового округу для надання допомоги органам виконавчої влади суб'єктів Російської Федерації і місцевого самоврядування, військовим комісаріатам у проведенні заходів щодо призову громадян на військову службу;
- заходи з виховної та культурно-масової роботи в період призову громадян на військову службу;
- узагальнює та аналізує дані про наявність та якісний склад призовних ресурсів за суб'єкти Російської Федерації, на території яких дислокуються війська військового округу.
Виписка з зазначених заходів доводиться до військових комісаріатів суб'єктів Російської Федерації та військових частин військового округу;
б) в 10-денний термін після доведення Генеральним штабом обов'язкової норми призову громадян на військову службу за всі суб'єкти Російської Федерації, на території яких дислоковані війська військового округу, штаб військового округу розробляє і затверджує у командувача військами військового округу план проведення призову громадян на військову службу і доводить виписку з нього до військових комісаріатів суб'єктів Російської Федерації;
в) в 10-денний термін після отримання вказівок начальника Генерального штабу Збройних Сил Російської Федерації про організацію призову громадян Російської Федерації на військову службу, комплектування військ (сил) солдатами, матросами, сержантами, старшинами і звільнення з військової служби громадян, що проходять військову службу за призовом, розробляє з урахуванням місцевих умов вказівки командувача військами військового округу про організацію призову громадян Російської Федерації на військову службу на території військового округу, комплектування військ (сил) солдатами, матросами, сержантами, старшинами і звільнення з військової служби громадян , що проходять військову службу за призовом, і доводить їх до військових комісаріатів суб'єктів Російської Федерації.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Коментар до п. 1 "
 1. § 13. Інші форми безпосереднього здійснення населенням місцевого самоврядування та участі у його здійсненні.
  Поряд з розглянутими вище формами безпосереднього здійснення населенням місцевого самоврядування та участі населення у здійсненні місцевого самоврядування громадяни вправі брати участь у здійсненні місцевого самоврядування в інших формах, що не суперечать Конституції Російської Федерації, федеральним і регіональним законам. У вітчизняній літературі з місцевому самоврядуванню в числі
 2. § 1. Муніципальне право як наука і навчальна дисципліна
  Муніципальне право як наука. Муніципальної-правова наука являє собою сукупність знань про різні прояви місцевого самоврядування та муніципального права як галузі права. Муніципальне право як галузі наукового знання відноситься до сім'ї правознавчих дисциплін. Як і в будь-який інший галузі знань, в ній слід виділяти предмет, зміст, форму, методологію, ціннісні
 3. § 2. Місцеве самоврядування як основа конституційного ладу
  Основи конституційного ладу являють собою систему вихідних конституційних принципів, закріплених в гол. 1 Конституції РФ, які задають юридичну модель всього суспільства, держави, національного права в сукупності всіх його галузей. Основи конституційного ладу - це і дійсне здійснення даних принципів, і той стан суспільства, держави, національного права, яке
 4. § 5. Інформаційне забезпечення виборів
  коментарів. У них не повинно віддаватися переваги якого б то не було кандидату, виборчому об'єднанню, виборчому блоку, в тому числі за часом висвітлення їх передвиборчої діяльності, обсягу друкованої площі, відведеної таким повідомленням. Журналіст, інший творчий працівник, посадова особа організації, що здійснює випуск засобу масової інформації, що брали участь в
 5. ЛІТЕРАТУРА для поглибленого вивчення курсу
  коментар. М., 2002. До глави 3 Богданова Н.А. Система науки конституційного права. М., 2001. Костюков О.М. Муніципальне право як галузь російського права. М., 2003. Феноменологія муніципального права на сучасному етапі розвитку Росії: Матеріали науково-практичного семінару / Відп. ред. А.Н. Костюков. Омськ, 2002. До глави 4 Абрамов В.Ф. Російське земство:
 6. § 1. Поняття комерційного права
  Підприємницька діяльність і відносини, регульовані комерційним правом. Відродження комерційного права в Росії нерозривно пов'язане з її переходом до ринкової економіки. На рубежі 80-90-х років відбулися глибокі зміни у правовому регулюванні економічної діяльності. Було легалізовано підприємництво. Відносини, що є предметом цивільно-правового регулювання,
 7. § 2. Повні і командитні товариства
  Повні товариства. В основі створення повного товариства лежить інтерес декількох фізичних або юридичних осіб об'єднатися для ведення спільної діяльності, об'єднати при цьому свій капітал, утворюючи самостійний суб'єкт комерційних відносин. Слід звернути особливу увагу на ту обставину, що відповідно до нового цивільного законодавства повне товариство є
 8. § 4. Акціонерні товариства
  коментарів і пояснень. Якщо слідом за законодавцем припустити, що це різні поняття, то різниця може бути в першу чергу пов'язано з їх обсягом. Оскільки змістом як першого, так і другого є певна кількість внесених змін, логічно припустити, що в одному з цих випадків змін вноситься більше, ніж в іншому. Однак просто кількісного критерію тут
 9. § 2. Укладення, зміна і розірвання договорів
  Принципи укладання договорів у сфері підприємництва. Визнання за угодою торгового характеру підкоряє її не тільки загальним нормам цивільного права, але і в першу чергу спеціальним нормам комерційного права. До висновку і виконання торговельних угод застосовуються спеціальні норми комерційного права, не діють стосовно звичайних цивільних угод. Особливості регулювання
 10. § 1. Купівля-продаж. Мена. Рента
  Купівля-продаж. Договір купівлі-продажу - основний вид цивільно-правових договорів, що застосовуються в майновому обороті, зокрема у сфері підприємницької діяльності За договором купівлі-продажу одна сторона (продавець) зобов'язується передати річ (товар) у власність другій стороні (покупцеві), а покупець зобов'язується прийняти цей товар і сплатити за нього певну грошову суму (ціну).
© 2014-2022  yport.inf.ua