Головна
ГоловнаКонституційне, муніципальне правоКонституційне право → 
« Попередня Наступна »
Е.А. Ісайчева. Коментар до Федерального закону "Про військовий обов'язок і військову службу", 2006 - перейти до змісту підручника

Коментар до п. 4

11. Відповідно до коментованої нормою на призовну комісію покладаються також обов'язки з організації медичного огляду громадян, які виявили бажання вступити до військових освітні установи професійної освіти, і прийняття рішення про направлення їх для здачі конкурсних вступних іспитів або про відмову в такому напрямку. Іншими словами на призовну комісію покладено вчинення ряду юридично значущих дій у сфері реалізації конституційного права громадян Російської Федерації на освіту.
12. Відповідно до пп. 100-106 Інструкції про порядок проведення військово-лікарської експертизи в Збройних Силах Російської Федерації, затвердженої наказом міністра оборони Російської Федерації від 20 серпня 2003 р. N 200, громадяни, що не проходять військову службу і що надходять в училища, військово-навчальні заклади, проходять попереднє і остаточне огляд. Огляд проводиться за направленням військового комісара.
Військовий комісаріат на кожного громадянина запрошувати:
- з медичних організацій незалежно від їх організаційно-правових форм - відомості про перебування на обліку (спостереженні) з приводу психічних розладів, наркоманії, алкоголізму, токсикоманії, зловживання наркотичними засобами та іншими токсичними речовинами, інфікування вірусом імунодефіциту людини, на диспансерному спостереженні з приводу інших захворювань із зазначенням діагнозу і дати взяття на облік (спостереження); медичну карту амбулаторного хворого і при необхідності інші медичні документи (медичні карти стаціонарних хворих, рентгенограми, протоколи спеціальних методів дослідження тощо), що характеризують стан її здоров'я;
- з установ державної служби медико-соціальної експертизи - відомості про наявність (відсутність) інвалідності;
- з органів внутрішніх справ - відомості про перебування на обліку за правопорушення, бродяжництво, зловживання спиртними напоями, вживання (розповсюдження) наркотиків, психотропних і токсичних речовин, медичних препаратів в немедичних цілях.
13. На громадянина, що надходить в училищі, військово-навчальний заклад, у військовому комісаріаті до опосвідчення оформляється картка медичного огляду громадянина, що надходить в училищі, військово-навчальний заклад, і проводяться:
- флюорографічне (рентгенологічне) дослідження органів грудної клітки у двох проекціях (якщо воно не проводилося або в медичних документах відсутні відомості про даному дослідженні протягом останніх 6 місяців);
- рентгенографія навколоносових пазух;
- ЕКГ-дослідження в спокої і після навантаження;
- загальний аналіз крові;
- дослідження на наявність ВІЛ-інфекції, на наркотичні речовини та серологічні реакції на сифіліс;
- загальний аналіз сечі.
Крім того, додатково проводяться громадянам, вступників:
- в училища - дослідження калу на яйця гельмінтів і дизентерійну групу, посів із зіву і носа на дифтерію;
- у військово-навчальні заклади, що здійснюють підготовку льотного складу - дослідження калу на яйця гельмінтів і цисти лямблій.
Громадянам, які надходять до училища, флюорографічні (рентгенологічні) дослідження органів грудної клітини і навколоносових пазух проводяться при досягненні ними 15-річного віку, а не досягли - тільки за клінічними показаннями.
14. Громадяни, які не проходять військову службу, направляються на огляд з результатами зазначених у п. 101 зазначеної Інструкції досліджень, медичною картою амбулаторного хворого, відомостями про стан їх здоров'я, представленими з установ державної або муніципальної системи охорони здоров'я, і картою медичного огляду громадянина, що надходить в училищі , військово-навчальний заклад.
15. Громадяни, що надходять в училища, не направляються на огляд, якщо за відомостями установ державної і муніципальної систем охорони здоров'я у них є хронічні захворювання або явні фізичні вади, що є протипоказаннями для вступу до училища згідно з додатком до Положення про ВВЕ.
16. На огляд для визначення придатності до вступу у військово-навчальні заклади, що здійснюють підготовку льотного складу, направляються громадяни, які мають нормальне цветоощущение, гостроту зору не нижче 1,0 на кожне око без корекції, артеріальний тиск не вище 130/80 і не нижче 105 / 60 мм рт. ст., індекс маси тіла не нижче 19, масу тіла не більше 90 кг, зріст не менше 160 см і не більше 186 см, довжину ніг не менше 80 см, довжину рук не менше 76 см, зростання в положенні сидячи не менше 80 см і не більше 97 см.
17. У процесі огляду громадянину, вступнику в училище, військово-навчальний заклад, при необхідності, повторно можуть проводитися лабораторні, рентгенологічні та інші дослідження.
Громадянин, що надходить в училищі, військово-навчальний заклад, за висновком ВВК для уточнення діагнозу захворювання може бути направлений на обстеження до установи державної або муніципальної системи охорони здоров'я, у військово-медичний заклад.
При виявленні захворювання, що перешкоджає надходженню в училище, подальше огляд громадянина припиняється, лікарем-спеціалістом оформляється лист медичного огляду, який вкладається в карту медичного огляду громадянина, що надходить в училищі, військово-навчальний заклад, і на підставі висновку лікаря-спеціаліста ВВК виносить висновок про непридатність громадянина до вступу в училище.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Коментар до п. 4 "
 1. § 13. Інші форми безпосереднього здійснення населенням місцевого самоврядування та участі у його здійсненні.
  Поряд з розглянутими вище формами безпосереднього здійснення населенням місцевого самоврядування та участі населення у здійсненні місцевого самоврядування громадяни вправі брати участь у здійсненні місцевого самоврядування в інших формах, що не суперечать Конституції Російської Федерації, федеральним і регіональним законам. У вітчизняній літературі з місцевому самоврядуванню в числі
 2. § 1. Муніципальне право як наука і навчальна дисципліна
  Муніципальне право як наука. Муніципальної-правова наука являє собою сукупність знань про різні прояви місцевого самоврядування та муніципального права як галузі права. Муніципальне право як галузі наукового знання відноситься до сім'ї правознавчих дисциплін. Як і в будь-який інший галузі знань, в ній слід виділяти предмет, зміст, форму, методологію, ціннісні
 3. § 2. Місцеве самоврядування як основа конституційного ладу
  Основи конституційного ладу являють собою систему вихідних конституційних принципів, закріплених в гол. 1 Конституції РФ, які задають юридичну модель всього суспільства, держави, національного права в сукупності всіх його галузей. Основи конституційного ладу - це і дійсне здійснення даних принципів, і той стан суспільства, держави, національного права, яке
 4. § 5. Інформаційне забезпечення виборів
  коментарів. У них не повинно віддаватися переваги якого б то не було кандидату, виборчому об'єднанню, виборчому блоку, в тому числі за часом висвітлення їх передвиборчої діяльності, обсягу друкованої площі, відведеної таким повідомленням. Журналіст, інший творчий працівник, посадова особа організації, що здійснює випуск засобу масової інформації, що брали участь в
 5. ЛІТЕРАТУРА для поглибленого вивчення курсу
  коментар. М., 2002. До глави 3 Богданова Н.А. Система науки конституційного права. М., 2001. Костюков О.М. Муніципальне право як галузь російського права. М., 2003. Феноменологія муніципального права на сучасному етапі розвитку Росії: Матеріали науково-практичного семінару / Відп. ред. А.Н. Костюков. Омськ, 2002. До глави 4 Абрамов В.Ф. Російське земство:
 6. § 1. Поняття комерційного права
  Підприємницька діяльність і відносини, регульовані комерційним правом. Відродження комерційного права в Росії нерозривно пов'язане з її переходом до ринкової економіки. На рубежі 80-90-х років відбулися глибокі зміни у правовому регулюванні економічної діяльності. Було легалізовано підприємництво. Відносини, що є предметом цивільно-правового регулювання,
 7. § 2. Повні і командитні товариства
  Повні товариства. В основі створення повного товариства лежить інтерес декількох фізичних або юридичних осіб об'єднатися для ведення спільної діяльності, об'єднати при цьому свій капітал, утворюючи самостійний суб'єкт комерційних відносин. Слід звернути особливу увагу на ту обставину, що відповідно до нового цивільного законодавства повне товариство є
 8. § 4. Акціонерні товариства
  коментарів і пояснень. Якщо слідом за законодавцем припустити, що це різні поняття, то різниця може бути в першу чергу пов'язано з їх обсягом. Оскільки змістом як першого, так і другого є певна кількість внесених змін, логічно припустити, що в одному з цих випадків змін вноситься більше, ніж в іншому. Однак просто кількісного критерію тут
 9. § 2. Укладення, зміна і розірвання договорів
  Принципи укладання договорів у сфері підприємництва. Визнання за угодою торгового характеру підкоряє її не тільки загальним нормам цивільного права, але і в першу чергу спеціальним нормам комерційного права. До висновку і виконання торговельних угод застосовуються спеціальні норми комерційного права, не діють стосовно звичайних цивільних угод. Особливості регулювання
 10. § 1. Купівля-продаж. Мена. Рента
  Купівля-продаж. Договір купівлі-продажу - основний вид цивільно-правових договорів, що застосовуються в майновому обороті, зокрема у сфері підприємницької діяльності За договором купівлі-продажу одна сторона (продавець) зобов'язується передати річ (товар) у власність другій стороні (покупцеві), а покупець зобов'язується прийняти цей товар і сплатити за нього певну грошову суму (ціну).
© 2014-2022  yport.inf.ua