Головна
ГоловнаКонституційне, муніципальне правоКонституційне право → 
« Попередня Наступна »
Е.А. Ісайчева. Коментар до Федерального закону "Про військовий обов'язок і військову службу", 2006 - перейти до змісту підручника

Коментар до п. 2

3. Відповідно до пп. 48-51 Інструкції про порядок проведення військово-лікарської експертизи в Збройних Силах Російської Федерації, затвердженої наказом міністра оборони Російської Федерації від 20 серпня 2003 р. N 200, ВВК військового комісаріату суб'єкта Російської Федерації здійснює методичне керівництво ВВЕ (ВЛЕ) в ВВК військових комісаріатів в суб'єкті Російської Федерації.
Начальник (голова) ВВК військового комісаріату суб'єкта Російської Федерації безпосередньо підпорядковується військовому комісару суб'єкта Російської Федерації.
На ВВК військового комісаріату суб'єкта Російської Федерації покладаються:
- організація та проведення ВВЕ (ВЛЕ) і опосвідчення у військовому комісаріаті суб'єкта Російської Федерації;
- методичне керівництво роботою ВВК військових комісаріатів в суб'єкт Російської Федерації, контроль за їх роботою і надання їм практичної допомоги;
- контроль спільно з територіальними органами управління охороною здоров'я за організацією медичного забезпечення підготовки громадян до військової службі в порядку, встановленому Міністерством оборони Російської Федерації та Міністерством охорони здоров'я Російської Федерації, і аналіз результатів цієї роботи;
- контроль за організацією та проведенням огляду громадян, перебувають в запасі;
- огляд громадян, що надходять на військову службу за контрактом, що надходять в училища, військово-навчальні заклади, в тому числі у військово-навчальні заклади, що здійснюють підготовку льотного складу авіації Збройних Сил Російської Федерації, льотного складу, що перебуває в запасі Збройних Сил Російської Федерації, а також, за вказівкою ВВК військового округу опосвідчення військовослужбовців, що проходять військову службу за призовом, які перебувають у відпустці через хворобу, для продовження відпустки по хвороби або для визначення категорії придатності до військової служби;
- огляд громадян, визнаних ВЛК у воєнний час тимчасово непридатними до військової служби з повторним оглядом через 6-12 місяців;
- огляд (якщо про це зазначено в напрямку на огляд) членів сімей громадян, які надходять на військову службу за контрактом, а також, за вказівкою ВВК військового округу членів сімей військовослужбовців, що проходять військову службу за контрактом, для визначення придатності до проживання їх в районах Крайньої Півночі і прирівняних до них місцевостях, у високогірних районах, інших місцевостях з несприятливими кліматичними умовами, на територіях , що зазнали радіоактивного забруднення внаслідок катастрофи на Чорнобильській АЕС;
- проведення за рішенням призовної комісії суб'єкта Російської Федерації медичного огляду перед направленням до місця проходження військової служби громадян, призваних на військову службу, контрольного огляду громадян, які отримали відстрочку або звільнення від призову на військову службу за станом здоров'я, а також громадян, які заявили про незгоду з рішенням призовної комісії про придатність їх до військової служби за станом здоров'я; контролю обгрунтованості направлення громадян для проходження військової служби у видах Збройних Сил Російської Федерації, родах військ , інших військах, військових формуваннях та органах;
- надання методичної та практичної допомоги з питань ВВЕ (ВЛЕ) лікарям-фахівцям, які залучаються до огляду громадян;
- взаємодія з територіальними органами управління охороною здоров'я, установами державної і муніципальної систем охорони здоров'я, іншими організаціями з питань медичного забезпечення підготовки громадян до військової служби;
- облік і аналіз результатів лікування (обстеження) і огляду громадян при первісній постановці на військовий облік, призові на військову службу, вступу на військову службу за контрактом, вступі до училища, військово-навчальні заклади, а також розробка і подання голові органу виконавчої влади суб'єкта Російської Федерації, керівникам територіальних органів управління охороною здоров'я пропозицій щодо поліпшення цієї роботи;
- облік, вивчення і аналіз причин повернення зі збірного пункту в призовні комісії районів, міст без районного поділу, інших муніципальних утворень громадян, які підлягали звільненню від призову на військову службу за станом здоров'я, або яким повинна була бути надана відстрочка від призову на військову службу за станом здоров'я, а також облік, вивчення і аналіз причин дострокового звільнення з військової служби за станом здоров'я військовослужбовців, на момент призову на військову службу підлягали звільненню від призову на військову службу за станом здоров'я, або яким мала бути надано відстрочку від призову на військову службу за станом здоров'я;
- представлення в ВВК військового округу відомостей про результати медичного забезпечення підготовки громадян до військової служби, огляду громадян при постановки на військовий облік, призові на військову службу , вступі на військову службу за контрактом, вступі до училища, військово-навчальні заклади.
ВВК військового комісаріату суб'єкта Російської Федерації має право:
- виносити висновки відповідно до Положення про ВВЕ, вищеназваної Інструкцією і положенням про медичний огляд льотного складу авіації Збройних Сил Російської Федерації;
- перевіряти роботу ВВК військових комісаріатів в суб'єкт Російської Федерації і давати їм вказівки та роз'яснення з питань ВВЕ;
- переглядати або скасовувати власні висновки та укладення підлеглих ВВК за результатами повторного огляду;
- запитувати з військових комісаріатів, від підлеглих ВЛК, з військово-медичних установ, територіальних органів управління охороною здоров'я, установ державної і муніципальної систем охорони здоров'я, військових частин, установ, училищ і військово -навчальних закладів документи (відомості), необхідні для вирішення питань ВВЕ.
4. Призовна комісія суб'єкта Російської Федерації здійснює методичне керівництво діяльністю призовних комісій. Штаби військових округів надають допомогу призовних комісіям суб'єктів Російської Федерації і військовим комісаріатам суб'єктів Російської Федерації в методичному керівництві діяльністю призовних комісій (п. 52 Інструкції з підготовки та проведення заходів, пов'язаних з призовом на військову службу громадян Російської Федерації, що не перебувають в запасі).
5. Призовна комісія суб'єкта Російської Федерації контролює обгрунтованість направлення громадян для проходження військової служби у видах і родах військ Збройних Сил Російської Федерації, інших військах, військових формуваннях та органах, зокрема, перевіряє реалізацію права громадянина, овладевшего складної військово-обліковою спеціальністю солдата, матроса, сержанта , старшини, включеної до переліку, який визначається Урядом Російської Федерації, при заклику на військову службу вибрати вид і рід військ Збройних Сил Російської Федерації, інші війська, військові формування та органи з урахуванням реальної потреби в таких фахівцях (п. 2 ст. 15 коментованого Федерального закону).
6. Призовна комісія суб'єкта Російської Федерації розглядає скарги громадян, призваних на військову службу, на рішення призовних комісій. Порядок та умови подання скарги до призовну комісію суб'єкта Російської Федерації, а також її розгляду викладені в п. 7 ст. 28 коментованого Федерального закону.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Коментар до п. 2 "
 1. § 13. Інші форми безпосереднього здійснення населенням місцевого самоврядування та участі у його здійсненні.
  Поряд з розглянутими вище формами безпосереднього здійснення населенням місцевого самоврядування та участі населення у здійсненні місцевого самоврядування громадяни вправі брати участь у здійсненні місцевого самоврядування в інших формах, що не суперечать Конституції Російської Федерації, федеральним і регіональним законам. У вітчизняній літературі з місцевому самоврядуванню в числі
 2. § 1. Муніципальне право як наука і навчальна дисципліна
  Муніципальне право як наука. Муніципальної-правова наука являє собою сукупність знань про різні прояви місцевого самоврядування та муніципального права як галузі права. Муніципальне право як галузі наукового знання відноситься до сім'ї правознавчих дисциплін. Як і в будь-який інший галузі знань, в ній слід виділяти предмет, зміст, форму, методологію, ціннісні
 3. § 2. Місцеве самоврядування як основа конституційного ладу
  Основи конституційного ладу являють собою систему вихідних конституційних принципів, закріплених в гол. 1 Конституції РФ, які задають юридичну модель всього суспільства, держави, національного права в сукупності всіх його галузей. Основи конституційного ладу - це і дійсне здійснення даних принципів, і той стан суспільства, держави, національного права, яке
 4. § 5. Інформаційне забезпечення виборів
  коментарів. У них не повинно віддаватися переваги якого б то не було кандидату, виборчому об'єднанню, виборчому блоку, в тому числі за часом висвітлення їх передвиборчої діяльності, обсягу друкованої площі, відведеної таким повідомленням. Журналіст, інший творчий працівник, посадова особа організації, що здійснює випуск засобу масової інформації, що брали участь в
 5. ЛІТЕРАТУРА для поглибленого вивчення курсу
  коментар. М., 2002. До глави 3 Богданова Н.А. Система науки конституційного права. М., 2001. Костюков О.М. Муніципальне право як галузь російського права. М., 2003. Феноменологія муніципального права на сучасному етапі розвитку Росії: Матеріали науково-практичного семінару / Відп. ред. А.Н. Костюков. Омськ, 2002. До глави 4 Абрамов В.Ф. Російське земство:
 6. § 1. Поняття комерційного права
  Підприємницька діяльність і відносини, регульовані комерційним правом. Відродження комерційного права в Росії нерозривно пов'язане з її переходом до ринкової економіки. На рубежі 80-90-х років відбулися глибокі зміни у правовому регулюванні економічної діяльності. Було легалізовано підприємництво. Відносини, що є предметом цивільно-правового регулювання,
 7. § 2. Повні і командитні товариства
  Повні товариства. В основі створення повного товариства лежить інтерес декількох фізичних або юридичних осіб об'єднатися для ведення спільної діяльності, об'єднати при цьому свій капітал, утворюючи самостійний суб'єкт комерційних відносин. Слід звернути особливу увагу на ту обставину, що відповідно до нового цивільного законодавства повне товариство є
 8. § 4. Акціонерні товариства
  коментарів і пояснень. Якщо слідом за законодавцем припустити, що це різні поняття, то різниця може бути в першу чергу пов'язано з їх обсягом. Оскільки змістом як першого, так і другого є певна кількість внесених змін, логічно припустити, що в одному з цих випадків змін вноситься більше, ніж в іншому. Однак просто кількісного критерію тут
 9. § 2. Укладення, зміна і розірвання договорів
  Принципи укладання договорів у сфері підприємництва. Визнання за угодою торгового характеру підкоряє її не тільки загальним нормам цивільного права, але і в першу чергу спеціальним нормам комерційного права. До висновку і виконання торговельних угод застосовуються спеціальні норми комерційного права, не діють стосовно звичайних цивільних угод. Особливості регулювання
 10. § 1. Купівля-продаж. Мена. Рента
  Купівля-продаж. Договір купівлі-продажу - основний вид цивільно-правових договорів, що застосовуються в майновому обороті, зокрема у сфері підприємницької діяльності За договором купівлі-продажу одна сторона (продавець) зобов'язується передати річ (товар) у власність другій стороні (покупцеві), а покупець зобов'язується прийняти цей товар і сплатити за нього певну грошову суму (ціну).
© 2014-2022  yport.inf.ua