Головна
ГоловнаКонституційне, муніципальне правоКонституційне право → 
« Попередня Наступна »
Е.А. Ісайчева. Коментар до Федерального закону "Про військовий обов'язок і військову службу", 2006 - перейти до змісту підручника

Коментар до п. 5

24. У даному пункті визначено законодавство, що регулює контракт про проходження військової служби.
Укладення контракту, припинення його дії, інші відносини, пов'язані з ним (наприклад, наслідки його недотримання), регулюються:
а) коментованим Законом;
б) Положенням про порядок проходження військової служби, затвердженим Указом Президента Російської Федерації від 16 вересня 1999 р. N 1237 (з наступними змінами);
в) законодавчими та іншими нормативними правовими актами (в тому числі відомчими) Російської Федерації, що визначають порядок проходження військової служби та статус військовослужбовців (п. 2 постанови Пленуму Верховного суду Російської Федерації від 14 лютого 2000 р. N 9). До законодавчих відноситься ряд правових актів, які в тій чи іншій мірі закріплюють правові основи, особливості правового становища, організацію та специфічні принципи діяльності військовослужбовців у військах, військових формуваннях та органах, перерахованих в п. 1 ст. 2 коментованого Федерального закону. До них можна віднести федеральні закони: "Про органи федеральної служби безпеки в Російській Федерації", "Про державну охорону", "Про зовнішню розвідку", "Про військових судах", "Про прокуратуру", "Про деякі питання організації та діяльності військових судів та органів військової юстиції "," Про внутрішні війська Міністерства внутрішніх справ Російської Федерації "і ін
Крім законів, особливості проходження військової служби у деяких органах, організаціях і установах регулюються іншими нормативними правовими актами (див. коментар до ст. 3, а також п. 5 коментарю до ст. 32).
25. На практиці часом виникає питання про можливість субсидіарного застосування до контракту про проходження військової служби трудового, цивільного та іншого законодавства. Таке можливо тільки у випадках, прямо зазначених у законі.
Так, трудове законодавство застосовно відповідно до норми, закріпленої в п. 1 ст. 11 Федерального закону "Про статус військовослужбовців", в силу якої загальна тривалість щотижневого службового часу військовослужбовців, що проходять військову службу за контрактом, не повинна перевищувати нормальну тривалість щотижневого робочого часу, встановлену федеральними законами та іншими нормативними правовими актами. Таким законом є ТК РФ, відповідно до ст. 91 якого нормальна тривалість робочого часу не може перевищувати 40 годин на тиждень.
Іншим прикладом є п. 9 ст. 10 Федерального закону "Про статус військовослужбовців", відповідно до якого військовослужбовці-жінки та військовослужбовці, які виховують дітей без батька (матері), користуються пільгами, гарантіями та компенсаціями відповідно до федеральними законами та іншими нормативними правовими актами про охорону сім'ї, материнства та дитинства (п. 2 постанови Пленуму Верховного суду Російської Федерації від 14 лютого 2000 р. N 9).
Прикладом застосування норм цивільного законодавства є положення ст. 1084 ЦК України, відповідно до якої шкоду, заподіяну життю і здоров'ю громадянина при виконанні обов'язків військової служби, відшкодовується за правилами гл. 59 ГК РФ ("Зобов'язання внаслідок заподіяння шкоди"), якщо законом або договором не передбачений більш високий розмір відповідальності.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Коментар до п. 5 "
 1. § 13. Інші форми безпосереднього здійснення населенням місцевого самоврядування та участі у його здійсненні.
  Поряд з розглянутими вище формами безпосереднього здійснення населенням місцевого самоврядування та участі населення у здійсненні місцевого самоврядування громадяни вправі брати участь у здійсненні місцевого самоврядування в інших формах, що не суперечать Конституції Російської Федерації, федеральним і регіональним законам. У вітчизняній літературі з місцевому самоврядуванню в числі
 2. § 1. Муніципальне право як наука і навчальна дисципліна
  Муніципальне право як наука. Муніципальної-правова наука являє собою сукупність знань про різні прояви місцевого самоврядування та муніципального права як галузі права. Муніципальне право як галузі наукового знання відноситься до сім'ї правознавчих дисциплін. Як і в будь-який інший галузі знань, в ній слід виділяти предмет, зміст, форму, методологію, ціннісні
 3. § 2. Місцеве самоврядування як основа конституційного ладу
  Основи конституційного ладу являють собою систему вихідних конституційних принципів, закріплених в гол. 1 Конституції РФ, які задають юридичну модель всього суспільства, держави, національного права в сукупності всіх його галузей. Основи конституційного ладу - це і дійсне здійснення даних принципів, і той стан суспільства, держави, національного права, яке
 4. § 5. Інформаційне забезпечення виборів
  коментарів. У них не повинно віддаватися переваги якого б то не було кандидату, виборчому об'єднанню, виборчому блоку, в тому числі за часом висвітлення їх передвиборчої діяльності, обсягу друкованої площі, відведеної таким повідомленням. Журналіст, інший творчий працівник, посадова особа організації, що здійснює випуск засобу масової інформації, що брали участь в
 5. ЛІТЕРАТУРА для поглибленого вивчення курсу
  коментар. М., 2002. До глави 3 Богданова Н.А. Система науки конституційного права. М., 2001. Костюков О.М. Муніципальне право як галузь російського права. М., 2003. Феноменологія муніципального права на сучасному етапі розвитку Росії: Матеріали науково-практичного семінару / Відп. ред. А.Н. Костюков. Омськ, 2002. До глави 4 Абрамов В.Ф. Російське земство:
 6. § 1. Поняття комерційного права
  Підприємницька діяльність і відносини, регульовані комерційним правом. Відродження комерційного права в Росії нерозривно пов'язане з її переходом до ринкової економіки. На рубежі 80-90-х років відбулися глибокі зміни у правовому регулюванні економічної діяльності. Було легалізовано підприємництво. Відносини, що є предметом цивільно-правового регулювання,
 7. § 2. Повні і командитні товариства
  Повні товариства. В основі створення повного товариства лежить інтерес декількох фізичних або юридичних осіб об'єднатися для ведення спільної діяльності, об'єднати при цьому свій капітал, утворюючи самостійний суб'єкт комерційних відносин. Слід звернути особливу увагу на ту обставину, що відповідно до нового цивільного законодавства повне товариство є
 8. § 4. Акціонерні товариства
  коментарів і пояснень. Якщо слідом за законодавцем припустити, що це різні поняття, то різниця може бути в першу чергу пов'язано з їх обсягом. Оскільки змістом як першого, так і другого є певна кількість внесених змін, логічно припустити, що в одному з цих випадків змін вноситься більше, ніж в іншому. Однак просто кількісного критерію тут
 9. § 2. Укладення, зміна і розірвання договорів
  Принципи укладання договорів у сфері підприємництва. Визнання за угодою торгового характеру підкоряє її не тільки загальним нормам цивільного права, але і в першу чергу спеціальним нормам комерційного права. До висновку і виконання торговельних угод застосовуються спеціальні норми комерційного права, не діють стосовно звичайних цивільних угод. Особливості регулювання
 10. § 1. Купівля-продаж. Мена. Рента
  Купівля-продаж. Договір купівлі-продажу - основний вид цивільно-правових договорів, що застосовуються в майновому обороті, зокрема у сфері підприємницької діяльності За договором купівлі-продажу одна сторона (продавець) зобов'язується передати річ (товар) у власність другій стороні (покупцеві), а покупець зобов'язується прийняти цей товар і сплатити за нього певну грошову суму (ціну).
© 2014-2022  yport.inf.ua