Головна
ГоловнаКонституційне, муніципальне правоКонституційне право → 
« Попередня Наступна »
Е.А. Ісайчева. Коментар до Федерального закону "Про військовий обов'язок і військову службу", 2006 - перейти до змісту підручника

Коментар до п. 3

12. Коментований пункт закріплює правило, згідно з яким обов'язок відбору кандидатів для вступу на військову службу за контрактом встановлена залежно від того, яке положення по відношенню до військової служби займає кандидат.
Відповідно до ст. 5 Положення про порядок проходження військової служби громадянин, який виявив бажання вступити на військову службу за контрактом, подає заяву до військового комісаріату, де він перебуває на військовому обліку (який не перебуває на військовому обліку - у військовий комісаріат за місцем проживання), або у військову частину. Громадянин, який проживає за межами Російської Федерації та виявив бажання вступити на військову службу за контрактом, подає заяву до військового комісаріату суб'єкта Російської Федерації або у військову частину, дислоковану в місці його проживання.
У заяві зазначаються:
а) прізвище, ім'я та по батькові громадянина, число, місяць і рік його народження;
б) місце проживання;
в) найменування федерального органу виконавчої влади, з яким громадянин бажає укласти контракт;
г) термін, на який передбачається укладання контракту.
Разом з заявою громадянин пред'являє документ, що засвідчує його особу і громадянство, і представляє:
а) заповнену за встановленою формою і підписану анкету вступника на військову службу за контрактом;
б) автобіографію, написану від руки в довільній формі;
в) завірену в установленому порядку копію трудової книжки;
г) засвідчені в установленому порядку копії документів, що підтверджують професійну або іншу освіту;
д) засвідчені в установленому порядку копії свідоцтв про шлюб і про народження дітей;
е) додаткові документи .
13. Відповідно до Керівництва з комплектування Збройних Сил Російської Федерації солдатами, матросами, сержантами і старшинами, затвердженим наказом міністра оборони Російської Федерації від 16 січня 2001 р. N 30, разом із заявою кандидати представляють:
а) заповнену за встановленою формою (додаток N 13 до вищевказаного Керівництву) і підписану анкету вступника на військову службу за контрактом;
б) автобіографію, написану у довільній формі;
в) завірену в установленому порядку копію трудової книжки;
г) засвідчені в установленому порядку копії документів, що підтверджують професійну або іншу освіту;
д) засвідчені в установленому порядку копії свідоцтв про шлюб та про народження дітей;
е) фотографію розміром 3 х 4 см - 1 шт. (Тільки громадянам жіночої статі);
ж) фотографію розміром 9 х 12 см (анфас). На її звороті чорнилом зазначаються прізвище, ім'я, по батькові та дата фотографування. Фотографія завіряється військовим комісаром і гербовою печаткою військового комісаріату;
з) копію свідоцтва про народження;
і) службову характеристику з останнього місця роботи (навчання);
к) виписку з будинкової книги.
14. З метою перевірки анкетних даних і отримання достовірних відомостей про притягнення кандидата до кримінальної або адміністративної відповідальності, призначення покарання, не пов'язаного з позбавленням волі (умовне засудження, виправні роботи, позбавлення права займати певні посади, покладання обов'язку відшкодувати заподіяну шкоду та інші покарання, в тому числі пов'язані зі зловживанням спиртними напоями, вживанням та розповсюдженням наркотиків), на кожного кандидата направляється запит до місцевих органів внутрішніх справ.
Після отримання позитивних відповідей на запити з органів внутрішніх справ, завірених печаткою, фахівець з добору кандидатів на військову службу за контрактом оформляє особиста справа кандидата, охочого вступити на військову службу за контрактом, яке складається з наступного:
- послужного списку, який складається на підставі військового квитка;
- фотографії розміром 9 х 12 см;
- атестаційних та додаткових матеріалів, які повинні бути підшиті в наступному порядку:
а) особиста заява про бажання вступити на військову службу за контрактом;
б) автобіографія, написана власноруч у довільній формі ;
в) копії документів, що підтверджують професійну або іншу освіту;
г) службова характеристика з останнього місця роботи (навчання, служби);
д) виписка з будинкової книги;
е) копії свідоцтв про шлюб і народження дітей для одружених (заміжніх) кандидатів;
ж) довідка з органів дізнання , попереднього слідства та внутрішніх справ, завірена гербовою печаткою;
з) карта медичного огляду громадянина, що надходить на військову службу за контрактом;
і) результати соціально-психологічного вивчення і психологічного (психофізіологічного) обстеження кандидата;
к) виписка з книги протоколів засідання комісії військового комісаріату з відбору кандидатів, що надходять на військову службу за контрактом.
У кишені особистої справи кандидата, відібраного для вступу на військову службу за контрактом, повинні знаходитися:
- карта професійного психологічного відбору з результатами професійного психологічного відбору кандидата та укладенням про його професійної придатності;
- флюорограма (рентгенограма) органів грудної клітки у двох проекціях;
- результати ЕКГ-дослідження в спокої і після навантаження;
- результати загального аналізу крові;
- результати аналізу крові на вірус імунодефіциту людини (ВІЛ) і серологічних реакцій на сифіліс;
- результати загального аналізу сечі ;
- довідка з психоневрологічного диспансеру;
- довідка з протитуберкульозного диспансеру;
- довідка з шкірно-венерологічного диспансеру.
Військові комісаріати реєструють і приймають до розгляду надійшли заяви громадян, які виявили бажання вступити на військову службу за контрактом. Громадянин, заява якої прийнято до розгляду, є кандидатом, що надходять на військову службу за контрактом.
15. Військовий комісар розглядає прийняте заяву протягом місяця і дає вказівки:
- про проведення медичного огляду кандидата;
- про проведення з ним заходів з професійного психологічного відбору;
- про перевірку відповідності рівня його освіти, професійної та фізичної підготовки вимогам, встановленим для вступників на військову службу за контрактом;
- про розгляд його кандидатури комісією військового комісаріату з відбору громадян , що надходять на військову службу за контрактом (далі - комісія військового комісаріату з відбору кандидатів).
Кандидат у необхідних випадках у встановленому порядку проходить процедуру оформлення допуску до відомостей, що становлять державну таємницю. Визначення відповідності кандидатів, що відбираються військовими комісаріатами, вимогам, встановленим для вступників на військову службу за контрактом, покладається на комісії військових комісаріатів з відбору кандидатів. У роботі комісій військових комісаріатів з відбору кандидатів можуть брати участь представники військових частин, для яких проводиться відбір.
16. Відповідно до ст. 5 Положення про порядок проходження військової служби заяву особи, яка виявила бажання вступити на військову службу за контрактом, може бути повернуто військовим комісаром (командиром військової частини) з таких підстав:
а) при відсутності у нього громадянства Російської Федерації;
б) при невідповідності на день укладення контракту його віку вимогам коментованого Федерального закону, а також якщо ця особа не має права відповідно до цього Федеральним законом укладати контракт;
в) при винесенні відносно його обвинувального вироку і призначення покарання, веденні щодо його дізнання, попереднього слідства або передачі кримінальної справи до суду;
г) за наявності у нього незнятої або непогашеної судимості за вчинення злочину;
д) якщо ця особа відбувала покарання у виді позбавлення волі.
17. Необхідно відзначити, що у зв'язку з прийняттям Федерального закону "Про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих актів Російської Федерації" від 11 листопада 2003 р. N 141-ФЗ відсутність у кандидата громадянства Російської Федерації не може служити підставою для повернення заяви. При надходженні іноземних громадян на військову службу за контрактом є певні особливості:
- законне перебування на території Російської Федерації;
- вік від 18 до 30 років;
- контракт укладається на п'ять років;
- проходження військової служби іноземними громадянами можливо тільки на певних військових посадах, включених до відповідних переліків і підлягають заміщенню солдатами, матросами, сержантами і старшинами;
- після закінчення терміну першого контракту військовослужбовці, які є іноземними громадянами, звільняються з військової служби.
18. Кандидат визнається комісією військового комісаріату з відбору кандидатів не відповідним вимогам, встановленим для вступників на військову службу за контрактом, у випадках, зазначених вище, а також у таких випадках:
а) при визнанні його за результатами медичного опосвідчення обмежено придатним до військової служби, тимчасово непридатним до військової служби або непридатним до військової служби;
б) при віднесенні його за результатами професійного психологічного відбору до четвертої категорії професійної придатності;
в) при визнанні його не відповідає вимогам для вступників на військову службу за контрактом за рівнем освіти, професійної або фізичної підготовки.
Копія рішення комісії військового комісаріату з відбору кандидатів має бути видана громадянину на його прохання протягом трьох днів з дня прийняття рішення. Кандидат, визнаний комісією військового комісаріату з відбору кандидатів відповідним вимогам, встановленим для вступників на військову службу за контрактом, отримує від військового комісара відповідний припис і прямує у військову частину для укладення контракту. Напрямок кандидатів у військові частини здійснюється військовим комісаром згідно з висновком про наявність вакантних посад, які відповідають військовим званням кандидатів, їх утворення, підготовці, станом здоров'я і результатами відбору.
19. Кандидат, спрямований у військову частину для укладення контракту, забезпечується військовими перевізними документами до пункту призначення, а в разі неукладення контракту - і назад. Військові перевізні документи для проходження у військову частину з метою укладення контракту надаються кандидату у військовому комісаріаті за місцем військового обліку в разовому порядку. У разі неукладення контракту військові перевізні документи для проходження до місця проживання надаються військовою частиною.
20. Громадянин, який звернувся із заявою про надходження на військову службу за контрактом безпосередньо у військову частину, після розгляду його кандидатури направляється для проведення відбору та оформлення документів у військовий комісаріат, де він перебуває на військовому обліку (який не перебуває на військовому обліку - у військовий комісаріат за місцем проживання). На такого громадянина оформляється запит на ім'я військового комісара, який підписується командиром військової частини, із зазначенням всіх необхідних даних. За погодженням з військовим комісаріатом військові частини можуть самостійно проводити заходи з відбору громадян на військову службу за контрактом. Форми відповідних документів і порядок їх оформлення встановлюються керівниками федеральних органів виконавчої влади відповідно до підпорядкованістю цих військових частин. Відбір громадян для вступу на військову службу за контрактом з числа перебувають в запасі Служби зовнішньої розвідки Російської Федерації та Федеральної служби безпеки Російської Федерації здійснюється зазначеними федеральними органами виконавчої влади.
21. Кандидатура громадянина, який прибув для укладення контракту у військову частину, розглядається командиром військової частини. При необхідності за рішенням командира військової частини кандидат може бути направлений для проходження медичного огляду, проведення з ним заходів з професійного психологічного відбору, перевірки рівня його освіти, професійної та фізичної підготовки і розгляду його кандидатури атестаційною комісією військової частини з метою вирішення питання про укладення з ним контракту.
22. Відповідно до Інструкції з організації проходження військової служби офіцерами і прапорщиками (мічманами) у Збройних Силах Російської Федерації, затвердженої наказом міністра оборони РФ від 30 вересня 2002 р. N 350, виписка з наказу про надходження кандидата на військову службу за контрактом висилається у військовий комісаріат за місцем його військового обліку командиром (начальником) військової частини, в яку військовослужбовець призначений на військову посаду. У послужному списку особової справи кандидата проводиться запис про укладення контракту з зазначенням календарної дати набрання ним чинності, терміну контракту, дати і номера наказу про укладення контракту.
  23. Військовослужбовці, які проходять військову службу за призовом, як було зазначено вище, також мають право укласти контракт про проходження військової служби (див. коментар до п. 1 ст. 34). Так, військовослужбовець, який проходить військову службу за призовом і виявив бажання вступити на військову службу за контрактом, подає рапорт по команді.
  Списки військовослужбовців, їх рапорти та службові характеристики на них, написані прямими начальниками не нижче командира роти (посадовими особами, які користуються рівними з ним правами), представляються в штаб військової частини. Разом з рапортом та службової характеристикою на кожного кандидата для вступу на військову службу за контрактом подаються такі документи:
  а) заповнена за встановленою формою та підписана анкета надходить на військову службу за контрактом;
  б) автобіографія, написана від руки в довільній формі;
  в) засвідчені в установленому порядку копії документів, що підтверджують професійну або іншу освіту;
  г) засвідчені в установленому порядку копії свідоцтв про шлюб та свідоцтв про народження дітей;
  д) додаткові документи.
  Перелік і зміст додаткових документів, що подаються військовослужбовцям при вступі на військову службу за контрактом, можуть визначатися керівниками федеральних органів виконавчої влади, в яких передбачена військова служба.
  Відповідно до п. 54 Керівництва з комплектування Збройних Сил Російської Федерації солдатами, матросами, сержантами і старшинами до таких додаткових документів відносяться завірена командиром військової частини і гербовою печаткою військової частини фотографія 9 х 12 см (анфас), на звороті якої чорнилом зазначаються прізвище, ім'я, по батькові та дата фотографування.
  24. Рапорт військовослужбовця, що проходить військову службу за призовом і виявила бажання вступити на військову службу за контрактом, реєструється і приймається командиром військової частини до розгляду. Командир військової частини розглядає рапорт військовослужбовця, що проходить військову службу за призовом, і приймає по ньому рішення у строки, визначені ДУ ЗС РФ для розгляду пропозицій військовослужбовців.
  У Збройних Силах Російської Федерації порядок реєстрації вступників на розгляд командиру військової частини документів визначається Інструкцією з діловодства у Збройних Силах Російської Федерації, затвердженої наказом міністра оборони Російської Федерації від 23 травня 1999 р. N 170.
  Військовослужбовець, рапорт якого прийнятий до розгляду, є кандидатом. За розгляді рапорту командир військової частини дає вказівки:
  - Про проведення медичного огляду кандидата;
  - Про проведення з ним заходів з професійного психологічного відбору;
  - Про перевірку відповідності рівня його освіти, професійної та фізичної підготовки вимогам, встановленим для вступників на військову службу за контрактом;
  - Про розгляд його кандидатури атестаційною комісією військової частини.
  Відповідність кандидата вимогам, встановленим для вступників на військову службу за контрактом, визначається атестаційною комісією військової частини.
  Командир (начальник) військової частини, якій надано право укладати перший або новий контракт з кандидатом і призначати на конкретну військову посаду, після проведення відповідних заходів з відбору кандидата укладає з ним контракт, видає наказ про оголошення набрання чинності контракту та про призначення військовослужбовця на військову посаду.
  25. У разі якщо призначення на військову посаду виробляється вищим посадовою особою, командир (начальник) військової частини після проведення заходів з відбору кандидата готує та подає по команді подання з клопотанням про укладення з кандидатом контракту і призначення військовослужбовця на військову посаду. До подання додаються особиста справа кандидата та інші необхідні документи, які після прийняття рішення відповідною посадовою особою пересилаються у військову частину, що проводила заходи щодо добору кандидата. У разі прийняття позитивного рішення відповідна посадова особа укладає з кандидатом контракт, видає наказ про оголошення набрання чинності контракту та про призначення військовослужбовця на дану військову посаду.
  26. Для військових посад, за якими необхідна робота з відомостями, що становлять державну таємницю, проводиться процедура допуску. Процедура оформлення допуску кандидата до відомостей, що становлять державну таємницю, проводиться в порядку, визначеному Інструкцією про порядок допуску посадових осіб і громадян Російської Федерації до державної таємниці, затвердженої постановою Уряду Російської Федерації від 28 жовтня 1995 р. N 1050.
  У послужному списку особової справи кандидата також проводиться запис про укладення контракту з зазначенням календарної дати набрання ним чинності, терміну контракту, дати і номера наказу про укладення контракту. 
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "Коментар до п. 3"
 1. § 13. Інші форми безпосереднього здійснення населенням місцевого самоврядування та участі у його здійсненні.
    Поряд з розглянутими вище формами безпосереднього здійснення населенням місцевого самоврядування та участі населення у здійсненні місцевого самоврядування громадяни вправі брати участь у здійсненні місцевого самоврядування в інших формах, що не суперечать Конституції Російської Федерації, федеральним і регіональним законам. У вітчизняній літературі з місцевому самоврядуванню в числі
 2. § 1. Муніципальне право як наука і навчальна дисципліна
    Муніципальне право як наука. Муніципальної-правова наука являє собою сукупність знань про різні прояви місцевого самоврядування та муніципального права як галузі права. Муніципальне право як галузі наукового знання відноситься до сім'ї правознавчих дисциплін. Як і в будь-який інший галузі знань, в ній слід виділяти предмет, зміст, форму, методологію, ціннісні
 3. § 2. Місцеве самоврядування як основа конституційного ладу
    Основи конституційного ладу являють собою систему вихідних конституційних принципів, закріплених в гол. 1 Конституції РФ, які задають юридичну модель всього суспільства, держави, національного права в сукупності всіх його галузей. Основи конституційного ладу - це і дійсне здійснення даних принципів, і той стан суспільства, держави, національного права, яке
 4. § 5. Інформаційне забезпечення виборів
    коментарів. У них не повинно віддаватися переваги якого б то не було кандидату, виборчому об'єднанню, виборчому блоку, в тому числі за часом висвітлення їх передвиборчої діяльності, обсягу друкованої площі, відведеної таким повідомленням. Журналіст, інший творчий працівник, посадова особа організації, що здійснює випуск засобу масової інформації, що брали участь в
 5. ЛІТЕРАТУРА для поглибленого вивчення курсу
    коментар. М., 2002. До глави 3 Богданова Н.А. Система науки конституційного права. М., 2001. Костюков О.М. Муніципальне право як галузь російського права. М., 2003. Феноменологія муніципального права на сучасному етапі розвитку Росії: Матеріали науково-практичного семінару / Відп. ред. А.Н. Костюков. Омськ, 2002. До глави 4 Абрамов В.Ф. Російське земство:
 6. § 1. Поняття комерційного права
    Підприємницька діяльність і відносини, регульовані комерційним правом. Відродження комерційного права в Росії нерозривно пов'язане з її переходом до ринкової економіки. На рубежі 80-90-х років відбулися глибокі зміни у правовому регулюванні економічної діяльності. Було легалізовано підприємництво. Відносини, що є предметом цивільно-правового регулювання,
 7. § 2. Повні і командитні товариства
    Повні товариства. В основі створення повного товариства лежить інтерес декількох фізичних або юридичних осіб об'єднатися для ведення спільної діяльності, об'єднати при цьому свій капітал, утворюючи самостійний суб'єкт комерційних відносин. Слід звернути особливу увагу на ту обставину, що відповідно до нового цивільного законодавства повне товариство є
 8. § 4. Акціонерні товариства
    коментарів і пояснень. Якщо слідом за законодавцем припустити, що це різні поняття, то різниця може бути в першу чергу пов'язано з їх обсягом. Оскільки змістом як першого, так і другого є певна кількість внесених змін, логічно припустити, що в одному з цих випадків змін вноситься більше, ніж в іншому. Однак просто кількісного критерію тут
 9. § 2. Укладення, зміна і розірвання договорів
    Принципи укладання договорів у сфері підприємництва. Визнання за угодою торгового характеру підкоряє її не тільки загальним нормам цивільного права, але і в першу чергу спеціальним нормам комерційного права. До висновку і виконання торговельних угод застосовуються спеціальні норми комерційного права, не діють стосовно звичайних цивільних угод. Особливості регулювання
 10. § 1. Купівля-продаж. Мена. Рента
    Купівля-продаж. Договір купівлі-продажу - основний вид цивільно-правових договорів, що застосовуються в майновому обороті, зокрема у сфері підприємницької діяльності За договором купівлі-продажу одна сторона (продавець) зобов'язується передати річ (товар) у власність другій стороні (покупцеві), а покупець зобов'язується прийняти цей товар і сплатити за нього певну грошову суму (ціну).
© 2014-2022  yport.inf.ua