Головна
ГоловнаКонституційне, муніципальне правоКонституційне право → 
« Попередня Наступна »
Е.А. Ісайчева. Коментар до Федерального закону "Про військовий обов'язок і військову службу", 2006 - перейти до змісту підручника

Коментар до п. 1

1. Призов громадян на військові збори здійснюється військовими комісаріатами на підставі указів Президента Російської Федерації.
2. Відбір громадян для призову на навчальні збори проводиться військовими комісаріатами спільно з комплектуемую військовими частинами.
У період відбору на навчальні збори громадяни викликаються за повісткою у військові комісаріати для уточнення даних військового обліку і медичного огляду.
Для призову на перевірочні збори відбір громадян військовими комісаріатами не проводиться.
3. Громадяни при призові на військові збори проходять медичний огляд відповідно до законодавства Російської Федерації.
Громадянам, які призивалися на навчальні збори на військові посади фахівців з ракетному паливу, водолазів, фахівців військового харчування, за результатами медичного огляду видаються документи встановленого зразка про придатність до роботи за фахом.
4. Рішення про призов громадянина на військові збори оформляється наказом військового комісара.
Оповіщення громадян про призов на навчальні збори здійснюється завчасно. Громадянам, відібраним для проходження навчальних зборів, не пізніше ніж за 10 днів до їх початку вручаються повістки за встановленою формою.
До оповіщенню громадян про призов на навчальні збори, їх збору та доставки до місця проведення навчальних зборів і назад може залучатися апарат посилення військових комісаріатів.
Оповіщення, збір, заклик і доставка громадян на перевірочні збори здійснюються в порядку і в терміни, встановлені мобілізаційними планами.
5. У разі неявки громадянина в місце і час, зазначені в повістці військового комісаріату про призов на військові збори, без поважних причин військовий комісар приймає всі необхідні заходи щодо його заклику і доставці до місця проведення навчальних зборів. При необхідності для цих цілей відповідно до коментованого Федеральним законом залучаються органи внутрішніх справ.
6. Перевезення громадян, призваних на військові збори, здійснюється за рахунок коштів Міністерства оборони Російської Федерації та інших федеральних органів виконавчої влади залізничним, морським (річковим) або автомобільним транспортом, а на відстань 3000 км і більше - повітряним транспортом.
7. Громадяни, які проходять військові збори, вважаються виконуючими обов'язки військової служби.
Тривалість навчального часу (занять) на військових зборах встановлюється відповідно до вимог програм бойової підготовки, програм та планів проведення військових зборів.
Забезпечення військових зборів озброєнням, військовою технікою та іншими матеріальними засобами здійснюється федеральними органами виконавчої влади, у військових частинах яких проводяться військові збори.
8. Основними завданнями навчальних зборів приписного складу є:
- перевірка реальності встановлених строків (нормативів) виконання мобілізаційних заходів;
- підготовка військових частин (підрозділів) до дій в умовах проведення мобілізації, військового стану та воєнного часу;
- підготовка військових комісаріатів до проведення мобілізації людських і транспортних ресурсів на територіях суб'єктів Російської Федерації і муніципальних утворень;
- вдосконалення громадянами військових знань, умінь і навичок при виконанні посадових обов'язків;
- підготовка громадян до виконання першочергових робіт з переведення військових частин з мирного на воєнний час.
9. Для проведення навчальних зборів приписного складу здійснюється повний або частковий переклад військових частин на штати воєнного часу.
Підготовка громадян на навчальних зборах приписного складу проводиться на штатних військових посадах і здійснюється за програмами бойової підготовки (навчальних зборів приписного складу), які розробляються федеральними органами виконавчої влади, у військових частинах яких проводяться військові збори.
10. По завершенні навчальних зборів приписного складу проводиться перевірка засвоєння громадянами пройденого програмного матеріалу зі здачею заліків і робиться висновок про їх підготовленості із зазначенням того, на яку військову посаду вони можуть бути призначені (приписані). При необхідності їм присвоюється військово-облікова спеціальність.
Громадянин, який успішно склав заліки, може бути представлений до присвоєння чергового військового звання відповідно до законодавства Російської Федерації.
11. На навчальних зборах з підготовки громадян з військово-обліковими спеціальностями проводяться:
- підготовка офіцерів запасу на вищі посади;
- підготовка офіцерів запасу з числа прапорщиків і мічманів, сержантів і старшин, солдатів і матросів запасу;
- підготовка, перепідготовка громадян і вдосконалення їх військових знань, умінь і навичок за необхідними військово-обліковими спеціальностями і військовими посадами, у тому числі на нових зразках озброєння та військової техніки;
- підготовка до військової служби громадян, раніше не пройшли військову службу, з присвоєнням їм відповідних військово-облікових спеціальностей.
12. Підготовка громадян з військово-обліковими спеціальностями і військовими посадами проводиться у навчальних військових частинах, при військово-навчальних закладах, у військових частинах, що мають відповідні умови для розміщення учнів, необхідну навчальну матеріально-технічну базу та особовий склад, здатний здійснювати підготовку яких навчають за програмами проведення навчальних зборів з підготовки громадян з військово-обліковими спеціальностями, які розробляються федеральними органами виконавчої влади, у військових частинах яких проводяться навчальні збори.
13. По завершенні навчальних зборів проводиться перевірка засвоєння громадянами пройденого програмного матеріалу зі здачею заліків і робиться висновок про їх підготовленості із зазначенням, на яку військову посаду вони можуть бути призначені (приписані). При необхідності їм присвоюється військово-облікова спеціальність.
Громадянин, який успішно склав заліки, може бути представлений до присвоєння чергового військового звання відповідно до законодавства Російської Федерації.
У громадян, підготовлених на навчальних зборах по військовим посадам механіків-водіїв танків, бойових машин піхоти, гусеничних тягачів, інженерних і спеціальних машин, приймаються заліки з улаштування та експлуатації озброєння і військової техніки, правилам дорожнього руху і практичного водіння бойових (спеціальних) машин. Що успішно склали заліки в установленому порядку видаються посвідчення на право управління бойової (спеціальної) машиною або іншим зразком озброєння і військової техніки.
14. Навчальні збори з обслуговування матеріальних засобів недоторканного запасу проводяться для оцінки стану озброєння, військової техніки, інших матеріальних засобів недоторканного запасу, їх технічного обслуговування, перевірки працездатності (для військової техніки - контрольного пробігу) і придатності, переконсервації і постановки (закладки) на зберігання, а також для вивчення обслуговуваних озброєння, військової техніки, інших матеріальних засобів недоторканного запасу та вдосконалення громадянами практичних знань з їх експлуатації та застосування.
На навчальних зборах не менше 25% навчального часу відводиться на технічну та спеціальну підготовку.
Навчальні збори проводяться відповідно до планів військових частин з освіження і переконсервації матеріальних засобів недоторканного запасу, проведення технічного обслуговування та ремонту озброєння, військової техніки, інших матеріальних засобів недоторканного запасу, що містяться на тривалому зберіганні.
15. Перевірочні збори проводяться з метою визначення рівня бойової та мобілізаційної готовності військових частин та військових комісаріатів, перевірки реальності термінів (нормативів) виконання спланованих заходів по мобілізації людських і транспортних ресурсів, перекладу військових частин з мирного на воєнний час (отмобилизования і перекладу військових частин на воєнний час) та проведення їх бойового злагодження, а також вдосконалення знань, умінь і навичок громадян за військовими посадами, на які вони призначені (приписані) з мобілізації.
Проведення перевірочних зборів здійснюється Міністерством оборони Російської Федерації на підставі указів Президента Російської Федерації.
Для проведення перевірочних зборів здійснюється повний або частковий переклад військових частин на штати воєнного часу з призовом громадян, приписаних до цих військовим частинам, та проведенням бойового злагодження (злагодження).
Після переведення військових частин з мирного на воєнний час військові частини можуть піддаватися перевірці на їх здатність виконувати завдання за призначенням.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Коментар до п. 1 "
 1. § 13. Інші форми безпосереднього здійснення населенням місцевого самоврядування та участі у його здійсненні.
  Поряд з розглянутими вище формами безпосереднього здійснення населенням місцевого самоврядування та участі населення у здійсненні місцевого самоврядування громадяни вправі брати участь у здійсненні місцевого самоврядування в інших формах, що не суперечать Конституції Російської Федерації, федеральним і регіональним законам. У вітчизняній літературі з місцевому самоврядуванню в числі
 2. § 1. Муніципальне право як наука і навчальна дисципліна
  Муніципальне право як наука. Муніципальної-правова наука являє собою сукупність знань про різні прояви місцевого самоврядування та муніципального права як галузі права. Муніципальне право як галузі наукового знання відноситься до сім'ї правознавчих дисциплін. Як і в будь-який інший галузі знань, в ній слід виділяти предмет, зміст, форму, методологію, ціннісні
 3. § 2. Місцеве самоврядування як основа конституційного ладу
  Основи конституційного ладу являють собою систему вихідних конституційних принципів, закріплених в гол. 1 Конституції РФ, які задають юридичну модель всього суспільства, держави, національного права в сукупності всіх його галузей. Основи конституційного ладу - це і дійсне здійснення даних принципів, і той стан суспільства, держави, національного права, яке
 4. § 5. Інформаційне забезпечення виборів
  коментарів. У них не повинно віддаватися переваги якого б то не було кандидату, виборчому об'єднанню, виборчому блоку, в тому числі за часом висвітлення їх передвиборчої діяльності, обсягу друкованої площі, відведеної таким повідомленням. Журналіст, інший творчий працівник, посадова особа організації, що здійснює випуск засобу масової інформації, що брали участь в
 5. ЛІТЕРАТУРА для поглибленого вивчення курсу
  коментар. М., 2002. До глави 3 Богданова Н.А. Система науки конституційного права. М., 2001. Костюков О.М. Муніципальне право як галузь російського права. М., 2003. Феноменологія муніципального права на сучасному етапі розвитку Росії: Матеріали науково-практичного семінару / Відп. ред. А.Н. Костюков. Омськ, 2002. До глави 4 Абрамов В.Ф. Російське земство:
 6. § 1. Поняття комерційного права
  Підприємницька діяльність і відносини, регульовані комерційним правом. Відродження комерційного права в Росії нерозривно пов'язане з її переходом до ринкової економіки. На рубежі 80-90-х років відбулися глибокі зміни у правовому регулюванні економічної діяльності. Було легалізовано підприємництво. Відносини, що є предметом цивільно-правового регулювання,
 7. § 2. Повні і командитні товариства
  Повні товариства. В основі створення повного товариства лежить інтерес декількох фізичних або юридичних осіб об'єднатися для ведення спільної діяльності, об'єднати при цьому свій капітал, утворюючи самостійний суб'єкт комерційних відносин. Слід звернути особливу увагу на ту обставину, що відповідно до нового цивільного законодавства повне товариство є
 8. § 4. Акціонерні товариства
  коментарів і пояснень. Якщо слідом за законодавцем припустити, що це різні поняття, то різниця може бути в першу чергу пов'язано з їх обсягом. Оскільки змістом як першого, так і другого є певна кількість внесених змін, логічно припустити, що в одному з цих випадків змін вноситься більше, ніж в іншому. Однак просто кількісного критерію тут
 9. § 2. Укладення, зміна і розірвання договорів
  Принципи укладання договорів у сфері підприємництва. Визнання за угодою торгового характеру підкоряє її не тільки загальним нормам цивільного права, але і в першу чергу спеціальним нормам комерційного права. До висновку і виконання торговельних угод застосовуються спеціальні норми комерційного права, не діють стосовно звичайних цивільних угод. Особливості регулювання
 10. § 1. Купівля-продаж. Мена. Рента
  Купівля-продаж. Договір купівлі-продажу - основний вид цивільно-правових договорів, що застосовуються в майновому обороті, зокрема у сфері підприємницької діяльності За договором купівлі-продажу одна сторона (продавець) зобов'язується передати річ (товар) у власність другій стороні (покупцеві), а покупець зобов'язується прийняти цей товар і сплатити за нього певну грошову суму (ціну).
© 2014-2022  yport.inf.ua