Головна
ГоловнаКонституційне, муніципальне правоКонституційне право → 
« Попередня Наступна »
Б. А. Страшун. Конституційне (державне) право зарубіжних країн Том 3 Особлива частина. Країни Європи, 1997 - перейти до змісту підручника

4. Конституційний трибунал

Створення Конституційного трибуналу - свідчення примітною тенденції розвитку Іспанії після падіння франкістської диктатури, відродження одного з традиційних для іспанської держави інститутів. Йдеться про Суд конституційних гарантій, що діяв у період Другої республіки (1931 - 1939 рр..). При виробленні чинної Конституції на користь установи Конституційного трибуналу висловилися всі члени Кортесов, окрім комуністів, які, однак, не голосували проти цього інституту.
У Конституції статус Конституційного трибуналу врегульовано не в розд. VI, присвяченому судової влади, а в розд. IX (ст. 159 - 165), що говорить не тільки про істотній відмінності даного інституту від інших судових інститутів, а й про особливе його становищі у всій системі центральних органів держави. Детально статус Конституційного трибуналу врегульовано Органічним законом про Конституційний трибуналі 1979 з пізнішими змінами.
Незалежність Конституційного трибуналу забезпечується наявністю у нього автономного бюджету, Трибунал сам виробляє правила своєї діяльності і підбору свого персоналу.
Компетенція. Юрисдикція Конституційного трибуналу поширюється на всю територію країни. Він розглядає такі категорії справ:
скарги на неконституційність законів і нормативних приписів (disposiciones), що мають силу закону. Оголошення правової норми, яка витлумачена судом як має силу закону, неконституційною, позбавляє її цієї сили, навіть якщо винесені на її основі судові рішення не втрачають свого значення;
клопотання про захист (ампаро) від порушення прав і свобод, про які йде мова в ч. 2 ст. 53 Конституції (маються на увазі рівноправність і права і свободи, викладені в подглавке перший гол. II розд. I Конституції - див. п. 3 § 2 цієї глави);
суперечки компетенції між державою і автономними співтовариствами або між останніми;
інші справи, віднесені до компетенції Трибуналу Конституцією або органічними законами.
Уряд може оскаржувати у Конституційному трибуналі приписи і резолюції органів автономних співтовариств, що тягне призупинення їх виконання і обов'язок Трибуналу вирішити справу в п'ятимісячний термін.
Згідно зі згаданим органічного закону, неконституційними можуть бути оголошені наступні категорії нормативних актів:
статути автономних співтовариств і інші органічні закони;
інші закони, нормативні приписи та акти держави, що мають силу закону, включаючи законодавчі декрети (тобто акти, прийняті в порядку делегованого законодавства); міжнародні договори;
регламенти палат і самих Генеральних кортесів;
закони, акти і нормативні приписи, що мають силу закону, автономних співтовариств, включаючи акти делегованого законодавства;
регламенти законодавчих зборів цих співтовариств.
Трибунал визнав за собою правомочність розглядати конституційність законів, виданих до прийняття Конституції у 1978 р. Крім того, органічний закон наділив Конституційний трибунал правом розглядати відповідність актів не тільки положенням Конституції, а й виданим у конституційних рамках законам, разграничивающим компетенцію держави та різних автономних співтовариств або регулюючим і гармонізують здійснення ними своєї компетенції.
Здійснюваний Трибуналом конституційний контроль може бути як абстрактним, так і конкретним.
Конституційний суд дозволяє конфлікти з приводу компетенції між різними органами і структурами держави: між самою державою і автономними співтовариствами або між різними автономними співтовариствами, що вже згадувалося, а також між Урядом, з одного боку, і Конгресом депутатів, Сенатом, Генеральною радою судової влади, - з іншого або між названими органами. Трибунал висловлюється про компетенції і в необхідних випадках анулює акт, що викликав конфлікт. На практиці це повноваження майже не використовується: до середини 1994 р. Трибунал дозволив тільки одна справа по спору між Генеральною радою судової влади та Генеральними Кортеса.
Формування. До складу Конституційного трибуналу входять 12 членів, призначуваних Королем на дев'ять років. Четверо з них пропонуються Конгресом більшістю 3/5 його членів, четверо - Сенатом таким же більшістю, два - Урядом і два - Генеральною радою судової влади. Вимога кваліфікованої більшості в палатах Генеральних кортесів має, зокрема, метою досягнення більш широкого згоди політичних сил, ніж те, яке необхідно для створення Уряду. Названий склад Конституційного трибуналу повинен забезпечувати його незалежність стосовно іншим центральним органам державної влади і звести до мінімуму вплив територіальних одиниць, що входять до складу Іспанії.
Оновлюється Конституційний трибунал по третинам кожні тpu року, що оберігає його склад і практику роботи від раптових коливань і переорієнтації. Негайне повторне призначення не допускається, крім випадків, коли магістрат Конституційного трибуналу перебував на посаді не більше трьох років. Формулювання Конституції та органічного закону означають допущення в принципі повторного призначення магістра. тов після закінчення якогось терміну після закінчення їх повноважень Цим іспанське законодавство відрізняється від законодавства більшості інших країн, де члени органів конституційної юстиції призначаються або обираються на встановлений термін. При здійсненні свого мандата члени Конституційного трибуналу незалежні, і незмінюваність.
Члени Конституційного трибуналу повинні призначатися з числа магістратів і прокурорів, університетських професорів публічних посадових осіб та адвокатів - юристів з визнаною компетентністю і професійним стажем більше 15 років. Члени Трибуналу отримують платню в розмірі оплати праці міністра.
Членство в Конституційному трибуналі несумісне з будь-яким представницьким мандатом, політичної чи адміністративною посадою, здійсненням керівних функцій у партії чи профспілці і з посадою на службі в їх апараті, з суддівською та прокурорської, а також з будь-якої професійної або комерційною діяльністю. В іншому несумісність та ж, що у представників судової влади.
О р г а н і з а ц і я. Голова Конституційного трибуналу призначається Королем за пропозицією пленуму Трибуналу строком на три роки з можливим одноразовим подальшим перепризначенням в тому ж порядку. Пленум вирішує це питання таємним голосуванням, причому при першому голосуванні потрібна абсолютна більшість, а при другому - відносне. Так само Трибунал обирає свого віце-голови.
Конституційний трибунал діє в засіданнях пленуму і палат (Salas). Пленум засідає у складі всіх магістратів Трибуналу. Якщо Голова Трибуналу відсутній, його замінює віце-голова, за відсутності якого - найстаріший за стажем в Трибуналі суддя, а при рівному стажі - старший за віком. Трибунал складається з двох палат, по шість магістратів в кожній, призначених Трибуналом. Першу палату очолює голова, а другий - віце-голова Трибуналу. Для вирішення питання про допустимість звернення до Трибуналу пленум і палати утворюють секції у складі відповідного голови і двох магістратів.
Пленум вирішує такі питання: скарги на неконституційність, суперечки про конституційної компетенції між державою і автономними співтовариствами або між останніми, суперечки між конституційними органами держави, попередній контроль конституційності, оспорювання Урядом актів автономних співтовариств, дотримання вимог при призначення власних магістратів і розподіл їх між палатами, відводи магістратів і припинення їх повноважень, прийняття та зміна регламенту Трибуналу. За пропозицією голови або трьох магістратів пленум може розглянути й інші справи з компетенції Трибуналу.
Інші питання належать до компетенції палат. Справи між палатами розподіляються по черговості, встановленої пленумом за пропозицією голови. Якщо яка-небудь палата визнає за необхідне відступити від вираженої раніше Трибуналом правової позиції, справа передається на пленум.
С у д о п р про і із в о д с т в о. Про визнання законів та прирівняних до них актів неконституційними можуть клопотати Голова Уряду, Захисник народу, 50 депутатів, 50 сенаторів, колегіальні виконавчі органи автономних спільнот та у відповідних випадках їх законодавчі збори. Конституційність закону може бути оскаржена в тримісячний термін з дня його опублікування. Після надходження клопотання про нього повідомляється орган, чий акт оскаржується; цей орган зобов'язаний у 15-денний термін подати свої зауваження щодо прохання. Після закінчення зазначеного терміну Трибунал повинен винести рішення протягом 10 днів, за винятком випадку, коли він вважає за необхідне продовжити термін до 30 днів, але не згори. Фактично ці терміни не дотримуються, і середня тривалість розгляду справ значно більше.
Клопотання про захист від порушення конституційних прав і свобод рішеннями або діями публічних властей може заявити будь-яка фізична або юридична особа, яка посилається на законний інтерес, а також Захисник народу і прокуратура (Ministerio Fiscal). Таке клопотання допустимо протягом 20 днів по вичерпанні можливостей іншого оскарження. Дане повноваження Трибуналу, незважаючи на процедурну складність, виявилося найбільш часто використовуваних: після початку функціонування Трибуналу в 1980 р. число звернень зросла з 218 до 2983 в 1990 р. Хоча реформа Органічного закону про Конституційний трибуналі, проведена в 1988 р., і посилила фільтрацію звернень, їх число раніше велика і коливається в межах від 2,5 до 3 тис. на рік.
Якщо судовий орган в якому процесі вважатиме, що підлягає застосуванню у справі норма, яка має силу закону і від дійсності якої залежить судове рішення, може виявитися суперечить Конституції, він звертається із запитом до Конституційного трибунал , що не припиняючи процесу. Сторони в процесі можуть вказувати на неконституційність, але самі не мають права починати відповідну процедуру. Якщо запит неприпустимий або необгрунтований, то він відразу відхиляється по Заслушаніе думки Генерального прокурора. Якщо ж запит допускається до розгляду, то застосовується та ж процедура, що і при здійсненні абстрактного Контролю.
Оспорювання конституційності ще не ратифікувала міжнародних договорів здійснюється Урядом або однієї з палат Генеральних кортесів. Трибунал в цьому випадку висловлюється про наявність або відсутність розбіжностей між договором і Конституцією.
Пленум і палати Трибуналу правомочні у присутності не менше 2/3 їх складу. У секціях достатньо присутності двох членів, якщо між ними не виникають розбіжності, що вимагають участі третього члена.
Процедура безкоштовна і побудована на засадах змагальності: сторони представлені повіреними або адвокатами. Рішення приймається більшістю голосів, при рівності яких голос головуючого дає перевагу. Особливі думки суддів публікуються разом з рішенням, однак подробиці голосування розголосу не підлягають.
Рішення Конституційного трибуналу публікуються в «Болетін Офісьяль дель Естадо» з особливими думками, якщо такі були. Вони набувають чинності з розглянутого справі з наступного за опублікуванням дня і не підлягають оскарженню. Рішення про неконституційність закону чи прирівняної до нього норми і всі ті рішення, які не обмежуються оцінкою суб'єктивного права, мають загальнообов'язкове дію. Якщо в рішенні не вказано іншого, інші частини закону продовжують діяти. Рішення, прийняте за запитом судового органу, повідомляється останньому.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 4. Конституційний трибунал "
 1. Державний Трибунал
  конституційну відповідальність перед Державним Трибуналом несуть: Президент Республіки, Голова Ради Міністрів, а також члени Ради Міністрів, Голова Польського Національного Банку, Голова Верховної Палати Контролю, члени Всепольського Ради Радіомовлення і Телебачення, особи, яким Голова Ради Міністрів довірив керівництво міністерством, а також Вищий Командувач
 2. Конституційний Трибунал
  конституційній скарзі, про яку йдеться в ч. 1 ст. 79. Стаття Конституційний Трибунал дозволяє (rozstrzyga) спори про компетенцію між центральними конституційними органами держави. Стаття 1. Рішення (orzeczenia) Конституційного Трибуналу мають загальнообов'язкову силу і є остаточними. 2. Рішення Конституційного Трибуналу по справах, перерахованим у ст. 188, підлягають
 3. 4. Конституційний трибунал
  конституційного нагляду. Втім, в умовах абсолютної влади політбюро центрального комітету ПОРП роль Конституційного трибуналу не могла не залишатися досить обмеженою. Статус Конституційного трибуналу визначається Законом від 29 квітня 1985 (з наступними змінами та доповненнями, які все ж не вивели Конституційний трибунал на той рівень, який мають аналогічні органи під
 4. Судова система. Прокуратура
  конституційного контролю. Членів Конституційного трибуналу обирає Сейм з числа осіб, що відрізняються правовими знаннями, які мають кваліфікацію, необхідної для заняття посади судді Верховного суду або Вищого адміністративного суду, тобто мають вищу юридичну освіту, пройшли дворічну судову стажування і здали державний іспит, або мають вчене звання не нижче
 5. 7. Лічильний трибунал
    трибуналі 1982 р. і Законом про діяльність Рахункового трибуналу 1988 р. У відповідності з цим законом Лічильний трибунал перевіряє такі структури: адміністрацію держави, автономні співтовариства, місцеві корпорації, установи соціального забезпечення, автономні організації, пов'язані з державою, державні товариства та інші публічні підприємства . Він здійснює нагляд за
 6. 46. Скільки ланок включає судова система Європейського Союзу?
    конституційного "характеру. Трибунал першої інстанції виступає переважно в ролі органу адміністративної юстиції. При цьому, на відміну від Суду, Трибунал не є окремим інститутом Європейського Союзу. Це орган, що складається при Суді, що має з ним одне місцезнаходження (Люксембург) і загальний допоміжний апарат . Створення Трибуналу не дозволила вирішити проблему перевантаженості
 7. 5. Державний трибунал
    конституційної юстиції, заснований також в 1982 р., дозволяє справи про конституційну відповідальність посадових осіб. Детально статус Державного трибуналу регулюється Законом про Державний трибуналі 1982 (у редакції 1993 р. із змінами 1996 р.). Державний трибунал, згідно зі ст. 33-б Конституції, виносить рішення про відповідальність осіб, які займають визначені у законі самі
 8. 56. Як розподіляється юрисдикція між судами Європейського Союзу?
    трибуналів) розглядав всі позови і преюдиціальні запити, передбачені в установчих договорах, сьогодні концентрує свою діяльність на вирішенні найважливіших з правової та політичної точок зору категорій справ. В даний час до його відання, зокрема, віднесені всі преюдиційні запити національних судів, а також найбільш політизовані справи позовного провадження, в яких
 9. 48. Що таке "Статут Суду"?
    Статут Суду - основне джерело, що закріплює внутрішню організацію і порядок функціонування судової влади Європейського Союзу. Хоча у назві Статуту зазначено тільки слово "Суд", його норми поширюються і на Трибунал першої інстанції, і на судові палати (коли вони будуть створені). Діючий Статут Суду прийнятий в 2001 р. і, з урахуванням наступних змін і доповнень, включає в себе
 10. 7. Правові механізми захисту конституцій
    конституційні суди, які дають тлумачення конституції, виносять рішення про конституційність законів та інших нормативних правових актів, вирішують спори про компетенцію органів державної влади. В окремих країнах їм надаються додаткові функції. Так, у Болгарії Конституційний суд виносить рішення про конституційність політичних партій і об'єднань та законності виборів, оцінює
 11. 47. Чому в назвах судів Європейського Союзу використовується застаріла термінологія?
    трибунали, будуть позначатися тільки останнім терміном - "спеціалізовані трибунали". Суд Європейського Союзу в цілому визнаний Лісабонським договором в якості одного з семи вищих керівних органів (інститутів) Союзу нарівні з Європейським парламентом, Європейською радою, Радою Європейського Союзу, Європейською комісією, Рахунковою палатою та Європейським центральним
 12. КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ
    конституційне (державне) право »? 2. Чим конституційне право відрізняється за своїм предмету і методу від інших галузей права? 3. Як будується система конституційного права? 4. Які характер і особливості конституційно-правових відносин? 5. У чому специфіка джерел конституційного права? 6. Чим обумовлена і в чому проявляється провідна роль конституційного права в правовій
© 2014-2022  yport.inf.ua