Головна
ГоловнаКонституційне, муніципальне правоКонституційне право → 
« Попередня Наступна »
Б. А. Страшун. Конституційне (державне) право зарубіжних країн Том 3 Особлива частина. Країни Європи, 1997 - перейти до змісту підручника

4. Конституційний трибунал

Заснований в 1982 р., він був задуманий не як інститут судової системи держави, а як допоміжний орган по відношенню до парламенту, який має на меті сприяти зміцненню верховенства Сейму у сфері правотворчості. Згодом була посилена його функція конституційного нагляду. Втім, в умовах абсолютної влади політбюро центрального комітету ПОРП роль Конституційного трибуналу не могла не залишатися досить обмеженою. Статус Конституційного трибуналу визначається Законом від 29 квітня 1985 (з наступними змінами та доповненнями, які все ж не вивели Конституційний трибунал на той рівень, який мають аналогічні органи в багатьох інших країнах, у тому числі східноєвропейських).
Конституційний трибунал, згідно зі ст. 33-а Конституції, виносить рішення про відповідність законів та інших нормативних актів вищих, а також центральних державних органів Конституції. Рішення Конституційного трибуналу про невідповідність законів Конституції підлягають у шестимісячний строк розгляду Сеймом, який і приймає остаточне рішення. Якщо Сейм визнає рішення Конституційного трибуналу обгрунтованим, він вносить відповідні зміни до закону або скасовує його в частині або в цілому. Постанова Сейму, отклоняющее рішення
Конституційного трибуналу, приймається більшістю не менше 2/3 голосів у присутності не менше половини загальної кількості депутатів. Ідея верховенства Сейму залишається, таким чином, у польському конституційному законодавстві однією з провідних.
Конституційний трибунал здійснює як попередній, так і наступний контроль за нормативними актами. Попередній контроль має місце у випадку, коли Президент до підписання закону або розпорядження Уряду, що має силу закону, направляє ці акти до Конституційного трибунал на предмет перевірки їх відповідності Конституції (ч. 6 ст. 23, п. 6 ст. 47 Малій конституції).
Рішення Конституційного трибуналу про визнання невідповідності Конституції і законам нормативного акта, виданого вищими органами виконавчої влади, іншими вищими та центральними державними органами, мають обов'язкову силу. Конституційний суд застосовує відповідні засоби для усунення невідповідності.
Коло суб'єктів, уповноважених на звернення до Конституційного трибунал, вельми широкий. З метою перевірки відповідності законодавчого акта Конституції, а іншого нормативного акту - Конституції або закону до Конституційного суду можуть звертатися: Президент республіки, президія, комісії або 50 депутатів Сейму, президія, комісії Сенату, 30 сенаторів, Державний трибунал, Рада міністрів, його Голова, голова Верховної палати контролю, перший голова Верховного суду, голова Вищого адміністративного суду, Генеральний прокурор. Ці суб'єкти діють або з власної ініціативи, або в результаті аналізу скарг і пропозицій громадян. Конституційний суд може перевіряти конституційність нормативних актів і з власної ініціативи.
Крім того, правом звернення до Конституційного трибунал володіють ради громад, самоврядувальні сеймики (див. нижче п. 3 § 6), уповноважені на те статутом вищі органи Всепольське профспілок та їх об'єднань, кооперативних організацій, соціально -професійних організацій фермерів, інших професійних організацій, Рада соціального забезпечення працівників сільського господарства, якщо оспорюваний акт зачіпає питання, віднесені згідно з правом до сфери їх діяльності.
Конституційний трибунал дає загальнообов'язкове тлумачення законів за пропозицією Президента, Голови Ради міністрів, першого голови Верховного суду, голови Вищого адміністративного суду, Уповноваженого з цивільних прав, Генерального прокурора, голови Верховної палати контролю.
У зв'язку з конкретним розглядом в адміністративному та кримінальному судочинстві справ про правопорушення, злочини, а також фінансові порушення, розгляд яких віднесено до компетенції фінансових органів, до Конституційного трибунал можуть бути спрямовані правові запити про відповідність законодавчого акту Конституції чи іншого нормативного акта Конституції та законам, якщо від відповіді залежить вирішення справи в суді в порядку такого виробництва. Розгляд справи, у зв'язку з яким був направлений правової запит, підлягає зупиненню з дня направлення такого запиту до вирішення справи про відповідність зазначеного в запиті законодавчого акта Конституції, або іншого нормативного акта Конституції або закону.
Як вже зазначалося, Конституційний трибунал приймає рішення про конституційність політичних партій.
Конституційний трибунал представляє Сейму та іншим нормотворческим органам зауваження про розкритих недоліки та проблеми в системі права, усунення яких необхідно для забезпечення єдності правової системи.
Членів Конституційного трибуналу обирає Сейм з числа осіб, що відрізняються правовими знаннями, які мають кваліфікацію, необхідної для заняття посади судді Верховного суду або Вищого адміністративного суду, тобто мають вищу юридичну освіту, пройшли дворічну судову стажування і здали державний іспит або мають вчене звання не нижче доцента. Члени Конституційного трибуналу незалежні і підкоряються тільки Конституції.
До складу Конституційного трибуналу входять голова, заступник голови та 10 суддів. Судді Конституційного трибуналу обираються на вісім років; кожні чотири роки виробляються перевибори половини їх складу.
Розгляд справ Конституційним Судом відкрите. Слухання справ про відповідність законів Конституції проводиться у складі п'яти суддів, а інших нормативних актів - у складі трьох суддів. Тлумачення законів дається на пленарному засіданні Конституційного трибуналу.
Конституційний трибунал представляє Сейму і Сенату інформацію про основні проблеми своєї діяльності.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 4. Конституційний трибунал "
 1. Державний Трибунал
  конституційну відповідальність перед Державним Трибуналом несуть: Президент Республіки, Голова Ради Міністрів, а також члени Ради Міністрів, Голова Польського Національного Банку, Голова Верховної Палати Контролю, члени Всепольського Ради Радіомовлення і Телебачення, особи, яким Голова Ради Міністрів довірив керівництво міністерством, а також Вищий Командувач
 2. Судова система. Прокуратура
  конституційного контролю. Членів Конституційного трибуналу обирає Сейм з числа осіб, що відрізняються правовими знаннями, які мають кваліфікацію, необхідної для заняття посади судді Верховного суду або Вищого адміністративного суду, тобто мають вищу юридичну освіту, пройшли дворічну судову стажування та здали державний іспит, або мають вчене звання не нижче
 3. 7. Лічильний трибунал
  трибуналі 1982 р. і Законом про діяльність Рахункового трибуналу 1988 р. У відповідності з цим законом Лічильний трибунал перевіряє такі структури: адміністрацію держави, автономні співтовариства, місцеві корпорації, установи соціального забезпечення, автономні організації , пов'язані з державою, державні товариства та інші публічні підприємства. Він здійснює нагляд за
 4. 46. Скільки ланок включає судова система Європейського Союзу?
  Конституційного "характеру. Трибунал першої інстанції виступає переважно в ролі органу адміністративної юстиції. При цьому, на відміну від Суду, Трибунал не є окремим інститутом Європейського Союзу. Це орган, що складається при Суді, що має з ним одне місцезнаходження (Люксембург) і загальний допоміжний апарат. Створення Трибуналу не дозволила вирішити проблему перевантаженості
 5. 5. Державний трибунал
  конституційної юстиції, заснований також в 1982 р., дозволяє справи про конституційну відповідальність посадових осіб. Детально статус Державного трибуналу регулюється Законом про Державний трибуналі 1982 (у редакції 1993 р. із змінами 1996 р.). Державний трибунал, згідно ст. 33-б Конституції, виносить рішення про відповідальність осіб, які займають визначені у законі самі
 6. 56. Як розподіляється юрисдикція між судами Європейського Союзу?
  трибуналів) розглядав всі позови і преюдиціальні запити, передбачені в установчих договорах, сьогодні концентрує свою діяльність на вирішенні найважливіших з правової та політичної точок зору категорій справ. Нині до його відання, зокрема, віднесені всі преюдиційні запити національних судів, а також найбільш політизовані справи позовного провадження, в яких
 7. 48. Що таке "Статут Суду"?
  Статут Суду - основне джерело, що закріплює внутрішню організацію і порядок функціонування судової влади Європейського Союзу. Хоча в назві Статуту зазначено тільки слово "Суд", його норми поширюються і на Трибунал першої інстанції, і на судові палати (коли вони будуть створені). Діючий Статут Суду прийнятий в 2001 р. і, з урахуванням наступних змін і доповнень, включає в себе
 8. 7. Правові механізми захисту конституцій
  конституційні суди, які дають тлумачення конституції, виносять рішення про конституційність законів та інших нормативних правових актів, вирішують спори про компетенцію органів державної влади. В окремих країнах їм надаються додаткові функції. Так, в Болгарії Конституційний суд виносить рішення про конституційність політичних партій і об'єднань та законності виборів, оцінює
 9. 47. Чому в назвах судів Європейського Союзу використовується застаріла термінологія?
  трибунали, будуть позначатися тільки останнім терміном - "спеціалізовані трибунали". Суд Європейського Союзу в цілому визнаний Лісабонським договором в якості одного з семи вищих керівних органів (інститутів) Союзу нарівні з Європейським парламентом, Європейською радою, Радою Європейського Союзу, Європейською комісією, Рахунковою палатою та Європейським центральним
 10. КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ
  конституційне (державне) право »? 2. Чим конституційне право відрізняється за своїм предмету і методу від інших галузей права? 3. Як будується система конституційного права? 4. Які характер і особливості конституційно-правових відносин? 5. У чому специфіка джерел конституційного права? 6. Чим обумовлена і в чому проявляється провідна роль конституційного права в правовій
 11. Контрольні запитання до розділу 1
  конституційне право ". 2. Конституційне право як галузь національного права. 3. Поняття конституційно-правових відносин, їх види. 4. Суб'єкти конституційно-правових відносин. 5. Основні джерела конституційного права зарубіжних країн. 6. Основні тенденції розвитку конституційного
 12. Контрольні запитання до розділу 8
  конституційного контролю. 10. Основні моделі конституційного правосуддя. 11. Процедури формування складу конституційних судів. 12. Форми здійснення контролю за конституційністю
 13. Судова система
  конституційним принципом поділу влади. Судові органи незалежні підкоряються лише закону. Основний закон 1988 р. посилив цю незалежність, встановивши принцип адміністративної та фінансової автономії судової влади (ст. 99), а для того, щоб надати ефективність цим принципом, перший параграф названої статті уповноважує органи судової влади складати свій власний бюджет. На
 14. 68. Чи дозволяється оскарження рішень судів Європейського Союзу?
  Рішення Трибуналу по справах публічної служби в якості представника нижчої ланки судової системи ЄС можна оскаржити в касаційному порядку до Трибуналу першої інстанції. Останній у цьому випадку de facto виступає вже як суд другої інстанції, що й зумовило його перейменування Лісабонським договором 2007 р. до "Трибунал" (див. питання N 47). Надалі програла сторона може
 15. Запитання для самоперевірки
  трибунал з морського
 16. § 4. Міжнародний Трибунал по морському праву і його роль у вирішенні морських суперечок
  трибунал ООН з морського права. І це не випадково, оскільки саме Трибунал розглядає спори, пов'язані з тлумаченням Конвенції, порушеннями її положень та інших загальновизнаних принципів і норм міжнародного морського права. Головна особливість Трибуналу - це єдиний постійно діючий судовий орган, що спеціалізується на вирішенні виключно морських суперечок. Основними
 17. Конституційний закон
  конституційного закону (теоретичні аспекти): Автореф. дис. канд. юрид. наук. - Алма-Ата: 1991. Миронов О.О., Шафір М.А. Конституція РСР і конституційні закони / / Державно-правові проблеми реалізації Радянської Конституції: Межвуз. СБ науч. тр. - Свердловськ: 1987. Морозова Л.А. Конституційні закони в радянській правовій системі / / Рад. держава і право. - 1982. N 10. Стовповая Н.В. Про
© 2014-2022  yport.inf.ua