Головна
ГоловнаКонституційне, муніципальне правоКонституційне право → 
« Попередня Наступна »
Б. А. Страшун. Конституційне (державне) право зарубіжних країн Том 3 Особлива частина. Країни Європи, 1997 - перейти до змісту підручника

5. Державний трибунал

Цей спеціалізований орган конституційної юстиції, заснований також в 1982 р., дозволяє справи про конституційну відповідальність посадових осіб. Детально статус Державного трибуналу регулюється Законом про Державний трибуналі 1982 (у редакції 1993 р. із змінами 1996 р.).
Державний трибунал, згідно зі ст. 33-б Конституції, виносить рішення про відповідальність осіб, які займають визначені у законі найвищі державні посади, за порушення Конституції і законів. Він може також виносити рішення про кримінальну відповідальність зазначених осіб за злочини, вчинені у зв'язку з займаною посадою. Законом встановлено наступне коло підсудних Трибуналу осіб:
Президент республіки;
особи, що входять до складу Ради міністрів;
голова Верховної палати контролю і голова Національного банку Польщі;
Головнокомандувач;
керівники центральних органів;
особи, яким Голова Ради міністрів доручив керівництво міністерством або центральним органом;
члени Всепольського ради з радіомовлення і телебачення.
Обирається Державний трибунал Сеймом не з свого складу, але на строк своїх повноважень. Державний трибунал складається з голови, двох його заступників, 21 члена і п'яти кандидатів у члени. Головою Державного трибуналу є перший голова Верховного суду. Обиратися можуть тільки польські громадяни, які мають всією повнотою цивільних прав, що не мають судимості, які не працюють в органах державної адміністрації. Не менше половини їх повинні мати кваліфікацію, необхідну для заняття посади судді.
Судді Державного трибуналу незалежні і підкоряються тільки законам. Вони не можуть бути притягнуті до кримінальної відповідальності чи позбавлені волі без попередньої згоди Державного трибуналу, зокрема і по закінченні своїх повноважень у зв'язку з виконанням функції в Трибуналі.
Закон встановив наступну процедуру конституційної відповідальності перед Державним трибуналом.
Порушити звинувачення проти Президента може тільки Національні збори, а проти інших перерахованих осіб - тільки Сейм. Попередню пропозицію порушити звинувачення проти Президента може бути представлено маршалу Сейму рішенням 1/4 загальної кількості членів обох палат. Відносно решти перелічених осіб пропозицію притягнути до відповідальності може бути представлено маршалу Сейму Президентом, слідчою комісією Сейму або не менше ніж 115 депутатами. У пропозиції необхідно вказати притягається до конституційної відповідальності особа та її посаду, сформулювати звинувачення із зазначенням порушених положень Конституції або закону і мотивувати його. Пропозиція направляється до комісії Сейму з конституційної відповідальності.
Голова цієї комісії направляє відповідній особі копію пропозиції і повідомляє його, що воно має право подати письмові пояснення, клопотання і докази. Комісія може допитувати свідків, витребувати у державних установ та громадських організацій будь-які акти і документи, доручити Генеральному прокурору чи Верховної палаті контролю встановлення обставин справи. Вивчивши питання, комісія представляє доповідь відповідно Національним зборам або Сейму з пропозицією порушити звинувачення, залучити до конституційної відповідальності або припинити справу.
Якщо Національні збори прийняли постанову про порушення звинувачення проти Президента, виконання ним обов'язків призупиняється, а для Державного трибуналу постанову являє собою обвинувальний акт. Одночасно Національні збори обирає зі свого складу двох обвинувачів, що відповідають вимогам, що пред'являються при призначенні на посаду судді. Постанова Сейму про притягнення до конституційної відповідальності тягне тимчасове відсторонення відповідної особи від виконання обов'язків, а якщо включає залучення до кримінальної відповідальності парламентарія, то служить одночасно пропозицією про позбавлення імунітету. Сейм також обирає зі свого складу двох обвинувачів, з яких хоча б один повинен відповідати умовам, необхідним для призначення на посаду судді. Постанова комісії з конституційної відповідальності або пропозицію меншини, спрямовані маршалом Сейму до Державного трибунал, служать для нього обвинувальним актом. У разі необхідності позбавити парламентарія імунітету це робиться після висловлення палатою згоди на притягнення до кримінальної відповідальності.
Постанова Національного зборів про порушення звинувачення проти Президента приймається більшістю не менше 2/3 від загальної кількості членів, а постанову Сейму про залучив чении до конституційної відповідальності - абсолютною більшістю в присутності не менше половини загальної кількості депутатів. Якщо такої більшості немає, то голова Національних зборів або маршал Сейму стверджує припинення провадження у справі.
Досі Державний трибунал не розглянув жодної справи. У 1984 р. було розпочато процедуру проти колишнього Голови Ради міністрів і одного з його заступників, але перервалася внаслідок амністії з нагоди 40-річчя «народної влади» в Польщі.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 5. Державний трибунал "
 1. 7. Лічильний трибунал
  державних фінансових рахунків і економічним управлінням з боку держави, а також за публічним сектором в економіці. Він безпосередньо підпорядковується Генеральним кортесам і за їх дорученням здійснює свої функції з перевірки Генерального рахунки держави. Цей контрольний орган діє в Іспанії вельми тривалий час: незважаючи на всі мінливості політичної долі, він залишався
 2. 56. Як розподіляється юрисдикція між судами Європейського Союзу?
  Трибуналів) розглядав всі позови і преюдиціальні запити, передбачені в установчих договорах, сьогодні концентрує свою діяльність на вирішенні найважливіших з правової та політичної точок зору категорій справ. В даний час до його відання, зокрема, віднесені всі преюдиційні запити національних судів, а також найбільш політизовані справи позовного провадження, в яких
 3. 46. Скільки ланок включає судова система Європейського Союзу?
  Державної служби), а також іншими співробітниками апарату ЄС, з іншого боку. Надалі планується створення інших спеціалізованих трибуналів. Кількість подібних органів, які можуть бути утворені в рамках судової системи Європейського Союзу, не обмежується. Отже, судова система Європейського Союзу включає три ланки: вища - Суд (Суд Європейських співтовариств); далі -
 4. Судова система. Прокуратура
  державний іспит, або мають вчене звання не нижче доцента. Члени Конституційного трибуналу незалежні і підкоряються лише конституції. Членами Конституційного трибуналу є голова, заступник голови та 10 суддів. Судді Конституційного трибуналу обираються на 8 років; через 4 роки виробляються вибори половини складу. Розгляд справ Конституційним Судом відкрите.
 5. 48. Що таке "Статут Суду"?
  Статут Суду - основне джерело, що закріплює внутрішню організацію і порядок функціонування судової влади Європейського Союзу. Хоча у назві Статуту зазначено тільки слово "Суд", його норми поширюються і на Трибунал першої інстанції, і на судові палати (коли вони будуть створені). Діючий Статут Суду прийнятий в 2001 р. і, з урахуванням наступних змін і доповнень, включає в себе
 6. 47. Чому в назвах судів Європейського Союзу використовується застаріла термінологія?
  Трибунали, будуть позначатися тільки останнім терміном - "спеціалізовані трибунали". Суд Європейського Союзу в цілому визнаний Лісабонським договором в якості одного з семи вищих керівних органів (інститутів) Союзу нарівні з Європейським парламентом, Європейською радою, Радою Європейського Союзу, Європейською комісією, Рахунковою палатою та Європейським центральним
 7. 68 . Чи дозволяється оскарження рішень судів Європейського Союзу?
  Рішення Трибуналу по справах публічної служби в якості представника нижчої ланки судової системи ЄС можна оскаржити в касаційному порядку до Трибуналу першої інстанції. Останній у цьому випадку de facto виступає вже як суд другої інстанції, що й зумовило його перейменування Лісабонським договором 2007 р. до "Трибунал" (див. питання N 47). Надалі програла сторона може
 8. § 4. Міжнародний Трибунал по морському праву і його роль у вирішенні морських суперечок
  державних підприємств, юридичних і навіть фізичних осіб. При цьому мова йде про тих осіб, які мають громадянство держав-учасниць Конвенції або знаходяться під ефективним контролем цих держав або їх громадян. Камера складається з 11 членів, що обираються зі складу членів Трибуналу. Термін їх повноважень складає 3 роки. Для розгляду конкретного спору може бути сформована
 9. Запитання для самоперевірки
  трибунал з морського
 10. 6. Гарантії рівноправності
  державним секретарем внутрішніх справ. Основні завдання комісії полягають у забезпеченні нормалізації расових відносин, а також контролю за дотриманням Акта 1976 Повноваження комісії можна поділити на дві групи. Це надання правової допомоги особі, потерпілому від дискримінації та звернулася до комісії, а також право проведення самостійного розслідування фактів расової
 11. 58. Як формуються суди Європейського Союзу?
  Трибуналів (судових палат) визначається рішеннями Ради Європейського Союзу про їх створення. Так, відповідно до Рішення Ради від 2 листопада 2004 р. "Про створення Трибуналу по справах публічної служби Європейського Союзу" даний орган складається з семи суддів, які призначаються Радою строком на шість років з числа незалежних кваліфікованих експертів. Хоча кількість суддів Трибуналу по справах публічної
 12. 59. Чи існують кваліфікаційні вимоги для призначення до судів Європейського Союзу?
  Щоб бути призначеним суддею або генеральним адвокатом, кандидат повинен в першу чергу надати "всі гарантії незалежності", які забезпечать надалі його об'єктивний, неупереджений підхід до розгляду справ (ст. 223 Договору про ЄС). Власне кваліфікаційні вимоги, що визначають професійну придатність суддів і генеральних адвокатів, сформульовані у вигляді альтернативи:
 13. 54. У яких випадках фізичні та юридичні особи мають право звертатися до судів Європейського Союзу?
  Трибунал Європейського Союзу - Трибунал у справах публічної служби (див. питання N 46); - спори у сфері інтелектуальної власності, а саме скарги на рішення агентств Союзу, що займаються реєстрацією окремих прав у цій галузі, - Відомства з гармонізації в рамках внутрішнього ринку (товарні знаки, промислові зразки) і Відомства Співтовариства з рослинним сортам (селекційні
 14. 12. Судова система
  державного обвинувачення. С у д и про б щ е й ю р і з д і до ц й. Нижча ступінь в їх системі - трибунали малої інстанції (малого процесу). Не менш одного такого трибуналу створюється в кожному департаментські центрі, в окрузі апеляційного суду, а іноді трибунал малої інстанції засновується у великому кантоні. Він розглядає справи про дрібні проступки та позовах, про активний виборчому праві і
 15. Судова система
  трибуналів. Рахункового трибуналу, голів постійних дипломатичних місій . Федеральний верховний суд розглядає в порядку habeas data акти Президента Республіки, Президій обох палат Національного конгресу. Рахункового трибуналу Союзу, Генерального прокурора Союзу і самого Федерального верховного суду. Цьому органу належать і деякі функції судового характеру - він розглядає справи про
 16. Д.Н. Джунусова. Міжнародне морське право, 2012

© 2014-2022  yport.inf.ua