Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
А.В. Петренко. Цивільне право. Конспекти + шпаргалки., 2013 - перейти до змісту підручника

16. Особисті немайнові права: поняття, види, захист. Моральна шкода та його відшкодування

Життя і здоров'я, гідність особи, особиста недоторканність, честь і добре ім'я, ділова репутація, недоторканність приватного життя, особиста і сімейна таємниця, право вільного пересування, вибору місця перебування і проживання , право на ім'я, право авторства, інші особисті немайнові права та інші нематеріальні блага, що належать громадянину від народження чи в силу закону, є невідчужуваними і не передається іншим способом.
Захист честі, гідності та ділової репутації. Громадянин має право вимагати по суду спростування ганьблять його честь, гідність чи ділову репутацію відомостей, якщо хто поширив такі відомості не доведе, що вони відповідають дійсності. На вимогу зацікавлених осіб допускається захист честі і гідності громадянина і після його смерті.
Якщо відомості, що порочать честь, гідність чи ділову репутацію громадянина, поширені в ЗМІ, вони повинні бути спростовані в тих же ЗМІ. Якщо зазначені відомості містяться в документі, що виходить від організації, такий документ підлягає заміні або відкликання. Громадянин, щодо якого засобами масової інформації опубліковано відомості, що ущемляють його права або охоронювані законом інтереси, має право на опублікування свого відповіді в тих же засобах масової інформації.
Охорона зображення громадянина. Оприлюднення та подальше використання зображення громадянина (у тому числі його фотографії, а також відеозаписи чи твори образотворчого мистецтва, в яких він зображений) допускаються лише за згодою цього громадянина.
Якщо громадянину завдано моральної шкоди (фізичні або моральні страждання) діями, що порушують його особисті немайнові права або посягають на належні громадянину інші нематеріальні блага, а також в інших випадках, передбачених законом, суд може покласти на порушника обов'язок грошової компенсації зазначеного шкоди.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 16. Особисті немайнові права: поняття, види, захист. Моральна шкода та його відшкодування "
 1. Вопрос_23. Особисті нематеріальні блага і особисті немайнові права: поняття, види, способи захисту
  Вопрос_23. Особисті нематеріальні блага і особисті немайнові права: поняття, види, способи
 2. Відшкодування моральної шкоди при порушенні договору
  За загальним правилом, моральна шкода, відшкодовується тільки у випадку, порушення особистих немайнових прав або посягання на інші нематеріальні блага громадянина. У разі порушення майнових прав, моральна шкода не підлягає компенсації, якщо тільки про це немає прямої вказівки в законі (ст. 151 ЦК). Так, ст. 15 Закону "Про захист прав споживачів", передбачає, що моральна шкода,
 3. Компенсація моральної шкоди
  Якщо громадянину завдано моральної шкоди (фізичні або моральні страждання) діями, що порушують його особисті немайнові права або посягають на належні громадянину інші нематеріальні блага, а також в інших випадках, передбачених законом, суд може покласти на порушника обов'язок грошової компенсації. Невідчужувані права і свободи людини та інші нематеріальні
 4. 2. Захист особистих немайнових прав
  Особисті немайнові права, як і інші права абсолютного характеру, регульовані нормами цивільного права, існують незалежно від їх порушення. При порушенні ж цих прав між уповноваженою особою і правопорушником виникають відносні правовідносини охоронного характеру. Породжує їх юридичним фактом є правопорушення. З огляду на те що розглянуті права виникають по
 5. ДОДАТКОВА ЛІТЕРАТУРА
  Красавчикова Л.О. Поняття і система особистих немайнових прав громадян (фізичних осіб) у цивільному праві Російської Федерації. Єкатеринбург, 1994. Малеин Н.С. Цивільний закон і права особистості в СРСР. М., 1981. Малеина М.М. Особисті немайнові права громадян: поняття, здійснення, захист. М., 2001. Рясенцев В.А. Немайнову інтерес у радянському цивільному праві / / Вчені
 6. Стаття 237. Відшкодування моральної шкоди, заподіяної працівникові
  1. Спеціального поняття моральної шкоди у трудовому праві немає. Моральною шкодою визнаються фізичні або моральні страждання (ч. 1 ст. 151 ЦК). У постанові Пленуму ВС РФ від 20.12.1994 N 10 "Деякі питання застосування законодавства про компенсацію моральної шкоди" (в ред. Від 06.02.2007) * (377) дається більш докладне поняття моральної шкоди, під яким розуміються "моральні або
 7. 24.4. Компенсація моральної шкоди
  Якщо громадянину завдано моральної шкоди (фізичні або моральні страждання) діями, що порушують його особисті немайнові права або посягають на належні громадянину інші нематеріальні блага, а також в інших випадках, передбачених законом, суд може покласти на порушника обов'язок грошової компенсації зазначеного шкоди. Розмір компенсації моральної шкоди визначається
 8. 101. Компенсація моральної шкоди
  Якщо громадянину завдано моральної шкоди (фізичні або моральні страждання) діями, що порушують його особисті немайнові права або посягають на належні громадянину інші нематеріальні блага, а також в інших випадках, передбачених законом, суд може покласти на порушника обов'язок грошової компенсації зазначеного шкоди. Розмір компенсації моральної шкоди визначається
 9. § 5. Компенсація моральної шкоди
  1. Визначення. Якщо громадянину завдано моральної шкоди (фізичні або моральні страждання) діями, що порушують його особисті немайнові права або посягають на належні громадянину інші нематеріальні блага, а також в інших випадках, передбачених законом, суд може покласти на порушника обов'язок грошової компенсації (ст. 151 ГК РФ). 2. Сутність і значення.
 10. А
  Абсолютні позови IV, 24, § 1 (2) - с. 176 Абсолютний характер - А. х. речових прав і правовідносин IV, 18, § 1 (2) - с. 5; IV, 18, § 2 (1) - с. 17 - А. х. заставного права IV, 23, § 2 (4) - с. 158 - А. х. виключних прав VI, 29, § 1 (2) - с. 263 - А. х. особистих немайнових прав VII, 33, § 1 ( 3) - с. 410 - А. х. права на здорове довкілля VII, 34, § 1 (8) - с. 431 - А.
 11. Л
  Легальне тлумачення цивільно-правових норм I, 4 , § 3 (5) - с. 115 Ліквідація юридичної особи - добровільна і примусова Л. ю. л. II, 7, § 3 (3) - с. 253 - 254 - поняття Л. ю. л. II, 7, § 3 (3) - с. 252 - 253 - порядок (етапи) Л. ю. л. II, 7, § 3 (3) - с. 253 - 257, див Банкрутство Літеральна як властивість цінного паперу II, 11, § 3 (1) - с. 420 - 421 Особа - поняття Л. II,
 12. Стаття 151. Компенсація моральної шкоди
  Якщо громадянину завдано моральної шкоди (фізичні або моральні страждання) діями, що порушують його особисті немайнові права або посягають на належні громадянину інші нематеріальні блага, а також в інших випадках, передбачених законом, суд може покласти на порушника обов'язок грошової компенсації зазначеного шкоди. При визначенні розмірів компенсації моральної
 13. 2. Види особистих немайнових прав, регульованих цивільним правом
  Виходячи з запропонованих критеріїв, що визначають предметну приналежність особистих немайнових прав цивільному праву, представляється можливою наступна їх класифікація: 1) особисті немайнові права, спрямовані на індивідуалізацію особистості уповноваженої особи: право на ім'я, право на захист честі і гідності, а також тісно пов'язані з ним право на спростування і право на відповідь,
 14. § 4. Особисті немайнові та майнові авторські права
  За своїм економічним змістом авторські права діляться на особисті немайнові та майнові. Останні можуть належати чинності закону, договору або спадкування будь-яким суб'єктам авторського права. Особистими ж немайновими правами можуть володіти тільки автори творів. Дані права належать автору незалежно від його майнових прав і зберігаються за ним навіть у разі поступки
 15. Коментар до статті 25.2
  1. Згідно ч. 1 ст. 151 ЦК під моральною шкодою (фізичними або моральними стражданнями) розуміється шкоду, заподіяну особі діями, що порушують його особисті немайнові права або посягають на належні громадянину інші нематеріальні блага, а також в інших випадках, передбачених федеральним законом. 2. Під фізичним (тілесним) шкодою за змістом КоАП мається на увазі легкий
 16. Контрольні питання до § 5.21
  1. Назвіть види шкоди, що підлягає відшкодуванню. 2. Які загальні умови відшкодування шкоди? 3. Чи підлягає відшкодуванню шкода, заподіяна діями державних органів? 4 . Які правила відшкодування шкоди, заподіяної неповнолітнім? 5. У чому полягають особливості відшкодування шкоди, завданої джерелом підвищеної небезпеки? 6. Що підлягає відшкодуванню при заподіянні шкоди життю