Головна
ГоловнаПриродоресурсове , аграрне, екологічне правоАграрне право → 
« Попередня Наступна »
М. Л . Завражнов. Аграрне право. Конспект лекцій, 2007 - перейти до змісту підручника

2. Ліквідація кооперативу


Ліквідація кооперативу - припинення діяльності кооперативу без переходу прав і обов'язків кооперативу в порядку правонаступництва до іншим особам - здійснюється так само, як ліквідація будь-якої юридичної особи, передбачена цивільним законодавством (ст. 61 ГК РФ) . Те ж можна сказати і про підстави ліквідації кооперативу, перерахованих в п. 2 ст. 42 ФЗ «Про сільськогосподарську кооперацію».
Сільськогосподарський кооператив може бути ліквідований в деяких випадках:
1) за рішенням загальних зборів, у тому числі у зв'язку із закінченням строку, на який створено кооператив, з досягненням мети, заради якої він створений, або з визнанням судом недійсною реєстрації кооперативу у зв'язку з допущеними при його створенні порушеннями ФЗ РФ «Про сільськогосподарську кооперацію», інших законів чи правових актів, якщо ці порушення носять непереборний характер;
2) за рішенням суду у випадку здійснення діяльності без належного дозволу (ліцензії), або діяльності, забороненої законом, або діяльності з іншими неодноразовими або грубими порушеннями ФЗ «Про сільськогосподарську кооперацію», інших законів чи правових актів;
3) у разі визнання судом кооперативу банкрутом або в разі оголошення ним про своє банкрутство в порядку, встановленому законом;
4) в інших випадках, передбачених законодавством РФ.
Порушенням законодавства про створення кооперативу, яке може спричинити за собою його ліквідацію, є недотримання вимог гл. 2 «Освіта кооперативу» ФЗ «Про сільськогосподарську кооперацію» та іншого законодавства, що регулює створення юридичних осіб. Крім того, не повинні бути порушені принципи створення і функціонування кооперативу, викладені у ст. 2 ФЗ «Про сільськогосподарську кооперацію».
Відповідно до ст. 61 і 65 ГК РФ на підставі оголошення організації банкрутом може бути ліквідований не тільки виробничий кооператив як комерційна організація, але і споживчий кооператив.
Основні правила оголошення юридичної особи банкрутом передбачені ст. 65 ГК РФ, а Закон «Про неспроможність (банкрутство)» підприємств детально відрегулював основні питання визнання організації банкрутом.
Під неспроможністю (банкрутством) розуміється нездатність юридичної особи задовольнити вимоги кредиторів з оплати товарів (робіт, послуг), включаючи нездатність забезпечити обов'язкові платежі в бюджет і позабюджетні фонди, у зв'язку з перевищенням зобов'язань боржника над його майном або у зв'язку з незадовільною структурою балансу боржника.
Вимога про ліквідацію кооперативу з підстав, зазначених у п. 2 ст. 42 ФЗ «Про сільськогосподарську кооперацію», може бути пред'явлена до суду державним органом або органом місцевого самоврядування, яким законом надано право на пред'явлення такої вимоги.
Підстави для визнання судом кооперативу банкрутом або для оголошення кооперативу про своє банкрутство, а також порядок ліквідації такого кооперативу встановлюються законом про неспроможність (банкрутство) сільськогосподарських організацій. У разі виникнення встановлених законодавством ознак неспроможності (банкрутства) кооперативу правління кооперативу зобов'язане (ч. 5 ст. 42 ФЗ «Про сільськогосподарську кооперацію»):
1) направити запит про проведення перевірки фінансово-господарської діяльності кооперативу в аудиторський союз, членом якого є кооператив;
2) ознайомити наглядова рада кооперативу з укладенням аудиторського союзу про результати перевірки фінансово-господарської діяльності кооперативу;
3) розробити план заходів з попередження неспроможності (банкрутства) кооперативу.
У разі прийняття правлінням кооперативу і наглядовою радою кооперативу рішення про необхідність звернення до арбітражного суду з заявою боржника про визнання кооперативу банкрутом або у разі звернення конкурсного кредитора або уповноважених органів до арбітражного суду з заявою про визнання кооперативу банкрутом наглядова рада кооперативу чи правління кооперативу зобов'язані скликати загальні збори членів кооперативу, на якому зобов'язані (ч. 6 ст. 42 ФЗ «Про сільськогосподарську кооперацію»):
1) ознайомити членів кооперативу та мають право голосу асоційованих членів кооперативу з укладенням аудиторського союзу про результати перевірки фінансово-господарської діяльності кооперативу та про причини, які призвели кооператив до банкрутства;
2) обрати представника членів кооперативу при проведенні процедури банкрутства кооперативу;
3) прийняти план заходів щодо захисту законних інтересів членів кооперативу, асоційованих членів кооперативу та працівників кооперативу.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 2. Ліквідація кооперативу "
 1. § 5. Виробничі кооперативи
  ліквідації кооперативу та задоволення вимог його кредиторів. Органи управління кооперативом, їх компетенція та порядок прийняття рішень визначаються статутом. Ними є: загальні збори його членів, а також наглядова рада та виконавчий орган. Загальні збори членів кооперативу є вищим органом управління кооперативом. До його виключної компетенції належать: зміна
 2. § 2. Правове становище сільськогосподарських організацій
  ліквідації та діяльності кооперативу в офіційному органі; - порядок і умови реорганізації та ліквідації кооперативу; - відомості про членів кооперативу, які затвердили статут, і про членів правління кооперативу. Управління у сільськогосподарському виробничому кооперативі розподілено між органами цього кооперативу відповідно до ст. 19 Закону. У кожному господарстві скликаються загальні
 3. § 3. Виробничий кооператив (артіль)
  ліквідаційна квота діляться між його членами, як правило, виходячи з їх трудової участі (п. 4 ст. 109 ЦК). Частина прибутку, що розподіляється виходячи з розміру пайових внесків, не може перевищувати 50% всієї розподіленою прибутку (абз. 2 п. 2 ст. 12 Закону про ПК). Прибуток кооперативу може розподілятися не тільки між членами, а й між найманими працівниками (п. 1 ст. 12 Закону про ПК). 3. В
 4. § 3. Управління багатоквартирними будинками
  ліквідації. Після закінчення цього строку не перетворені в ТСЖ кооперативи підлягають ліквідації в судовому порядку на вимогу органу, що здійснює реєстрацію юридичних осіб. Чому законодавець настільки наполегливо прагне до обов'язкового перетворенню ЖБК в ТСЖ, залишається загадкою. Дійсно, між ЖБК, в якому всі члени кооперативу стали власниками займаних ними приміщень, і ТСЖ
 5. § 7. Припинення житлових правовідносин
  ліквідації кооперативу - з дня прийняття рішення про ліквідацію кооперативу. У разі відмови звільнити жиле приміщення член кооперативу і проживають разом з ним особи підлягають виселенню за рішенням суду без надання іншого жилого приміщення в порядку, передбаченому житловим законодавством для громадян, що виключаються з ЖБК. При припиненні членства в ЖНК кооператив зобов'язаний виплатити
 6. 10. Правомочності кооперативу
  ліквідацію кооперативу. Всі перераховані правомочності сільськогосподарського кооперативу як юридичної особи випливають з гарантованих Конституцією РФ (ст. 8) єдності економічного простору, вільного переміщення товарів, послуг і фінансових коштів, підтримки конкуренції та свободи економічної діяльності. Правоздатність юридичної особи згідно ст. 49 ГК РФ виникає з моменту
 7. 25. Повноваження загальних зборів кооперативу
  ліквідація представництв і філій кооперативу; 11) реорганізація та ліквідація кооперативу; 12) прийом і виключення членів кооперативу (для виробничого кооперативу), інші питання, віднесені ФЗ «Про сільськогосподарську кооперацію» до виключної компетенції загальних зборів членів кооперативу. Відповідно до загальних принципів кооперації кожен член кооперативу незалежно
 8. 45. Ліквідація кооперативу
  ліквідація будь-якої юридичної особи, передбачена цивільним законодавством (ст. 61 ГК РФ). Те ж можна сказати і про підстави ліквідації кооперативу, перерахованих в п. 2 ст. 42 ФЗ «Про сільськогосподарську кооперацію». Сільськогосподарський кооператив може бути ліквідований в деяких випадках: 1) за рішенням загальних зборів, у тому числі у зв'язку із закінченням строку, на який створено
 9. 46. Обов'язки правління кооперативу у разі виникнення ознак неспроможності (банкрутства)
  ліквідації кооперативу з підстав, зазначених у п. 2 ст. 42 ФЗ «Про сільськогосподарську кооперацію», може бути пред'явлена до суду державним органом або органом місцевого самоврядування, яким законом надано право на пред'явлення такої вимоги. Підстави для визнання судом кооперативу банкрутом або для оголошення кооперативу про своє банкрутство, а також порядок ліквідації
 10. 47. Перший етап ліквідації кооперативу
  ліквідації кооперативу, зобов'язані негайно в письмовій формі повідомити про це орган, який здійснює державну реєстрацію і який вносить до єдиного державного реєстру юридичних осіб відомості про те, що даний кооператив знаходиться в процесі ліквідації (п. 1 ст. 43 ФЗ «Про сільськогосподарську кооперацію»). Далі загальні збори членів кооперативу або орган, що прийняли
© 2014-2022  yport.inf.ua