Головна
ГоловнаПриродоресурсове, аграрне, екологічне правоАграрне право → 
« Попередня Наступна »
М . Л. Завражнов. Аграрне право. Конспект лекцій, 2007 - перейти до змісту підручника

3. Порядок ліквідації кооперативу


Процес ліквідації будь-якої юридичної особи прийнято ділити на декілька етапів. Перший етап - це встановлення термінів, протягом яких юридичній особі можуть бути пред'явлені претензії, другий - це прийняття заходів щодо стягнення дебіторської заборгованості юридичній особі та виявлення всіх претензій кредиторів.
Перераховані процедури склали зміст ст. 43 і 44 ФЗ «Про сільськогосподарську кооперацію». Порядок ліквідації кооперативу регулюється ст. 43 ФЗ «Про сільськогосподарську кооперацію».
Правління кооперативу з доручення загальних зборів членів кооперативу або орган, що прийняли рішення про ліквідацію кооперативу, зобов'язані негайно в письмовій формі повідомити про це орган, який здійснює державну реєстрацію і який вносить до єдиного державного реєстру юридичних осіб відомості про те, що даний кооператив знаходиться в процесі ліквідації (п. 1 ст. 43 ФЗ «Про сільськогосподарську кооперацію»).
Далі загальні збори членів кооперативу або орган, що прийняли рішення про ліквідацію кооперативу, призначають ліквідаційну комісію (ліквідатора) та відповідно до законодавства встановлюють порядок і строки ліквідації даного кооперативу.
За клопотанням загальних зборів членів кооперативу рішенням суду про ліквідацію кооперативу на його правління можуть бути покладені обов'язки щодо здійснення ліквідації даного кооперативу (п. 2 ст. 43 ФЗ «Про сільськогосподарську кооперацію»).
З моменту призначення ліквідаційної комісії (ліквідатора) до неї переходять повноваження з управління справами даного кооперативу. Ліквідаційна комісія (ліквідатор) від імені ліквідованого кооперативу виступає в суді (п. 3 ст. 43 ФЗ «Про сільськогосподарську кооперацію»).
Ліквідаційна комісія (ліквідатор) поміщає в офіційному друкованому органі, в якому публікуються відомості про державну реєстрацію кооперативу, публікацію про його ліквідацію, порядок і строк заявлення вимог кредиторами. Цей термін не може бути менше 2 місяців з моменту публікації відомостей про ліквідацію кооперативу (п. 4 ст. 43 ФЗ «Про сільськогосподарську кооперацію»).
Ліквідаційна комісія (ліквідатор) вживає заходів щодо виявлення кредиторів і одержанню дебіторської заборгованості, а також повідомляє у письмовій формі кредиторів про ліквідацію кооперативу (п. 5 ст. 43 ФЗ «Про сільськогосподарську кооперацію»).
По закінченні строку пред'явлення вимог кредиторами ліквідаційна комісія (ліквідатор) складає проміжний ліквідаційний баланс, який містить відомості про склад майна кооперативу, перелік пред'явлених кредиторами вимог, а також відомості про результати їх розгляду (п. 6 ст. 43 ФЗ «Про сільськогосподарську кооперацію»).
Проміжний ліквідаційний баланс затверджується загальними зборами членів кооперативу або органом, які прийняли рішення про ліквідацію кооперативу, за погодженням з аудиторським союзом (п. 7 ст. 43 ФЗ «Про сільськогосподарську кооперацію»).
Після прийняття рішення про ліквідацію кооперативу члени кооперативу, які не внесли повністю свої обов'язкові пайові внески, зобов'язані виплатити їх у строки, визначені загальними зборами членів кооперативу. При складанні ліквідаційного балансу зазначені пайові внески враховуються як повністю виплачені (п. 8 ст. 43 ФЗ «Про сільськогосподарську кооперацію»).
Співвідношення відповідальності кооперативу та членів кооперативу за його зобов'язаннями в період ліквідації вирішено Законом «Про сільськогосподарську кооперацію» в декількох напрямках:
1) вимога внесення членами кооперативу обов'язкових внесків повністю у строки, визначені рішенням загальних зборів (п. 8 ст. 43 Закону «Про сільськогосподарську кооперацію»);
2) загальні збори членів кооперативу має право зобов'язати членів кооперативу внести додаткові внески, але тільки у випадку, якщо майна та коштів кооперативу недостатньо для задоволення претензій кредиторів.
Перше відповідає обов'язки члена кооперативу виплатити обов'язковий пай і таким чином заповнити відсутню частину майна кооперативу. Друге слід відрізняти від права члена кооперативу внести додатковий внесок в період створення і діяльності кооперативу. В даному випадку це внесення додаткового внеску в порядку субсидіарної відповідальності (про це говорить ст. 37 та п. 4 ст. 44 ФЗ «Про сільськогосподарську кооперацію»).
Метою внесення даного додаткового внеску є не отримання доходу, а задоволення вимог кредиторів. Тому на даний вид додаткових внесків не поширюється загальний принцип добровільності їх внесення, встановлений ст. 1 ФЗ «Про сільськогосподарську кооперацію».
У той же час, за змістом ст. 37 ФЗ «Про сільськогосподарську кооперацію», члени споживчого кооперативу зобов'язані вносити додаткові внески в разі субсидіарної відповідальності за боргами кооперативу даного виду і в період його діяльності, тоді як членами виробничого кооперативу встановлені статтею коментарів додаткові внески повинні бути внесені у зв'язку з єдиною подією - ліквідацією кооперативу.
В інших випадках, коли у виробничого кооперативу виникають труднощі з поверненням боргу, дана форма поповнення майна кооперативу непридатна без добровільної згоди членів кооперативу.
Розмір субсидіарної відповідальності членів кооперативу має відомий межа, який визначається статутом кооперативу (ст. 1, 37 та інші статті ФЗ «Про сільськогосподарську кооперацію»).
У випадку, якщо майна та коштів кооперативу недостатньо для задоволення претензій кредиторів, члени кооперативу зобов'язані внести додаткові внески в розмірах, передбачених статутом кооперативу.
Додаткових внесків визначаються пропорційно обов'язковому пайовому внеску або в іншому порядку, передбаченому статутом кооперативу (п. 9 ст. 43 ФЗ «Про сільськогосподарську кооперацію»).
Крім того, відповідно до п. 10 ст. 10 ФЗ «Про сільськогосподарську кооперацію» можливість збільшення додаткового внеску та субсидіарної відповідальності у зв'язку з ліквідацією кооперативу також має межу. Вона обмежена датою початку ліквідації кооперативу (п. 10 ст. 43 ФЗ «Про сільськогосподарську кооперацію»), тобто датою прийняття рішення про його ліквідацію відповідним органом або загальними зборами членів кооперативу. З настанням періоду ліквідації збільшення розміру внесків заборонено ФЗ «Про сільськогосподарську кооперацію».
Якщо наявних у ліквідованого кооперативу коштів недостатньо для задоволення вимог кредиторів, ліквідаційна комісія (ліквідатор) здійснює продаж майна кооперативу з публічних торгів у порядку, встановленому для виконання судових рішень (п. 11 ст. 43 ФЗ «Про сільськогосподарську кооперацію»).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 3. Порядок ліквідації кооперативу "
 1. § 2. Правове становище сільськогосподарських організацій
  порядок і умови вступу до кооперативу і виходу з нього, підстави та порядок припинення членства в кооперативі; - умови про розмір пайових внесків членів кооперативу; - склад і порядок внесення пайових внесків та відповідальність за порушення зобов'язання щодо їх внесення; - розміри та умови створення неподільних фондів, якщо вони передбачені статутом; - умови утворення і використання
 2. § 1. Поняття комерційного права
  порядок захисту прав підприємця, наприклад, арбітражно-судовий порядок захисту прав і охоронюваних законом інтересів підприємців. Іноді особливості правового регулювання підприємницької діяльності є досить значними, що пояснюється більшою, ніж зазвичай, пронизанность тих чи інших правил та інститутів публічним початком: обмеженнями, заборонами, приписами,
 3. § 3. Реорганізація і ліквідація комерційних організацій
  порядок і строки ліквідації. З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять всі повноваження з управління справами комерційної організації. Порядок ліквідації комерційних організацій в залежності від послідовності дій ліквідаційної комісії можна розділити на ряд стадій. По-перше, ліквідаційна комісія поміщає в органах друку, в яких публікуються дані про
 4. § 4. Неспроможність (банкрутство) підприємців
  порядок визнання судом особи банкрутом або оголошення ним про своє банкрутство встановлюється спеціальним законом про неспроможність (банкрутство). Комерційне право. Ч. I. Под ред. В.Ф. Попондопуло, В.Ф. Яковлевої. - СПб., С.-Петербурзький університет, 1997. С. 75 Нині чинний Закон РФ «Про неспроможність (банкрутство) підприємств» [1] прийнятий 19 листопада 1992 і вступив в дію з 1
 5. § 4. Акціонерні товариства
  порядок його об'єднання, розподілу, порядок Комерційне право. Ч. I. Под ред. В.Ф. Попондопуло, В.Ф. Яковлевої. - СПб., С.-Петербурзький університет, 1997. С. 105 отримання дивідендів від використання тощо. При всій своїй важливості організаційна форма не може визначати вид майна або характер власності цього майна. У цьому сенсі терміни «організаційна форма» і
 6. § 5. Виробничі кооперативи
  порядок прийняття рішень визначаються статутом. Ними є: загальні збори його членів, а також наглядова рада та виконавчий орган. Загальні збори членів кооперативу є вищим органом управління кооперативом. До його виключної компетенції належать: зміна статуту кооперативу, утворення і припинення повноважень виконавчих органів, прийом і виключення членів кооперативу,
 7. § 7. Некомерційні організації, що здійснюють підприємницьку діяльність
  ліквідації, не розподіляється серед її членів. По-третє, вся діяльність громадських організацій повинна строго відповідати тим цілям, для яких ці організації були створені. Перша форма - громадська організація. Вона діє на засадах членства її учасників і передбачає їх спільну діяльність для захисту спільних інтересів і досягнення статутних цілей. Членами громадської
 8. § 4. Страхування
  порядок і форма укладення договору страхування. Страхування являє собою систему відносин щодо захисту майнових інтересів громадян, підприємств, установ та організацій шляхом формування за рахунок сплачуваних ними внесків страхових фондів, призначених для відшкодування збитків і Комерційне право. Ч. I. Под ред. В.Ф. Попондопуло, В.Ф. Яковлевої. - СПб., С.-Петербурзький університет,
 9. § 1. Банківська система. Правове становище кредитних організацій
  порядок утворення та діяльності банківських альянсів підпорядковується загальним для комерційних організацій правовим нормам, включаючи положення договірного права. Банківський консорціум - це група банків, договірних про спільне фінансування якогось проекту або програми [10]; консорціум не є юридичною особою; вхідні в нього банки діють на підставі і в рамках укладеного
 10. § 1. Поняття сільськогосподарської діяльності і сільськогосподарське законодавство
  порядок проведення конкурсів та аукціонів з продажу земельних ділянок, їх залогу, оренди та інших операцій із землею. Сільськогосподарська діяльність залежить від природно-кліматичних і біологічних факторів, що робить її не тільки найбільш ризикованою порівняно з іншими сферами діяльності, а й обумовлює особливості в характері організації виробництва і праці. Для такої
© 2014-2022  yport.inf.ua