Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Колектив авторів. Питання та відповіді до державного іспиту з цивільного права 2012 рік, 2012 - перейти до змісту підручника

Народне підприємство

. Народне підприємство з'явилося завдяки ФЗ від 19 липня 1998 р. N 115-ФЗ "Про особливості правового становища акціонерних товариств працівників (народних підприємств)" (з ізм. Та доп.) * (272) як "плід бика і трепетної лані". У субсидіарної порядку до нього застосовується Закон про АТ і тільки в частині закритих товариств. Відмінні його особливості полягають у наступному.
1. Народне підприємство не може бути створено спочатку (тобто за допомогою установи): воно створюється тільки шляхом перетворення будь-якої комерційної організації, крім унітарних підприємств і відкритих акціонерних товариств, працівникам яких належить менше 49% акцій. Для створення народного підприємства необхідні дві умови: а) згоду трьох чвертей учасників і б) згода всіх найманих працівників преобразуемой комерційної організації (відповідно учасники комерційної організації, які голосували проти її перетворення в народне підприємство, мають право вимагати викупу частки їхньої участі (акцій, паїв) повністю або частково. Відсутність одностайності працівників перешкоджає перетворенню комерційної організації в народне підприємство). За наявності цих двох умов між учасниками преобразуемой комерційної організації і тією частиною працівників, яка побажала стати акціонерами народного підприємства, укладається договір про створення народного підприємства. Неузгодження істотних умов даного договору знову-таки перешкоджає процесу перетворення. Установчим документом народного підприємства є його статут, особливість якого полягає в тому, що він повинен додатково визначати максимальний обсяг акцій, якою може володіти, з одного боку, сукупність осіб, які не є працівниками народного підприємства, з іншого боку - один працівник народної підприємства (ст . 2, 3 Закону про народних підприємствах).
2. Закон про народні підприємствах пред'являє ряд вимог до структури статутного капіталу, при цьому підприємство може випускати тільки звичайні акції (ст. 4, п. 1 ст. 6). Статус акціонера в народному підприємстві безпосередньо пов'язаний із здійсненням трудової функції: народне підприємство зобов'язане викупити у працівника, що звільнився-акціонера, а той, у свою чергу, зобов'язаний продати підприємству належні йому акції по їх викупної вартості. За рішенням спостережної ради або згідно зі статутом відчуження акцій можливо і на користь інших акціонерів за договірною ціною (пп. 4, 5 ст. 6 Закону про народних підприємствах).
3. У народному підприємстві не може бути понад 5000 акціонерів, при цьому середньооблікова чисельність працівників повинна бути не менше 51 людини, а число працівників, які не є акціонерами підприємства, не повинно перевищувати 10% чисельності працівників (при недотриманні хоча б одного з цих показників підприємство має привести його відповідно до закону або перетворитися в іншу комерційну організацію, інакше воно підлягає ліквідації) (ст. 9 Закону про народних підприємствах).
4. Загальні збори акціонерів народного підприємства має більш широку компетенцію в порівнянні із звичайними акціонерними товариствами, при цьому голосування на ньому підкоряється правилу "один акціонер - один голос" (п. 4 ст. 5, ст. 10 Закону), а до складу наглядової ради народного підприємства, як правило (якщо статутом не передбачено інше), входить за посадою його генеральний директор, який одночасно є головою наглядової ради (ст. 12 Закону).
Цілком очевидно, що в рамках народного підприємства законодавець вдався до дуже невдалу спробу моделювання самостійної форми комерційної організації, що об'єднує можливості та переваги кооперативного й акціонерного бізнесу. Однак значна їх віддаленість один від одного і сутнісні відмінності не могли не породити той самий "гібрид акціонерного товариства, артілі і казарми" * (273). На практиці народні підприємства виявилася нежиттєздатними і не набули поширення, а сам Закон викликав масу нарікань з принципових міркувань * (274).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Народне підприємство "
 1. § 1. Цивільне законодавство в системі нормативного (публічного) регулювання цивільних відносин
  народного референдуму; приймаються в установленому законом порядку; фіксують норми права (правила поведінки, звернені до необмеженому колу осіб); мають юридичну силу; забезпечені можливістю державного примусу. З точки зору юридичної сили нормативні правові акти поділяються: на закони (акти вищої юридичної сили), які, в свою чергу, залежно від
 2. § 6. Акціонерне товариство
  народних підприємств) "(з ізм. Та доп.) * (272) як" плід бика і трепетної лані ". В субсидіарної порядку до нього застосовується Закон про АТ і тільки в частині закритих товариств. Відмінні його особливості полягають у наступному. 1. Народне підприємство не може бути створено спочатку (тобто за допомогою установи): воно створюється тільки шляхом перетворення будь-якої комерційної організації, крім
 3. Короткий перелік латинських виразів , що використовуються в міжнародній практиці
  народна ввічливість 11. CONDITIO SINE QUA NON [кондицио сіне ква нон] - неодмінна умова 12. CONSENSUS OMNIUM [консенсус омніум] - згода всіх 13. CONTRA [контра] - проти 14. CORPUS DELICTI [корпус делікті] - склад злочину; сукупність ознак, що характеризують злочин; речовий доказ, основні докази 15. DE FACTO [де факто] - фактично, на ділі 16. DE
 4. 6. Акціонерні товариства працівників (народні підприємства)
  народних підприємств. При цьому неможливість зміни п. 2 ст. 50 ГК, що виключає створення нових видів комерційних організацій, призвела до необхідності її підгонки під одну з відомих форм. В Як такою була обрана сама по собі не дуже вдала конструкція закритого акціонерного товариства, норми про яку в субсидіарної порядку застосовуються до "акціонерним товариствам працівників" (п. 2 ст.
 5. Н
  підприємство ", см. Акціонерне товариство - А. о. працівників Насильство як підстава оспорімості угод II, 13, § 3 (9) - с. 503 Спадкове право як підгалузь цивільного права I, 2, § 4 (2) - с. 60 Наука цивільного права - методологія Н. м. п. I, 3, § 1 (3) - с. 68 - 71 - Н. р. п. як галузь правознавства I, 3, § 1 (1) - с. 63 - 65 - поняття Н. р. п. I, 3, § 1 (2) - с. 65 - 67
 6. 2. Договір про створення акціонерного товариства
  народних підприємств). Мається на увазі, що договір про створення народних підприємств повинен бути підписаний всіма тими, хто вирішив стати акціонерами народних підприємств (див.: ст. 3 Федерального закону "Про особливості правового становища акціонерних товариств працівників (народних підприємств)" / / Відомості Верховної. 1998 . N 30. Ст. 3611; 2002. N 12. Ст. 1093). З наведеного випливає визнання допустимим
 7. 5.2. Суб'єкти цивільного права
  народне підприємство), особливості правового становища якого визначені Федеральним законом / / СЗ РФ. 1998. № 30. Ст. 3611. Акціонерне товариство створюється на основі договору про створення акціонерного товариства. Цей договір не є установчим. Він являє собою договір про спільну діяльність щодо створення товариства і втрачає свою силу після реєстрації товариства як
 8. Глава 7. ПИТАННЯ МІСЦЕВОГО ЗНАЧЕННЯ.
  Народної художньої творчості, участь у збереженні, відродженні та розвитку народних художніх промислів в поселенні. Органи місцевого самоврядування поселення вправі вирішувати інші питання, не віднесені до компетенції органів місцевого самоврядування інших муніципальних утворень, органів державної влади і не виключені з їх компетенції федеральними законами і законами
 9. § 4. Компетенція представницького органу.
  Народних депутатів належала провідна роль у здійсненні контролю. Всі інші органи та посадові особи були підконтрольні їм. Але на практиці контроль з боку представницьких органів того періоду був досить слабким і формальним. Однак представницькі органи муніципальних утворень пройшли значний шлях по створенню дієвого механізму контролю. Посилення контрольних повноважень
 10. § 1. Повноваження органів місцевого самоврядування в суспільно-політичній сфері
  народних засідателів районного суду вправі формувати відповідний представницький орган місцевого самоврядування на основі списку виборців району, на територію якого поширюється юрисдикція даного районного
© 2014-2022  yport.inf.ua