Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально-процесуальне правоКримінальне право → 
« Попередня Наступна »
Людмила Іногамова-Хегай, Олексій Рарог, Олександр Чуча. Кримінальне право Російської Федерації. Особлива частина. Підручник, 2008 - перейти до змісту підручника

Порушення правил безпеки на об'єктах атомної енергетики (ст. 215 КК).

Основним об'єктом аналізованого злочину виступає громадська безпека у сфері раз-міщення, проектування, будівництва та експлуатації об'єктів- тов атомної енергетики.
Додатковим об'єктом злочину є життя і здо-
ровье людей, а також навколишнє середовище.
Об'єктивна сторона полягає в порушенні конкретних правил безпеки на об'єктах атомної енергетики. Основні правила безпеки на таких об'єктах містяться в Федераль-них законах від 21 листопада 1995 р. № 170-ФЗ «Про використання атомної енергії» 1 та від 9 січня 1996 р. № 3-ФЗ «Про радіаційної безпеки населення» 2. Порушення зазначених правил має бути пов'язане безпосередньо з розміщенням, проектуванням, будівництвом, експлуатацією об'єктів атомної енергетики.
1 СЗ РФ. 1995. № 48. Ст. 4552.
2 СЗ РФ. 1996. № 3. Ст. 141.

Розміщення об'єкта атомної енергетики означає визначення конкретної ділянки місцевості і розподіл на ньому елементів даного об'єкта. Проектування являє собою комплекс технологічних процедур щодо розробки та затвердження проекту об'єкта атомної енергетики. Під будівництвом слід поні-мати або створення об'єкта атомної енергетики, або преобразо-вання вже існуючого об'єкта з підключенням забезпечую-щих його функціонування комунікацій. Експлуатація означаючи-ет використання об'єкта атомної енергетики за призначенням .
Порушення правил безпеки при виконанні зазначених робіт на об'єктах атомної енергетики тягне кримінальну відпові-дальність тільки в тому випадку, якщо воно могло спричинити смерть людини або радіоактивне зараження навколишнього середовища. Склад розглядуваного злочину відноситься до складів конкретної небезпеки. Злочин вважається закінченим з мо-мента порушення цих правил. Суспільно небезпечні наслідки-вия знаходяться за рамками складу.
Місце злочину - об'єкти атомної енергетики - є-ється обов'язковою ознакою об'єктивної сторони аналізованих-мого злочину .
Суб'єктивна сторона виражається у вигляді прямого умислу. Особа усвідомлює, що порушує правила безпеки на об'єктах атомної енергетики, і бажає їх порушити.
Суб'єкт злочину - спеціальний: на якій лежав обов'язок дотримуватися правил безпеки при розміщенні, проектуванні, будівництві та експлуатації об'єктів атомної енергетики.
По частині 2 ст. 215 КК відповідальність настає, якщо нару-шення правил безпеки на об'єктах атомної енергетики по-тягло по необережності заподіяння тяжкої шкоди здоров'ю людини або смерть людини або радіоактивне зараження навколишнього середовища. Злочин вважається закінченим з мо-мента настання зазначених наслідків, психічне ставлення-ня до яких виражено у формі необережності.
У частині 3 ст. 215 КК встановлена відповідальність за наступ-
ня наслідків у вигляді смерті двох і більше осіб.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Порушення правил безпеки на об'єктах атомної енергетики (ст. 215 КК)."
 1. 5. Необережність та її види
  Необережність, як і умисел, є самостійною формою вини; КК РФ 1996 р. більш чітко в порівнянні з КК РРФСР 1960 р. змалював термінологічно два можливі види необережної вини , позначивши їх як легковажність і недбалість (ст. 26). Легковажність припускає, що особа передбачає можливість настання суспільно небезпечних наслідків своєї дії або бездіяльності, але без достатніх
 2. 4. Кваліфікація злочинів при конкуренції та колізії норм
  У будь-якому кримінальному кодексі чимало норм, конкуруючих за змістом між собою. Вони відображають прийом законодавчої техніки абстрагування та диференціації норм, узагальнення та конкретизації опису складів злочинів. Існування конкуруючих норм об'єктивно і в цілому корисно * (51). А.А.Герцензон визначав конкуренцію норм як "наявність двох або декількох кримінальних законів, рівною мірою
 3. 6. Злочини, пов'язані з порушенням спеціальних правил безпеки
  Злочини даної групи зазіхають на специфічну групу суспільних відносин, які є частиною відносин громадської безпеки і регламентують порядок виробництва окремих видів робіт, а також пов'язані з цим порядком правила безпеки праці. Деякі види виробництв в силу властивостей і специфіки технологічних процесів володіють потенційно високим ступенем небезпеки
 4. § 1. Загальна характеристика екологічних злочинів
  Конституція РФ визначила: «Земля та інші природні ре-сурси використовуються й охороняються в Російській Федерації як основа життя і діяльності народів, що проживають на відповідній території »(ч. 1 ст. 9). Постанова Пленуму Верховного Суду РФ від 5 листопада 1998 р. № 14« Про практику застосування судами законодавства про відповідальність за еко-логічні правопорушення »в п. 1
 5. § 4. Кримінальна відповідальність
  (принципи кримінальної відповідальності; злочини проти довкілля; кримінальне покарання) Згідно із Законом РФ про охорону навколишнього природного середовища, посадові особи та громадяни, винні у вчиненні екологічних злочинів, тобто суспільно небезпечних діянь, що посягають на встановлений в Російській Федерації екологічний правопорядок, екологічну безпеку суспільства і завдають
 6. § 3. Використання зарубіжного досвіду правової охорони навколишнього середовища
  (право на навколишнє середовище; громадські структури; громадськість і держава; форми взаємодії; судова система; відшкодування шкоди; свобода екологічної інформації; вдосконалення управління) Необхідність активізації зусиль з охорони навколишнього середовища, входження нашої країни в європейський, загальнолюдський дім припускають: облік , аналіз і використання вузлових правових досягнень,
 7. Стаття 215. Порушення правил безпеки на об'єктах атомної енергетики Коментар до статті 215
  Основний об'єкт злочину - відносини з охорони громадської безпеки в сфері розміщення, проектування, будівництва та експлуатації об'єктів атомної енергетики. Додатковий об'єкт - відносини з охорони життя людини, навколишнього природного середовища. Об'єктивну сторону злочину утворює порушення правил безпеки при розміщенні, проектуванні, будівництві та експлуатації
 8. Стаття 219. Порушення правил пожежної безпеки Коментар до статті 219
  Основний об'єкт злочину - пожежна безпека. Відповідно до Федерального закону від 21 грудня 1994 р. N 69-ФЗ "Про пожежну безпеку" пожежна безпека - це стан захищеності особистості, майна, суспільства і держави від пожеж. --- СЗ РФ. 1994. N 35. Ст. 3649. Додатковий об'єкт - відносини з охорони здоров'я людини, відносини
 9. 11.2. Екологічні вимоги при здійсненні окремих видів діяльності
  Природоохранительное законодавство поряд з встановленням загальних положень про охорону навколишнього природного середовища визначає і конкретні екологічні вимоги при здійсненні окремих видів діяльності. Так, встановлюються загальні екологічні вимоги до розміщення, проектування, будівництва, реконструкції, введення в експлуатацію та експлуатації підприємств, споруд та інших об'єктів;
 10. § 4. Адміністративні правопорушення в сфері промисловості та енергетики
  Адміністративні проступки, передбачені гол. 8 КпАП (всього 10 складів), характеризуються такими особливостями. 1. Наявність незначної суспільної небезпеки адміністративних правопорушень, передбачених КпАП , що підтверджується накладати стягнення - в основному це попередження або штрафи, за винятком ст. 89, якою передбачено стягнення тільки у вигляді штрафу,
© 2014-2022  yport.inf.ua