Головна
ГоловнаКонституційне, муніципальне правоКонституційне право → 
« Попередня Наступна »
Б.А. Страшун. Конституційне (державне) право зарубіжних країн. Частина загальна. Тома 1 -2, 2000 - перейти до змісту підручника

7. ПРИЗНАЧЕННЯ РЕФЕРЕНДУМІВ

Оскільки, як вже зазначалося вище, за допомогою референдуму в багатьох країнах передбачено вирішення різних питань державного життя, включаючи прийняття, зміна та скасування законів (результат народного волевиявлення незалежно від його предмета нерідко оформляється у вигляді закону), конституції підчас відносять призначення референдуму до виключної або альтернативної компетенції парламентів.
Наприклад, згідно зі ст. 80 і частини першої ст. 87 Конституції Республіки Хорватії 1990 Палата представників (нижня палата) Собору * призначає референдум з предметів своєї компетенції (поряд з нею правом призначення референдуму користується відповідно до ст. 98 і Президент Республіки).
* В нашій пресі хорватський парламент зазвичай іменують «Сабор», відтворюючи хорватське написання. Якщо слідувати цьому правилу, то у відповідних випадках замість слова «рада» довелося б писати «Савета». Оскільки ми все ж не транскрібіруем, а переводимо на російську мову іноземну термінологію, то при її написанні слід керуватися правилами російської орфографії.
На Кубі призначення референдуму належить згідно п. «u» ст. 75 Конституції до компетенції Національної асамблеї народної влади, однак в силу п. «q »ст. 90 це повноваження може за певних умов здійснюватися і Державною радою. До компетенції Національних зборів, що представляє собою фактичну нижню палату парламенту, відносяться згідно з п.« g »ч. 2 ст. 63 Конституції Республіки Намібії 1990 ініціатива, схвалення і рішення про проведення референдуму з питань національного значення.
Слід, однак, зауважити, що призначення референдумів - порівняно нечасте конституційне повноваження парламентів або їх палат.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна" 7. ПРИЗНАЧЕННЯ РЕФЕРЕНДУМІВ "
 1. Стаття 5.21. Несвоєчасне перерахування коштів виборчим комісіям, комісіям референдуму, кандидатам, виборчим об'єднанням, ініціативним групам з проведення референдуму, іншим групам учасників референдуму (в ред. Федерального закону від 21.07.2005 N 93-ФЗ) (в ред. Федерального закону від 04.07 .2003 N 94-ФЗ)
  призначених після дня набрання чинності зазначеного Федерального
 2. Стаття 5.15. Порушення встановленого законодавством про вибори і референдуми права на користування приміщеннями під час виборчої кампанії, підготовки і проведення референдуму
  референдумах права зареєстрованих кандидатів, виборчих об'єднань, виборчих блоків, ініціативних груп з проведення референдуму на користування на рівних умовах користування приміщеннями, що знаходяться в державній або муніципальній власності, для зустрічей з виборцями , учасниками референдуму - тягне за собою накладення адміністративного штрафу на посадових осіб у розмірі від
 3. Стаття 5.15. Порушення встановлених законодавством про вибори і референдуми порядку і термінів повідомлення виборчої комісії про факт надання приміщень і права на надання приміщень для зустрічей з виборцями, учасниками референдуму (в ред. Федерального закону від 27.07.2010 N 222-ФЗ)
  призначення виборів, офіційного опублікування рішення про призначення референдуму, про умови, на яких приміщення було надано, а також про те, коли це приміщення може бути надано протягом агітаційного періоду іншим зареєстрованим кандидатам, виборчим об'єднанням, ініціативній групі з проведення референдуму, іншим групам учасників референдуму, - тягне за собою накладення
 4. Стаття 5.18. Незаконне використання грошових коштів при фінансуванні виборчої кампанії кандидата, виборчого об'єднання, діяльності ініціативної групи з проведення референдуму, іншої групи учасників референдуму (в ред. Федерального закону від 21.07.2005 N 93-ФЗ)
  референдуму, іншою групою учасників референдуму при фінансуванні своєї виборчої кампанії або кампанії референдуму грошових коштів, що не перераховані до виборчого фонду, фонд референдуму, або грошових коштів, що надійшли до виборчого фонду, фонд референдуму з порушенням законодавства про вибори і референдуми, а одно витрачання іншими особами з метою досягнення визначеного
 5. Стаття 5.22. Незаконні видача та отримання виборчого бюлетеня, бюлетеня для голосування на референдумі (в ред. Федерального закону від 04.10.2010 N 263-ФЗ)
  референдуму громадянину виборчого бюлетеня , бюлетеня для голосування на референдумі з метою надання йому можливості проголосувати замість виборця, учасника референдуму, в тому числі замість іншого виборця, учасника референдуму, або проголосувати більше одного разу в ході одного і того ж голосування або видача громадянину заповнених виборчого бюлетеня, бюлетеня для
 6. Стаття 5.21. Несвоєчасне перерахування коштів виборчим комісіям, комісіям референдуму, кандидатам, виборчим об'єднанням, виборчим блокам, ініціативним групам з проведення референдуму, іншим групам учасників референдуму
  референдуму, кандидатам , виборчим об'єднанням, виборчим блокам, ініціативним групам з проведення референдуму, іншим групам учасників референдуму - тягне за собою накладення адміністративного штрафу на посадових осіб у розмірі від тридцяти до п'ятдесяти мінімальних розмірів оплати
 7. Стаття 5.14. Умисне знищення або пошкодження друкованих матеріалів, які до виборів, референдуму
  призначених після дня набрання чинності зазначеного
 8. Стаття 5.16. Підкуп виборців, учасників референдуму чи здійснення в період виборчої кампанії, кампанії референдуму благодійної діяльності з порушенням законодавства про вибори і референдуми (в ред. Федерального закону від 04.07.2003 N 94-ФЗ)
  референдуму, якщо ці дії не містять кримінально караного діяння, або здійснення благодійної діяльності з порушенням законодавства про вибори і референдуми - тягне за собою накладення адміністративного штрафу на громадян у розмірі від двох тисяч до двох тисяч п'ятисот рублів; на посадових осіб - від трьох тисяч до чотирьох тисяч рублів; на юридичних осіб - від тридцяти тисяч до
 9. Стаття 5.48. Порушення прав зареєстрованих кандидатів, виборчих об'єднань, виборчих блоків, ініціативних груп з проведення референдуму, інших груп учасників референдуму при виділенні площ для розміщення агітаційних матеріалів
  призначення (проведенні) виборів, про реєстрацію ініціативної групи з проведення референдуму, а так само порушення організаціями, що надають рекламні послуги, умов розміщення агітаційних матеріалів - тягне за собою накладення адміністративного штрафу на посадових осіб у розмірі від двадцяти п'яти до тридцяти мінімальних розмірів оплати праці; на юридичних осіб - від двохсот до трьохсот мінімальних
 10. Стаття 5.19. Використання незаконної матеріальної підтримки при фінансуванні виборчої кампанії, кампанії референдуму (в ред. Федерального закону від 21.07.2005 N 93-ФЗ)
  призначення виборів, а також використання анонімної матеріальної підтримки, якщо ці дії не містять кримінально караного діяння, - тягне за собою накладення адміністративного штрафу на кандидата, особа, яка є кандидатом, уповноваженого представника з фінансових питань кандидата, виборчого об'єднання, ініціативної групи з проведення референдуму, іншої групи учасників референдуму в
 11. Стаття 5.1. Порушення права громадянина на ознайомлення зі списком виборців, учасників референдуму
  референдуму, або нерозгляд у встановлений законом термін заяви про неправильність у списку виборців, учасників референдуму, або відмова видати громадянину письмову відповідь про причину відхилення заяви про внесення виправлення до списку виборців, учасників референдуму - тягне за собою накладення адміністративного штрафу в розмірі від десяти до п'ятнадцяти мінімальних розмірів оплати
 12. Стаття 5.16. Підкуп виборців, учасників референдуму чи здійснення в період виборчої кампанії, кампанії референдуму благодійної діяльності з порушенням законодавства про вибори і референдуми
  референдуму, якщо ці дії не містять кримінально караного діяння, або здійснення благодійної діяльності з порушенням законодавства про вибори і референдуми - тягне за собою накладення адміністративного штрафу на громадян у розмірі від двадцяти до двадцяти п'яти мінімальних розмірів оплати праці; на посадових осіб - від тридцяти до сорока мінімальних розмірів оплати праці; на
© 2014-2022  yport.inf.ua