Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально-процесуальне правоКримінальне право → 
« Попередня Наступна »
Людмила Іногамова-Хегай , Олексій Рарог, Олександр Чуча. Кримінальне право Російської Федерації. Особлива частина. Підручник, 2008 - перейти до змісту підручника

Незаконне поводження з ядерними матеріалами або радіоактивними речовинами (ст. 220 КК).

Основним об'єктом виступає громадська безпека у сфері обігу ядер-них матеріалів або радіоактивних речовин. Додатковим об'єктом є життя, здоров'я, а також навколишнє середовище. До предмета розглядуваного злочину відносяться ядерні матеріали або радіоактивні речовини. Ядерними називаються матеріали, що містять або здатні відтворити діляться

(розщеплюються) ядерні речовини (плутоній-238, уран-233 і т.п.). Радіоактивними визнаються речовини, що не відносяться до ядерних, що випускають іонізуюче випромінювання (радій-226, цезій-137 і т.п.).
Об'єктивна сторона злочину полягає у незаконному обігу зазначених у диспозиції ст. 220 КК речовин і матеріа-лів, під яким розуміється їх незаконні придбання, зберігання-ня, використання, передача або руйнування. Придбання мо-же здійснюватися будь-яким способом, крім розкрадання і вимагаючи-тва, наприклад покупка, обмін. Зберігання означає розміщення ядерних матеріалів або радіоактивних речовин у певному місці із здійсненням контролю над ними. Використання - це застосування розглянутих речовин і матеріалів у наукових, промислових та інших цілях. Передача передбачає відчуження предмета аналізованого злочину незалежно від спосо-ба, наприклад дарування, позичання. Під руйнуванням слід по-приймати фізичний або хімічний вплив на ядерні мате-ріали або радіоактивні речовини, в результаті якого вони ві-доізменяются, пошкоджуються або знищуються.
Злочин визнається закінченим з моменту вчинення одного із зазначених у законі дії.
Суб'єктивна сторона характеризується прямим умислом. Суб'єкт злочину - особа, яка досягла віку 16 років. Злочин, відповідальність за яке встановлена в ч. 2
ст. 220 КК, має матеріальний склад; воно закінчено з моменту настання смерті людини або інших тяжких наслідків (при-чинение тяжкої шкоди здоров'ю людини, радіоактивне зараже-ня навколишнього середовища тощо). Психічне ставлення суб'єкта до цих наслідків виражається у формі необережності.
У частині 3 ст. 220 КК передбачена відповідальність за незакон-ве поводження з ядерними матеріалами та радіоактивними веще-ствами, що призвело з необережності смерть двох і більше осіб.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Незаконне поводження з ядерними матеріалами або радіоактивними речовинами (ст. 220 КК). "
 1. § 1. Поняття і види злочинів проти громадської безпеки
  Норми гл. 24 КК передбачають відповідальність за посягань-тва на громадську безпеку і громадський порядок. Закон РФ від 5 березня 1992 р. № 2446-I «Про безпеку» 1 визна-ділячи поняття безпеки та її об'єкти, поняття загрози без-ки, встановлює коло суб'єктів її забезпечення, закріплює принципи і законодавчі основи забезпечення безпеки при дотриманні прав і
 2. § 1. Правове регулювання економічного механізму охорони середовища
  (планування, фінансування та ліцензування; ліміти на природокористування і його платність; екологічні фонди та страхування; економічне стимулювання) Перехід від переважно адміністративних до переважно економічних методів управління охороною навколишнього середовища має на увазі посилення ринкових засобів впливу на екологічні процеси, попередження забруднень. Основою
 3. Стаття 158. Крадіжка Коментар до статті 158
  Основним об'єктом злочинів, включених до глави 21 КК РФ, слід вважати відносини власності в широкому, економічному, сенсі цього терміну. Істота цих відносин визначається їх об'єктом - вони складаються з приводу привласнення та обігу матеріальних (точніше майнових, тобто оцінюваних грошима) благ. У термінології цивільного права ці відносини називають майновими.
 4. Стаття 205. Терористичний акт Коментар до статті 205
  Основним об'єктом терористичного акту є громадська безпека, нормальне функціонування органів влади. Характерною рисою терористичного акту є прагнення суб'єкта посіяти страх у населення, паралізувати діяльність державних і громадських структур. Вплив терористичного акту розраховане на невизначено велике коло осіб або на конкретні органи влади,
 5. Стаття 215.1. Припинення або обмеження подачі електричної енергії або відключення від інших джерел життєзабезпечення Коментар до статті 215.1
  Основний об'єкт злочину - відносини з охорони громадської безпеки у сфері функціонування систем, що забезпечують подачу споживачам електричної енергії чи інших джерел життєзабезпечення. Додатковим об'єктом виступають відносини з охорони здоров'я людини, власності. Факультативний об'єкт - відносини з охорони життя людини. Об'єктивна сторона злочину полягає
 6. Стаття 220. Незаконне поводження з ядерними матеріалами або радіоактивними речовинами Коментар до статті 220
  Основний об'єкт злочину - громадська безпека у сфері обігу ядерних матеріалів або радіоактивних речовин. Додатковий об'єкт - відносини з охорони здоров'я людини, здоров'я населення. Предмет злочину - ядерні матеріали або радіоактивні речовини. Їх поняття дає Федеральний закон від 21 листопада 1995 р. N 170-ФЗ "Про використання атомної енергії":
 7. Стаття 316. Приховування злочинів Коментар до статті 316
  Об'єктом злочину є інтереси правосуддя. Суспільна небезпека приховування полягає в тому, що воно перешкоджають своєчасному розкриттю злочинів і притягнення винних до кримінальної відповідальності, створює умови для безкарності цих осіб і продовження ними злочинної діяльності. Приховування є видом причетності до злочину, тобто діяльності, пов'язаної
 8. Стаття 349. Порушення правил поводження зі зброєю і предметами, що становлять підвищену небезпеку для оточуючих Коментар до статті 349
  Об'єкт злочину - встановлений порядок поводження із зброєю і предметами, що становлять підвищену небезпеку для оточуючих. Предмет злочину - зброя, боєприпаси, радіоактивні, вибухові речовини та інші предмети, які становлять підвищену небезпеку. Зброя - це пристрої і предмети, конструктивно призначені для ураження живої або іншої цілі, подачі сигналів.
 9. Стаття 3. Основні поняття, що використовуються в цьому Законі
  Стаття, що визначає понятійний апарат, який використовується коментованим Законом. За загальним правилом юридичної техніки визначення понять (приписи-дефініції) включаються до законодавчих актів у наступних випадках: коли юридичний (правовий) термін сформований з використанням спеціальних слів - рідкісних або маловживаних іноземних слів, а також переосмислених
 10. § 3. Міжнародно-правове регулювання деліктних відносин
  У сучасній практиці певні аспекти відносин по заподіянню шкоди все в більшій мірі піддаються регулюванню за допомогою положень укладених державами двосторонніх і багатосторонніх договорів. Така практика отримала в даний час особливого розмаху у взаєминах країн СНД. Основні особливості регламентації деліктних відносин, забезпечується за допомогою міжнародно-правових
© 2014-2022  yport.inf.ua