Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально-процесуальне правоКримінальне право → 
« Попередня Наступна »
Людмила Іногамова-Хегай, Олексій Рарог, Олександр Чуча. Кримінальне право Російської Федерації. Особлива частина. Підручник, 2008 - перейти до змісту підручника

Розкрадання або вимагання ядерних матеріалів або радіоактивних речовин (ст. 221 КК).

Основним об'єктом ви-ступає громадська безпека у сфері обігу ядерних матеріалів або радіоактивних речовин. Додатковим об'єк-єктом - життя, здоров'я, честь і гідність, а також собст-венность і довкілля. До предмету розглянутого

злочини відносяться ядерні матеріали або радіоактивні речовини.
Об'єктивна сторона полягає в розкраданні або вимагаючи-будівництві даних предметів. Слід мати на увазі, що поняття розкрадання дається в примітці до ст. 158 КК. Однак, ч. 1 ст. 221
КК охоплюються не всі способи вчинення розкрадання. Тут, по суті, мова йде про розкрадання, скоєному таємно, відкрито, із використанням правомірно наданих повноважень, а також шляхом обману або зловживання довірою. Вимагання ядерних матеріалів і радіоактивних речовин - це вимога їх передачі під загрозою знищення або пошкодження імущі-ства, а одно поширення відомостей, що ганьблять потерпілого-го або його близьких, або інших відомостей, які можуть причи-нить істотної шкоди правам і законним інтересам вказано- вих осіб. Розкрадання ядерних матеріалів і радіоактивних речовин вважається закінченим з моменту, коли у винного з'явилася можливість володіти, користуватися і розпоряджатися даними ма-теріалів і речовинами (матеріальний склад). Вимагач-ство ядерних матеріалів і радіоактивних речовин вважається закінченим з моменту пред'явлення вимог про передачу вказаних матеріалів і речовин (формальний склад).
Суб'єктивна сторона характеризується прямим умислом.
Суб'єктом злочину є особа, яка досягла віку
16 років.
Кваліфікованим видом розглядуваного злочину виступає його вчинення групою осіб за попередньою згор-вору або особою з використанням свого службового становища, а також із застосуванням насильства, не небезпечної життя або здоро-в'я, або з погрозою застосування такого насильства.
За змістом закону під використанням службового становища розуміється використання будь-яких переваг, якими особа володіє в силу займаної посади, тих чи інших зобов'язане-стей за трудовим договором, професійних функцій, незалежно від місця здійснення зазначених обов'язків (функцій).
У разі застосування насильства, не небезпечної життя або здоров'я, або погрози застосування такого насильства розкрадання ядерних матеріалів і радіоактивних речовин здійснюється

відкритим насильницьким способом (насильницький грабіж). Якщо мало місце вимога передачі даних матеріалів і речовин під загрозою застосування насильства, не небезпечної для життя і здоров'я, або вимога було пов'язане з застосований-ням такого насильства, то йдеться про вимагання ядерних матеріалів і радіоактивних речовин.
Особливо кваліфікований склад аналізованого переступив-лення включає дві ознаки (ч. 3 ст. 221 КК): а) вчинення даного посягання організованою групою, б) з применени-ем насильства, небезпечного для життя чи здоров'я , або з погрозою застосування такого насильства.
Застосування насильства, небезпечного для життя чи здоров'я, або загроза застосування такого насильства свідчить про те, що розкрадання здійснюється у формі розбою. Вимога передачі ядерних матеріалів і радіоактивних речовин може підкреп-ляться загрозою застосування насильства, небезпечного для життя чи здоров'я, а може бути пов'язане безпосередньо з застосований-ня насильства, небезпечного для життя чи здоров'я.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Розкрадання або вимагання ядерних матеріалів або радіоактивних речовин (ст. 221 КК). "
 1. 2. Поняття, загальна характеристика і система злочинів проти громадської безпеки
  Злочини проти громадської безпеки - це умисні або необережні суспільно небезпечні діяння, які заподіюють істотну шкоду або створюють реальну загрозу заподіяння шкоди безпечним умовам життя суспільства. Як і Кодекси 1922, 1926 і 1960 рр.., Кримінальним кодексом 1996 р. зберіг в Особливій частині гл. 24, що передбачає статті про злочини, що посягають на громадську
 2. 7. Злочини, що порушують встановлені правила поводження з загальнонебезпечним предметами
  Виділення відповідної групи злочинів обумовлено специфічними властивостями деяких предметів, які отримали найменування "загальнонебезпечним". Загальнонебезпечним - це предмети (ядерні матеріали, радіоактивні речовини, зброю, боєприпаси, вибухові речовини тощо), які в силу іманентно властивих їм внутрішніх властивостей володіють потенційною небезпекою заподіяння шкоди особі, суспільству. Для
 3. Стаття 158. Крадіжка Коментар до статті 158
  Основним об'єктом злочинів, включених до глави 21 КК РФ, слід вважати відносини власності в широкому, економічному, сенсі цього терміну. Істота цих відносин визначається їх об'єктом - вони складаються з приводу привласнення та обігу матеріальних (точніше майнових, тобто оцінюваних грошима) благ. У термінології цивільного права ці відносини називають майновими.
 4. Стаття 221. Розкрадання або вимагання ядерних матеріалів або радіоактивних речовин Коментар до статті 221
  Основний об'єкт злочину - громадська безпека у сфері обігу ядерних матеріалів або радіоактивних речовин. Додатковий об'єкт - відносини власності. Факультативний об'єкт - відносини щодо забезпечення тілесної недоторканності, здоров'я людини. Предмет злочину - ядерні матеріали або радіоактивні речовини, поняття яких розкрито в ст. 220 КК РФ. Об'єктивна
 5. Стаття 226. Розкрадання або вимагання зброї, боєприпасів, вибухових речовин і вибухових пристроїв Коментар до статті 226
  Об'єкт злочину - громадська безпека у сфері обігу зброї, боєприпасів, вибухових речовин і вибухових пристроїв. Предмет злочину - вогнепальна зброя (в тому числі громадянське гладкоствольну), комплектуючі деталі до нього, боєприпаси, вибухові речовини і вибухові пристрої, а також несправне або навчальну зброю, якщо воно містило придатні для використання комплектуючі
 6. Стаття 3. Основні поняття, що використовуються в цьому Законі
  Стаття, що визначає понятійний апарат, який використовується коментованим Законом. За загальним правилом юридичної техніки визначення понять (приписи-дефініції) включаються до законодавчих актів у наступних випадках: коли юридичний (правовий) термін сформований з використанням спеціальних слів - рідкісних або маловживаних іноземних слів, а також переосмислених
 7. 1. Поняття і предмет Особливої частини кримінального законодавства
  Особлива частина кримінального права як навчальна і наукова дисципліна включає в себе, по-перше, систему норм про конкретні злочини, по-друге, історію розвитку кримінального права, в- третій, порівняльний аналіз вітчизняного та зарубіжного права, по-четверте, аналіз судової практики * (1). У запропонованій читачеві розділі мова буде йти тільки про систему Особливої частини кримінального законодавства.
 8. 2. Кваліфікація злочинів з суміжними складами, з оціночними ознаками і по бланкетним нормам
  Суміжні склади злочинів розрізняються за одним або кількома ознаками та споріднені за характером суспільної небезпеки. За підрахунками В.Н.Кудрявцева, таких складів в Кримінальному кодексі РФ не менше 150. З них 30% різняться між собою двома-трьома ознаками, 15-20% - чотирма і більше. Суміжних складів злочинів проти життя і здоров'я автор налічує 18, зобразивши їх схематично у вигляді
 9. 4. Кваліфікація злочинів при конкуренції та колізії норм
  У будь-якому кримінальному кодексі чимало норм, конкуруючих за змістом між собою. Вони відображають прийом законодавчої техніки абстрагування та диференціації норм, узагальнення та конкретизації опису складів злочинів. Існування конкуруючих норм об'єктивно і в цілому корисно * (51). А.А.Герцензон визначав конкуренцію норм як "наявність двох або декількох кримінальних законів, рівною мірою
 10. 4. Злочини, що порушують загальні правила безпеки. Характеристика окремих видів злочинів проти громадської безпеки
  Теppоpізм (ст. 205 КК). Як наголошується в Концепції національної безпеки Російської Федерації, затвердженої Указом Президента РФ від 17 грудня 1997 р. N 1300 (в ред. Указу від 10 січня 2000 р. N 24): "Під багатьох країнах, у тому числі в Російській Федерації, різко загострилася проблема тероризму, що має транснаціональний характер і загрожує стабільності у світі, що обумовлює
© 2014-2022  yport.inf.ua