Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально-процесуальне правоКримінальне право → 
« Попередня Наступна »
Людмила Іногамова-Хегай, Олексій Рарог, Олександр Чуча. Кримінальне право Російської Федерації. Особлива частина. Підручник, 2008 - перейти до змісту підручника

Незаконні придбання, передача, збут, зберігання, пе-ревозки або носіння зброї, її основних частин, боепріпа-сов, вибухових речовин і вибухових пристроїв (ст. 222 КК).

Основним об'єктом є громадська безпека в сфе-ре обігу зброї, боєприпасів, вибухових речовин і вибух-них пристроїв. Правила обігу вказаних предметів містять-ся у Федеральному законі від 13 грудня 1996 р. № 150-ФЗ
«Про зброю» 1, а також у ряді інших нормативних актів. До перед-
мету аналізованого злочину належать: зброя, його ос-новні частини, боєприпаси, вибухові речовини і вибухові пристрої.
Зброя - пристрої та предмети як вітчизняного, так і іноземного виробництва, конструктивно призначені для ураження живої або іншої мети. До зброї відносяться: вогні-Стрельні (за винятком цивільного гладкоствольної), холодну, газову зброю. Пневматична зброя, сигналь-ні, стартові, будівельно-монтажні пістолети і револьво-ри, електрошокові пристрої, предмети, сертифіковані
1 СЗ РФ. 1996. № 51. Ст. 5681.

В якості виробів господарсько-побутового та виробничого призначення, спортивні снаряди не відносяться до предмету розглядається злочину.
Вогнепальною визнається зброя, конструктивно призначені-ченное для ураження цілі на відстані снарядом, що одержує спрямований рух за рахунок енергії порохового чи іншого за-ряду (гвинтівки, карабіни, пістолети тощо). Під основними годину-тями розглянутого зброї згідно з постановою Пленуму Верховного Суду РФ від 12 березня 2002 р. № 5 «Про судову прак-тику у справах про розкрадання, вимагання та незаконний оборо-ті зброї, боєприпасів, вибухових речовин і вибухових уст-ройств» 1 розуміються стовбур, затвор, барабан, рамка, ствольна коробка, ударно-спусковий і замикаючий механізми. До вогні-Стрельні зброї відносяться усі види бойової, службової та цивільної зброї незалежно від його калібру. До предмета аналізованого злочину належать також несправне або навчальну зброю, якщо воно містило придатні для використання комплектуючі деталі (основні частини зброї та інші деталі, конструктивно призначені забезпечувати нормальне функціонування зброї, наприклад, станини, приціли) або якщо лі-цо мало мету привести її у придатний стан і вчинила які-небудь дії з реалізації цього наміру.
Боєприпаси - це предмети озброєння та метало снаря-ються будь-якого виробництва, призначена для ураження цілі і містять розривної, метальний або вишибной зоря-ди або їх поєднання, наприклад артилерійські снаряди, бойові ракети, авіабомби, патрони до вогнепальної зброї. Слід враховувати, що патрони, які мають вражаючого елементу і не призначені для ураження цілі, не рахуються боепрі-пасами. До вибухових речовин належать хімічні сполуки або механічні суміші речовин, здатні до швидкого самораспространяющемуся хімічному перетворенню, вибуху без доступу кисню повітря (тротил, пластіт тощо)
Під вибуховими пристроями розуміються промислові або саморобні вироби, функціонально об'єднують вибух-чатое речовина і пристосування для ініціювання вибуху
1 БВС РФ. 2002. № 5.

(Запал, детонатор, детонатор і т.п.). Імітаційно-піротехні-етичні та освітлювальні засоби не є предметом Престо-полон, відповідальність за яке передбачена ст. 222 КК.
Об'єктивна сторона злочину полягає в придбанням, передачі, збуті, зберіганні, перевезенні або носінні зазначених предметів. Слід мати на увазі, що всі перечис-лені дії повинні носити незаконний характер, тобто про протиріч правилам обігу зброї, боєприпасів, вибухових речовин і вибухових пристроїв, встановлених Федеральним законом «Про зброю» і відповідними постановами Уряду РФ, а також відомчими нормативними правовими актами.
Незаконне придбання вогнепальної зброї, його основ-них частин, боєприпасів, вибухових речовин і вибухових уст-ройств - це їх купівля, отримання в дар, обмін, привласнення знайденого, а також незаконне тимчасове заволодіння ними в пре-ступні або інших цілях без ознак розкрадання.
Незаконна передача зазначених предметів передбачає їх надання особами, у яких вони знаходяться, стороннім особам для зберігання або тимчасового користування.
Під незаконним збутом розуміється безповоротне відчуження ня у власність інших осіб у результаті вчинення будь-або незаконної угоди.
Під незаконним зберіганням вогнепальної зброї, його основ-них частин, боєприпасів, вибухових речовин і вибухових уст-ройств розуміється їх приховування в приміщеннях, схованках та інших місцях, що забезпечують збереження зазначених предметів.
Незаконне перевезення цих предметів передбачає їх пере-міщення на будь-якому виді транспорту, крім випадків, коли ці предмети знаходяться безпосередньо за винному.
Незаконне носіння - знаходження даних предметів в оді-жде або безпосередньо на тілі винного, а одно переноска в сумці, портфелі тощо
Злочин вважається закінченим з моменту вчинення одного з розглянутих дій.
Суб'єктивна сторона характеризується прямим умислом.
Суб'єкт - особа, яка досягла віку 16 років.

По частині 2 ст. 222 КК відповідальність настає у разі, якщо аналізоване злочин скоєно групою осіб за попередньою змовою, а за ч. 3 ст. 222 КК - якщо воно з-вершити організованою групою.
Частина 4 ст. 222 КК містить самостійний склад Престо-
полон. Його предметом є газове та холодну зброю.
Холодна зброя - це виготовлені промисловим або кустарним способом:
предмети, призначені для ураження цілі за допомогою м'язової сили людини при безпосередньому контакті з об'єк-єктом ураження. Вони включають в себе: а) холодна клинкова зброя, наприклад кинджали, бойові ножі, б) зброя ріжучого, колючого, що рубає або змішаної дії, наприклад шаблі, шашки, в) зброю ударно-дробить дії, наприклад касти-ти, нунчаки;
предмети, призначені для ураження цілі на відстані-нии снарядом, що одержує спрямований рух за рахунок: а) м'язової сили людини, наприклад метальні сокири, дротики, б) механічного пристрою, наприклад луки, арбалети.
Під газовим розуміється зброя, призначена для вре-менного ураження цілі шляхом застосування токсичних речовин, що надають сльозоточиву, подразнюючу та інший вплив. Газова зброя може мати вигляд пістолетів і револьверів, а мо-же - механічних розпилювачів, аерозольних і інших уст-ройств, споряджених нервово-паралітичним, отруйними та іншими речовинами, здатними завдати шкоди здоров'ю, обіг якого заборонено Законом про зброю.
Об'єктивна сторона полягає в незаконному збуті газо-
вого та холодної зброї.
Примітка до ст. 222 КК передбачає спеціальний вид звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку з діяч-ним каяттям. Під добровільною здачею зброї, її основних частин, боєприпасів, вибухових речовин і вибухових пристроїв розуміється видача особою зазначених предметів по своїй волі або повідомлення органам влади про місце їх знаходження за наявності реальної можливості подальшого зберігання даних предметів. Згідно з постановою Пленуму Верховного Суду РФ від 12 березня 2002 р. № 5, добровільність здачі предметів,

зазначених у ч. 1 і 4 ст. 222 КК, оцінюється стосовно до конкретних обставин справи. При цьому належить мати на увазі, що закон не пов'язує видачу з мотивом поведінки особи, а також з обставинами, що передували їй чи вплину-явшімі на прийняте рішення.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Незаконні придбання, передача, збут, зберігання, пе-ревозки або носіння зброї, її основних частин, боепріпа-сов, вибухових речовин і вибухових пристроїв (ст. 222 КК). "
 1. Стаття 222. Незаконні придбання, передача, збут, зберігання, перевезення чи носіння зброї, його основних елементів, боєприпасів, вибухових речовин і вибухових пристроїв Коментар до статті 222
  Об'єкт злочину - громадська безпека у сфері обігу зброї, боєприпасів, вибухових речовин і вибухових пристроїв. Предмет злочину, передбаченого ч. 1 ст. 222 КК РФ, - вогнепальна зброя (за винятком цивільного гладкоствольної, його основних частин та боєприпасів до нього), його основні частини, боєприпаси, вибухові речовини і вибухові пристрої. Ознаки предмета
 2. Стаття 226. Розкрадання або вимагання зброї, боєприпасів, вибухових речовин і вибухових пристроїв Коментар до статті 226
  Об'єкт злочину - громадська безпека у сфері обігу зброї, боєприпасів, вибухових речовин і вибухових пристроїв. Предмет злочину - вогнепальна зброя (в тому числі громадянське гладкоствольну), комплектуючі деталі до нього, боєприпаси, вибухові речовини і вибухові пристрої, а також несправне або навчальну зброю, якщо воно містило придатні для використання комплектуючі
 3. Стаття 316. Приховування злочинів Коментар до статті 316
  Об'єктом злочину є інтереси правосуддя. Суспільна небезпека приховування полягає в тому, що воно перешкоджають своєчасному розкриттю злочинів і притягнення винних до кримінальної відповідальності, створює умови для безкарності цих осіб і продовження ними злочинної діяльності. Приховування є видом причетності до злочину, тобто діяльності, пов'язаної
 4. 1. Поняття кримінальної армалогіі
  Одним з негативних наслідків геополітичних, соціально-економічних та ідеологічних змін останніх років стало різке насичення суспільства зброєю, як у сфері легального володіння, так і в кримінальному обороті. Це не могло не позначитися на кримінальній обстановці в країні: якщо наприкінці XX століття з використанням зброї в Росії відбувалося 0,03% злочинів то на початку XXI - їх питома
 5. 5. Зброя як елемент кримінально-правової характеристики злочину
  Вчинення злочину є остання ланка механізму злочинної поведінки. Оскільки тут суб'єкт вже переходить до практичних дій зовні, це ланка вивчається, в основному, кримінальним правом і криміналістикою. Разом з тим, вчинення злочину має і чимале кримінологічне значення. При кримінально-правовому підході злочин розглядається як відносно ізольований акт
 6. 1. Зброя злочинців
  Динаміка збройної злочинності характеризується не тільки несприятливими кількісними тенденціями, а й небезпечними якісними характеристиками. Так, в середині сімдесятих років четверта частина вилучається у винних вогнепальної зброї та дві третини холодного були виготовлені саморобним способом, в основному у виробничих цехах або навчальних майстерень під час роботи або навчання. За
 7. 5. Оборот зброї: поняття, види і зміст
  Динаміка незаконного обігу зброї в Росії за 1997 - 2005 роки виглядає наступним чином: {foto8} У 1997 році зареєстровано 58266 злочинів, передбачених ст.ст. 222-226 КК РФ. У 1998 і 1999 роках число злочинів аналізованого виду помітно зростає і становить 66 141 та 73 169 відповідно. З 2000 року спостерігається зниження даних діянь: до 71 407 - у 2000 році, 69367 - в
 8. 2. Правовий режим газової зброї
  «... Раптом він закрив рот і ніс якийсь ганчіркою, простягнув до мене металеву трубку, - пролунав постріл, не найголосніше звуку шампанською пробки, і в ту ж секунду тисячі маленьких кігтів влізли мені в ніс, в горло, в груди, стали роздирати мене, очі розплакались від нестерпного болю, я почав чхати, кашляти, нутрощі мої вивертало ... - Ді-феніл-хпор-арсин в суміші з фосгеном, по п'ятдесят
 9. 5. Правовий режим пневматичної зброї
  - Ви чого-небудь боїтеся, Холмс? - Запитав Уотсон. - Так, боюся. - Чого ж? - Духового рушниці. Артур Конан Дойл. Остання справа Холмса Протягом десятків років правила обігу зброї законами не регламентувалися: з цих питань видавалися постанови уряду (як правило, закритого характеру) та відомчі нормативні акти МО, МВС, КДБ і т. д. При цьому мова йшла лише про
 10. 2. Класифікаційні ознаки і види збройних злочинів
  Злочинність в цілому, її причини та умови, особистість злочинця у науково-пізнавальному плані - це родові поняття, з яких кожне охоплює безліч реальних фактів та осіб, що розрізняються за багатьма підставами і ознаками. Поглиблене вивчення цих реальностей, а головне - диференціація заходів попередження злочинів вимагають звернення до видовим ознаками, що характеризує частини цілого
© 2014-2022  yport.inf.ua