Головна
ГоловнаКонституційне, муніципальне правоМуніципальне право → 
« Попередня Наступна »
Ігнатюк Наталія Олександрівна, Павлушкін Олексій Володимирович. МУНІЦИПАЛЬНОЇ ПРАВО. Навчальний посібник. , 2007 - перейти до змісту підручника

§ 12. Звернення громадян до органів місцевого самоврядування.

Відповідно до ст. 33 Конституції Російської Федерації громадяни Російської Федерації мають право звертатися особисто, а також направляти індивідуальні та колективні звернення до державні органи та органи місцевого самоврядування.
Порядок розгляду звернень громадян в органи місцевого самоврядування встановлено у Федеральному законі від 2 травня 2006 р. N 59-ФЗ "Про порядок розгляду звернень громадян Російської Федерації". Відповідно до даного Федеральному закону:
звернення громадянина - це направлення до державного органу, орган місцевого самоврядування або посадовій особі письмові пропозицію, заява або скарга, а також усне звернення громадянина до державного органу, орган місцевого самоврядування;
пропозиція - це рекомендація громадянина щодо вдосконалення законів та інших нормативних правових актів, діяльності державних органів та органів місцевого самоврядування, розвитку суспільних відносин, поліпшенню соціально-економічної та інших сфер діяльності держави і суспільства;
заяву - це прохання громадянина про сприяння в реалізації його конституційних прав і свобод або конституційних прав і свобод інших осіб, або повідомлення про порушення законів та інших нормативних правових актів, недоліки в роботі державних органів, органів місцевого самоврядування та посадових осіб , або критика діяльності зазначених органів та посадових осіб;
скарга - це прохання громадянина про відновлення або захист його порушених прав, свобод чи законних інтересів або прав, свобод чи законних інтересів інших осіб.
При розгляді звернення органом місцевого самоврядування або посадовою особою громадянин має право:
1) подавати додаткові документи і матеріали або звертатися з проханням про їх витребування;
2) знайомитися з документами і матеріалами, що стосуються розгляду звернення, якщо це не зачіпає права, свободи і законні інтереси інших осіб і якщо у зазначених документах і матеріалах не містяться відомості, що становлять державну або іншу охоронювану федеральним законом таємницю;
3) отримувати письмову відповідь по суті поставлених у зверненні питань, за винятком випадків, зазначених у Федеральному законі "Про порядок розгляду звернень громадян Російської Федерації", повідомлення про переадресацію письмового звернення до державного органу, орган місцевого самоврядування або посадовій особі, до компетенції яких входить вирішення поставлених у зверненні питань;
4) звертатися зі скаргою на прийняте за зверненням рішення або на дія (бездіяльність) у зв'язку з розглядом звернення в адміністративному і (або) судовому порядку відповідно до законодавства Російської Федерації;
5) звертатися із заявою про припинення розгляду звернення.
Громадянин у своєму письмовому зверненні в обов'язковому порядку вказує або найменування органу місцевого самоврядування, в яке направляє письмове звернення, або прізвище, ім'я, по батькові відповідної посадової особи, або посаду відповідної особи, а також свої прізвище, ім'я, по батькові, поштова адреса, за якою мають бути спрямовані відповідь, повідомлення про переадресацію звернення, викладає суть пропозиції, заяви чи скарги, ставить особистий підпис і дату.
Звернення, яке надійшло до органу місцевого самоврядування або посадовій особі відповідно до їх компетенції, підлягає обов'язковому розгляду. У разі необхідності розглядають звернення орган місцевого самоврядування чи посадова особа можуть забезпечити його розгляд з виїздом на місце.
Орган місцевого самоврядування або посадова особа:
забезпечує об'єктивне, всебічне і своєчасний розгляд звернення, в разі необхідності - за участю громадянина, який направив звернення;
запитує необхідні для розгляду звернення документи і матеріали в інших державних органах, органах місцевого самоврядування та у інших посадових осіб, за винятком суден, органів дізнання та органів попереднього слідства;
вживає заходів, спрямованих на відновлення або захист порушених прав, свобод і законних інтересів громадянина;
дає письмову відповідь по суті поставлених у зверненні питань, за винятком випадків, зазначених у Федеральному законі "Про порядок розгляду звернень громадян Російської Федерації";
повідомляє громадянина про направлення його звернення на розгляд в інший державний орган, орган місцевого самоврядування або іншій посадовій особі відповідно до їх компетенції.
За загальним правилом письмове звернення, яке надійшло до органу місцевого самоврядування або посадовій особі відповідно до їх компетенції, розглядається протягом одного місяця з дня реєстрації письмового звернення.
Особистий прийом громадян в органах місцевого самоврядування проводиться їх керівниками та уповноваженими на те особами. Інформація про місце прийому, а також про встановлені для прийому днях і годинах доводиться до відома громадян.
Громадянин за рішенням суду має право на відшкодування збитків та компенсацію моральної шкоди, завданих незаконним дією (бездіяльністю) органу місцевого самоврядування або посадової особи при розгляді звернення. У разі якщо громадянин вказав у зверненні завідомо неправдиві відомості, витрати, понесені у зв'язку з розглядом звернення органом місцевого самоврядування або посадовою особою, можуть бути стягнуті з даного громадянина за рішенням суду.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " § 12. Звернення громадян до органів місцевого самоврядування. "
 1. § 1. Форми і принципи безпосереднього здійснення населенням місцевого самоврядування та участі населення в його здійсненні.
  Звернення громадян до органів місцевого самоврядування муніципального освіти; інші форми, що не суперечать Конституції Російської Федерації, федеральним законам, законам суб'єкта Федерації. Безпосереднє здійснення населенням місцевого самоврядування та участь населення у здійсненні місцевого самоврядування відповідно до ст. 33 Федерального закону "Про загальні принципи організації
 2. § 2. Система муніципальних правових актів
  звернень громадян до органів місцевого самоврядування; про порядок офіційного використання символів муніципального освіти; умови контракту та порядок проведення конкурсу на заміщення посади голови місцевої адміністрації (у разі його призначення за контрактом); положення про порядок підготовки і внесення проектів правових актів, перелік і форма доданих до них документів: для глави
 3. § 4 . Компетенція представницького органу.
  звернень громадян до органів місцевого самоврядування муніципального району; затвердження структури адміністрації муніципального освіти; формування контрольного органу муніципального утворення, визначення порядку його роботи і повноважень; визначення порядку приватизації муніципального майна відповідно до федеральним законодавством; затвердження переліку об'єктів
 4. § 4. Адміністративна відповідальність органів та посадових осіб місцевого самоврядування
  звернення громадян до органів місцевого самоврядування законом суб'єкта Російської Федерації встановлюється адміністративна відповідальність. Однак тут слід враховувати колізію даної норми і ст. 15 Федерального закону "Про порядок розгляду звернень громадян Російської Федерації", згідно з якою особи, винні у порушенні цього Закону, несуть відповідальність, передбачену
 5. § 5. Форми участі населення у здійсненні місцевого самоврядування
  звернення до органів місцевого самоврядування та посадовим особам місцевого самоврядування, а також обирати осіб, уповноважених представляти збори, конференцію у взаємовідносинах з органами місцевого самоврядування та посадовими особами місцевого самоврядування. Підсумки зборів , конференції підлягають офіційному опублікуванню (оприлюдненню). Порядок організації, проведення названих
 6. Глава IV. РОЗВИТОК СИСТЕМИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ЯК НАСЛІДОК ЕВОЛЮЦІЇ МОДЕЛІ ВЗАЄМОВІДНОСИН ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ ТА МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
  звернення громадян до органів місцевого самоврядування, причому обов'язковими з них були тільки місцевий референдум і муніципальні вибори, але також Конституція Російської Федерації гарантувала право громадян на звернення. Інші форми (у тому числі і названі у Федеральному законі 1995 р.) могли чи стягувати статутом муніципального освіти. Крім того, згідно з нормами зазначеного
 7. § 1. Форми прямої демократії як елементи системи місцевого самоврядування
  звернення громадян до органів і посадових осіб місцевого самоврядування. Зборів (сходи) громадян за Законом 1995 були формою безпосередньої демократії, через яку населення і міських, і сільських поселень (міста, сільради, селища, села тощо) здійснювало місцеве самоврядування. Норми нового Федерального закону розрізняють поняття зборів і сходу громадян. Сход згідно ст. 25
 8. 8.3. Форми безпосереднього здійснення населенням місцевого самоврядування та участі населення у здійсненні місцевого самоврядування
  звернення громадян до органів місцевого самоврядування. Місцевий референдум - що проводиться на всій або частині території муніципального освіти голосування громадян (жителів муніципального освіти) з метою вирішення безпосередньо населенням питань місцевого значення. Муніципальні вибори проводяться в цілях обрання депутатів, членів виборного органу місцевого самоврядування, виборних
 9. ВСТУП
  зверненнях громадян у Російській Федерації покликаний вирішити одну з ключових проблем залучення громадян у діяльність органів влади - проблему реалізації права громадян Російської Федерації звертатися в органи, яке передбачено статтею 33 Конституції Росії. Законодавством Російської Федерації вже створені правові умови для реалізації різних форм залучення органів місцевого
 10. § 3. Джерела муніципального права.
  звернення до органів місцевого самоврядування; ст. 40 закріплює обов'язок органів місцевого самоврядування щодо заохочення житлового будівництва , створенню умов для здійснення права на житло, а також за безкоштовним або за доступну плату надання житла з муніципальних житлових фондів малозабезпеченим, іншим зазначеним у законі громадянам, які потребують житло; в ст. 41 йдеться про безкоштовне
© 2014-2022  yport.inf.ua