Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Колектив авторів. Питання та відповіді до державного іспиту з цивільного права 2012 рік, 2012 - перейти до змісту підручника

Обов'язки комітента

. Найважливішою обов'язком комітента є обов'язок сплатити комісіонеру комісійну винагороду. Розмір і порядок сплати такої винагороди зазвичай передбачаються договором комісії. Якщо розмір винагороди не обговорений сторонами, то він може бути визначений ними відповідно до п. 3 ст. 424 ГК. Що стосується порядку сплати комісійної винагороди, то за відсутності в договорі комісії іншого умови воно має бути сплачено після виконання договору комісіонером (абз. 2 п. 1 ст. 991 ЦК). Згідно п. 2 ст. 991 ГК комісіонер зберігає право на комісійну винагороду, а також на відшкодування понесених витрат, якщо договір комісії не був виконаний з причин, залежних від комітента.
При прийнятті комісіонером поруки за виконання угоди третьою особою (делькредере) комітент зобов'язаний сплатити йому також і додаткову винагороду. Розмір і порядок його сплати встановлюються в договорі комісії (абз. 1 п. 1 ст. 991 ЦК). Якщо в договорі відповідні умови відсутні, то угода про делькредере вважається неукладеним (п. 1 ст. 432 ЦК).
Крім сплати комісійної винагороди, а у відповідних випадках і додаткової винагороди за делькредере, комітент зобов'язаний відшкодувати комісіонеру витрачені ним на виконання комісійного доручення суми (абз. 1 ст. 1001 ЦК). За загальним правилом усі витрати комісіонера, які він поніс у зв'язку з виконанням даного йому доручення, підлягають відшкодуванню понад суми основного і додаткового винагороди. Виняток становлять витрати на зберігання знаходиться у комісіонера майна комітента, які за відсутності в законі або договорі комісії інших розпоряджень включаються до розміру комісійної винагороди.
Оскільки комісіонер укладає угоди за рахунок комітента, закон покладає на останнього обов'язок прийняти виконане за договором комісії, оглянути майно, придбане для нього комісіонером, і сповістити його без зволікання про виявлені в цьому майні недоліки, а також звільнити комісіонера від зобов'язань, прийнятих ним на себе перед третьою особою по виконанню комісійного доручення (ст. 1000 ЦК).
Виконання обов'язків комітента щодо сплати комісійної і додаткової винагороди, а також з відшкодування комісіонеру понесених ним витрат забезпечується утриманням. Згідно п. 2 ст. 996 ГК комісіонер має право утримувати знаходяться у нього речі, які підлягають передачі комітенту або особі, зазначеній комітентом, в забезпечення своїх вимог за договором комісії. У разі оголошення комітента неспроможним (банкрутом) зазначене право комісіонера припиняється, а його вимоги до комітента в межах вартості речей, які він утримував, задовольняються відповідно до ст. 360 ГК нарівні з вимогами, забезпеченими заставою. Крім того, комісіонер у силу ст. 410 ГК може утримати належні йому за договором суми з усіх сум, що надійшли до нього за рахунок комітента. Однак кредитори комітента, що користуються відносно черговості задоволення їх вимог перевагою перед заставоутримувачами, не позбавляються права на задоволення цих вимог з утриманих комісіонером сум (ст. 997 ЦК).
Закон не містить спеціальних приписів про наслідки невиконання або неналежного виконання комітентом своїх обов'язків. Тому тут знаходять застосування загальні розпорядження про наслідки невиконання або неналежного виконання зобов'язань (зокрема, про відшкодування збитків, сплату неустойки, відсотків за ст. 395 ГК і т.д.).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Обов'язки комітента "
 1. § 6. Комісія
  обов'язки за угодами, що укладаються комісійний-Комерційне право. Ч. I. Под ред. В.Ф. Попондопуло, В.Ф. Яковлевої. - СПб., С.-Петербурзький університет, 1997. С. 393 ром з третіми особами, купуються комісіонером, який надалі передає все одержане за договором комісії комітенту. При цьому речі, які надійшли до комісіонера від комітента або придбані комісіонером за рахунок
 2. § 3. Зміст договору комісії
  обов'язком комісіонера є обов'язок вчинити передбачену договором угоду чи ряд угод від свого імені, але за рахунок комітента. Це, зокрема, означає наступне. Комісіонер повинен вжити всіх можливих заходів для здійснення зазначеної в договорі угоди (угод) і здійснити її (їх), якщо це виявляється можливим. З договору комісії може витікати обов'язок комісіонера
 3. 2. Зміст договору комісії
  обов'язок комісіонера становить вчинення для комітента угоди або угод купівлі-продажу відповідно до даним йому дорученням. При цьому комісіонер відповідає за дійсність, але не за исполнимость угод, укладених ним з третіми особами в інтересах комітента (п. 1 ст. 993 ЦК). Так, якщо за вимогами до третіх осіб про оплату отриманих ними товарів або про відвантаження товарів комітенту
 4. 4. Припинення договору комісії
  обов'язок комітента відшкодувати комісіонеру всі завдані цим збитки, включаючи неодержані доходи у формі причитавшегося винагороди за послуги, а також обов'язок негайно розпорядитися своїм майном, яке є у комісіонера. При ненадходження вказівок від комітента комісіонер має право або здати це майно на зберігання за рахунок комітента, або реалізувати його за найбільш вигідною
 5. 5. Окремі види договору комісії
  обов'язки комітента-виробника спочатку запропонувати даний товар (або новий аналогічний товар) для збуту даного комісіонеру посереднику і лише при його відмові - іншим посередникам. --- Див, наприклад: Шмиттгофф Експорт: Право і практика міжнародної торгівлі. М., 1993. С. 132 - 138, 151 - 156. Такий різновид комісії, як договір консигнації,
 6. 1. Поняття договору
  обов'язки. Таким чином, досягається мета комісії, загальна з договором доручення, - виникнення результату саме у того, хто дав доручення. Для цього все ж таки необхідний додатковий правовий акт - передача спочатку отриманих комісіонером результатів досконалої ним з третьою особою угоди. Зокрема, якщо мова йде про права і обов'язки по відношенню до третьої особи, породжуваних
 7. 3. Договір комісії та суміжні договори
  обов'язки довірчого керуючого перед засновником управління не зводяться до укладання угод. Крім того, здійснюються довірчим керуючим від свого імені угоди підпорядковуються особливому правовому режиму (п. 3 ст. 1012 ЦК). По одному зі своїх ознак - особливої мети - комісія може бути зведена ще в одну групу з низкою договорів. Маються на увазі договори, виконання яких виражається
 8. 7. Права та обов'язки сторін
  обов'язки комітента та комісіонера досить широко врегульовані в ЦК, а з урахуванням специфіки певних видів комісії - також у присвяченому їм спеціальному законодавстві. Як і стосовно іншим договорами, це все ж найбільшою мірою належить до обов'язків активної сторони в договорі, в даному випадку - комісіонера. З визначення договору комісії випливає, що в обов'язок
 9. 2. Співвідношення договору транспортної експедиції і інших договорів про оплатне надання послуг
  обов'язки по угоді, зробленої повіреним, виникають безпосередньо у довірителя. Договір доручення може бути укладений із зазначенням строку, протягом якого повірений має право діяти від імені довірителя, або без такої вказівки. Як підкреслює Е.А. Суханов, договором доручення оформляється одна з "основних різновидів зобов'язань з надання юридичних послуг ... сенс цієї
 10. 3. Зміст і виконання договору
  обов'язки морського агента регулюються ст. 237 КТМ з відповідною назвою. Зазначена стаття складається з двох пунктів, які, за задумом розробників, встановлюють відповідно права (п. 1) та обов'язки (п. 2) морського агента. Проте п. 1 ст. 237 КТМ швидше нагадує перелік функцій морського агента, ніж суб'єктивних прав останнього. Там говориться про те, що морський агент
© 2014-2022  yport.inf.ua