Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Е.А. СУХАНОВ. Цивільне право: У 4 т. Том 2: Речове право. Спадкове право. Виключні права. Особисті немайнові права: Підручник., 2008 - перейти до змісту підручника

1. Обмежене речове право як право на чужу річ

Категорія речових прав, як уже зазначалося, включає не тільки право власності, а й інші (обмежені) речові права. Ці останні володіють усіма ознаками речових прав (див. § 1 гл. 18 цього тому підручника), складаючи їх різновид. Отже, право власності на річ є найбільш широким за змістом, але не єдиним речовим правом.
На відміну від права власності обмежене речове право являє собою право на чужу річ (jura in re aliena), вже присвоєну іншою особою - власником. Класичним прикладом даного права є сервітути - права користування чужою нерухомої річчю в певному, суворо обмеженому відношенні, наприклад право проходу або проїзду через чужу земельну ділянку.
Поняття "право на чужу річ" саме по собі не цілком точно, бо, формально кажучи, воно охоплює права будь-якого титульного (законного) власника речі, яка не є її власником, в тому числі зобов'язальні права орендаря , зберігача, перевізника, довірчого керуючого і т.д. (1). Доцільніше використовувати більш точний термін, що прийшов до нас з німецької цивілістики, - "обмежені речові права".
---
(1) СР, наприклад, абз. 2 п. 3 ст. 335 ГК, що говорить про оренду як про "право на чужу річ". Ця обставина дала привід для оголошення речовим правом будь-якого титульного володіння (Цивільне право. Частина перша: Підручник для вузів / Під ред. Т.І. Ілларіонова, Б.М. Гонгало, В.А. Плетньова. М., 1998. С. 297 (автор глави - В.А. Плетньов), з чим, зрозуміло, неможливо погодитися: при такому підході "речовим" стає всяке цивільне право, прямо або побічно має об'єктом річ, в результаті чого необгрунтовано змішуються речові і зобов'язальні відносини.
Обмежені речові права, подібно праву власності, надають уповноваженою особам безпосереднє, хоча й строго обмежене, панування над чужим майном, а не над поведінкою іншого (зобов'язаного) особи. Інакше кажучи, реалізація речового права не залежить від дій інших осіб. У цьому полягає його принципова відмінність від зобов'язальних прав, в тому числі мають об'єктом індивідуально-визначені речі. Наприклад, орендар чужої речі зможе скористатися нею тільки з волі орендодавця, тоді як заставодержатель має право навіть реалізувати чужу (закладену) річ незалежно від волі її власника-заставодавця.
Обмежені речові права мають той же самий об'єкт (індивідуально певну річ), що і правомочності власника. Тому вони обмежують і тим самим як би стискають права власника на його річ: останній звичайно позбавляється можливостей вільного користування своєю річчю, але, як правило, зберігає можливості розпорядження нею, наприклад її продажу. З цієї точки зору наявність обмежених речових прав на майно є відомим обмеженням правомочностей власника. Більш того, суб'єкти цих прав можуть вдаватися до їх правовий захист від неправомірних посягань будь-яких третіх осіб, включаючи і власника речі. При припиненні обмежених речових прав право власності "відновлюється" у первісному обсязі без будь-яких додаткових умов, в чому проявляється, як говорили ще дореволюційні юристи, еластичність, пружність права власності (1).
---
(1) Навіть "неповна власність", тобто право власності, обтяжене речовими правами, як зазначав В.М. Хвостов, "не втрачає свого значення загального панування над річчю, в порівнянні з яким всі інші права на ту ж річ установляет тільки приватне панування ". Обумовлене цим положенням" властивість власності стягати назад всі забрала у власника правомочності, лише тільки припиниться підстава, примушувало позбавляти його якого-небудь правомочності ", є ще одним свідченням неможливості відомості права власності до суми окремих правомочностей (див.: Хвостов В.М. Система римського права: Підручник. М., 1996. С. 225).
Важливо також мати на увазі, що обмежені речові права в європейських континентальних правопорядках виникли і розвинулися у зв'язку з необхідністю юридично забезпечити економічно необхідне участь невласника в використанні вже присвоєної власниками чужої нерухомості, головним чином - земельних ділянок (1). Адже кількість придатної для використання землі самою природою обмежена, відносно невелике, тоді як для ведення господарської та іншої діяльності земля необхідна багатьом особам, що не є власниками земельних ділянок (що й спричиняє об'єктивно зумовлені публічними інтересами обмеження правомочностей їх власників). Тому майже всі обмежені речові права (за винятком прав застави та утримання) мають об'єктом нерухоме майно (речі), в той час як об'єктом права власності є та рухомі речі.
---
(1) Саме тому здійснена в нашій країні при колишньому суспільному ладі націоналізація землі спричинила в галузі цивільного права ліквідацію через непотрібність понять не тільки нерухомого майна, а й обмежених речових прав, що самим негативним чином позначилося на їх вивченні.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 1. Обмежене речове право як право на чужу річ "
 1. § 1. Поняття і види обмежених речових прав
  обмежених речових прав. Поряд з найбільш широким за обсягом речовим правом - правом власності в законодавстві виділяється категорія речових прав осіб, які не є власниками (ст. 216 ЦК) * (1000). Легального визначення поняття обмежених речових прав у законодавстві не міститься. Доктринальне поняття речового права запропоновано в гол. 19 цього підручника. Стосовно до іншим
 2. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  обмеженою відповідальністю "(з ізм.) (СЗ РФ. 1998. N 7. Ст. 785), ст. 1 ФЗ від 14 листопада 2002 р. "Про державні та муніципальних унітарних підприємствах" з ізм. та доп. / / СЗ РФ. 2002. N 48. Ст. 4746) та ін Основна маса таких федеральних законів, "безпосередньо оточуючих "Цивільний кодекс і утворюють разом з ним власне цивільне законодавство, вже розроблена і прийнята,
 3. 53. МАЙНОВІ ПРАВА НА ЧУЖІ РЕЧІ: ПОНЯТТЯ І ВИДИ
  обмеженими речовими правами. Види прав на чужі речі: 1) сервітут - речове право на користування в певних межах чужою річчю або забороняє таке використання іншим особам, у тому числі власнику. Встановлення сервітуту не виключало повноважень власника, а лише обмежувало їх використання. Властивості сервітуту: - обов'язок, пов'язана з річчю, коли будь-який власник
 4. 2. Ознаки і визначення обмеженого речового права
  обмеженими речовими правами можливості завжди обмежені за змістом порівняно з правомочностями власника, є набагато більш вузькими (зокрема, в більшості випадків виключають можливість відчуження майна без згоди власника), що становить перший з їх ознак. Разом з тим зіставлення змісту прав власника і аналізованих прав свідчить про їх
 5. 1. Договір в системі речових і зобов'язальних правовідносин
  обмеження кола об'єктів власності для галузі міжнародного приватного права. Йдеться про межах дії імунітету власності держави. При всій складності цього питання начебто б не викликало сумнівів та обставина, що імунітет власності держави повинен однаковою мірою поширюватися на належні йому не тільки речі, але і права (авуари). Прикладом може
 6. 3. Застава
  обмеження цих прав, їх виникнення, перехід і припинення підлягають державній реєстрації в Єдиному державному реєстрі установами юстиції. Будуть реєструватися право власності, право господарського відання, право оперативного управління, право довічного успадкованого володіння, право постійного користування, іпотека та сервітути. Враховуючи, що органам, що здійснюють
 7. § 3. ПРАВА НА ЧУЖІ РЕЧІ
  обмежених масштабах, які одержують у кожному конкретному випадку свою специфічну окреслення. 82 При цьому виділялися п'ять типів прав на чужі речі: сер-вітути, суперфіцій, емфітевзис , заставу, іпотека. Але заставу і іпотеку як сприяють виконанню договорів способи їх забезпечення доцільно розглянути в наступному розділі цього посібника у зв'язку з вивченням самих договорів.
 8. Глава 5. ДУАЛІЗМ ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА І ПОХОДЖЕННЯ ПРАВА ВЛАСНОСТІ
  обмежень, як космос) або воно носить також історичний характер, але воно, безумовно, фундаментально. --- --- Див, наприклад, гл. IV ч. VII "Договірного права" (Ансон В. Договірне право. М., 1984), названу "Речові засоби захисту". Тестом на порівнянність системи загальної та континентального права є також практика міжнародного приватного права. Вона, в
 9. Глава 8. ПРОБЛЕМА тріада
  обмеження права власності з європейської практики, наприклад, справа Європейського суду з прав людини Sporrong and Lunnroth. Суд вказує: "The applicants were therefore not formally" deprived of their possessions "at any time: they were entitled to use, sell, devise, donate or mortgage their properties (Заявники проте не були позбавлені їх володіння (у французькому тексті протоколу N 1
 10. Глава 11. ЗАГАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ
  обмеженого. Блаженний Іван Дунс Скотт. Вибране / Упоряд. та ред. Г.Г. Майорова. М., 2001. С. 539 - 543. Піднесений "насильницького братства людей" (по гегелевскому висловом), заснованого на спільності майна, зустріло енергійний відсіч з боку Аристотеля. Наводячи аргументи про природність ("впроваджено в нас природою") приватної власності, Аристотель зауважує, що "ті, які
© 2014-2022  yport.inf.ua