Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально-процесуальне правоКримінальне право → 
« Попередня Наступна »
Людмила Іногамова-Хегай, Олексій Рарог , Олександр Чуча. Кримінальне право Російської Федерації. Особлива частина. Підручник, 2008 - перейти до змісту підручника

Організація незаконного збройного формування або участь у ньому (ст. 208 КК).

Стаття 13 Конституції РФ за-прещается створення і діяльність громадських об'єднань, цілі та дії яких спрямовані на створення незаконних
збройних формувань (скорочено НВФ).
Це конституційне положення закріплено в п. 9 ст. 1 Феде-рального закону від 31 травня 1996 р. № 61-ФЗ «Про оборону» 1, де сказано: «Створення та існування формувань, що мають військову організацію чи озброєння і військову техніку або в яких передбачається проходження військової служби, не передбачених федеральними законами , забороняються і переслідуються за законом ».
НВФ являє собою ycтойчівое об'єднання значи-ного числа осіб, оснащених зброєю, з певною сте-співу внутрішньої організованості, з наявністю командування
1 СЗ РФ. 1996. № 23. Ст. 2750.

І т.д. Воно може створюватися для досягнення політичних, се-паратістскіх, релігійних та інших цілей. Небезпека НВФ со-стоїть в тому, що вони можуть бути використані для вчинення злочинів будь-якої категорії, в тому числі і особливо тяжких тер-рорістіческого характеру. Вони також можуть використовуватися для досягнення соціально корисних цілей, наприклад для охорони жителів населеного пункту, регіону, громадського порядку тощо Однак у кожному разі створення НВФ, непідконтрольного федеральної державної влади і не заснованого на відповідних федеральному законі, є підставою для при-потягу до кримінальної відповідальності.
Об'єктивна сторона розглядуваного злочину Вира-жается у створенні збройного формування (об'єднання, загону, дружини чи іншої групи), не передбаченого федеральним законом, а одно в керівництві таким формуванням або у його фінансуванні (ч . 1 ст. 208 КК) або в участі в збройними формувань, не передбачених федеральним законом (ч. 2 ст. 208 КК).
Незаконне збройне формування може створюватися у формі об'єднання, загону, дружини чи іншої групи.
Обов'язковою ознакою складу злочину є збройними, тобто наявність у всього формування або частини її чле-нів будь-якого виду зброї, що підпадає під це поняття в відповідної з Федеральним законом «Про зброю», а також будь-які види бойового озброєння військ, всі види зброї, боєприпасів, вибухових речовин, озброєння, військової техніки.
Порядок створення законних формувань встановлений, крім зазначеного Закону «Про оборону», такими законами, як Закон РФ від 18 квітня 1991 р. № 1026-I «Про міліцію» 1, Федеральними за-конамі: від 3 квітня 1995 р. № 40-ФЗ «Про Федеральній службі безпеки» 2, від 6 лютого 1997 р. № 27-ФЗ «Про внутрішні війська Міністерства внутрішніх справ Російської Федерації» 3.
Згідно п. «м» ст. 71 Конституції РФ оборона і безпека належать до виключного відання Російської Федерації,
1 ВР РРФСР. 1991. № 16. Ст. 503.
2 СЗ РФ. 1995. № 15. Ст. 1269.
3 СЗ РФ. 1997. № 6. Ст. 711.

Тому суб'єкти РФ, а також місцеві органи самоврядування не вправі створювати збройні формування.
Склад злочину - формальний. Кінченим його сліду-ет вважати з моменту організаційного оформлення незаконного збройного формування в кожній із зазначених у законі форм і озброєння хоча б частини її членів. Сама по собі орга-нізація формування без його озброєння утворює замах на створення і керівництво НВФ.
Під створенням розуміються будь-які дії, спрямовані на обгрунтування й організацію НВФ, його функціонування, розрив-лення структури, статуту, придбання та забезпечення зброєю, визначення місця дислокації, підбір і залучення осіб до складу формування, їх навчання, тренування, забезпечення житловим приміщенням, обмундируванням, харчуванням і т.д.
Під керівництвом НВФ розуміються будь-які дії з визна-діленням напрямків конкретної діяльності вже створеного формування, планування, реорганізація цієї діяльності, створення нових структурних підрозділів або скасування старих, розстановка командирів підрозділів, організація контролю, підтримання дисципліни, визначення і виконання конкретних завдань формування на поточний момент, складений-ня планів загальної спрямованості і т.д.
Під фінансуванням НВФ розуміються дії, зазначені у примітці 1 до ст. 2051 КК.
Під участю в НВФ слід розуміти вступ до такого
формування, членство в ньому, проходження навчання, тренує-ку, виконання будь-яких доручень, завдань керівництва, напів-чення грошового та речового забезпечення, а також дії щодо забезпечення діяльності формування без входження до його складу і т.д.
Суб'єктивна сторона характеризується прямим умислом. Мо-тиви і цілі не впливають на кваліфікацію скоєного, але можуть враховуватися при визначенні міри покарання. Однак вони відіграють вирішальну роль у відмежуванні цього злочину від схожих з ним діянь: бандитизму (ст. 209 КК), організації злочинного співтовариства (ст. 210 КК), збройного заколоту (ст. 279 КК).
Суб'єкт злочину - особа, яка досягла 16-річного віз-
раста.

У примітці до ст. 208 КК міститься заохочувальна норма, згідно з якою особа звільняється від кримінальної відпові-ності, якщо вона добровільно припинило участь у НВФ і здало зброю і якщо в його діях не міститься інше складу пре-ступления.
Чи не тягне звільнення від кримінальної відповідальності пре-кращения участі в НВФ в силу різних змушують до це-му обставин, наприклад при його оточенні і блокуванні військами, силами охорони правопорядку. Якщо учасник за родом своєї діяльності не був озброєний, наприклад, займався поста-жением продуктами харчування членів НВФ, надавав їм медичні-ську допомогу, то для звільнення такої особи від кримінальної відповідальності достатньо одного добровільного припинення участі в НВФ.
Вчинення особою інших злочинів у складі НВФ (вбивство, терористичний акт, захоплення заручників тощо) ква-ліфіціруются за сукупністю зі ст. 208 КК. Особа, яка створила або керувала НВФ, несе відповідальність за злочини, вчинені учасниками формування, якщо вони охоплювалися його умислом.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Організація незаконного збройного формування або участь у ньому (ст. 208 КК). "
 1. Стаття 75. Звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку з дійовим каяттям Коментар до статті 75
  організація незаконного збройного формування або участь у ньому - ст. 208 КК РФ і
 2. 4. Кваліфікація злочинів при конкуренції та колізії норм
  організації або фізичної особи (ст. 194); неправомірних дій при банкрутстві (ст. 195); навмисного банкрутства (ст. 196); ухилення від сплати податків або страхових внесків у державні позабюджетні фонди з організації (ст. 199); обману споживачів (ст. 200). У гол. 24 Кримінального кодексу відсутність кваліфікуючої елемента у вигляді використання службового становища також можна
 3. 4. Злочини, що порушують загальні правила безпеки. Характеристика окремих видів злочинів проти громадської безпеки
  організації суспільства. Заподіяння конкретного шкоди потерпілим при такому вигляді терористичного акту є способом підриву конституційного ладу і безпеки держави, а не самоціллю. Отже, забезпечуючи охорону конституційного ладу, законодавець одночасно забезпечує і охорону життя осіб, які можуть бути потерпілими від такого роду злочинів. До того ж в диверсії при
 4. § 1. Поняття і види злочинів проти громадської безпеки
  організаційного та іншого характеру, адекватних загрозам життєво важливим інтересам особистості, суспільства і держави. Основними принципами 1 ВПС РФ. 1992. № 15. Ст. 769. забезпечення безпеки є: законність; дотримання балансу життєво важливих інтересів особистості, суспільства і дер-жави; взаємна відповідальність особи, суспільства і дер-жави щодо забезпечення безпеки;
 5. Стаття 75. Звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку з дійовим каяттям Коментар до статті 75
  організація незаконного збройного формування або участь у ньому - ст. 208 і
 6. § 1. Поняття комерційного права
  організаціях підприємці можуть, а у випадках, передбачених законом - зобов'язані займатися самострахуванням шляхом створення за рахунок частини власного прибутку резервного (ст. Рахів) фонду, призначеного для покриття будь-яких непередбачених витрат. З комерційним ризиком тісно пов'язані несприятливі наслідки підприємницької діяльності, викликані суб'єктивними причинами, наприклад,
 7. § 4. Підстави виникнення житлових правовідносин
  організацій приватизувалося. Тієї площі, яку влада отримували від забудовників за відведення земельних ділянок під будівництво, підключення до міських комунікацій тощо, не вистачало навіть для екстреного розселення аварійних житлових будинків і надання житла самим гостро нужденним категоріям громадян. Час від часу виникали розмови про скасування черзі на житло. В принципі це було б
 8. § 4. Відповідальність за шкоду, заподіяну актами влади
  організаційно-розпорядчі, адміністративно-господарські функції в державних органах, органах місцевого самоврядування, державних і муніципальних установах, а також у Збройних Силах РФ, інших військах і військових формуваннях Російської Федерації. Зазначене визначення, цілком придатне для цілей застосування норм кримінального права, навряд чи, проте, слід розглядати в
 9. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  організацій, а також посадових осіб при виконанні ними службових обов'язків "і затвердженого ним Положення про порядок відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів дізнання, попереднього слідства, прокуратури і суду (Відомості СРСР. 1991. N 21. Ст. 741). Хоча зазначені акти і не визнані не чинними на території Російської Федерації, вони фактично перекриті
 10. 13.7. Режим надзвичайного стану
  організацій незалежно від організаційно-правових форм і форм власності, їх посадових осіб, громадських об'єднань, що допускає встановлені даним ФКЗ окремі обмеження прав і свобод громадян Російської Федерації, іноземних громадян, осіб без громадянства, прав організацій та громадських об'єднань, а також покладання на них додаткових обов'язків. Обставини введення
© 2014-2022  yport.inf.ua