Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Е.А. СУХАНОВ. Цивільне право: У 4 т. Том 2: Речове право. Спадкове право. Виключні права. Особисті немайнові права: Підручник., 2008 - перейти до змісту підручника

3. Відкриття спадщини

Відкриттям спадщини називається виникнення спадкового правовідношення. Юридичними фактами або підставами, що приводять до відкриття спадщини, є смерть громадянина і оголошення громадянина померлим (ст. 1113 ЦК).
Відкриття спадщини завжди відбувається в певний час і в певному місці, що має дуже важливе правове значення. Часом відкриття спадщини є день смерті громадянина, а при оголошенні його померлим - день набрання законної сили рішення суду про оголошення громадянина померлим (1). У разі оголошення померлим громадянина, який зник без вісті за обставин, що загрожували смертю або дають підставу припускати його загибель від певного нещасного випадку, суд може визнати днем смерті такого громадянина день його гаданої загибелі (п. 3 ст. 45 ЦК). У цьому випадку днем відкриття спадщини є день смерті, зазначений у рішенні суду (п. 1 ст. 1114 ЦК).
---
(1) Так, син і його мати після смерті батька (чоловіка) володіли житловим будинком. Син безвісно відсутній з 1940 р., і його єдиною спадкоємицею за законом була його мати. За її вимогу 20 червня 1962 він був оголошений померлим. Того ж дня померла і мати, залишивши заповіт, за яким будинок переходив у власність гр-ки Д., яка доглядала за нею. Але днем смерті громадянина, оголошеного померлим, слід було вважати день вступу рішення суду в законну силу, тобто 30 червня 1962 У зв'язку з цим мати не могла успадковувати частку померлого сина і стати власницею всього будинку, а тому її заповіт у відповідній частині було визнано недійсним.
Саме на день відкриття спадщини визначається:
- склад спадкового майна;
- строки прийняття або відмови від спадщини;
- термін для видачі свідоцтва про право на спадщину;
- строк здійснення нотаріусом заходів з охорони спадщини та управління ним і т.д.
Факт смерті, як і день кончини, підтверджується свідоцтвом про смерть, що видаються органами ЗАГС. При відмові органів РАЦС у реєстрації події смерті факт смерті в певний час може бути встановлений судом в порядку окремого провадження.
Абсолютно точний час смерті нерідко складно встановити. Тому ДК ввів нове правило, згідно з яким громадяни, що померли в один і той же день (комморіенти), в цілях спадкового правонаступництва вважаються померлими одночасно і не успадковують один після одного. При цьому до спадкоємства закликаються спадкоємці кожного з них (п. 2 ст. 1114 ЦК).
Місцем відкриття спадщини є останнє місце проживання спадкодавця (абз. 1 ст. 1115 ЦК).
Якщо останнє місце проживання спадкодавця, що володіє майном на території Російської Федерації, невідомо або перебуває за її межами, місцем відкриття спадщини в Російській Федерації визнається місце знаходження такого майна.
Однак спадкове майно може перебувати в самих різних місцях. У подібній ситуації місцем відкриття спадщини є місце знаходження входять до його складу нерухомого майна або найціннішої частини нерухомого майна, а за відсутності нерухомого майна - місце знаходження рухомого майна або його найціннішої частини. Причому цінність майна визначається виходячи з його ринкової вартості (абз. 2 ст. 1115 ЦК).
Правильне визначення місця відкриття спадщини має важливе значення для вирішення ряду процедурних питань. Зокрема, саме за місцем відкриття спадщини з'ясовується, в яку нотаріальну контору необхідно звернутися із заявою про його прийняття та видачі свідоцтва про право на спадщину. За місцем відкриття спадщини приймаються та заходи охорони спадкового майна, а також управління ним, пред'являються претензії кредиторами.
Місце відкриття спадщини підтверджується довідкою житлово-комунальної організації, вуличного комітету, місцевої адміністрації або довідкою з місця роботи із зазначенням місця проживання спадкодавця. Якщо місце проживання спадкодавця невідоме, ті ж установи можуть видати довідку про місце знаходження майна померлого або основної його частини. Якщо ж ні ту, ні іншу довідку подати нотаріусу неможливо, то пред'являється набрало законної сили рішення суду про встановлення місця відкриття спадщини.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 3. Відкриття спадщини "
 1. § 9. Комерційна концесія
  відкриття спадщини зареєструватися в якості індивідуального підприємця. [1] У літературі з цього питання висловлено інше судження (див.: Цивільний кодекс Російської Федерації. Частина друга. Текст, коментарі, алфавітно-предметний покажчик / За ред. О. М. Козир, А.Л. Маковського, С.А . Хохлова. М., 1996. С. 553). [2] Автор поділяє в даному випадку точку зору І.А. Зеніна,
 2. § 3. Основні інститути цивільного права зарубіжних держав
  відкриту, або закриту підписку на акції. Останнім часом законодавець ввів таку форму корпорацій, як європейська акціонерне товариство. Що стосується осіб, які бажають займатися бізнесом, не об'єднуючись із іншими групами осіб, то така можливість законодавчо закріплена, так як існує можливість зареєструватися як індивідуальний І німецьке, і французьке право
 3. § 1. Громадяни як суб'єкти права
  відкриття спадщини (ч. 1 ст. 1115 ЦК). У зв'язку з тривалою відсутністю громадянина в місці його проживання він може бути визнаний судом безвісно відсутнім і навіть оголошений померлим (ст. 42, 45 ЦК). Громадяни зобов'язані реєструватися за місцем проживання (у житловому будинку, квартирі, службовому житловому приміщенні, спеціалізованих будинках - гуртожитку, готелі-притулку, будинку маневреного фонду,
 4. § 4. Безвісну відсутність і юридична смерть
  відкриття спадщини (п. 1 ст. 1114 ЦК). Оголошення громадянина померлим тягне не тільки майнові наслідки, але й особисті. Так, оголошення померлим працівника або роботодавця - підстава для припинення трудового договору за обставинами, не залежних від волі сторін (п. 6 ст. 83 ТК). Оголошення померлим дружина - підстава для припинення шлюбу (п. 1 ст. 16 СК). У разі явки або
 5. § 2. Правове становище публічних утворень
  відкритих акціонерних товариств та використання спеціального права на участь Російської Федерації в управлінні відкритими акціонерними товариствами ("золотої акції") "від 3 грудня 2004 р. N 738 * (376)). З цього, в Зокрема, слід, що до органів, які представляють інтереси публічних утворень, відносяться лише ті, які не наділені спеціальними повноваженнями згідно п. 1, 2 ст. 125 ЦК (для реалізації
 6. § 5. Умовні угоди
  відкриття конкурсу щодо його майна) * (603). Оскільки сторони не обумовили інше, пов'язане з відкладальною умовою правовий наслідок настає тільки з настанням умови. Це випливає із ст. 157 ЦК, яка не містить припису про зворотну силу настання умови і тим самим визнає, що воно діє ex nunc. З відсутності зворотної сили настання умови, зокрема,
 7. § 1. Поняття, числення та види строків
  відкриття спадщини, ці претензії вважаються погашеними (ст. 1175 ЦК). За характером їх визначення розрізняються терміни імперативні і диспозитивні, абсолютно визначені, відносно визначені і невизначені, загальні і спеціальні, і деякі інші. Імперативні строки точно визначені законом і не можуть бути змінені за згодою сторін. До них, зокрема, відносяться строки позовної (ст.
 8. § 3. Права користування житловими приміщеннями
  відкриття спадщини і прийняття його спадкоємцем , обтяженим легатом. Право вимоги про надання права користування за заповідальним відказом неотчуждаемо і може бути пред'явлено легатарию спадкоємцю протягом трьох років з дня відкриття спадщини. Даний термін є преклюзівний і припиняє право легатария, якщо воно не було здійснено до його закінчення. Однак, якщо легатарию
 9. § 4. Суб'єкти зобов'язання
  відкриття спадщини (п. 4 ст. 1152 ЦК). До cessio legis відносяться також випадки переходу прав кредитора до обличчя, який виконав зобов'язання за боржника. Стаття 387 ЦК називає три такі випадки: а) перехід до заставодавця, яка не є боржником, який виконав зобов'язання боржника, прав кредитора за зобов'язанням, б) перехід прав кредитора до поручителя, який виконав зобов'язання, в) перехід до
 10. § 1. Поняття та ознаки шлюбу
  відкриття спадщини він був непрацездатним і не менше року до смерті спадкодавця перебував на утриманні спадкодавця і проживав разом з ним (п. 2 ст. 1148 ЦК) . Різниця між правовим становищем подружжя і співмешканців проводиться і в інших галузях законодавства. Так, лише при даруванні між законним подружжям не стягується податок на доходи фізичної особи (абз. 2 п. 18.1 ст. 217
© 2014-2022  yport.inf.ua