Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Е. А. Гречушкіна. Спадкування і заповіт, що часто задаються, зразки документів, 2008 - перейти до змісту підручника

Скасування або зміна заповіту

Заповідач має право в будь-який час після вчинення заповіту скасувати або змінити його, не пояснюючи причин своєї волі.
Зміна або скасування заповіту здійснюється:
1) шляхом складання заяви, в якій прямо вказується, що раніше складений заповіт скасовується повністю або частково;
2) складання нового заповіту, який скасовує раніше скоєний заповіт повністю або його суперечить частину. При цьому діє заповіт, складений пізніше.
Приклад
Л. заповідав дачу і квартиру синові, а пізніше склав новий заповіт, в якому дачу заповідав дочки. Так як початкове заповіт було змінено частково, то син успадкує квартиру, а дочка - дачу.
Скасування або зміна заповіту здійснюється в тій же формі, що і початкове заповіт, який після його повного або часткового скасування не може бути відновлено, навіть якщо заповідач скасує подальше заповіт. Після скасування заповідачем останнього заповіту без складання нового все заповідане в ньому майно підлягає спадкоємства за законом, за винятком визнання останнього заповіту недійсним у судовому порядку.
Якщо останній заповіт скасовано рішенням суду, то попередній заповіт за його наявності залишається дійсним, за відсутності - успадковують спадкоємці за законом Також майно переідет до спадкоємців за законом, якщо заповіт (або всі наявні заповіту) буде визнано недійсним у судовому порядку.
Таким чином, кожен раз, коли заповідач змінює свою волю щодо спадкового майна, він повинен становити новий текст заповіту.
Отже, підставою для зміни або скасування заповіту може бути:
1) заповіт, що містить новий порядок розподілу майна та скасовує колишній порядок, закріплений в попередньому заповіті;
2) заповіт, яке вказує на те, що певні положення попереднього заповіту скасовуються. При відсутності такої вказівки, а також названого вище зміни порядку розподілу майна в частині, що не увійшла до подальше заповіт, діятиме попереднє;
3) подальше заповіт, скасовує попереднє тільки в суперечить частині.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Скасування або зміна заповіту "
 1. § 1. Загальні положення про заповіті
  Поняття заповіту. Право визначати долю майна на випадок смерті є елементом правоздатності фізичної особи (громадянина Російської Федерації, іноземного громадянина, особи без громадянства; далі для стислості - громадянина), що випливає зі ст. 18 ГК. Розпорядитися майном на випадок смерті можна тільки шляхом складання заповіту (п. 1 ст. 1118 ЦК). Заповіт - це одностороння
 2. § 1. Сутність і правове регулювання спадкування
  Сутність успадкування. Громадяни можуть успадковувати і заповідати майно (ст. 18 ЦК). Спадкування - перехід майна (спадщини, спадкового майна) померлої особи (спадкодавця) до іншого вказаною ним у заповіті або визначеному законом особі (спадкоємцю), при якому майно переходить у порядку універсального правонаступництва, тобто за загальним правилом в незмінному вигляді як єдине ціле
 3. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  1. AD HOC [ад хок] - для даного випадку, для цієї мети 2. AD REFERENDUM [ад референдум] - до доповіді (відкласти для подальшого розгляду) 3. A FORTIORI [а фортіорі] - тим більше 4. A POSTERIORI [а постеріорі] - на підставі досвіду, з виниклою пізніше точки зору 5. A PRIORI [а пріорі] - заздалегідь, попередньо 6. BONA FIDE [бона ФІДЕ] - чесно, сумлінно 7. CAUSA [кауза] -
 4. ПРОГРАМА КУРСУ "ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО"
  --- --- У текст програми, опублікованій в цьому томі підручника раніше (у 2004, 2005, 2006 рр..), внесено зміни і доповнення, обумовлені зміною і розвитком сучасного законодавства у сфері житлових відносин, а також в галузі електроенергетики, капітального будівництва, транспортної діяльності та деяких інших, які зажадали оновлення та
 5. § 3. Скасування, зміна та виконання заповіту
  § 3. Скасування, зміна та виконання
 6. 1. Скасування і зміна заповіту
  Заповіт може бути в будь-який час скасовано або змінено заповідачем без вказівки причин його скасування або зміни. Принцип свободи заповіту проявляється при цьому в тому, що для здійснення зазначених дій не потрібно чиєсь згоду, в тому числі й осіб, призначених у заповіті спадкоємцями. Скасувати заповіт можна наступними способами: 1) посвідченням нового заповіту з іншим
 7. З
  Заповіт, см. Заповідальне розпорядження - З. як підстава спадкування V, 25, § 1 (3) - с. 197 - З., прирівняні до нотаріально посвідчених V, 26, § 1 (2) - с. 213 - 214 - закрите З. V, 26, § 1 (2) - с. 214 - 215 - зміна З. V, 26, § 3 (1) - с. 227 - виконання З. V, 26, § 3 (2) - с. 227 - 230 - виконавець З. V, 26, § 2 (4) - с. 225 - недійсність З. V, 26, § 1 (2)
 8. 1. Договір дарування за російським дореволюційному цивільному праву
  Поняття та правова природа дарування До революції 1917 р. правовідносини, пов'язані з даруванням, були предметом жвавих теоретичних дискусій. Цивільне законодавство і цивільно - правова доктрина того часу не давали чітких однозначних відповідей на питання про поняття дарування, його правовою природою, місці цього інституту в системі цивільного права. Досить сказати, що в
 9. 1.1. Історичні аспекти уніфікації права міжнародних комерційних контрактів
  Дослідження методології уніфікації права міжнародних комерційних контрактів неможливе без виявлення особливостей історичного розвитку руху до уніфікації. Історичне дослідження будь-якого явища дозволяє виявити логіку і динаміку його розвитку; осмислення минулого не тільки збагачує сьогодення, а й дає можливість прогнозувати еволюцію майбутнього. Рух часу накладає
 10. § 1. Колізійні питання спадкування
  У міжнародне право навряд чи можна знайти ще таку ж область, яка мала б настільки стійким «міжнародним» характером і тривалою історією, як право спадкування. Про те, наскільки велика роль даного інституту взагалі, свідчать слова Рудольфа Ієрінга, який зазначав, що «право успадкування є умова всього прогресу людського суспільства в аспекті історії
© 2014-2022  yport.inf.ua