Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
В. А. Андрющенко, І. С. Луста. Права споживачів в Україні, 1999 - перейти до змісту підручника

платіжності банкнот і монет


Коли до рук потрапляє зношена банкнота або через якийсь час виявляється, що банкнота порвана , надірвана або склеєна, то виникає сумнів у тому, чи можна цій банкнотою розрахуватися за товар або послугу.
Хвилюватися не слід.
Справжні, але зношені гроші повинні прийматися для оплати та обміну в організаціях будь-яких форм власності без обмежень.
Сильно пошкоджені гроші можуть бути обмінені на неушкоджені в касах банків.
Банкноти та монети можуть бути платіжними (придатними та не придатними для обігу) та неплатіжними. Ознаки платіжності, а також умови прийому, обміну та вилучення з обігу неплатіжних банкнот і монет встановлює Національний банк України.
Деякі з цих ознак і умов корисно знати.
Платіжні банкноти м монети діляться на придатні і не придатні до обігу.
Придатні до обігу банкноти і монети це такі банкноти і монети, які:
- за ознаками платіжності та дизайну повністю відповідають затвердженим Національному банком України зразкам;
"не мають пошкоджень, забруднень;
- зберегли естетичний зовнішній вигляд.
Допускається наявність на придатних для звернення банкнотах:
- незначних дефектів виробника: - відхилення до 1 мм в більшу або меншу сторону розміру банкноти;
- зсув зображення рамки, якщо різниця між шириною протилежних полів не перевищує 3 мм;
- незначних забруднень.
Визначені цим пунктом банкноти і монети з обігу не вилучаються і можуть видаватися установами банків клієнтам, обов'язкові до приймання без будь-яких обмежень установами, організаціями та підприємствами всіх форм власності до всіх видів готівкових платежів, а установами банків, крім того, для здійснення інших операцій з готівкою,
Не придатні до обігу банкноти і монети поділяються на зношені, а також значно зношені та з дефектами виробника.
Зношені банкноти і монети:
- без пошкоджень, але потерті, з ознаками фізичного зносу, із загальним і локальним забрудненням, які псують естетичний вигляд банкноти;
- банкноти, в будь-якому місці яких є плями, написи, відбитки штампів;
- зі склеєними надривами і надрізами, незалежно від розмірів надриву і надрізу (склеєна ділянка не повинна заважати визначенню номіналу і дійсності, склеюватися з іншими банкнотами);
- банкноти з проколами і отворами, відірваними краями і кутами;
- монети з подряпинами і зміненим початковим кольором , якщо вони зберегли зображення Малого герба України та номіналу, а також рельєфний гурт {ребро монети), якщо він є на затвердженому зразку.
Зношені банкноти і монети, якщо вони не викликають ніяких сумнівів щодо дійсності і платіжності, повинні без обмежень прийматися установами, організаціями та підприємствами всіх форм власності до всіх видів готівкових платежів. Установи банків приймають зношені банкноти і монети разом з виручкою підприємств, установ і
організацій, а також як платежі від фізичних та юридичних осіб, для проведення інших операцій з готівкою та обміну на придатні до обігу банкноти і монети.
Значно зношені банкноти і монети:
- банкноти із втраченими частинами , якщо збереглося не менше 55% початкової площі банкноти;
- банкноти, розірвані і розрізані на дві або більше частин, крім розрізаних на вузькі смуги, і склеєні (склеєна ділянка не повинна заважати визначенню дійсності і склеюватися з іншими банкнотами), у тому числі із втраченими частинами, якщо не менше 55% загальної площі частин, що залишилися, безумовно належать одній банкноті;
- банкноти, розрізані на вузькі смуги і склеєні, якщо всі смуги збереглися;
"банкноти, пошкоджені вогнем, водою, різними рідинами і хімікатами;
- банкноти, склеєні з двох половинок різних банкнот одного номіналу і дизайну, якщо ці половинки (частини) у місці склеювання за дизайном доповнюють одна іншу, а їх сумарна площу не менше 75% початкової площі банкноти;
- монети деформовані, але без отворів і надломів, якщо на цих монетах збереглися зображення Малого герба та номіналу.
Банкноти та монети з дефектами виробника-це ті банкноти і монети, що не відповідають затвердженому зразку, і мають / не мають:
- зміщення графічних зображень;
- відсутність графічних зображень, однієї або декількох фарб, номерів, захисної смуги;
- неправильне розташування водяного знака або захисної смуги номіналу;
- нечіткість чеканки та інше.
Значно зношені та з дефектами виробника банкноти і монети, дійсність і платіжність яких не викликає ніякого сумніву, установи банків зобов'язані приймати від юридичних і фізичних осіб для обміну на придатні до обігу банкноти і монети, а також для зарахування на вклади, поточні рахунки і в платежі.
Установам банків забороняється видавати клієнтам не придатні до обігу банкноти і монети. Інші установи, організації, підприємства всіх форм власності для розрахунків з фізичними та юридичними особами повинні використовувати в першу чергу придатні до обігу банкноти і монети,
Установи банків повинні обмінювати які не придатні на придатні до обігу банкноти і монети за умов, якщо:
- не виникає сумнівів в їх справжності та в номіналі;
- відсутня частина банкноти не може бути прийнята для обміну.
Банкноти та монети, які викликали сумніви щодо достовірності та платіжності, установи банків передають на експертизу до регіонального управління Національного банку,
неплатіжної є банкноти і монети, що не підпадають під визначення платіжних, включаючи банкноти, від яких залишилося менше 55% початкової площі, а також фальшиві і перероблені. Вони не приймаються до платежів, а установами банків - до інших операцій з готівкою.
Як виняток, справжні банкноти, що втратили платіжність унаслідок пожежі, катастрофи, іншого нещасного випадку чи стихії, можуть бути обмінені Центральним сховищем за рішенням Департаменту готівково-грошового обігу Національного банку України,
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "платіжності банкнот і монет"
 1. § 3. Правовий режим грошей
  платіжним засобом, обов'язковим до приймання за його номінальною вартістю на всій території Росії. Що ж до іноземної валюти, то можливості та умови її використання як засобу платежу, а також умови і порядок ліцензування такої діяльності визначаються спеціальним законодавством про валютне регулювання та валютний контроль. Так, зокрема, продаж товарів за
 2. § 4. Валютні біржі
  платіжним засобом у відповідній іноземній державі або групі держав, а також кошти на рахунках у грошових одиницях іноземних держав і міжнародних грошових або розрахункових одиницях; - цінні папери у валюті РФ і в іноземній валюті, т . е. платіжні документи (чеки, векселі, акредитиви та інші), фондові цінності (акції, облігації) та інші боргові зобов'язання, виражені
 3. § 1. Поняття та юридична класифікація речей
  платіжні документи, саморобні наркотичні засоби і т.д. Речі споживані і неспоживна. Споживаними є такі речі, які в процесі їх використання втрачають свої споживчі якості повністю або частинами (наприклад, продукти харчування) або перетворюються в іншу споживану річ (наприклад, будівельні матеріали). До неспоживна відносяться ті з речей, які при
 4. § 7. Розрахункові зобов'язання
  платіжних карт; 3) у зв'язку з продажем товарів, виконанням робіт або наданням послуг фізичним особам для споживчих цілей. Застосування ККТ означає, що особа зобов'язана: зареєструвати контрольно-касову машину (ККМ) у податковому органі; стежити за її справним станом; при розрахунках з населенням видавати чек, видрукуваний на ККМ; забезпечувати доступ до ККМ співробітникам податкових органів і
 5. 6. Гроші
  платіжного засобу, і в якості особливого товару. Вони порівняно легко переводяться в готівку (володіючи, як кажуть фінансисти, "високим ступенем ліквідності") і в багатьох випадках з готовністю приймаються контрагентами-кредиторами на сплату боргу. Тим самим вони виконують звичайні функції грошей. Тому в економічному сенсі під грошима розуміється не тільки готівку, але і засоби,
 6. 2. Здійснення готівкових розрахунків
  платіжним засобом. Однак в силу ст. 317 ЦК за згодою сторін грошового зобов'язання може бути передбачено, що воно підлягає оплаті в рублях у сумі, еквівалентній певній сумі в іноземній валюті або в умовних грошових одиницях (валюта боргу). У цьому випадку грошова сума, що підлягає сплаті в рублях (валюта платежу), визначається за офіційним курсом відповідної валюти або
 7. 1. Поняття і принципи зобов'язань за безготівковими розрахунками
  платіжним засобом. Однак у силу приписів закону, що передбачає, що розрахунки між організаціями, а також з участю громадян при здійсненні ними підприємницької діяльності виробляються з використанням перерахувань по банківських рахунках, безготівкові розрахунки визнаються реальними платежами, погашає грошового зобов'язання. --- Таку функцію в
 8. 3. Розрахунки за договором купівлі - продажу (в аспекті взаємовідносин з банками)
  платіжними дорученнями, розрахунків за акредитивом, по інкасо, розрахунків чеками. При підготовці гл. 46 ГК враховувалися положення міжнародних банківських правил, а також звичаїв, що застосовуються в міжнародній банківській практиці: Уніфікованих правил і звичаїв для документарних акредитивів, Уніфікованих правил по інкасо комерційних документів, а також положень Уніфікованого закону про чеки.
 9. 2. Договір зберігання в Цивільному кодексі РФ
  платіжних документів і цінних паперів ". Зберігання документів входить до складу надаваних нотаріусами послуг відповідно до ст. 97 і 98 Основ законодавства про нотаріат. У вигляді загального правила таке зберігання здійснюється ними з описом переданих документів. Однак можливе прийняття документів на зберігання і без опису з видачею особі, яка здала їх, свідоцтва, яке їм повертається при
 10. 2. Гроші як об'єкт довірчого управління
  платіжна сила яких визначається кількістю грошових одиниць, укладених у відповідних купюрах. В такій своїй якості, як вірно зазначає Є.А. Суханов, при використанні грошей в майновому обороті "право власності на відповідні купюри неминуче втрачається і вони не можуть бути повернуті власнику після закінчення терміну договору (тим більше що останнього зазвичай цікавить не