Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально-процесуальне правоКримінальне право → 
« Попередня Наступна »
Людмила Іногамова-Хегай, Олексій Рарог, Олександр Чуча. Кримінальне право Російської Федерації. Особлива частина. Підручник, 2008 - перейти до змісту підручника

Примушування до дій сексуального характеру (ст. 133 КК).

Об'єктивна сторона злочину полягає в примушення особи до статевих зносин, мужолозтво, лесбіянство або со-вершению інших дій сексуального характеру шляхом Шанта-жа, загрози знищенням, пошкодженням або вилученням імущі-ства або з використанням матеріальної чи іншої залежності потерпілого (потерпілої).
Присилуй - означає змусити зробити які-небудь дію-вия. Однак не всяке спонука утворює складу даного пре-ступления, а лише вчинене з використанням зазначених у законі способів: 1) шантажу; 2) загрози знищенням, повреж-дением або вилученням майна; 3) матеріальній або іншій залеж-ності потерпілого.
Характер загрози відрізняє цей злочин від ізнасілова-ня. При згвалтуванні винний загрожує фізичним насілі-ем, а в розглянутому злочині - розголошенням ганьблячи-щих відомостей, знищенням, пошкодженням або вилученням иму-вин або утиском матеріальних чи інших інтересів потерпілого (потерпілої). При згвалтуванні загроза є безпосередньою, а тут її здійснення можливе в майбутньому.

При спонукання особа вступає в статевий зв'язок вимушено, під тиском, який ускладнювало, але не позбавляло потерпілого вибірковості поводження, не ставило його в безвихідне поло-ються, що не створювало стан безпорадності, як при ізнасі-лованіі .
Під шантажем розуміють загрозу розголосити відомості, ганьблячи-щие потерпілого (потерпілу) або його близьких. Відомості можуть бути як щирими, так і помилковими. У разі реального розголошуючи-ня завідомо неправдивих відомостей, що ганьблять іншу особу, вчинене слід кваліфікувати за сукупністю зі ст. 129 КК.
Під знищенням майна розуміють приведення його у повну непридатність, що перешкоджає його подальшому викорис-зованию. Пошкодження майна - це така зміна його функціональних властивостей, коли для приведення його у первісної стан необхідно провести ремонт. При вилученні майна потерпілий позбавляється можливості ним користуватися і розпоряджатися. Примушування шляхом погрози вилученням майна буде в наявності і в тому випадку, коли власником майна, що перебуває у правомірному користуванні у потерпілого, є-ється винний.
Примушування до дій сексуального характеру, які вчиняють-мое шляхом погрози знищенням, пошкодженням або вилученням майна, не охоплює реалізацію загрози. У разі реально-го здійснення зазначених дій необхідна кваліфікація за сукупністю ст. 133 КК та відповідних статей про Престо-полон проти власності.
Під залежністю в теорії кримінального права розуміють осоз-нанное керівництво мотивацією поведінки іншої особи при ви-борі останнім варіантів поведінки, яке суперечить його моральним і ціннісним орієнтаціям. Стан залежності не позбавляє, а лише обмежує свободу волі потерпевшего1.
Матеріальна залежність означає, що потерпілий повно-
стю або частково перебуває на утриманні винного або, на-приклад, проживає на його житлової площі. Інша залежність мо-же бути службовою, або може виникнути в процесі навчання
1 Див: Сухарєв Е., Арямов А. Вплив кримінально-правової категорії «за-
висимость »на кваліфікацію злочинів / / СЮ. 1992. № 2. С. 4.

Між викладачем і учнем, або між потерпілим і посадовою особою, уповноваженою діяти в інтересах потерпілого (працівник МСЕК).
Використання матеріальній або іншій залежності з метою здійснення статевого зносини, мужолозтва, лесбіянства або вчинення інших дій сексуального характеру утворює по-примушування лише в тих випадках, коли винний погрожує ущемлені-ням законних інтересів потерпілого, наприклад звільненням з роботи, зниженням зарплати, позбавленням житла, відмовою поставити позитивну оцінку за наявності необхідних знань.
Від спонукання слід відрізняти спокушання, різновидів-стю якого є обіцянка за це різних пільг і переваг. При цьому згода на вступ у статевий зв'язок грунтується на особистому виборі особи, яка очікує обіцяних благ. За таких обставин особа не може вважатися потерпілим.
Одне лише пропозиція вчинити зазначені в ст. 133 КК дії за наявності матеріальної та іншої залежності не обра-зует складу даного злочину.
Злочин має формальний склад і є закінчено-ним з моменту спонукання до дій сексуального характеру. Примушування може здійснюватися як у власних інтересах, так і в інтересах третьої особи. Дії третьої особи, вдосконалення-шівшего сексуальний акт з потерпілим, якщо ця особа не є по-ся організатором, підбурювачем чи пособником, не утворюють складу преступления. Згода або відмова потерпілого вчинити зазначені дії, а також реальне їх здійснення з особою, яка досягла 16 років, не впливають на кваліфікацію скоєного.
Примушування і подальше статеві зносини з особою, заві-домо не досягли 16 років, слід кваліфікувати за сукупність-ності ст. 133 і 134 КК, а при спонукання, а також здійсненні розпусних дій відносно особи, що свідомо не досягла
16 років, - за ст. 133 і 135 КК.
Суб'єктивна сторона характеризується виною у вигляді прямого умислу. Винний (винна) усвідомлює, що спонукає іншу особу до вчинення дій сексуального характеру, використовуючи шантаж, загрозу знищити, пошкодити або вилучити майно

або матеріальну чи іншу залежність, і бажає спонукати
(схилити) потерпілого (потерпілу) до цих дій.
Суб'єктом може бути особа як жіночої, так і чоловічо-
го статі, які досягли 16 років.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Примушування до дій сексуального характеру (ст. 133 КК). "
 1. 2. Звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку з дійовим каяттям
  спонука до дій сексуального характеру (ст. 133) і т.п. Тому законодавець говорить про можливість загладжування шкоди іншим способом. Загладжування шкоди іншим способом може виражатися в наданні медичної та іншої допомоги, оплаті путівки на санаторно-курортне лікування, компенсації витрат на протезування і т.п. Найголовніше, що ці дії здійснюються добровільно і спрямовані на
 2. 2. Кваліфікація злочинів з суміжними складами, з оціночними ознаками і по бланкетним нормам
  спонукання до дій сексуального характеру ст. 133 КК перераховує способи спонукання "шляхом шантажу, погрози знищенням, пошкодженням або вилученням майна або з використанням матеріальної чи іншої залежності потерпілого". Підкреслений елемент складу представлений оціночно, бо всі можливі форми залежності перерахувати в Кодексі нереально. Інша залежність визначається за допомогою
 3. 2. Загальна характеристика, поняття та види статевих злочинів
  спонукання особи до вчинення дії сексуального характеру з третьою особою можливі корисливі або карьеристские мотиви і цілі. Стверджуючи, що сексуальні цілі не є специфічними тільки для статевих злочинів і тому не можуть бути покладені в основу відмежування цих злочинів від інших, М.Д.Шаргородскій писав про можливість сексуальної мети при вчиненні інших (а не тільки
 4. 5. Примушування до дій сексуального характеру (ст. 133 КК)
  спонука жінки до вступу в статевий зв'язок або до задоволення статевої пристрасті в іншій формі особою, щодо якої жінка була матеріально або по службі залежною. Кількість осіб, засуджених за цей злочин, залишалося незначним. Так, якщо в 1986 р. за ст. 118 КК було засуджено 4 людини, то в 1995 р. - 8 осіб. У зв'язку з тим, що не всі випадки спонукання до статевою
 5. § 1. Загальна характеристика злочинів проти статевої недоторканності і статевої свободи особистості
  спонука до дій сексуального характеру (ст. 133 КК). 2. Зазіхання на статеву недоторканість , нрав-ственное і фізичне здоров'я неповнолітніх та малолітньому-них: згвалтування і насильницькі дії сексуального характеру відносно неповнолітніх і малолітніх (п. «д» ч. 2 ст. 131 і 132 та п. «в» ч. 3 ст. 131 і 132 КК), статеві зносини і інші дії
 6. Стаття 132. Насильницькі дії сексуального характеру Коментар до статті 132
  спонука жінкою чоловіка до скоєння статевого акту шляхом застосування насильства чи загрози його застосування. Мужолозтво (різновид гомосексуалізму, педерастії) складається в насильницькому задоволенні статевої пристрасті шляхом статевих зносин чоловіка з чоловіком. Ненасильницьке мужолозтво за КК РФ карається. Лесбіянство (сапфізм, трібадія) являє собою насильницьке задоволення
 7. Стаття 133. Примушування до дій сексуального характеру Коментар до статті 133
  спонукання до статевих зносин, мужолозтво, лесбіянство або вчинення інших дій сексуального характеру шляхом шантажу, загрози знищення, пошкодження або вилучення майна або з використанням матеріальної чи іншої залежності потерпілих. Під спонукою слід розуміти психічний вплив на потерпілу (потерпілого) з метою змусити її (його) вступити в сексуальні контакти з
 8. 3. Окремі види покарань
  спонука жінки до вступу в шлюб і деякі інші. В США при розгляді справи по злочину, за яке передбачена смертна кара, суд повинен встановити, чи є винесення смертного вироку виправданим, і оцінити всі пом'якшуючі і обтяжуючі обставини, які можуть вплинути на рішення. В СЗ США (_ 3592) названі ті пом'якшуючі обставини, які виключають призначення
 9. 8. Інші злочини проти життя
  спонука до дій сексуального характеру, позбавлення їжі, житла, роботи , утиск інших прав потерпілого. Закон не вимагає систематичного вчинення цих дій, але вони повинні бути спрямовані на доведення потерпілого до самогубства. Систематичне приниження людської гідності може полягати в постійних образах, наклепі, знущаннях, цинічному висміюванні фізичних
 10. Насильницькі дії сексуального характеру (ст. 132 КК).
  примушування до статевих зносин, чоловіка-ложству, лесбіянство або вчинення інших дій сексуально-го характеру. Отже, статеві зносини є видом дій сексуального характеру, а згвалтування - видом на-сільственних дій сексуального характеру. Під мужолозтвом (чоловічим гомосексуалізмом) розумі-ють задоволення статевого потягу між чоловіками пу-тем введення статевого
© 2014-2022  yport.inf.ua