Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально-процесуальне правоКримінальне право → 
« Попередня Наступна »
Людмила Іногамова-Хегай, Олексій Рарог, Олександр Чуча. Кримінальне право Російської Федерації. Особлива частина. Підручник, 2008 - перейти до змісту підручника

Насильницькі дії сексуального характеру (ст. 132 КК).

Об'єктивна сторона злочину полягає в чоловіка-ложстве, лесбіянство чи інших діях сексуального характе-ра із застосуванням насильства чи погрозою його застосування до потер-співав (потерпілої) або до інших осіб або з використанням ням безпорадного стану потерпілого (потерпілої). Закон встановлює відповідальність за насильницьке чоловіка-ложство або лесбіянство чи інші дії сексуального характе-тера, тобто реалізацію статевого потягу до осіб своєї статі, а також за вчинення інших дій сексуального характеру, якщо вони вчинені із застосуванням насильства чи загрози його застосування або з використанням безпорадного стану потерпілого (потерпілої). Тобто кримінальна відповідальність пов'язується з насильницьким способом задоволення статевої пристрасті або з використанням безпорадного стану потер-що співав, а не з збоченістю або аморальністю способу її задоволення. У разі добровільної згоди партнерів складу аналізованого злочину не утворюється.
Введення в КК даної норми сприяло рівний захист статевої свободи та статевої недоторканості чоловіків і дружин-щин, оскільки потерпілими при скоєнні цього злочини ня можуть бути особи обох статей. Склад насильницьких дію-вий сексуального характеру є загальною нормою по відношенню до складу згвалтування. До цього висновку приводить сопоставітель-ний аналіз цих норм, а також ст. 133 КК, в якій встановлювали-ється відповідальність за примушування до статевих зносин, чоловіка-ложству, лесбіянство або вчинення інших дій сексуально-го характеру. Отже, статеві зносини є видом дій сексуального характеру, а згвалтування - видом на-сільственних дій сексуального характеру.
Під мужолозтвом (чоловічим гомосексуалізмом) розумі-ють задоволення статевого потягу між чоловіками пу-тем введення статевого члена активного партнера в анальний (заднепроходное) отвір пасивного партнера. Інші форми

гомосексуальних дій між чоловіками мужолозтвом не є, а відносяться до іншим діям сексуального характеру. Потерпілими при мужолозтві можуть бути тільки чоловіки.
Лесбіянство (жіночий гомосексуалізм) являє собою форму задоволення статевого бажання жінкою в ставлення-ванні іншої жінки за допомогою різних дій сексу-ального характеру (імітування статевого акту, сопрікоснове-ня статевих органів і інших частин тіла і т . п.). Потерпілої при лесбіянство може бути тільки жінка.
Іншими діями сексуального характеру є будь-які способи задоволення статевого потягу між чоловіками або між чоловіком і жінкою, за винятком природно-го статевих зносин, мужолозтва і лесбіянства1. Це може бути, наприклад, оральний секс («coitus per os»), анальний секс («coitus per anum»), злягання між чоловіком і жінкою в природній формі, якщо примус виходить з боку жінки. Інші дії сексуального характеру повинні мати характер сексуального проникнення, під яким слід по-приймати введення як статевого члена, так і інших предметів в природні порожнини іншої особи з метою отримати сексуаль-ве удовлетвореніе2. Потерпілими можуть бути як чоловіки, так і жінки (залежно від характеру діяння).
Якщо винний робить (у будь-якій послідовності) з-гвалтування і насильницькі дії сексуального характеру відносно однієї і тієї ж потерпілої, вчинене слід кваліфікувати за сукупністю злочинів, передбачений-них ст. 131 і 132 КК. При цьому не має значення, чи мав місце розрив у часі в ході згвалтування і насильницьких дей-наслідком сексуального характеру (п. 9 постанови від 15 червня
2004 р. № 11) 3.
При скоєнні цього злочину застосовується насильство або загроза його застосування або використовується безпорадне
1 Див: Статеві збочення і їх профілактика. М., 1990.
2 Див: Кибальник А., Соломоненко І. Насильницькі дії сексу-
ального характеру / / РЮ. 2001. № 8. С. 65.
3 Див, наприклад, касаційне визначення Військової колегії Верховно-
го Суду РФ від 9 квітня 2004 Справа № 4-09/04 / / УПС КонсультантПлюс .

Стан потерпілого (потерпілої). Зміст цих поня-
тий розкривалося при аналізі складу згвалтування.
Злочин має формальний склад. Моментом його закінчення є початок здійснення дій сексуального характеру з використанням насильства, погрози або безпорадного стану потерпілого (потерпілої).
Суб'єктивна сторона характеризується прямим умислом. Винний (винна) усвідомлює, що робить мужолозтво або лесбіянство або інші дії сексуального характеру з при-трансформаційних змін насильства, погроз або використання безпорадного со-стояння потерпілого (потерпілої), і бажає вчинити ці дії.
Частини 2 і 3 ст. 132 КК передбачають кваліфікуючі та особливо кваліфікуючі ознаки даного злочину. І суть розглядалася при аналізі згвалтування; за переліком та змістом вони повністю збігаються.
Суб'єктом злочину може бути особа як чоловічої, так і жіночої статі з 14 років.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Насильницькі дії сексуального характеру (ст. 132 КК). "
 1. Що таке кримінальне переслідування.
  Насильницькі дії сексуального характеру (ч. 1 ст. 132 КК), порушення рівноправності громадян (ч. 1 ст. 136 КК), порушення таємниці листування, телефонних переговорів, поштових, телеграфних або інших повідомлень (ч. 1 ст. 138 КК), порушення недоторканності житла (ч. 1 ст. 139 КК), необгрунтована відмова в прийомі на роботу або необгрунтоване звільнення вагітної жінки або жінки, яка має дітей у
 2. 1. Поняття і значення об'єктивної сторони злочину
  насильницьких дій сексуального характеру (ст. 132 КК) та багатьох інших. Все більш детальна регламентація в КК об'єктивної сторони свідчить про те, що вона займає чільне місце в Особливій частині кодексу. Детальні, чіткі описові диспозиції норм Особливої частини сприяють більш ясному, несуперечливого розуміння думки законодавця і однаковому застосуванню закону. При
 3. 2. Загальна характеристика, поняття та види статевих злочинів
  насильницьких злочинів, ослаблення боротьби з "фоновими" злочинами (хуліганство, заподіяння шкоди здоров'ю, незаконне зберігання і носіння зброї), збільшення кількості злочинів, пов'язаних з наркотиками, безкарність багатьох злочинів, що свідчить про неефективність звернень потерпілих із заявами в правоохоронні органи, страх помсти з боку злочинців - все
 4. 3. Згвалтування
  насильницьких дій сексуального характеру (ст. 132 КК) згвалтування склали в 1997 р. 59,6% (9307 з 15620), а в 1998 р. - 50,6% (9014 з 17 809) * (262). Відповідно до ст. 15 КК згвалтування, кваліфікуються за ч. 1 і 2 ст. 131 КК, є тяжкими, а кваліфікуються за ч. 3 ст. 131 КК - особливо тяжкими. Підвищена суспільна небезпека визначається насильницьким характером цих
 5. 4. Насильницькі дії сексуального характеру (ст. 132 КК)
  насильницькі дії сексуального характеру відносяться до одного з найбільш поширених і небезпечних статевих злочинів. У 1997 р. з 15 620 статевих злочинів 4478 були злочини, кваліфіковані за ст. 132 КК (28,7%), в 1998 р. ці цифри були відповідно 17 807, 6660 (37,4%). Відповідно до ст. 15 КК діяння, передбачені ч. 1 і 2 ст. 132 КК, слід віднести до тяжких, а
 6. Стаття 131. Згвалтування Коментар до статті 131
  насильницьких діях сексуального характеру дано Пленумом Верховного Суду РФ у постанові від 15 червня 2004 р. N 11. 3. Об'єктом цього злочину є статева свобода жінки, а якщо потерпілої є неповнолітня або малолітня, то статева недоторканість її. У ряді випадків, особливо коли потерпілими є діти, страждає також їхнє здоров'я. 4. Потерпілої може
 7. § 3. Умови дійсності і види недійсних угод
  насильницьке утримання і т.п. Об'єктом насильницьких дій може бути не тільки особистість (фізична недоторканність) учасника угоди або його близьких, а й належне їм майно (пошкодження автомашини, підпал будинку тощо). Особою, яка вчиняє зазначені насильницькі дії, може виявитися не тільки сторона в угоді або особа, яка має в ній безпосередню зацікавленість,
 8. 30. ОСОБИСТІ ВІДНОСИНИ ПОДРУЖЖЯ
  насильницьких дій, або до допомоги влади. Чоловік міг витребувати залишила будинок дружину за допомогою такого ж позову як забезпечує повернення майна, що опинилося в чужому незаконному володінні. Вимога про повернення дружини могло бути пред'явлено навіть до її батьків, оскільки вихід заміж супроводжувався розривом агнатское зв'язків жінки з її кровними родичами і виникненням агнатское-| го
 9. Стаття 31. Добровільна відмова від злочину Коментар до статті 31
  насильницьких дій сексуального характеру слід відмежовувати від добровільної відмови від вчинення зазначених дій, що виключає кримінальну відповідальність особи (ст. 31 КК РФ). У цьому випадку, якщо особа усвідомлювала можливість доведення злочинних дій до кінця, але добровільно і остаточно відмовилася від вчинення згвалтування або насильницьких дій сексуального характеру (але
 10. Стаття 35. Вчинення злочину групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинним співтовариством (злочинною організацією) Коментар до статті 35
  насильницьких злочинів проти особи, наприклад вбивства або згвалтування, виконавець розуміється дуже вузько. "Вбивство визнається вчиненим групою осіб, коли два або більше особи, діючи спільно з умислом, спрямованим на вчинення вбивства, безпосередньо брали участь у процесі позбавлення життя потерпілого, застосовуючи до нього насильство, причому необов'язково, щоб ушкодження, що спричинили
© 2014-2022  yport.inf.ua