Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Е.А.Суханов. Цивільне право: У 4 т. Том 4: Зобов'язальне право, 2008 - перейти до змісту підручника

1. Поняття франчайзингу

Договір комерційної концесії (франчайзингу) - новий для нашого цивільного права (1). Досить широке поширення цього договору як у закордонній, так і у вітчизняній підприємницької практиці призвело до необхідності його прямого законодавчого закріплення (яке поки відсутня навіть у деяких розвинених правопорядках). Йдеться про оплатне придбання однією підприємцем (користувачем) у іншого підприємця, зазвичай - у комерційної організації зі сформованою, добре відомої споживачам діловою репутацією (правовласника), права на використання належних йому коштів індивідуалізації вироблених товарів, виконуваних робіт або послуг, а також охороняється комерційної інформації (ноу-хау) про технології відповідного виробництва та про надання консультаційної та іншої організаційної допомоги з тим, щоб товари та послуги користувача виступали на ринку в такому ж вигляді, як і аналогічні товари та послуги правовласника.
---
(1) Терміном "франчайзинг" ("франшиза") в середньовічній Франції позначалася куплена у короля привілей (право) здійснення певної діяльності. У сучасному розумінні франчайзинг, який розвинувся в минулому столітті в США, - отримане одним підприємцем у іншого дозвіл на комерційне використання комплексу належать останньому виняткових та інших прав. Для Цивільного кодексу РФ законодавцем було прийняте досить умовне поняття "комерційна концесія" (у римському праві concessio - спеціальний дозвіл, який держава давала товариству) як найбільш відповідне за змістом англійської franchising (у початкових проектах, а також у Модельному ГК для країн СНД цей інститут іменувався комплексної підприємницької ліцензією).
Таким чином, підприємець-користувач у відносинах зі своїми контрагентами-споживачами виступає під маскою правовласника, оформляючи результати своєї діяльності його атрибутикою, давно зарекомендувала себе на ринку відповідних товарів або послуг. Своїм клієнтам він намагається показати, що вони купують товар або отримують послугу, абсолютно тотожну аналогічних результатів діяльності правовласника, і по можливості навіть підкреслити, що цю послугу їм фактично надає сам правовласник. Насправді ж такий користувач, залишаючись незалежним учасником обороту, здійснює самостійну підприємницьку діяльність (хоч і під певним контролем первісного правовласника).
Саме так, наприклад, у нас і в інших країнах виникли діють під вивіскою відомих компаній деякі підприємства громадського харчування (ресторани "Макдоналдс" і "Піца-Хат"), готельного господарства (готелі "Шератон" , "Хілтон", "Холідей-Інн"), інші підприємства сфери обслуговування, виробники багатьох користуються попитом споживчих товарів (взуття, одягу, побутової техніки тощо), нерідко складові тепер об'єднані відповідною "вивіскою" величезні міжнародні мережі виробників або услугодатель. Всі вони не є дочірніми компаніями або філіалами правовласника, а діють під його вивіскою вітчизняними (національними) підприємцями. Франчайзинг стосується або виробництва і збуту товарів (Produkt Distribution Franchising), або надання послуг (Business Format Franchising). Зазвичай виділяють такі його різновиди, як виробничий франчайзинг, збутової франчайзинг і франчайзинг у сфері обслуговування, а іноді також і торговий франчайзинг (1).
---
(1) Див: Шмиттгофф Експорт: Право і практика міжнародної торгівлі. М., 1993. С. 140; Авілов Г.Є. Комерційна концесія (гл. 54) / / ГК РФ. Частина друга. Текст, коментарі, алфавітно-предметний покажчик / За ред. О.М. Козир, А.Л. Маковського, С.А. Хохлова. М., 1996. С. 551.
Такі відносини дуже вигідні їхнім учасникам. Початковий правовласник розширює межі свого впливу не тільки без яких би то не було додаткових витрат (на відкриття філій, створення спільних або дочірніх компаній тощо), а й отримує прибуток у вигляді плати від користувача, а також можливості контролю за його виробничо -комерційної діяльністю. Останній же виходить на сформований ринок у формі вже відомого, зарекомендував себе споживачам виробника або услугодателя, не несучи при цьому витрат на рекламу та інші маркетингові заходи, але використовуючи сформований стабільний попит на вироблені правовласником товари чи надані послуги. Тому франчайзинг характеризують як "вдалий союз розумної голови (правовласника) і старанною посередності" (1).
---
(1) Medicus D. Schuldrecht II. Besonderer Teil. 9. Aufl. Munchen, 1999. S. 293.
Разом з тим тут виникає проблема захисту інтересів споживача (услугополучателя), якому необхідно забезпечити отримання товарів або послуг такої ж якості, як і вироблених або надаваних початковим правовласником. Споживач не повинен страждати від підміни (заміни) одного услугодателя іншим, що використовують чужу вивіску. Крім того, угоди учасників франчайзингу можуть містити й деякі умови, по суті, монополістичного характеру, прямо або побічно обмежують конкуренцію на ринках збуту відповідних товарів чи послуг (1). Облік цих обставин складає основу законодавчого регулювання інституту франчайзингу.
---
(1) Див, наприклад: Шмиттгофф Указ. соч. С. 140 - 142.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 1. Поняття франчайзингу "
 1. ПРОГРАМА КУРСУ" ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО "
  поняття і види. Договір виключної ліцензії. Договори про передачу прав на засоби індивідуалізації товарів та їх виробників. Договори на виконання науково-дослідних, дослідно-конструкторських і технологічних робіт. Договір на передачу науково-технічної продукції. Договір про передачу ноу-хау. Тема 39. Зобов'язання з договору комерційної концесії (франчайзингу) Поняття
 2. § 5. Об'єкти інтелектуальної власності підприємця
  поняття, що охоплює як товарні знаки, так і знаки обслуговування. Закон визначає товарний знак як позначення, здатне відрізняти товари або послуги одних юридичних або фізичних осіб від однорідних товарів або послуг інших юридичних або фізичних осіб. Товарними знаками можуть бути словесні, образотворчі, об'ємні та інші позначення або їх комбінації. Як бачимо, закон дає
 3. § 1. Цивільне законодавство в системі нормативного (публічного) регулювання цивільних відносин
  поняття "форма (джерело) права" та процесу нормативного регулювання суспільних відносин. Тим часом зазначені регулятори мають безпосереднє відношення і приналежність до самостійної системі міжнародного публічного права, а в їх визнанні в якості складової частини правової системи Російської Федерації (і в випливає з цього можливості регулювати національні відносини)
 4. § 1 . Загальна характеристика договору комерційної концесії
  франчайзинг. Подібна система організації господарських зв'язків давно відома закордонному законодавству під назвою "франчайзинг". Правовласник відповідно іменується "франчайзер", а користувач - "франчайзі". Відомо, що саме договори франчайзингу служили орієнтиром для розробників гл. 54 ГК. Однак концепція франчайзингу як моделі бізнесу, безсумнівно, ширше, ніж відносини,
 5. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  поняття товару не обмежується і не вичерпується колом речей (предметів матеріального світу), а охоплює й інші майнові блага, здатні одночасно задовольняти суспільні потреби і обмінюватися на ринку (енергія, інформація, майнові права та інші.). До того ж хоча речі - це предмети матеріального світу, аж ніяк не всякий предмет матеріального світу повинен розумітися як
 6. 2. Основні розділи курсу цивільного права
  поняття і системи приватного і цивільного права, даються основні відомості про цивілістичній науці, джерелах цивільного права, зміст і системі курсу його вивчення. Розділ II. Цивільне правовідношення - включає виклад вчення про поняття, зміст і видах цивільних правовідносин, правове становище їх суб'єктів та правовий режим об'єктів, а також про підстави виникнення,
 7. 2. Система зобов'язального права
  поняття і види зобов'язань, підстави їх виникнення, способи виконання та припинення. В силу особливої важливості договору як головного, найбільш поширеного підстави виникнення зобов'язальних відносин сюди ж включаються і загальні положення про договір (його поняття і види, порядок укладання, зміни та розірвання тощо). Особлива частина зобов'язального права складається з
 8. 1. Поняття договору оренди підприємства
  франчайзингу (надання орендарю права користування виключними правами та іншими об'єктами інтелектуальної власності). Разом з тим договір оренди підприємства являє собою не змішаний договір, а особливий самостійний вид договору оренди, регламентований нормами § 5 гл. 34 ГК. Відповідно до норми п. 2 ст. 650 ГК до оренди підприємства застосовуються норми про оренду будівель
 9. § 1. Поняття договору комерційної концесії (франчайзингу)
  франчайзингу)
 10. 2. Поняття договору комерційної концесії
  франчайзингу (див.: Пугинський Б.І. Комерційне право Росії. М., 2005. С. 251). Однак використання цього досвіду не може здійснюватися поза використання комплексу відповідних виключних прав, у зв'язку з чим їх протиставлення видається необгрунтованим. По-третє, франчайзинг передбачає постійне технічне та консультаційне сприяння користувачу з боку правовласника
© 2014-2022  yport.inf.ua