Головна
ГоловнаКонституційне, муніципальне правоКонституційне право → 
« Попередня Наступна »
Г.А. Василевич. КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВОСУДДЯ НА ЗАХИСТ ПРАВ І СВОБОД ЛЮДИНИ, 2003 - перейти до змісту підручника

ж) право на соціальне забезпечення


У Конституційному Суді розглядалося питання про пенсійне забезпечення військовослужбовців, які вибули за межі Республіки Білорусь. Мова, таким чином, йде про те, що зберігається діючий порядок призначення і виплати пенсій, передбачений статтею 92 Закону'' Про пенсійне забезпечення "та статтею 59 Закону" Про пенсійне забезпечення військовослужбовців, осіб, начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ та органів і підрозділів з надзвичайних ситуацій ", згідно з якими військовослужбовцям та членам їх сімей, які виїхали на постійне місце проживання за кордон, пенсії в Республіці Білорусь не призначаються. Пенсії, призначені зазначеним особам до виїзду на постійне проживання за кордон, виплачуються за 6 місяців наперед перед від'їздом, і надалі їх виплата не проводиться.
Згідно зі статтею 47 Конституції громадянам Республіки Білорусь гарантується право на соціальне забезпечення в старості, в разі хвороби, інвалідності, втрати працездатності, втрати годувальника та в інших випадках, передбачених законом.
Конституційний Суд зазначив, що обмеження права громадян Республіки Білорусь, які виїхали на постійне місце проживання за межі Республіки Білорусь, на отримання пенсії, передбачене статтею 92 Закону "Про пенсійне забезпечення'' та статтею 59 Закону" Про пенсійне забезпечення військовослужбовців, осіб, начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ та органів і підрозділів з надзвичайних ситуацій ", не узгоджується з положеннями Конституції та міжнародних зобов'язань нашої держави, оскільки цілі такого обмеження явно розходяться з цілями, які можуть бути прийняті до уваги при введенні обмежень прав і свобод особистості.
Виїзд громадянина Республіки Білорусь, що має конституційне право на отримання пенсії відповідно до закону, за межі Республіки Білорусь на постійне місце проживання не є підставою для обмеження цього права у вигляді відмови в її призначенні або припинення виплати. Мова може йти про зміну механізмів виплати, включаючи конкретні строки, умови перерахунку тощо, тобто про якісь процедурних питаннях, але не про позбавлення в принципі осіб, які зберігали громадянство Республіки Білорусь, права на зароблену ним пенсію.
Конституційний Суд зазначив, що оптимальним вирішенням питання була б підготовка і внесення на розгляд Національних зборів Республіки Білорусь законопроекту про коригування відповідних норм закону про пенсійне забезпечення, а одно виробіток на рівні підзаконних актів механізмів виплати пенсії колишнім військовослужбовцям - громадянам Республіки Білорусь, які виїхали за кордон на постійне місце проживання.
Не виключається при цьому і робота з підготовки та укладення відповідних міжнародних угод, однак, враховуючи, як правило, тривалий період їх реалізації, першочергову увагу слід було б приділити вдосконаленню національного законодавства. У цьому зв'язку відповідні пропозиції були внесені Конституційним Судом на адресу Уряду.
16 липня 2001 Конституційний Суд ухвалив рішення "Про соціальний захист громадян у разі втрати годувальника". Приводом для винесення рішення стало звернення членів сімей офіцерів, які загинули (померли) при виконанні військових обов'язків, про те, що цим громадянам, на відміну від батьків військовослужбовців строкової служби, батьків і дружин військовослужбовців, які загинули (померли) при виконанні військового обов'язку в країнах, де велися бойові дії, не призначається щомісячна допомога. Розглянуто також звернення Республіканської асоціації членів сімей військовослужбовців, загиблих в Афганістані, - "Пам'ять і борг" з приводу більш низьких норм обчислення пенсії з нагоди втрати годувальника членам сімей військовослужбовців в порівнянні з обчисленням пенсій членам сімей цивільних осіб.
Конституційний Суд встановив, що соціальне забезпечення осіб, чиї годувальники загинули (померли) при виконанні обов'язків військової служби або службових обов'язків, розрізняється по колу осіб і розмірам матеріальної підтримки.
Так, відповідно до статті 36 Закону Республіки Білорусь "Про пенсійне забезпечення військовослужбовців, осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ" призначається щомісячна допомога у розмірі трьох мінімальних заробітних плат: по-перше, матері і батькові військовослужбовця строкової служби, загиблого або померлого в мирний час при виконанні обов'язків військової служби, по-друге, матері, батькові і не набула в новий шлюб дружині військовослужбовця з числа офіцерів, прапорщиків, військовослужбовців надстрокової служби, осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ та органів фінансових розслідувань, робітників і службовців, які загинули (померли) при виконанні військового чи службового обов'язку в Афганістані або в інших країнах, де велися бойові дії, згідно з переліком, що визначається Міністерством оборони Республіки Білорусь. Зазначена допомога виплачується незалежно від одержуваної за місцем роботи (служби) заробітної плати (грошового забезпечення).
Водночас Законом не передбачено призначення щомісячної допомоги членам сімей загиблих (померлих) військовослужбовців з числа офіцерів, прапорщиків, військовослужбовців надстрокової служби, осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ та органів фінансових розслідувань, смерть яких пов'язана з виконанням обов'язків військової служби (службових обов'язків) у мирний час, а також дружинам загиблих (померлих) при виконанні обов'язків військової служби військовослужбовців строкової служби.
Конституційний Суд, виходячи з аналізу наведених норм Конституції і законів Республіки Білорусь, порахував, що правові норми, що стосуються соціального захисту громадян, які втратили годувальника, підлягають приведенню у відповідність до статті 22 Конституції, згідно з якою всі рівні перед законом і мають право без усякої дискримінації на рівний захист прав і законних інтересів. Відповідні зміни були внесені законом.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " ж) право на соціальне забезпечення "
 1. 2. Розвиток системи приватного права в Росії
  правовій системі приватне право завжди було представлено насамперед цивільним правом - однієї з основних, фундаментальних правових галузей. У радянський час, після відмови від поділу права на приватне і публічне, почався процес диференціації частноправовой сфери. З цивільного права в якості самостійних правових галузей виділилися сімейне та трудове право, а на стику
 2. Співвідношення англійського права та місцевого звичайного права
  правової сім'ї загального права полягає в тому, що англійське загальне право поширилося і на інші країни. Сформувалася ціла група країн, де специфіка англійської юридичного мислення, підходу до правових питань була визначена історичним процесом створення права судами. Процес поширення англійського загального права складався по-різному в силу особливості взаємодії
 3. Стаття 107. Утримання із заробітної плати та інших доходів засуджених до позбавлення волі
  правове регулювання, що передбачає можливість утримання з пенсії, яку отримує засуджений до позбавлення волі, витрат по утриманню і одночасно встановлює норми і терміни такого утримання, а також гарантії збереження певної частини пенсії в повному розпорядженні її одержувача і звільнення в певних випадках від несення зазначених витрат, не може розцінюватися як
 4. Тема 2.1. Конституція - Основний Закон Російської Федерації
  правовій системі Російської федерації важлива роль належить конституційним (державному) праву. Ця галузь права являє собою сукупність норм, що регулюють ключові для будь-якої держави відносини, пов'язані з встановленням політичних і соціально-економічних основ суспільного ладу, визначенням місця і ролі особистості в державі, зміцненням форми влаштування
 5. Тема 2.2. Права людини і громадянина в Російській Федерації
  правовий статус особистості в Російській Федерації, всю сукупність їх прав та обов'язків. Особлива роль при цьому належить Конституції, положення якої про людину, громадянина утворюють ядро, основу всього правового статусу особистості. У Конституції вирішуються найбільш принципові, засадничі питання, визначається суть відносини держави та громадянського суспільства до людини, її прав і
 6. Стаття 22
  право на соціальне забезпечення і на здійснення необхідних для підтримання її гідності і для вільного розвитку її особи прав у економічній, соціальній і культурній галузях за допомогою національних зусиль і міжнародного співробітництва та відповідно до структури і ресурсів кожної
 7. 22. Права і свободи особистості в РФ
  право на об'єднання; свобода мітингів, походів, демонстрацій; право обирати і бути обраним до органів державної влади та місцевого самоврядування; право на рівний доступ до будь-яких державних посад і ін Особисті права і свободи - це можливості людини, огороджувальні від незаконного та небажаного втручання в його особисте життя. До них відносяться: право на життя, право на особисту
 8. 85. У чому полягають особливості Хартії Європейського Союзу про основні права?
  Право на людську гідність, право на життя, заборона катувань і др., - глава II "Свободи" (ст. 6-19) покликана забезпечити вільну життєдіяльність людини в усіх сферах суспільних відносин, захистити його від неправомірного втручання публічних властей (у тому числі інститутів Союзу). Це виражається у визнанні за особистістю таких прав, як право на свободу та особисту
 9. ВСТУП
  правові та інші традиції та умови. У Російській Федерації найбільш оптимальним варіантом залучення громадян у діяльність органів влади є здійснення місцевого самоврядування. Хоча перетворення інституту участі громадян в дієвий механізм співпричетності громадянського суспільства до державного управління і вимагає вирішення різнопланових завдань: формування активного громадянина,
 10. § 3. Джерела муніципального права.
  Правового простору місцевого самоврядування: населення муніципального освіти самостійно вирішує питання місцевого значення; економічною основою місцевого самоврядування є муніципальна власність, право і тягар володіння, користування і розпорядження якої належить населенню муніципального освіти; система місцевого самоврядування включає інститути
© 2014-2022  yport.inf.ua