Головна
ГоловнаТеорія та історія держави і праваТеорія права і держави → 
« Попередня Наступна »
А.Х. Саїдов. Порівняльне правознавство (основні правові системи со-тимчасовості): Підручник, 2003 - перейти до змісту підручника

6. Правова система Узбекистану та міжнародне право

Правову систему будь-якої держави не можна розглядати поза зв'язку з іншими національними правовими системами і з міжнародним правом. Такий «правовий трикутник» служить загальним правовим простором, на якому взаємодіють, стикаються, співіснують різні нормативні правові масиви. Причому в цьому взаємозв'язку є чимало стійкого і закономірного, суперечливого і випадкового. В основі лежать загальні інтегративні процеси, зміцнюється співпраця держав в економічній, соціальній, куль-турного та інших сферах.
Конституція Узбекистану 1992 р., відвівши міжнародному праву важливе місце в правовій системі (ст. 17), зумовила тісне зіткнення Конституційного суду Республіки Узбекистан з міжнародним правом. Мова йде про те, що, згідно зі ст. 109 Конституції Узбекистану, Конституційний суд країни визначає відповідність Конституції міждержавних договорів. Загальновизнані принципи і норми міжнародного права в практиці Конституційного суду виступають як важливі критерії конституційності оспорюваних в Суді законів та інших нормативних правових актів, які підпадають під його юрисдикцію.
У сучасний період, коли ведеться інтенсивна робота з удосконалення узбецького законодавства, потрібне використання методів як внутрішньодержавного, так і міжнародно-правового регулювання. Сьогодні практично будь-яка галузь законодавства пов'язана з міжнародними договорами. У державному праві це конституційні засади зовнішньої політики, компетенція вищих органів державної влади у сфері міжнародних відносин, регламентація громадянства, прав і свобод особистості. У цивільному та сімейному праві, цивільному процесі це як традиційні питання міжнародного приватного права, питання надання правової допомоги у цивільних та сімейних справах, так і отримали особливу актуальність питання вдосконалення зовнішньоекономічних зв'язків, у кримінальному праві та кримінальному процесі - багатопланові аспекти співробітництва у боротьбі зі злочинністю , надання правової допомоги у кримінальних справах.
Конституція Узбекистану 1992 сприйняла комплекс принципів і норм міжнародного права із Статуту ООН, Загальної Декларації прав людини 1948 р. і з інших міжнародних пактів з прав людини, з Гельсінського Заключного акта, Паризької і Мадридській хартій . Такий підхід особливо яскраво виражений не тільки в гол. IV «Зовнішня політика» Конституції, але і в її Преамбулі, розділі другому «Основні права, свободи та обов'язки людини і громадянина» і розділі третьому «Суспільство і особистість», в гол. ХХШ «Виборча система», гл. XXII «Судова влада Республіки Узбекистан», гл. XXVI «Оборона і безпека».
Вперше в історії узбецького права в Конституції Узбекистану проголошений пріоритет загальновизнаних норм міжнародного права над внутрішньодержавними. Це повністю відповідає обший тенденції вирішення питання про співвідношення внутрішньодержавного і міжнародного права, що відбиває зрослу роль останнього в другій половині XX в.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 6. Правова система Узбекистану та міжнародне право "
 1. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  правової норми; думку про юридичної обов'язковості 52. PERSONA (NON) GRATA [Персон (нон) грата] - небажана особистість 53. PACTA NON OBLIGANT NISI GENTES INTE QUAS INITA [пакту нон облігант НІСД гентес інте ква ІНІТ] - договори не зобов'язують нікого, крім осіб, в них беруть участь 54. PACTA SUNT SERVANDA [пакту сун серванда] - договори повинні дотримуватися 55. PACTA TERTIS NEC NOCENT NEC
 2. 1.3. Методи уніфікації права міжнародних контрактів
  правового регулювання міжнародних господарських відносин не тільки викликала інтерес в нашій країні, але і була опублікована УНИДРУА в журналі "Revue de droit uniforme". --- Див: Лебедєв С.Н. Уніфікація правового регулювання міжнародних господарських відносин. С. 15 - 43. Найбільш гармонійні роботи О.Н. Садикова і А.Л. Маковського. У підручнику
 3. 2.1. Загальні підходи до уніфікації колізійних норм
  правових систем, що призвело до виникнення спеціального напрями наукових досліджень - конфліктології і породило інтерес до феномену юридичної колізії. Ю.А. Тихомиров характеризує юридичну колізію як протиріччя між існуючими правовими інститутами, правопорядком і домаганнями і діями щодо їх зміни, визнанню або відторгнення. Виділення 11 видів типових колізій
 4. 3.1. Міжнародно-правова уніфікація матеріальних норм Універсальна міжнародно-правова уніфікація матеріальних норм
  правової уніфікації з'явилася розробка Конвенції про міжнародну купівлю-продаж. Відображаючи прийняті протягом третього періоду уніфікації підходи, перші міжнародно-правові інструменти уніфікації права міжнародної купівлі-продажу товарів були присвячені колізійним, а не матеріально-правових аспектів (Гаазька конвенція 1955 року про право, застосовне до міжнародної купівлі-продажу товарів (рухомих
 5. 3.2. приватноправове уніфікація матеріальних норм
  правових систем сучасності, запропонувала створити Міжнародний інститут уніфікації приватного права (УНІДРУА). Необхідність створення такого інституту слідувала з потреби розробки уніфікованих законів у сфері приватного права, опосредующего відносини міжнародного комерційного обороту, включаючи транспорт, авторське та патентне право, арбітраж, що дозволило б подолати відмінності,
 6. 3.3. приватноправове уніфікація і lex mercatoria
  правового плюралізму Санті Романо, згідно з якою правові системи не є монолітними, а являють собою співіснуючі системи і підсистеми; теорія природного права, що знайшла відображення в публікаціях Бертольда Гольдмана. --- --- Однією з перших публікацій про lex mercatoria з'явилася опублікована в 1964 р. стаття Б. Гольдмана у журналі "Archives de
 7. 5.7. Рекомендації Міжнародної торгової палати для комерційних агентських контрактів
  правове забезпечення та бухгалтерський облік. М.: Податковий вісник. 2000. С. 67 - 73. Третій напрямок, яка купує в даний час все більшого значення, полягає у використанні для досягнення однакового регулювання відповідної проблеми неконвенційного методу і розробки авторитетними міжурядовими та неурядовими організаціями документів, які не мають обов'язкового
 8. § 2. Принцип рівності громадян перед законом
  правовий аспект "рівності громадян, тобто рівність притягнення до кримінальної відповідальності у разі вчинення ким би то не було діяння, яке містить ознаки злочину "* (363). Такої ж думки дотримується і І.Е. Звечаровскій * (364). Вважаємо, що при вирішенні даного питання необхідно відштовхуватися насамперед від сфери дії принципів кримінального законодавства, яка, як ми вже
 9. § 4. Принцип справедливості
  правового характеру, застосовувані до особи, яка вчинила злочин, повинні бути справедливими, тобто відповідати характеру і ступеня суспільної небезпеки злочину, обставинам його вчинення і особи винного. 2. Ніхто не може нести кримінальну відповідальність двічі за одне і те ж злочин ". Принцип справедливості є, напевно, найбільш дискусійним в системі
 10. Використана література:
  правового регулювання. * (10) Крігер Г.А. Місце принципів радянського кримінального права в системі принципів права / / Радянська держава і право. 1981. N 2 . С. 102. * (11) Кримінальний закон: досвід теоретичного моделювання / Под ред. С.Г. Келіном, В.Н. Кудрявцева. М., 1987. С. 167. * (12) Лопашенко Н.А. Принципи кодифікації кримінально-правових норм. Саратов, 1989. С. 28. * (13) Попов А.Н.
© 2014-2022  yport.inf.ua