Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
Наступна »
К.І. Скловський. ВЛАСНІСТЬ У ЦИВІЛЬНОМУ ПРАВІ, 2010 - перейти до змісту підручника

ПЕРЕДМОВА до четвертого видання


Нове, четверте за рахунком, видання цієї книги являє собою по суті нову книгу. При збереженні структури колишньої в ній розглядається ряд найважливіших проблем, раніше зовсім не порушених або тільки згаданих. У книзі істотно розширені, оснащені новою аргументацією глави, присвячені власності та володінню. Мабуть, вперше здійснюється розгорнуте розгляд законного і незаконного володіння - понять, широко застосовуваних на практиці, але займали досі дуже мале місце в теорії. Водночас з'явилася велика кількість нових глав і тем. Автор заглибився в проблематику правонаступництва, чимало пише про об'єкт права - ця тема буквально пронизує книгу. Іншої такої наскрізною темою можна назвати проблематику юридичних фактів. Обговорюються проблеми суб'єктивного права, при цьому автор значні зусилля спрямовує на очищення цього поняття від різних вульгарних нашарувань, що ускладнюють розрізнення права і факту.
Говорячи про абсолютні правах, автор наполегливо проводить ідею розрізнення обов'язки і заборони, яка заслуговує всілякої уваги і цивілістів, і теоретиків. Окремо розглядаються поняття сумлінності та зловживання правом, хоча при розгляді питань володіння ці поняття, звичайно, також зачіпаються.
Заслуговує на увагу і те, що, зберігши незвичайну структуру роботи: мається на увазі виділення за рамками основного тексту окремих додатків, кожне з яких присвячене одному чітко означеного питання, автор повністю замінив їх іншими, що мають, безсумнівно , більшої актуальності. Прикладом може служити поява такого, як "Деякі проблеми переважного права покупки".
Високий науковий рівень проведеного дослідження знайшов своє вираження у формулюванні поряд з теоретичними і практично значущих висновків, спрямованих на вчинення чинного законодавства та практики його застосування. Можна помітити, що ряд ідей, вперше висловлених у попередньому виданні, за минулі роки був визнаний практикою. Йдеться насамперед про захист сумлінного незаконного володіння. У цьому виданні автор звертає увагу на низку інших актуальних питань. Серед них - продаж чужої речі, продаж речі без володіння, наслідки угод, скоєних незаконним власником, позови про визнання права власності, роль договору в первісному придбанні права власності та багато інших. При цьому деякі з зроблених висновків мають і загальне значення, що виходить за рамки самого предмета дослідження.
Інтерес до представленій роботі підвищується в зв'язку з тим, що в ній істотно розширене використання філософських і соціологічних основ права стосовно до всього, що пов'язано з власністю. Зокрема, мова йде про філософському розумінні вихідних понять для розмежування права власності та договору - волі і волевиявлення. Автор помістив своє дослідження в контекст сучасної гуманітарної думки, що робить книгу цікавою не тільки юристам, але широкому колу читачів. Мова книги позбавлений ваговитості, диалогичен, залишає відчуття живої розмови.
Читач отримує книгу, насичену змістом, глибоку і при цьому практично актуальну і корисну. Це - одна з тих книг, які втрачають цінності навіть після зміни тих законів, про які в ній говориться.
М. І. Брагінський
Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація , релевантна "ПЕРЕДМОВА до четвертого видання"
 1. § 3. Права авторів творів науки, літератури і мистецтва
  Загальні положення. У результаті створення твору науки, літератури і мистецтва його автор набуває ряд суб'єктивних авторських прав як особистого немайнового, так і майнового характеру. Ці права в доктрині авторського права традиційно іменувалися винятковими. Теорія винятковості авторських прав була детально розроблена ще в російській дореволюційній літературі. На думку
 2. § 4. Авторські договори
  Загальні положення. Використання твору автора іншими особами (користувачами) здійснюється на підставі авторського договору, крім випадків, спеціально зазначених законом. Договірна форма використання творів більшою мірою, ніж будь-яка інша, забезпечує реалізацію і охорону як особистих, так і майнових прав автора. Відповідає вона і інтересам користувачів, оскільки вони
 3. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  1. AD HOC [ад хок] - для даного випадку, для цієї мети 2. AD REFERENDUM [ад референдум] - до доповіді (відкласти для подальшого розгляду) 3. A FORTIORI [а фортіорі] - тим більше 4. A POSTERIORI [а постеріорі] - на підставі досвіду, з виниклою пізніше точки зору 5. A PRIORI [а пріорі] - заздалегідь, попередньо 6. BONA FIDE [бона ФІДЕ] - чесно, сумлінно 7. CAUSA [кауза] -
 4. 2.3. Право на недоторканність твору
  Право на недоторканність твору існувало ще в радянському законодавстві. Зокрема, ст. 480 ГК РРФСР 1964 року гарантувала охорону недоторканності творів, вказуючи, що при виданні, публічному виконанні або іншому використанні твору забороняється без згоди автора вносити які б то не було зміни як в самий твір, так і в його назву і в позначення
 5. ПЕРЕДМОВА ДО ТРЕТЬОГО ТОМУ
  Третій том цього підручника присвячений викладу інститутів зобов'язального права - найважливішою і найбільш об'ємної підгалузі цивільного права, безпосередньо оформляє майновий (цивільно-правовий) оборот, тобто динаміку відносин, що складають предмет цивільно-правового регулювання. У ньому висвітлюються загальні питання зобов'язального і договірного права, а також міститься
 6. 3.2. Частноправовая уніфікація матеріальних норм
  Принципи міжнародних комерційних договорів УНІДРУА. Хоча рух до універсальної уніфікації приватного права виникло в XIX в. (Що зазначалося в гл. 1), проте його інституційне оформлення сталося у ХХ ст. Після створення Ліги Націй, першого міжнародного форуму з оновлення та стабілізації міждержавних відносин після першої світової війни, в 1926 р. Італія, колишня місцем народження
 7. § 1. Соціологічні дослідження окремих проявів девіантної поведінки
  Становлення соціології девіантної поведінки та соціального контролю відбувалося в Росії двома шляхами. По-перше, в надрах традиційних наук з середини XIX в. визрівало соціологічне осмислення соціальних реалій: соціологічна школа кримінального права та кримінології, соціологічний напрям у вивченні алкоголізму і наркотизму, суїцидальної поведінки і проституції. Інтенсивно проводилися
 8. Передмова
  Ця робота представляє собою елементарний підручник основ римського цивільного права, підготовлений з урахуванням потреб вищої юридичної освіти. Його автор - один з найбільших вчених в галузі цивільного та римського права, професор Московського університету Іван Борисович Новицький, помер в 1958 р., встигнувши підготувати перше видання даного підручника (1956 р.). Після його
 9. ДО ЧИТАЧА
  --- --- Передмова автора до четвертого видання цієї книги. Ohne tierisch Ernst N.Bore --- Без звірячої серйозності (Н. Бор). - Пер. з нім. Читачеві пропонується книга, яку можна вважати новим варіантом виданої раніше книги про власність. Обсяг матеріалу настільки зріс, виникло стільки нових тем, що хоча по
 10. § 2. Основні форми реалізації повноважень органів місцевого самоврядування
  Основними формами реалізації повноважень органів місцевого самоврядування є правотворчість і правозастосування. Правотворчість виражається у прийнятті статуту муніципального освіти, внесення до нього змін або доповнень, виданні муніципальних правових актів при встановленні офіційних символів муніципального освіти, при створенні муніципальних підприємств і установ,
© 2014-2020  yport.inf.ua