Головна
ГоловнаТеорія та історія держави і праваТеорія права і держави → 
« Попередня Наступна »
А.Х. Саїдов. Порівняльне правознавство (основні правові системи со-тимчасовості): Підручник, 2003 - перейти до змісту підручника

3. Прецедентне право і загальне правовий спадок країн Британської Співдружності

Англійське загальне право є важливим фактором, що впливає на розвиток Британської Співдружності. Подібність у правових системах країн Співдружності обумовлює близькість юридичного мислення, правової доктрини, судової практики.
У судовій практиці країн Британської Співдружності широко поширене так зване порівняльне прецедентне право. Пішли в минуле, пишуть видавці журналу «Бюлетень права Співдружності», часи, коли юристи могли обмежитися знанням прецедентного права своєї країни та Англії. Англійські судові справи широко цитуються в судах і в працях вчених-юристів країн Британської Співдружності. Але й англійські суди спираються на прецедентне право країн Співдружності. Ця практика набула взаємний характер.
Конституція Папуа - Нової Гвінеї спеціально обумовлює мож-ливість використання судами прецедентів інших країн, встановлюючи, що не існує перешкод для звернення до рішень або думкам судів і трибуналів, що знаходяться за межами національної судової системи, зважаючи на їх переконливою сили.
Іноземні прецеденти широко використовуються в практиці Верховного суду Індії, але і вищий суд Малайзії надає великого значення рішеннями індійського Верховного суду. Суди Канади та Австралії спираються у своїх рішеннях на практику вищих судів Англії.
Взаємне використання прецедентів у судовій практиці країн Британської Співдружності не означає, що складається однакове для всіх загальне право Співдружності. Іноземні прецеденти не мають обов'язкової сили на території країни, якщо це спеціально не обмовляється національним законодавством. У 1963 р. Високий суд Австралії спеціально встановив, що прецедент, що має керівне значення для англійського кримінального права, не повинен тлумачитися як обов'язкового для Австралії.
За роки незалежності в багатьох країнах Британської Співдружності склалося значне за обсягом прецедентне право, англійські прецеденти тут грають роль іноземних і не мають обов'язкової сили. Вони мають силу прецеденту переконливого дії (Persuasive Authority). To ж саме відноситься до рішень судів інших країн Співдружності: їм часто надається сила прецеденту переконливого дії в судах інших країн.
Чи не створюючи будь-якої національної правової системи, загальне право в Британській Співдружності розцінюється разом з тим як «загальне правове спадщина» (Common Legal Heritage). Останнім часом спостерігається підйом інтересу до правового спадщини Співдружності. У зв'язку з цим в Співдружності почала видаватися нова серія «Судових звітів Співдружності». У 1985 р. були видані три томи («Звіти за конституційним і адміністративному праву», «Звіти з кримінального права», «Звіти з торговельного права»).
Підтримці загального правового спадщини сприяє підготовка фахівців з розробки законодавства з конкретних питань. У 1984 р. в Малаві був прийнятий закон про компанії, змодельований за образом англійської. Аналогічний закон про компанії був прийнятий в Вануату в 1986 р. Робота проводилася одним і тим же фахівцем з підготовки законопроектів. Схожі за змістом з англійським закони про компанії діють в інших країнах Співдружності (Австралія, Гана, Канада, країни Карибського басейну). У цьому ж напрямку діють численні конференції та зустрічі міністрів юстиції та посадових осіб, пов'язаних з управлінням в галузі юстиції в країнах Британської Співдружності. Починаючи з 1964 р. в Лондоні щорічно проводяться курси для навчання юридичних радників уряду країн Співдружності. Багато хто з них згодом стають міністрами юстиції, головними суддями, прокурорами. Заняття ведуться з таких предметів, як міжнародне публічне право, техніка складання законопроектів, міжнародне торгове і господарське право і т.д.
В рамках Співдружності здійснюються три програми взаємної правової допомоги (у кримінальних справах, видачу злочинців і передачу засуджених правопорушників). Юридичний відділ Секретаріату розробляє моделі законодавчих актів та інші матеріали для надання правової допомоги країнам - членам Співдружності. Однак ця діяльність переслідує і більш широкі цілі боротьби зі злочинністю. Особлива увага приділяється розробці законодавчих заходів щодо усунення торгівлі наркотиками та зловживання ними. Це стосується не тільки країн-членів, а й світового співтовариства в цілому. Вона пов'язана з прагненням Британської Співдружності відігравати активнішу роль у вирішенні глобальних проблем сучасності.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 3. Прецедентне право і загальне правовий спадок країн Британської Співдружності "
 1. Тема 15. Правові системи країн Британської Співдружності
  право - історична основа правових систем Британської Співдружності. Класифікація національних правових систем країн Британської Співдружності. Прецедентне право і загальне правовий спадок країн Британської Співдружності. Особливості правових систем Канади, Австралії та Нової Зеландії: Співвідношення англійського права та місцевого звичайного права. Джерела права. Судова система. Розділ
 2. § 2. Джерела цивільного права зарубіжних країн
  прецедентне право "(case law - англ.), Або" право, зроблене суддями "(judge made law - англ.). Самі судді, втім, не поспішають з цим беззастережно погоджуватися, вказуючи на все ж допоміжну роль судових прецедентів щодо позитивного законодавства, тобто на вторинність прецедентів щодо прямої вказівки законодавця, парламенту. Іншими словами, акти парламенту мають
 3. 1.1. Історичні аспекти уніфікації права міжнародних комерційних контрактів
  правового регулювання економічних відносин між господарюючими суб'єктами, насамперед шляхом уніфікації права. Творче використання результатів, досягнутих у сфері універсальної та регіональної уніфікації міжнародних комерційних контрактів, може допомогти у виробленні найбільш оптимальних шляхів реалізації зазначеної потреби в рамках СНД. В одній з робіт 1928 В.М. Корецький
 4. 3. Структура, джерела та основні групи англійського загального права
  прецедентним правом, створеним судами. Це не виключає зростання ролі статутного (законодавчого) права. Таким чином, англійське право знайшло як би потрійну структуру: загальне право - основне джерело, право справедливості, доповнює і коригуючий цей основне джерело, і статутне право - писане право парламентського походження. Зрозуміло , це дещо спрощене,
 5. § 2. Види джерел МПП
  прецедентним правом було б позбавлене підстав існуюче тут відмінність між судовими рішеннями, що мають «переконуюче» або «зв'язує» дію, між прецедентами у власному розумінні і просто судовими рішеннями. Нарешті, безпідставною була б також і теорія «єдиної юрисдикції», що діє в США, так як вся судова практика мала б становити джерело права113. Вітчизняні
 6. § 1. Основні правові системи сучасності
  правової системи. В якості основоположного об'єкта порівняльного правознавства виступає категорія "правова система". У зв'язку з цим стрижневим є питання про те, що слід розуміти під правовою системою. Потім потрібно з'ясувати, які основні правові системи існують сьогодні. У сучасній юридичній літературі представлені різні визначення правової системи. Це пояснюється тим,
 7. § 3. Основні інститути цивільного права зарубіжних держав
  прецедентного права. На відміну від романо-германської правової сім'ї система загального права не містить визначення юридичної особи. Загальне право не проводить різниці між корпораціями і установами. Корпорації, які з кількох осіб, представлені компаніями, діяльність яких регулюється спеціальними законами. У листопаді 2006 р. до Великобританії був затверджений новий Закон "Про
 8. 2.4. Судові прецедент
  прецедентне право отримало найбільше поширення в країнах, території яких входили свого часу до складу Британської імперії. У їх числі слід назвати Великобританію, США, Австралію, Нову Зеландію, Канаду. У своїй сукупності ці та деякі інші держави утворюють сьогодні групу країн так званої «англосаксонської системи права». Історично прецедентне право початок
 9. 1. Поняття агентського договору
  правової конструкції чолі міститься вказівка щодо наявності у прокуриста особливих повноважень на всі види судових та позасудових справ і правових дій, з якими пов'язаний торговий промисел підприємства (§ 49 ГТУ). Притому будь-яке обмеження повноважень прокуриста визнається нечинним щодо третіх осіб (§ 50 ГТУ). Подальше оспорювання репрезентованою досконалої угоди є для
 10. 3.2. Частноправовая уніфікація матеріальних норм
  прецедентне право - case law - Європейського суду, однак компетенція суду, згідно ст. 215 (п. 2) Договору про Європейський союз, обмежена завданням розвитку загальних принципів права. Тому використання Судом даного методу носить спорадичний характер, що приводить до часткової гармонізації, але не до уніфікації приватного права ЄС. Новим у регіональній уніфікації ЄС є використання
© 2014-2022  yport.inf.ua